Giáo án các môn học khối lớp 2 - Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tuần 13

Giáo án các môn học khối lớp 2 - Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tuần 13

Tiết 13 Bông hoa Niềm Vui

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 Giỳp cỏc em

- Rốn kỹ năng đọc thành tiếng.

Đọc trơn toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng.

- Rốn kỹ năng đọc hiểu.

Cảm nhận được tỏm lũng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh trong cõu chuyện.

* Đọc trơn được 1, 2 đoạn của cõu chuyện, đọc đúng cỏc từ ngữ khú trong bài.

** Hiểu nghĩa cỏc từ ngữ mới. Biết đọc phõn biệt lời người kể với lời cỏc nhõn vật

 

doc 7 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 03/12/2019 Lượt xem 151Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học khối lớp 2 - Nguyễn Thị Tuyết Mai - Tuần 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 13
Ngày soạn: 31 / 10 / 2009
Ngày giảng: Thứ hai ngày 2 thỏng 11 năm 2009
Tập dọc
Tiết 13 Bông hoa Niềm Vui 
I. mục đích yêu cầu
 Giỳp cỏc em
- Rốn kỹ năng đọc thành tiếng.
Đọc trơn toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi đỳng. 
- Rốn kỹ năng đọc hiểu.
Cảm nhận được tỏm lũng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh trong cõu chuyện.
* Đọc trơn được 1, 2 đoạn của cõu chuyện, đọc đỳng cỏc từ ngữ khú trong bài.
** Hiểu nghĩa cỏc từ ngữ mới. Biết đọc phõn biệt lời người kể với lời cỏc nhõn vật
II. Đồ DùNG DạY HọC
Bảng phụ chộp nội dung đoạn rốn đọc.
III. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC
1, Bài ụn
- Giỏo viờn nờu mục đớch yờu cầu của tiết học
- Giỏo viờn đọc mẫu lần 1
- Đọc từng cõu
- Đọc từng đoạn trước lớp.
- Hướng dẫn đọc đỳng một số cõu.
- Luyện đọc từng đoạn trong nhúm.
- Mới sỏng tinh mơ Chi đó vào vườn hoa để làm gỡ?
- Vỡ sao Chi khụng dỏm tự ý hỏi bụng hoa Niềm Vui?
- Theo em, bạn Chi cú đức tớnh gỡ đỏng quý?
- Yờu cầu cỏc nhúm thi đọc.
Nhận xột, cho điểm
2, Củng cố - dặn dũ
- Nhận xột giờ học.
- Chuẩn bị trước cho bài sau.
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh lắng nghe và theo dừi sỏch
- Nối tiếp nhau đọc cõu, tỡm từ khú đọc.
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn, tỡm từ khú đọc và giải nghĩa từ.
- Luyện đọc cỏ nhõn, nhúm, tổ.
- Học sinh đọc trong nhúm
Thi đọc giữa cỏc nhúm.
- Tỡm bụng hoa Niềm Vui để đem vào bệnh viện cho bố, làm dịu cơn đau của bố.
- Theo nội quy của trường khụng ai được ngắt hoa trong vườn.
- Thương bố, tụn trọng nội quy, thật thà.
- Cỏc nhúm phõn vai thi đọc lại bài.
- Bỡnh chọn cỏc nhõn, nhúm đọc hay.
Bồi dưỡng và phụ đạo HS
Tiết 8 Luyện viết: Chữ hoa K
I. Mục đích yêu cầu
	Giúp các em:
- Củng cố về cách viết chữ hoa: K theo mẫu.
- Viết đúng mẫu, đúng quy trình kỹ thuật.
- Cố ý thức viết bài cẩn thận, đúng mẫu, giữ vở sạch.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ mẫu
III. Các hoạt động dạy học
 1. Bài ôn
- GV nêu mục đích yêu cầu của bài.
- Cho 2 HS nhắc lại quy trình viết chữ K
- GV viết mẫu chữ K
- Cho HS viết bảng con.
- Cho HS đọc câu ứng dụng: Kề vai sát cánh 
- Cho HS viết bảng con chữ Kề
* Hướng dẫn cách viết và cách trình bày.
- Nhắc nhở về khoảng cách giữa các chữ và giữa các con chữ với nhau.
* Hướng dẫn viết bài trong vở Tập viết.
- GV nêu yêu cầu viết
- GV theo dõi, nhắc nhở
* Chấm, chữa bài.
- GV chấm nhanh một số bài, nêu nhận xét.
 2. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.
- 2 HS nhắc lại quy trình viết chữ K
Các HS khác nhận xét, bổ sung
- HS quan sát.
- HS tập viết bảng con.
- 2 HS đọc câu ứng dụng
- HS viết bảng con: Kề
- HS nêu cách viết và cách trình bày.
- HS viết bài vào vở theo yêu cầu của cô.
- HS xem lại bài viết.
Ngày soạn: 2 / 11 / 2009
Ngày giảng: Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009
Tập đọc
Tiết 16 Há miệng chờ sung
I. Mục đích yêu cầu
Giúp HS :
- Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Đọc trơn toàn bài, biết đọc ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.
- Rèn kỹ năng đọc hiểu: Hiểu sự khôi hài của truyện, phê phán những kẻ lười biếng, không chịu làm việc, chỉ chờ ăn sẵn.
* Biết đọc 1 đoạn của bài
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ chép đoạn văn rèn đọc.
III. Các hoạt động dạy học
1. Bài ôn
- GV giới thiệu bài.
- GV đọc mẫu bài 1 lần.
