Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần lễ 10 năm 2009

Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần lễ 10 năm 2009

Tuần10:

 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009

TOÁN

LUYỆN TẬP

I MỤC TIÊU:

 -Giỳp HS củng cố cỏch tỡm số hạng trong 1 tổng

 -Ôn lại phép trừ đó học và giải toỏn đơn về phép trừ

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 Hoạt động 1: Cũng cố

- Giỳp HS củng cố về cỏch tỡm số hạng trong 1 tổng

- 2 Học sinh làm bài tập 2,3 /34

- GV nhận xét cho điểm

Hoạt động 2 : Luyện tập

*Mục tiờu:

-Giỳp HS củng cố cỏch tỡm số hạng trong 1 tổng

 -Ôn lại phép trừ đó học và giải toán đơn về phép trừ

* Phương pháp – hình thức

*Bài 1/46: GV hướng dẫn HS nêu thành phần cần tỡm, nờu cỏch làm

- HS làm vào bảng A3 và trình bày

*Bài 2/46: HS làm nhẩm và nối tiếp nêu kết quả

*Bài 3/46: HS làm nhẩm theo từng cột và nối tiếp nêu kết quả

*Bài 4/ 46: Hướng dẫn HS phân tích tỡm cỏch giải

 

doc 25 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 16/12/2019 Lượt xem 185Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 2 - Tuần lễ 10 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 25/10/2009
Tuần10:
 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009
toán
luyện tập
I mục tiêu:
 -Giỳp HS củng cố cỏch tỡm số hạng trong 1 tổng
 -ễn lại phộp trừ đó học và giải toỏn đơn về phộp trừ
II.Đồ dùng dạy học
III.Các hoạt động dạy học
 Hoạt động 1: Cũng cố 
- Giỳp HS củng cố về cỏch tỡm số hạng trong 1 tổng
- 2 Học sinh làm bài tập 2,3 /34
- GV nhận xét cho điểm
Hoạt động 2 : Luyện tập
*Mục tiờu:
-Giỳp HS củng cố cỏch tỡm số hạng trong 1 tổng
 -ễn lại phộp trừ đó học và giải toỏn đơn về phộp trừ
* Phương pháp – hình thức
*Bài 1/46: GV hướng dẫn HS nờu thành phần cần tỡm, nờu cỏch làm
- HS làm vào bảng A3 và trình bày 
*Bài 2/46: HS làm nhẩm và nối tiếp nêu kết quả 
*Bài 3/46: HS làm nhẩm theo từng cột và nối tiếp nêu kết quả
*Bài 4/ 46: Hướng dẫn HS phõn tớch tỡm cỏch giải
- HS giải vào vở
- Luư ý cách giải như sau:
Bài giải:
Số quả quýt là:
45 - 25 = 20(quả)
 Đáp số: 20 quả
*Bài 5/46: Hướng dẫn HS khoanh trũn cõu đỳng
- HS làm cá nhân
Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ:
- Nhắc lại cỏch tỡm thành phần chưa biết
- Nhận xột tiết học.
_____________________________________
tập đọc
sáng kiến của bé hà
I mục tiêu
 	1. Rốn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ ngữ: ngày lễ, lập đông, nên, nói, sáng kiến, suy nghĩ...
- Đọc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đỳng sau dấu câu và giữa các cụm từ
	- Biết đọc phõn biệt lời kể chuyện với lời cỏc nhõn vật 
2. Rốn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Hiểu nghĩa cỏc từ mới: cây sáng kiến, lập đông, chúc thọ.	
- Hiểu nội dung bài: Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sỏch giỏo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
tiết 1
Hoạt động 1: Củng cố
*Rốn kỹ năng đọc thành tiếng:
- 3 HS đọc bài:Bàn tay dịu dàng và trả lời nội dung bài
- GV nhận xét cho điểm
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiờu: Rốn kỹ năng đọc cỏc từ mới,đọc trơn toàn bài.
