Đề kiểm tra giữa học kì I, II các môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học: 2010-2011

Đề kiểm tra giữa học kì I, II các môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học: 2010-2011

1/ Đọc thành tiếng: .điểm.

2/Phân tích ngữ âm: điểm

Đề chẵn: Thầy đọc cho học sinh nghe câu tục ngữ - Nêu câu hỏi – Yêu cầu học sinh nêu ý kiến trả lời.

“ Uống nước nhớ nguồn.”

Câu 1: Câu tục ngữ trên có mấy tiếng?.

Câu 2: Thanh điệu trong tiếng “nhớ” là thanh gì?.

Câu 3: Phần đầu của tiếng “nhớ” là gì?.

 Phần vần của tiếng “nhớ” là gì?.

Câu 4: Nêu luật chính tả /G/ đứng trước e, ê, i viết bằng chữ gì?.

 

doc 4 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 10/08/2021 Lượt xem 4Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I, II các môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học: 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGD&ĐT: HÒN ĐẤT
Họ và tên học sinh:
Lớp: 1/Trường TH Mỹ Lâm 3.
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn thi: Tiếng Việt – Lớp 1.
Năm học: 2010 – 2011 (Thời gian:phút)
Điểm:(Bằng số)(Bằng chữ). Giáo viên chấm:..
1/ Đọc thành tiếng:.điểm.
2/Phân tích ngữ âm:điểm
Đề chẵn: Thầy đọc cho học sinh nghe câu tục ngữ - Nêu câu hỏi – Yêu cầu học sinh nêu ý kiến trả lời.
“ Uống nước nhớ nguồn.”
Câu 1: Câu tục ngữ trên có mấy tiếng?...................
Câu 2: Thanh điệu trong tiếng “nhớ” là thanh gì?...........
Câu 3: Phần đầu của tiếng “nhớ” là gì?.............
 Phần vần của tiếng “nhớ” là gì?.............
Câu 4: Nêu luật chính tả /G/ đứng trước e, ê, i viết bằng chữ gì?.......
Câu 5: Vẽ mô hình tách tiếng thành hai phần . Đưa tiếng “Nhớ” vào mô hình. 
 ..
 ..
3/ Viết chính tả:.điểm.
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO: HÒN ĐẤT
Họ và tên học sinh:
Lớp: 1/.Trường TH Mỹ Lâm 3.
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn thi: Tiếng Việt – Lớp 1.
Năm học: 2010 – 2011 (Thời gian:phút)
 Điểm:(Bằng số)(Bằng chữ). Giáo viên chấm:..
 I. PHẦN ĐỌC:
 1. / ĐỌC THÀNH TIẾNG: (10 điểm)
 * Bốc thăm 4 bài tập đọc tuần 27, 28 ( Trừ bài Học thuộc lòng“ Trong đầm gì đẹp bằng sen”)
 * GV chọn một đoạn bất kì khoảng 50 tiếng yêu cầu học sinh đọc.
 2 / NGỮ ÂM: (9 điểm, 1 điểm trình bày).
 1) Đọc câu: “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.
 - Câu trên có mấy tiếng? ...
 - Các tiếng giống nhau là: 
 - Các tiếng khác nhau là: .......................
...
 - Tìm và đưa vào mô hình tiếng có thanh ngang.
 - Tìm và đưa vào mô hình tiếng có đủ các thành phần: Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối và dấu thanh.
 2) Điền vào chỗ chấm: 
 a) ng hay gh?
 nghiêng .ả. ngổn ..ang.
 ngủ ..on. ..ế gỗ.
 b) c, k hay q?
 cái ìm. .ue kem.
 Con ông. iểm tra.
 II / VIẾT CHÍNH TẢ: ( Nghe - viết).
 Bài viết: “ Phù Đồng Thiên Vương”.
 Viết đoạn: “ Giặc Ân tràn vào nước ta  đánh đuổi giặc ngoại xâm”

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_ii_cac_mon_tieng_viet_lop_1_nam_ho.doc