Giáo án các môn khối 2 - Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Tuần 35 năm 2014

Giáo án các môn khối 2 - Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Tuần 35 năm 2014

Tuần 34 Chủ đề: Chăm học thì sang, chăm làm thì có

Ngày dạy :Thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2014

Ngày dạy :Thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2014

Ngày dạy :Thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2014

Ngày dạy :Thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2014

Ngày dạy :Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014

TẬP ĐỌC

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾT 1

I.MỤC TIÊU

1.Đọc thêm bài tập đọc Bạn có biết ? Cậu bé và cây si già.

2. Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50 - 60 tiếng / 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí.

Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.

3. Ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ: Khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ, )

Ôn luyện về các dấu chấm câu.

II.CHUẨN BỊ

 GV:Viết thăm bài tập đọc

 HS:VBT

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 13 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 27/11/2019 Lượt xem 324Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn khối 2 - Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Tuần 35 năm 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 35 Chủ đề: Chăm học thì sang, chăm làm thì có
Ngày dạy :Thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2014
Ngày dạy :Thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2014
Ngày dạy :Thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2014
Ngày dạy :Thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2014
Ngày dạy :Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014
TẬP ĐỌC
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾT 1
I.MỤC TIÊU
1.Đọc thêm bài tập đọc Bạn có biết ? Cậu bé và cây si già. 
2. Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50 - 60 tiếng / 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí.
Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.
3. Ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ: Khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ, )
Ôn luyện về các dấu chấm câu.
II.CHUẨN BỊ
 GV:Viết thăm bài tập đọc
 HS:VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định :(2’)
2. Bài cũ: (5') 
- GV nhận xét chung và ghi điểm.
3. Bài mới:
Hoạt động 1:Kiểm tra đọc 20 `
Mục tiêu: Đọc thêm bài tập đọc Bạn có biết ? Cậu bé và câu si già. 
Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50 - 60 tiếng / 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí. Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.
1. Kiểm tra đọc
 GV gọi 5,6 HS bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi.
 Nhận xét ghi điểm.
 2. Đọc thêm bài tập đọc 
a. Đọc bài Bạn có biết ?
 Hướng dẫn HS đọc bài và trả lời các câu hỏi.
 - Nhờ bài viết trên, em biết được điều gì mới ? (HS TB, Y)
 - Vì sao bài viết được đặt tên Bạn có biết ? .(HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
b. Đọc thêm bài Cậu bé và cây si già.
Hướng dẫn HS đọc bài và trả lời các câu hỏi.
 - Cậu bé đã làm điều gì không phải với cây ?
 - Cây đã làm gì để cậu bé hiểu được nổi đau của nó ? .(HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