* Đồ dùng: Tranh, Bảng phụviết đoạn văn học sinh cần luyện đọc. 
* Phơng pháp – hình thức:
- Giỏo viờn đọc mẫu.
- Học sinh luyện đọc từng cõu ( HS đọc cá nhân nối tiếp nhau đọc từng câu)
+ Hướng dẫn HS đọc từ khú ngày lễ, lập đông, nên, nói, sáng kiến, suy nghĩ...(HS đọc cá nhân, đồng thanh)
- Theo dừi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài: 4 đoạn
 + Hướng dẫn đọc cõu dài, ngắt nghỉ hơi (Đọc cá nhân trên bảng phụ) 
 + Giải nghĩa từ:cây sáng kiến, lập đông, chúc thọ 
- Luyện đọc trong nhúm
- Thi đọc giữa các nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xột cỏch đọc
tiết 2
Hoạt động 3: Tỡm hiểu bài
* Mục tiờu: Giỳp HS nắm được nội dung bài tập đọc
* Phương pháp – hình thức:
- GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa
- HS thảo luận cặp đôi và trả lời 
- Nhận xột chốt ý đỳng.
- Rút ra nội dung chính của bài: Sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà 
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiờu: Giỳp HS đọc lưu loỏt, thể hiện đỳng giọng đọc
 * Phương pháp – hình thức:
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai ( Đọc theo nhóm)
- Các nhóm thi đọc 
-Nhận xột, đỏnh giỏ
Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ.
- Giỏo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xột tiết học – Tuyờn dương.
- Về nhà luyện đọc
_____________________________________
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
toán
SỐ TRềN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ
I mục tiêu:
Giỳp HS biết cỏch thực hiện phộp trừ cú số bị trừ là số trũn chục,số trừ là số cú một, hai chữ số, vận dụng giải toỏn cú lời văn 
Củng cố cỏch tỡm số hạng chưa biết
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ viết sẵn bài tập 2,3.
III.Các hoạt động dạy học
 Hoạt động 1: Cũng cố
-Giỳp HS củng cố cỏch tỡm số hạng trong 1 tổng
- 2 Học sinh làm bài tập 1 /46
- GV nhận xét cho điểm
 Hoạt động 2: Giảng bài mới
*Mục tiờu:
Giỳp HS biết cỏch thực hiện phộp trừ cú số bị trừ là số trũn chục,số trừ là số cú một, hai chữ số, vận dụng giải toỏn cú lời văn
* Phương pháp – hình thức
 + Giới thiệu phộp cộng 40 - 8
- GV nêu vấn đề: Có 40 que tính, bớt đi 8 que tính nữa. Hỏi còn bao nhiêu que tính?
- GV sử dụng que tớnh, hướng dẫn HS tỡm kết quả
- Học sinh thao tác theo GV
- Hướng dẫn đặt tớnh theo cột dọc (nh SGK)
- HS nhắc lại cách đặt tính
+ Giới thiệu phộp cộng 40 – 18 ( như cách hướng dẫn trên)
Hoạt động 3 : Luyện tập.
Mục tiờu: Giỳp HS biết cỏch thực hiện phộp trừ cú số bị trừ là số trũn chục, số trừ là số cú một, hai chữ số, vận dụng giải toỏn cú lời văn
* Phương pháp – hình thức
* Bài 1/47: Tính
- HS làm bảng A 3 và trình bày
* Bài 2/47: Tìm x
- HS làm bảng A 3 và trình bày
* Bài 3/47
- HS giải vào vở
- Luư ý cách giải như sau:
Bài giải:
Số que tính còn lại là:
20 - 5 = 15(que tính)
 Đáp số: 15 que tính
Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ:
- Nhận xột tiết học. 
kể chuyện
sáng kiến của bé hà
I mục tiêu:
1. Rốn kỹ năng núi:
	- Dựa vào trớ nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung cõu truyện