- Đọc từng câu, tìm từ khó.
- Đọc đoạn trước lớp.
+ Hướng dẫn HS đọc đúng một số câu.
- Đọc đoạn trong nhóm.
- Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để làm gì?
- Chàng lười nhờ người đi đường làm giúp việc gì?
-Người qua đường giúp chàng lười như thế nào?
- Câu nói của anh chàng lười có gì đáng buồn cười?
* Luyện đọc lại.
- Cho HS phân vai thi đọc lại bài.
2. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS chuẩn bị bài tiết sau.
- HS theo dõi.
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu, tìm từ khó đọc. Luyện đọc từ khó.
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp.
- HS tìm từ khó hiểu, tập giải nghĩa.
- HS yếu luyện đọc.
- Đọc đoạn trong nhóm.
- Lớp đọc đồng thanh toàn bài.
- Chờ sung rụng trúng vào mồm để ăn.
- Nhặt sung bỏ hộ vào mồm anh ta.
- Lấy hai ngón chân quặp quả sung.
- Kẻ cực lười lại còn chê người khác lười.
- HS phân vai thi đọc lại bài.
- HS khác nhận xét.
Chính tả
Tiết 15 Bông hoa Niềm Vui
I. Mục đích yêu cầu
Giúp các em:
- Nghe viết chính xác đoạn 2 của bài: Bông hoa Niềm Vui.
- Rèn kỹ năng viết chính xác một số chữ khó trong bài.
- Giáo dục các em tính cẩn thận trong khi viết bài.
* Viết đúng 3 đến 4 câu trong bài.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng con ghi từ khó.
III. Các hoạt động dạy học.
Bài ôn
- GV nêu mục đích yêu cầu của giờ học.
- GV đọc đoạn chính tả 1 lần.
+ Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?
- Bài chính tả có mấy câu?
- Trong bài có những chữ nào cần phải viết hoa?
- Cho HS viết chữ khó.
- Đọc cho HS viết bài vào vở.
- GV đọc lại cho HS soát lỗi.
- GV chấm nhanh một số bài, nêu nhận xét.
 2. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS viết lại những chữ viết sai.
- HS theo dõi.
- 2 HS đọc lại.
- Vì không ai được ngắt hoa trong vườn.
- Đoạn viết có 3 câu.
- Chữ đầu câu, đầu đoạn.
- HS tìm và viết bảng con chữ khó trong bài.
- HS nghe GV đọc viết bài vào vở.
- HS đổi vở cho nhau để chữa lỗi.
Ngày soạn: 3 / 11 / 2009
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009
Chính tả
Tiết 16 Quà của bố
I. Mục đích yêu cầu
Giúp các em:
- Nghe viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài Quà của bố (từ Bố đi cắt tóc về ... chọi nhau phải biết)
- Rèn kỹ năng nghe viết chính xác một số chữ khó trong bài.
- Giáo dục các em tính cẩn thận trong khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng con viết chữ khó.
III. Các hoạt động dạy học
Bài ôn
- GV nêu mục đích yêu cầu của giờ học.
- GV đọc đoạn chính tả 1 lần.
+ Quà của bố đi cắt tóc về có những gì?
- Bài chính tả có mấy câu?
- Những câu nào có dấu hai chấm?
- Cho HS viết chữ khó.
- Đọc cho HS viết bài vào vở.
- GV đọc lại cho HS soát lỗi.
- GV chấm nhanh một số bài, nêu nhận xét.
 2. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS viết lại những chữ viết sai.
- HS theo dõi.
- 2 HS đọc lại.
- Con xập xành, con muỗm, con dế
- Bài chính tả có 3 câu.
- Câu 2 và câu 3.
- HS tìm và viết bảng con chữ khó trong bài.
- HS nghe GV đọc viết bài vào vở.
- HS đổi vở cho nhau để chữa lỗi.
GDTT
Tiết 13 Sơ kết tuần 13
I. Mục đích yêu cầu
- Nhận xét ưu, nhược điểm của lớp.
- Nâng cao ý thức phê và tự phê giữa các tổ.
- Đề ra phương hướng tuần tới.
II. Chuẩn bị
Nội dung sinh hoạt
III. Lên lớp
Lần lượt các tổ sinh hoạt, chỉ ra ưu, nhược điểm của tổ mình trong tuần qua.
Giáo viên nhận xét chung
* Ưu điểm:
- Về đạo đức: Nhìn chung trong tuần qua các em đi học đều, đúng giờ, thực hiện nghiêm túc giờ truy bài, các nội quy của trường, lớp.
- Về học tập: Các em có ý thức trong học tập, học bài và làm bài trước khi đến lớp. Trong lớp chú ý nghe giảng, tích cực xây dựng bài.
* Tồn tại: Vẫn còn một số em lười học, chưa có ý thức tự giác trong học tập. 
3. Tuyên dương
................................................................................................................................
4. Phê bình
...............................................................................................................................
5. Phương hướng tuàn tới
- Phát huy tốt vai trò tự quản của cán bộ lớp.
- Duy trì tốt các nền nếp của lớp, các quy định của nhà trường.
- Thi đua đạt nhiều điểm cao trong học tập để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 13 ca chieu.doc