- Theo em, sau cuộc nói chuyện với cây, cậu bé còn nghịch như vậy nữa không ? Vì sao? .(HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
Hoạt động 2 : Ôn tâp cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào ? 10`
Mục tiêu: Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ, )
Bài 2 / SGK 
 Nhận xét
- Câu hỏi “ Khi nào” dùng để hỏi về nội dung gì?
- YC Hs làm VBT 
Hoạt động 3: Ôn luyện dâu câu. 10`
Mục tiêu:Ôn cách đáp lời cảm ơn của người khác.
Bài 3/ SGK
Gọi học sinh đọc đoạn văn.
Ngắt đọan văn thành 5 câu.
Viết vào vở - Lưu ý chữ đầu câu viết hoa.
 Nhận xét
4. Củng cố - dặn dò:(5’) 
Ôn lại cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? Viết dấu câu.
Đọc trơn tốc độ 50 -60 tiếng/ 1 phút.
 Ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu.
 Giọng đọc phù hợp. ( HS TB,Y đọc ½ bài tập đọc)
Đọc bài và hiểu nội dung : 
a. Biết 5 thông tin về 5 loại cây lạ trên thế giới.
b. Câu chuyện khuyên chúng ta không nên phá hoại cây cối và cây cối cũng giống như con người, cũng biết đau đớn.
VBT – bảng nhựa
Thay cụm từ khi nào trong các câu bằng các cụm từ thích hợp(bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ, )
a. Bao giờ ( tháng mấy, lúc nào) bạn về quê thăm ông bà nội ?
b. Bao giờ (lúc nào, mấy giờ ) các bạn đón Tết Trung thu?
c. Bao giờ (lúc nào, mấy giờ ) bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?
VBT – Bảng nhựa
 Bố mẹ đi vắng. Ở nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ em. Em buồn ngủ. Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.
TẬP ĐỌC
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA TIẾT 2
I.MỤC TIÊU
1.Đọc thêm bài tập đọc Xem truyền hình . 
2. Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50- 60 chữ/ 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí.
Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.
3. Ôn luyện về các từ chỉ màu sắc. Đặt câu với các từ đó.
 4. Ôn luyện cách đặt câu hỏi có cụm từ khi nào.
II.CHUẨN BỊ
- GV:Viết thăm bài tập đọc
- HS:VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định :(2’)
2. Bài cũ: (5') 
- GV nhận xét chung và ghi điểm.
3. Bài mới:
Hoạt động 1:Kiểm tra đọc 15`
Mục tiêu: Đọc thêm bài tập đọc Xem truyền hình. Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50- 60 chữ/ 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí. Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.
1. Kiểm tra đọc
 GV gọi 5,6 HS bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi.
 Nhận xét ghi điểm
 2.a. Đọc thêm bài tập đọc Xem truyền hình.
 Hướng dẫn HS đọc bài và trả lời các câu hỏi.
 - Chú La mời mọi người đến nhà mình làm gì ? (HS TB, Y)
- Tối hôm ấy mọi người xem được gì trên ti vi ? .(HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
Gv chốt :
 Hoạt động 2 : Ôn luyện về các từ chỉ màu sắc. Đặt câu với các từ đó.. 15`
Mục tiêu: Củng cố về các từ chỉ màu sắc. Rèn kĩ năng đặt câu.
Bài 2 /SGK/ 141
 - Tìm các từ chỉ màu sắc có ở trong bài ? HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
- Tìm từ chỉ màu sắc khác mà em biết ? (HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
 Nhận xét
Bài 3. – Yêu cầu chọn 1 từ, sau đó đặt câu với từ đó.
Hoạt động 3: Ôn luyện cách đặt câu hỏi có cụm từ khi nào.10`
Mục tiêu: Ôn luyện về dấu chấm.
Bài 4.Yêu cầu Hs làm bài tập.
- Xác định bộ phận trả lời câu hỏi khi nào ? 
- Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào ? 
GV: Muốn đặt câu hỏi có cụm từ khi nào ta xác định đâu là bộ phận trả lời cho câu hỏi đó, sau đó bỏ bộ phận đó đi và thay vào đó cụm từ câu hỏi.
 Nhận xét
4. Củng cố - dặn dò:(5’) 
 nhận xét tiết học
Dặn dò: Tiếp tục ôn các bài tập đọc. Chuẩn bị bài tiết 3.
Đọc trơn tốc độ 50- 60 tiếng/ 1 phút.
 Ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu.
 Giọng đọc phù hợp. ( HS TB,Y đọc ½ bài tập đọc)
 Đọc và hiều nội dung bài. 
VBT – Bảng phụ ( 1 học sinh )
Đáp án : - xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm.
VD: hồng, tím, vàng, đen, hồng phấn, vàng, chanh, vàng bò, lam, xanh da trời, cam, ...
VBT- Bảng nhựa ( 2 học sinh)
VD: Mùa hè hoa phượng nở đỏ tươi.
Dòng sông Đồng Nai xanh mát.
Bầu trời mùa thu xanh ngắt.
VBT- bảng phụ
Đáp án: 
a. Khi nào trời rét cóng tay ?
b. Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ ?
c. Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thù ?
d. Chúng tôi thường về thăm ông bà vào khi nào ?
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TÊU
 	Giúp HS biết:
Kĩ năng đọc viết, so sánh số trong phạm vi 1000.
Bảng cộng, trừ có nhớ.
Xem đồng hồ, vẽ hình.
 II.CHUẨN BỊ
 	GV:bảng phụ 
 	HS:VBT 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
 1. Ổn định :(2’)
2. Bài cũ: (5') 
GV yêu cầu Hs làm bài tập .
 Bài 3/ VBT / 90.
- GV nhận xét chung và ghi điểm.
3. Bài mới:
Hoạt đông 2 : Luyện tập 30 `
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng đọc viết, so sánh số trong phạm vi 1000.Bảng cộng, trừ có nhớ. Xem đồng hồ, vẽ hình.
Bài 1/ SGK / 179
 - YC HS nêu các dãy số. (HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
 Bài 2 / SGK / 179
 - Nêu cách so sánh số có ba chữ số. (HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
Bài 3 / SGK / 179
Bài 4 / SGK/ 179
Gv giới thiệu đồng hồ - HS đọc giờ
Bài 5 / VBT / 92
Hướng dẫn HS nhìn mẫu, chấm các điểm có trong hình, sau đó nối các điểm này để có hình vẽ như mẫu.
4. Củng cố - dặn dò:(5’) 
BTVN : VBT /92
 Chuẩn bị bài Luyện tập chung
Rèn kĩ năng tính chu vi hình hình tứ giác( có dộ dài các cạnh bằng nhau).
Bài giải
Chu vi hình tứ giác là :
10 x 4 = 40 ( cm)
Đáp số: 40 cm 
Củng cố kĩ năng đọc, viết các số có ba chữ số.
SGK – Bảng phụ
685 687	 689
Củng cố kĩ năng so sánh số trong phạm vi 1000
Vở trắng - bảng nhựa
 302 < 310 200 + 20 + 20 < 322
 SGK- Bảng phụ
Củng cố các bảng cộng, trừ có nhớ.
 + 9 -7
 8
Củng cố xem đồng hồ
Khi kim phút chỉ số 3, số 6.
VBT
Củng cố vẽ hình.
HS nhìn mẫu, chấm các điểm có trong hình, sau đó nối các điểm này để có hình vẽ như mẫu.
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TÊU
 	Giúp HS củng cố:
Kĩ năng thực hành tính trong các bảng, nhân chia đã học.
Kĩ năng thực hành tính cộng, trừ trong phạm vi 1000.
Tính chu vi hình tam giác.
Giải bài toán về nhiều hơn.
 II.CHUẨN BỊ
 	GV:bảng phụ 
 	HS:VBT 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
 1. Ổn định :(2’)
2. Bài cũ: (5') 
 Gọi HS đố nhau các phép tính bất kì trong bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5.
- GV nhận xét chung và ghi điểm.
3. Bài mới:
Hoạt đông 3 :Ôn tập 15`
Bài 1 /SGK / 180
- MT:Củng cố kĩ năng thực hành tính nhẩm trong các bảng, nhân chia đã học.
Bài 2 / SGK / 180 
-MT: Củng cố kĩ năng thực hành tính cộng, trừ trong phạm vi 1000.