	- Biết kể chuyện tự nhiờn, phối hợp lời kể với điệu bộ, nột mặt, biết thay đổi giọng kể cho phự hợp với nội dung
2. Rốn kỹ năng nghe:
	- Cú khả năng tập trung theo dừi bạn kể truyện,
 	- Biết nhận xột, đỏnh giỏ lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh họa
- Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng tranh
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Hoạt động 1: Củng cố
- Dựa vào trớ nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được nội dung cõu truyện: Ngời thầy cũ
- 3 HS lần lượt kể từng đoạn cõu truyện: người mẹ hiền
- GV nhận xét cho điểm
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh
* Mục tiờu: Giỳp HS nắm được nội dung từng đoạn, cú thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cỏch diễn đạt phự hợp với nhõn vật
* Phương pháp – hình thức:
- GV chia nhúm. HS đọc yờu cầu của bài
- HS nối tiếp nhau kể từng đoạn trong nhóm
- Đại diện cỏc nhúm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xột lời kể của bạn
- GV nhận xột: nội dung, cỏch diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ cõu truyện
* Mục tiờu: Giỳp HS cú thể kể toàn bộ cõu truyện, rốn kỹ năng kể truyện trước lớp
* Đồ dùng: Tranh minh họa .
- Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng tranh
* Phương pháp – hình thức:
- GV gọi một số HS kể cỏc đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xột
- GV nhận xột
Hoạt động 4: Kể toàn bộ cõu truyện theo vai
* Mục tiờu: Giỳp HS biết cỏch phõn vai, nhập vai dựng lại cõu chuyện
* Đồ dùng: Tranh minh họa . 
`	- Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng tranh
* Phương pháp – hình thức:
- Giao cỏc vai trong cõu truyện cho HS
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ của từng nhõn vật: Bé Hà, bố, ông bà 
- HS kể truyện theo nhóm
- Các nhóm kể truyện trước lớp. HS nhận xột, bình chọn nhóm kể hay
- GV nhận xột, tuyờn dương
Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ.
- Hướng dẫn HS liờn hệ thực tế.
- Nhận xột tiết học – Tuyờn dương.
- Về nhà luyện kể
________________________________________
tập đọc
bưu thiếp
I mục tiêu:
1. Rốn kỹ năng đọc thành tiếng:
-Đọc trơn toàn bài,đọc đỳng các từ: Bưu thiếp, năm mới, nhiều niềm vui, Phan Thiết, Bình Thuận ,Vĩnh long..
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu câu và giữa các cụm từ.
2. Rốn kỹ năng đọc hiểu.
- Nắm được nghĩa cỏc từ mới: bưu thiếp, nhõn dịp
- Hiểu nội dung bài: Nắm được ý nghĩa của bài:tỏc dụng của bưu thiếp, cỏch viết, cỏch ghi phong bỡ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sỏch giỏo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Củng cố
- Rốn kỹ năng đọc thành tiếng:
- 4 HS đọc bài: Sáng kiến của Bé Hà và trả lời nội dung bài
- GV nhận xét cho điểm
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiờu: Rốn kỹ năng đọc cỏc từ mới,đọc trơn toàn bài.
* Đồ dùng: Tranh, Bảng phụviết đoạn văn học sinh cần luyện đọc. 
* Phương pháp – hình thức:
- Giỏo viờn đọc mẫu.
- Học sinh luyện đọc từng cõu ( HS đọc cá nhân nối tiếp nhau đọc từng câu)
+ Hướng dẫn HS đọc từ khú: Bưu thiếp, năm mới, nhiều niềm vui, Phan Thiết, Bình Thuận ,Vĩnh long.....(HS đọc cá nhân, đồng thanh)
- Theo dừi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài: 3đoạn
 + Hướng dẫn đọc cõu dài, ngắt nghỉ hơi (Đọc cá nhân trên bảng phụ) 
 + Giải nghĩa từ: : bưu thiếp, nhõn dịp 
- Luyện đọc trong nhúm
- Thi đọc giữa các nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xột cỏch đọc
Hoạt động 3: Tỡm hiểu bài
* Mục tiờu: Giỳp HS nắm được nội dung bài tập đọc
* Phương pháp – hình thức:
- GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa
- HS thảo luận cặp đôi và trả lời 
- Nhận xột chốt ý đỳng.
- Nắm được ý nghĩa của bài:t ỏc dụng của bưu thiếp, cỏch viết, cỏch ghi phong bỡ
 Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiờu: Giỳp HS đọc lưu loỏt, thể hiện đỳng giọng đọc
 * Phương pháp – hình thức:
- GV đọc mẫu lần 2
- HS đọc theo nhóm
- Các nhóm thi đọc 
- Nhận xột, đỏnh giỏ
Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ.
- Giỏo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xột tiết học – Tuyờn dương.
- Về nhà luyện đọc
___________________________________
chính tả
TẬP CHẫP: ngày lễ
I mục tiêu:
* Rốn kỹ năng viết chớnh tả:
- Chộp lại chớnh xỏc đoạn văn: Ngày lễ
 - Biết cách trình bày đoạn văn. Chữ đầu câu viết hoa. Tiên riêng phải viết hoa.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt c/k; l/n; thanh hỏi/ thanh ngã 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở chính tả
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Củng cố
 Rốn kỹ năng viết chớnh tả
- Kiểm tra vở viết ở nhà HS 
- GV nhận xét cho điểm
Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chộp
* Mục tiờu: Rốn kỹ năng viết cỏc từ mới, chộp bài đúng chính tả.
* Phương pháp – hình thức:
* Hướng dẫn HS chuẩn bị
- Giỏo viờn đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
 + HS trả lời cỏc cõu hỏi nhằm nờu bật nội dung bài văn
 + HS nờu nhận xột về kết cấu, đặc điểm của bài văn: gồm mấy đoạn, cõu, cỏc dấu cõu được dựng, cỏc chữ viết hoa.
- HS viết bảng con từ khó: ngày quốc tế phụ nữ, ngày quốc tế lao động, ngày quốc tết hiếu nhi, ngày quốc tế người cao tuổi
* HS viết chớnh tả 
- GV theo dừi HS viết, uốn nắn, sửa lỗi
* ... g nối tiếp : Củng cố dặn dũ:
Nhắc lại cỏch dựng bảng trừ
 Nhận xột tiết học.
tập làm văn
KỂ VỀ NGƯỜI THÂN
I mục tiêu:
1. Rốn kỹ năng nghe và núi:
	- Biết kể về ụng, bà, cha, mẹ, người thõn, biết thể hiện tỡnh cảm đối với người thõn
2. Rốn kỹ năng viết:
	- Biết viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Hoạt động 1: Cũng cố
*Giỳp HS củng cố từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái
- 2 Học sinh làm bài tập 1,2 /67
- GV nhận xét cho điểm:
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiờu: HS biết kể về ụng, bà, cha, mẹ, người thõn, biết thể hiện tỡnh cảm đối với người thõn. Biết viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn
* Phương pháp – hình thức:
* Bài 1/85
- Gọi HS đọc yờu cầu đề bài
- GVhướng dẫn dựa vào cỏc cõu hỏi kể về ụng, bà, núi lờn tỡnh cảm đối với ụng bà.
- Tổ chức thảo luận theo nhúm. Một số HS trỡnh bày, lớp theo dừi bổ sung ý kiến
- GV nhận xột
* Bài 2/85