- Nêu cách đặt tính, thực hiện tính. (HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
Bài 3/SGK/180 
-MT: Củng cố tính chu vi hình tam giác.
- HS nêu cách tính chu vi của hình tam giác(HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
Bài 4/SGK/180
-MT: Củng cố giải bài toán về nhiều hơn.
Gọi 1 HS đọc đề bài toán.
Hướng dẫn HS phân tích tóm tắt
- Bài toán cho ta biết gì? (HS TB,Y)
- Bài toán yêu cầu ta làm gì? (HS TB,Y)
Bài 5/SGK/180
- Số có 3 chữ số giống nhau: có chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị cùng được viết bởi một chữ số.
Yêu cầu HS làm bài.
Nhận xét và bổ sung cho đủ 9 số có ba chữ số giống nhau.
4. Củng cố - dặn dò:(5’) 
Gv hỏi lại quy tắc 
Dặn dò : BTVN : VBT /47
 Chuẩn bị bài Luyện tập. 
Củng cố các bảng nhân, chia.
Vở trắng – Bảng phụ 
- HS nêu toàn bài 1
Vở trắng –bảng nhựa 
 42 85 432 862
 + - + - 
 36 21 517 310 
 78 56 949 552
Vở trắng - bảng nhựa 
3 + 5 + 6 = 14 (cm)
Vở trắng - bảng nhựa 
35 + 9 = 44 (kg)
Bảng con- Mỗi em viết 2 số
Học sinh làm bài: 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999.
CHÍNH TẢ
ÔN TẬP TIẾT 3 
 I.MỤC TIÊU
1.Đọc thêm bài tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt. 
2. Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50 – 60 chữ/ 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí.
Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.
3. Ôn luyện cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu?
4.Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm hỏi, dấu phẩy.
II.CHUẨN BỊ
 GV:Viết thăm bài tập đọc
 HS:VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định :(2’)
2. Bài cũ: (5') 
- GV nhận xét chung và ghi điểm.
3. Bài mới:
Hoạt động 1:Kiểm tra đọc 15`
Mục tiêu: Đọc thêm bài tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt. 
Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50 – 60 chữ/ 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí.
Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.1. Kiểm tra đọc
 GV gọi 5,6 HS bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi.
 Nhận xét ghi điểm
 2. Đọc thêm bài tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt .
 Hướng dẫn HS đọc bài và trả lời các câu hỏi.
 - Anh Nha được giao nhiệm vụ gì ? ( HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
 - Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ Bác Hồ ? .(HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
- Bác Hồ khen a ... ọc thầm đoạn văn – điền dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp.
 Nhận xét
4. Củng cố - dặn dò:(5’) 
Ôn lại bài – Chuẩn bị tiết 4
Đọc trơn tốc độ 50 – 60 tiếng/ 1 phút.
 Ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu.
 Giọng đọc phù hợp.
 Đọc đúng, ngắt nghỉ hợp lí .
Hiểu nội dung bài: Bác Hồ rất nhân hậu và rất tôn trọng nội quy. Đó là những phẩm chất đàng quý của Người. 
VBT – Bảng nhựa
Biết đặt câu hỏi Ở đâu ?
a. Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở đâu ?
b. Chú mèo mướp vẫn nằm lì ở đâu ?
c. Tàu Phương Đông buông neo ở đâu ?
d. Một chú bé đang say mê thổi sáo ở đâu?
VBT – Bảng phụ
Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn:
- Chiến này , mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào ? 
Chiến đáp:
- Thế bố cậu là bác sĩ răng , Sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ? 
TẬP ĐỌC
ÔN TẬP TIẾT 4
I.MỤC TIÊU
1.Đọc thêm bài tập đọc Quyển sổ liên lạc. 
2. Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50 – 60 chữ/ 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí.
Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.
3.Ôn luyện cách đáp lời chúc mừng.
4. Ôn luyện cách đặt câu hỏi có cụm từ Như thế nào ? .
II.CHUẨN BỊ
 GV:Viết thăm bài tập đọc
 HS:VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định :(2’)
2. Bài cũ: (5') 
- GV nhận xét chung và ghi điểm.
3. Bài mới:
Hoạt động 1:Kiểm tra đọc 15`
Mục tiêu: Đọc thêm bài tập đọc Quyển sổ liên lạc. 
Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50 – 60 chữ/ 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí.
Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.
1. Kiểm tra đọc
 GV gọi 5,6 HS bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi.
 Nhận xét ghi điểm
 2. Đọc thêm bài tập đọc Quyển sổ liên lạc. 
Hướng dẫn HS đọc bài và trả lời các câu hỏi.
 - Trong sổ liên lạc, cô giáo nhắc Trung điều gì ? (HS TB, Y)
 - Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ cho Trung xem để làm gì ? .(HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
- Vì sao bố buồn khi nhắc tới thầy giáo cũ của bố ? .(HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
Hoạt động 2 : Ôn luyện cách đáp lời chúc mừng. 15 `
Mục tiêu: Củng cố cách đáp lời chúc mừng
Bài 2 . 
Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi –đưa ra lời đáp - Sắm vai.
- Khi ông bà tặng quà chúc mừng sinh nhật con, theo con ông bà sẽ nói gì?
HS thực hành 
Nhận xét – Bổ sung 
Gv chốt 
Hoạt động 3 : Ôn luyện cách đặt câu hỏi có cụm từ Như thế nào ? 10 `
Mục tiêu: Củng cố cách đặt câu hỏi có cụm từ Như thế nào ?
Bài 3. 
- Xác định bộ phận trả lời câu hỏi Như thế nào ?
- Đặt câu hỏi có cụm từ Như thế nào ?
Nhận xét – Bổ sung 
Gv chốt :
4. Củng cố - dặn dò:(5’) 
- Chuẩn bị ôn tập tiết 5
 Nhận xét tiết học
Đọc trơn tốc độ 50 – 60 tiếng/ 1 phút.
 Ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu.
 Giọng đọc phù hợp. ( HS TB,Y đọc ½ bài tập đọc)
 Đọc bài hiểu nội dung bài.
Bài tập đọc khuyên các em phải kiên trì, cố gắng trong học tập.
VD:
a. Cháu cảm ơn ông bạ a. Cháu rất vui./ Cháu cảm ơn ông bà ạ. Cháu rất thích món quà này./ ... - Tôi bắt sâu bảo vệ cây cối .
b. Con cảm ơn bố mẹ ạ. Con hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa./ Con cảm ơn bố mẹ ạ. Con sẽ cố gắng được nhiều điểm 10 hơn nữa.
c. Cảm ơn các bạn nhiều lắm ! Mình được như vậy là nhờ các bạn giúp đỡ./ Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn ở nhà vui vẻ nhé./...
VBT – Bảng nhựa
a. Gấu đi như thế nào ?
b. Sư Tử giao việc cho bề tôi như thế nào ?
c. Vẹt bắt chước tiếng người như thế nào ?
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
 I.MỤC TÊU
Giúp HS củng cố:
-Kĩ năng thực hành tính trong các bảng, nhân chia đã học.
-Kĩ năng thực hành tính cộng, trừ trong phạm vi 1000.
- Tính chu vi hình tam giác.
 - Xem đồng hồ
II.CHUẨN BỊ
GV:Bảng phụ. 
HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
 1. Ổn định :(2’)
2. Bài cũ: (5') 
Gọi HS làm bài tập1, 2 ( 2 HS ) 
- GV nhận xét chung và ghi điểm.
3. Bài mới:
Hoạt động 2: Luyện tập 30`
Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng tính Kĩ năng thực hành tính trong các bảng, nhân chia đã học.Kĩ năng thực hành tính cộng, trừ trong phạm vi 1000. Tính chu vi hình tam giác. - Xem đồng hồ
Bài 1 /SGK/ 180