- Gọi HS đọc yờu cầu đề bài
- Yờu cầu HS viết lại những điều đó kể ở bài 1
- HS đọc bài làm, lớp nhận xột, bổ sung
- GV nhận xột
Hoạt động nối tiếp: Củng cố dặn dũ.
-Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xột tiết học – Tuyờn dương.
luyện luyện từ và câu
từ ngữ về họ hàng – dấu chấm, dấu chấm hỏi
I mục tiêu:
- Mụỷ roọng, heọ thoỏng hoựa voỏn tửứ chổ ngửụứi trong gia ủỡnh, hoù haứng
	- Reứn kyừ naờng sửỷ duùng daỏu chaỏm, daỏu hoỷi
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
	- Baỷng phuù,tranh minh hoùa, VBT
 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoạt động 1: Luyện tập
Muùc tieõu: Giuựp HS
 - Mụỷ roọng, heọ thoỏng hoựa voỏn tửứ chổ ngửụứi trong gia ủỡnh, hoù haứng
	- Reứn kyừ naờng sửỷ duùng daỏu chaỏm, daỏu hoỷi
* Phương pháp – hình thức:
* Baứi 1VBT
- Yeõu caàu HS tỡm caực tửứ chổ ngửụứi, hoù haứng trong baứi vaờn
- HS trả lời miệng cá nhân lớp nhận xét
- GV nhaọn xeựt, choỏt yự
* Baứi 2VBT
- Hửụựng daón Hs tỡm theõm caực tửứ chổ ngửụứi trong gia ủỡnh, hoù haứng
- Toồ chửực caực nhoựm thaỷo luaọn. các nhóm trình bày và chất vấn lẫn nhau
- GV nhaọn xeựt, keỏt luaọn
+VD: thím, cậu, bác, dì, mợ, con dâu, con rễ, cháu, chắt, chút..
* Baứi 3VBT
- Hửụựng daón HS tỡm tửứ thớch hụùp ủieàn vaứo choó troỏng
- Toồ chửực caực nhoựm thaỷo luaọn. các nhóm trình bày và chất vấn lẫn nhau
- GV nhaọn xeựt, choỏt yự
+ Họ nội: ông nội, cô, chú, thím..
+ Họ ngoại : ông ngoại, bà ngoại, chú, dì, bác...
* Baứi 4VBT
- Hửụựng daón Hs caựch duứng daỏu chaỏm, daỏu hoỷi
- Yeõu caàu HS ủieàn daỏu vaứo choó troỏng
- HS làm cá nhân vào vở bài tập
- GV nhaọn xeựt, keỏt luaọn
Hoaùt ủoọngnối tiếp: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
luyện kể chuyện
sáng kiến của bé hà
I mục tiêu:
1. Rốn kỹ năng núi:
	- Dựa vào trớ nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung cõu truyện
	- Biết kể chuyện tự nhiờn, phối hợp lời kể với điệu bộ, nột mặt, biết thay đổi giọng kể cho phự hợp với nội dung
2. Rốn kỹ năng nghe:
	- Cú khả năng tập trung theo dừi bạn kể truyện,
 	- Biết nhận xột, đỏnh giỏ lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh họa
- Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng tranh
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh
* Mục tiờu: Giỳp HS nắm được nội dung từng đoạn, cú thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cỏch diễn đạt phự hợp với nhõn vật
* Phương pháp – hình thức:
- GV chia nhúm. HS đọc yờu cầu của bài
- HS nối tiếp nhau kể từng đoạn trong nhóm
- Đại diện cỏc nhúm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xột lời kể của bạn
- GV nhận xột: nội dung, cỏch diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 2: Kể toàn bộ cõu truyện
* Mục tiờu: Giỳp HS cú thể kể toàn bộ cõu truyện, rốn kỹ năng kể truyện trước lớp
* Đồ dùng: Tranh minh họa .
- Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng tranh
* Phương pháp – hình thức:
- GV gọi một số HS kể cỏc đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xột
- GV nhận xột
Hoạt động 3: Kể toàn bộ cõu truyện theo vai
* Mục tiờu: Giỳp HS biết cỏch phõn vai, nhập vai dựng lại cõu chuyện