 - GV củng cố HS cách xem đồng hồ
 - YC HS nêu vị trí kim giờ, kim phút
Bài 2/ SGK / 180
 - YC HS xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 3 /SGK181
- Nêu cách đặt tính, thực hiện tính. (HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
* Bài 4 / SGK / 181
- Củng cố tính giá trị biểu thức.
- Yêu cầu Hs nêu cách thực hiện ? (HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
Bài 5/SGK/1801
-MT: Củng cố tính chu vi hình tam giác.
- HS nêu cách tính chu vi của hình tam giác(HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
4. Củng cố - dặn dò:(5’) 
 Gọi 2 HS đọc bảng nhân 1 và bảng chia 1.
 Nhận xét 
 Dặn dò: BTVN : VBT 
 Chuẩn bị bài Luyện tập chung.
Ghi nhớ các quy tắc (Số 1, số 0 trong phép nhân và phép chia ) 
- HS nêu miệng nối tiếp
 Vở trắng- Bảng nhựa
- 2 HS nêu dãy số đã sắp xếp.
- Bảng con theo dãy- CN- TT
Vở trắng – Bảng nhựa
Thực hiện theo 2 bước.
5 x 8 -11 = 40 - 11
 = 29
Vở trắng – Bảng nhựa
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN TẬP TIẾT 5 
I.MỤC TIÊU 
1. Đọc thêm bài tập đọc Quyển sổ liên lạc
2. Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50-60 chữ/ 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí.
Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.
3. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?.
4. Ôn cách đáp lời khẳng định, phủ định.
II.CHUẨN BỊ
 GV:Viết thăm bài tập đọc.
 HS:VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định :(2’)
2. Bài cũ: (5') 
- GV nhận xét chung và ghi điểm.
3. Bài mới:
Hoạt động 1:Kiểm tra đọc 15`
Mục tiêu: Đọc thêm bài tập đọc. Quyển sổ liên lạc
Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50-60 chữ/ 1 phút, biết ngắt nghỉ hợp lí.
Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được 1, 2 câu hỏi về nội dung bài.
Hoạt động 1: Luyện đọc bài tập đọc Quyển sổ liên lạc
- GV đọc mẫu – Nêu giọng đọc- Gọi HS đọc lại.
a) Luyện đọc từng câu. 
- Hướng dẫn đọc từ khó : sổ liên lạc, lắm hoa tay, nguệch ngoạc, luyện viết, băn khoăn,......
b) Luyện đọc từng đoạn - Gọi HS đọc chú giải SGK .
c) Luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
d) Thi đọc giữa các nhóm..Nhận xét –Tuyên dương. 
đ) Đọc đồng thanh cả bài.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Rèn kỹ năng đọc - hiểu nội dung bài.
-Trong sổ liên lạc cô giáo nhắcTrung điều gì ? (HS TB, Y)
- Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ cho Trung xem để làm gì ? .(HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
- Vì sao bố buồn khi nhắc đến thầy giáo cũ của bố ? .(HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
- Trong sổ liên lạc, thầy cô nhận xét em thế nào ? Em làm gì để thầy cô vui .
* Sổ liên lạc là để ghi nhận xét của GV vể kết quả học tập.
Hoạt động 3 : Ôn tập 25`
Mục tiêu: Ôn cách đặt và trả lời câu hỏiVì sao?.Ôn cách đáp lời khen.
Bài 2: Ôn luyện cách đáp lời khen ngợi của người khác
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Hãy đọc các tình huống mà bài đưa ra.
- Hãy nêu tình huống a.
- Bạn nhỏ trong tình huống trên và được bà khen ngợi, con sẽ nói gì để bà vui lòng.
- Yêu cầu thảo luận cặp đôi tìm lời đáp cho các tình huống còn lại. gọi một số cặp trình bày trước lớp.
Bài 3: Ôn luyện cách đặt câu hỏi có cụm từ “vì sao”
- Yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài
- Yêu cầu học sinh đọc các câu văn trong bài.