* Đồ dùng: Tranh minh họa . 
`	- Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng tranh
* Phương pháp – hình thức:
- Giao cỏc vai trong cõu truyện cho HS
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ của từng nhõn vật: Bé Hà, bố, ông bà 
- HS kể truyện theo nhóm
- Các nhóm kể truyện trước lớp. HS nhận xột, bình chọn nhóm kể hay
- GV nhận xột, tuyờn dương
Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ.
- Hướng dẫn HS liờn hệ thực tế.
- Nhận xột tiết học – Tuyờn dương.
- Về nhà luyện kể
__________________________________
luyên đọc
sáng kiến của bé hà
I mục tiêu
 	1. Rốn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ ngữ: ngày lễ, lập đông, nên, nói, sáng kiến, suy nghĩ...
- Đọc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đỳng sau dấu câu và giữa các cụm từ
	- Biết đọc phõn biệt lời kể chuyện với lời cỏc nhõn vật 
2. Rốn kỹ năng đọc hiểu:
 - Hiểu nghĩa cỏc từ mới. Hiểu nội dung bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sỏch giỏo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Luyện đọc 
* Mục tiờu: Rốn kỹ năng đọc cỏc từ mới,đọc trơn toàn bài.
* Đồ dùng: Tranh, Bảng phụviết đoạn văn học sinh cần luyện đọc. 
* Phương pháp – hình thức:
- Giỏo viờn đọc mẫu.
- Học sinh luyện đọc từng cõu ( HS đọc cá nhân nối tiếp nhau đọc từng câu)
+ Hướng dẫn HS đọc từ khú ngày lễ, lập đông, nên, nói, sáng kiến, suy nghĩ...(HS đọc cá nhân, đồng thanh)
- Theo dừi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài: 4 đoạn
 + Hướng dẫn đọc cõu dài, ngắt nghỉ hơi (Đọc cá nhân trên bảng phụ) 
 + Giải nghĩa từ:cây sáng kiến, lập đông, chúc thọ 
- Luyện đọc trong nhúm
- Thi đọc giữa các nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xột cỏch đọc
Hoạt động 2: Luyện đọc lại
* Mục tiờu: Giỳp HS đọc lưu loỏt, thể hiện đỳng giọng đọc
 * Phương pháp – hình thức:
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai ( Đọc theo nhóm)
- Các nhóm thi đọc 
-Nhận xột, đỏnh giỏ
Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ.
- Giỏo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xột tiết học – Tuyờn dương.
- Về nhà luyện đọc
_____________________________________
luyện viết
sáng kiến của bé hà
I mục tiêu:
* Rốn kỹ năng viết chớnh tả:
- Chộp lại chớnh xỏc đoạn 3 trong bài sáng kiến của bé Hà 
 - Biết cách trình bày đoạn văn. Chữ đầu câu viết hoa. Tiên riêng phải viết hoa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung
- Vở chính tả
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chộp
* Mục tiờu: Rốn kỹ năng viết cỏc từ mới, chộp bài đúng chính tả.
* Phương pháp – hình thức:
* Hướng dẫn HS chuẩn bị
- Giỏo viờn đọc mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung
 + HS trả lời cỏc cõu hỏi nhằm nờu bật nội dung bài văn
 + HS nờu nhận xột về kết cấu, đặc điểm của bài văn: gồm mấy đoạn, cõu, cỏc dấu cõu được dựng, cỏc chữ viết hoa.
- HS viết bảng con từ khó: cảm động, chùm điểm mười
* HS viết chớnh tả 
- GV theo dừi HS viết, uốn nắn, sửa lỗi
* Chấm, sửa bài 
- GV đọc mẫu lần 2.HS sửa lỗi
- Chấm một số bài
Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ.
Hỏi về nội dung bài. 
Nhận xột tiết học – Tuyờn dương.
luyện toán
luyện tập
I mục tiêu:
 -Giỳp HS củng cố cỏch tỡm số hạng trong 1 tổng
 -ễn lại phộp trừ đó học và giải toỏn đơn về phộp trừ
II.Đồ dùng dạy học
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động 2 : Luyện tập
*Mục tiờu:
-Giỳp HS củng cố cỏch tỡm số hạng trong 1 tổng
 -ễn lại phộp trừ đó học và giải toỏn đơn về phộp trừ
* Phương pháp – hình thức
*Bài 1/48VBT:Tìm x
 GV hướng dẫn HS nờu thành phần cần tỡm, nờu cỏch làm
- HS làm vào bảng A3 và trình bày 
*Bài 2/48VBT: Tính
- HS làm nhẩm và nối tiếp nêu kết quả 
*Bài 3/48VBT: 
- HS làm nhẩm theo từng cột và nối tiếp nêu kết quả
*Bài 4/ 48VBT: Hướng dẫn HS phõn tớch tỡm cỏch giải
- HS viết đề bài và giải vào vở
- Luư ý cách giải như sau:
Bài giải:
Số học sinh trai là:
28 - 16 = 12(học sinh)
 Đáp số: 12 học sinh
*Bài 5/48VBT: 
- HS làm cá nhân. nêu miệng kết quả
Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ:
- Nhận xột tiết học.
luyện toán
SỐ TRềN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ
I mục tiêu:
Giỳp HS biết cỏch thực hiện phộp trừ cú số bị trừ là số trũn chục,số trừ là số cú một, hai chữ số, vận dụng giải toỏn cú lời văn 
Củng cố cỏch tỡm số hạng chưa biết
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ viết sẵn bài tập 2,3.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động 1 : Luyện tập.
Mục tiờu: Giỳp HS biết cỏch thực hiện phộp trừ cú số bị trừ là số trũn chục, số trừ là số cú một, hai chữ số, vận dụng giải toỏn cú lời văn
* Phương pháp – hình thức
* Bài 1/49VBT: Tính
- HS làm bảng A 3 và trình bày
* Bài 2/49VBT: Tìm x
- HS làm bảng vở và trình bày, chất vấn lẫn nhau, nêu cách làm
* Bài 3/49VBT
- HS giải vào vở
- Luư ý cách giải như sau:
Bài giải:
3chục = 30
Số quả cam của mẹ còn lại là:
30 - 12 = 18(quả cam)
Đáp số: 18 qủa cam
*Bài 4/49VBT: Khoanh vào trước câu trả lời đùng
- HS giải vào vở, nêu cách làm
Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ:
- Nhận xột tiết học. 
luyện toán
31 – 5
I mục tiêu:
- Giỳp HS củng cố về phộp trừ, học thuộc bảng trừ, thực hiện cỏc phộp trừ dạng 31-5
Làm quen với khỏi niệm hai đoạn thẳng giao nhau
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1 : Luyện tập.
*Mục tiờu: Giỳp HS củng cố về phộp trừ, học thuộc bảng trừ, thực hiện cỏc phộp trừ dạng 31 - 5
 * Phương pháp – hình thức:
* Bài 1/51VBT:
 -HS làm cá nhân vào bảng A3 và trình bày.
- Nhận xột về cỏc phộp tớnh cú kết quả giống nhau
* Bài 2/51VBT
- GV hướng dẫn HS đặt tớnh theo cột dọc,tỡm hiệu khi biết số bị trừ, số trừ.
- HS làm cá nhân vào bảng A3 và trình bày.
* Bài 3/51VBT- GV Hướng dẫn HS túm tắt tỡm cỏch giải
- HS túm tắt,tỡm cỏch giải 
- HS giải vào vở trình bày. HS nhận xét chất vấn
Luư ý cách giải như sau:
Bài giải:
Số quả mơ của Mỹ còn lại là:
61 - 8 = 53 (quả)
 Đáp số: 53 quả mơ
- GV nhận xột, sửa sai. 
* Bài 4/51VBT: 
- Hướng dẫn HS hiểu khỏi niệm hai đoạn thẳng cắt nhau. HS nêu miệng cá nhân
 Hoạt động nối tiếp : Củng cố dặn dũ:
- Nhắc lại cỏch dựng bảng trừ. Nhận xột tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 2 tuan 10(2).doc