- Yêu cầu học sinh đọc lại câu a.
- Hãy đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho câu văn trên.
- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi trên.
- Vậy câu hỏi có cụm từ vì sao dùng để hỏi về điều gì? .(HS G,K nêu HS TB, Y nhắc lại)
- Yêu cầu HS ngồi cạnh thực hành hỏi đáp với các câu còn lại. Gọi một số cặp lên trình bày trước lớp.
4. Củng cố - dặn dò:(5’) 
Ôn lại mẫu câu Như thế nào ?Cách đáp lời khẳng định, phủ định.
 Nhận xét tiết học
 Dặn dò : Chuẩn bị bài tiết 6. 
- HS lắng nghe - 1HS đọc.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu. 
- Đọc nối tiếp từng đoạn HS đọc chú giải SGK.
- HS trong nhóm đọc cho nhau nghe.
- Các nhóm thi đọc trước lớp. 
- Cả lớp đọc đồng thanh.
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nói lời đáp lại lời khen ngợi .
- HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm theo.
- HS đọc.
- Học sinh nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.
- HS thảo luận theo cặp.
- Một số cặp trình bày trước lớp.
- 1 HS đọc bài trước lớp, lớp theo dõi .
- HS đọc.
- Vì sao Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài?
- Vì Sư Tử rất khôn ngoan. HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo
- Hỏi về lí do, nguyên nhân của một sự vật, sự việc nào đó.
Vì sao người thủy thủ có thể thoát nạn?
 Vì sao Thủy Tinh đuổi đánh Sơn Tinh?
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TÊU
Giúp HS:
1.Rèn luyện kĩ năng thực hành tính nhẩm trong các bảng nhân, bảng chia đã học .
2. Rèn kĩ năng so sánh số. Đặt tính rồi tính.
3.Tính chu vi của tam giác..
4. Giải bài toán có lời văn.
II.CHUẨN BỊ
GV:Bảng phụ. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
 1. Ổn định :(2’)
2. Bài cũ: (5') 
Gọi 2 HS đọc bảng nhân, chia 1.
- GV nhận xét chung và ghi điểm.
3. Bài mới:
Hoạt động 2: Luyện tập 35 `
Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng thực hành tính nhẩm trong các bảng nhân, bảng chia đã học . Rèn kĩ năng so sánh số. Đặt tính rồi tính..Giải bài toán có lời văn. Tính chu vi của tam giác.
Bài 1 /SGK/ 181
 Yêu cầu làm bài tập .Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm
 Bài 2/ SGK / 135
 - YC HS nêu cách so sánh số. (HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
Bài 3 /SGK/181
-MT: Củng cố kĩ năng thực hành tính cộng, trừ trong phạm vi 1000.
- Nêu cách đặt tính, thực hiện tính. (HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
 Bài 4/ SGK/135
YC 1 học sinh làm bảng phụ, lớp vở trắng
- Bài toán cho ta biết gì? (HS TB,Y)
- Bài toán yêu cầu ta làm gì? (HS TB,Y)
- Muốn biết tấm vải hoa dài bao nhiêu mét ta làm ntn?
Bài 5/ SGK/90
Củng cố kĩ năng đo và tính chu vi hình tam giác, 
.- Nêu cách tính tính chu vi hình tam giác, (HS TB,Y nêu HS G,K bổ sung)
4. Củng cố - dặn dò:(5’) 
Dặn dò: BTVN : VBT /49
 Chuẩn bị bài Luyện tập chung ( tiếp theo)
Ghi nhớ bảng nhân chia 1.
Ghi nhớ phép nhân và phép chia. 
Vở trắng- Bảng nhựa
1 HS nêu miệng kết quả.
Vở trắng - Bảng nhựa
 482 > 480 300 +20 +8 <338 
987 < 989 400 + 60+ 9 = 469
1000 = 600 + 400 700 + 300>999
- Bảng con.
Vở trắng- Bảng nhựa
 Củng cố về giải bài toán có lời văn.
 40 - 16 = 24 (m)
Vở trắng- Bảng nhựa
	THỦ CÔNG
	Tiết 35: Trưng bày sản phẩm thực hành
	THỦ CÔNG
 Tiết 32: Kiểm tra cuối học kì 2
	- Đề bài: Làm dây xúc xích trang trí.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuấn 35a.doc