Đề kiểm tra định kì Lần 1 Khối 4 môn Khoa học - Năm học 2008-2009

Đề kiểm tra định kì Lần 1 Khối 4 môn Khoa học - Năm học 2008-2009

 Đề bài:

 Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (Mỗi ý đúng : 1 điểm)

1. Các bênh lây qua đường tiêu hóa là:

A. Tiêu chảy, tả, lị.

B. Tiêu chay, nhức đầu, ho.

C. Tả, lị, đau răng.

2. Bệnh bướu cổ do thiếu :

A. Chất đạm.

B. Vi ta-min A.

C. I. ốt.

3. Nước tồn tại ở mấy thể ?

A. Thể rắn. (1 thể).

B. Thể rắn, thể lỏng. (2 thể).

C. Thể rắn, thể lỏng, thể khí. (3 thể).

4. Tại sao chúng ta cần phải đun sôi nước trước khi uống

 

doc 2 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 09/08/2021 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì Lần 1 Khối 4 môn Khoa học - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Long Thạnh
Lớp : 4 /..
Họ và tên:..
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN I 
	NĂM HỌC: 2009-2010
	Môn :Khoa Học - Khối 4
	Ngày thi: 17/12/2009
	Điểm	Lời phê của Giáo viên
 Đề bài:
 Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (Mỗi ý đúng : 1 điểm)
Các bênh lây qua đường tiêu hóa là:
Tiêu chảy, tả, lị.
Tiêu chay, nhức đầu, ho.
Tả, lị, đau răng.
2.	Bệnh bướu cổ do thiếu :
Chất đạm.
Vi ta-min A.
I. ốt.
3.	Nước tồn tại ở mấy thể ?
Thể rắn. (1 thể).
Thể rắn, thể lỏng. (2 thể).
Thể rắn, thể lỏng, thể khí. (3 thể).
Tại sao chúng ta cần phải đun sôi nước trước khi uống ?
Khử sắt.
Diệt hết vi khuẩn.
Diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước.
Câu 2: Tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước ?
.
.
.
.
.
.
Câu 3: Không khí có những tính chất gì ?
.
.
.
.
.
.
.
HƯỚNG DẪN CHẤM 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN II
NĂM HỌC: 2008-2009
Môn :Khoa Học - Khối 4
Ngày thi:23/12/2008
Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (Mỗi ý đúng : 1 điểm)
	1 . A ( 1 điểm)
	2. C ( 1 điểm)
	3. C ( 1 điểm)
	4. C ( 1 điểm)
Câu 2: Tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước ?(3 điểm)
Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước sạch để dùng. Vì vậy, không được lãnh phí nước.
Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nhiều nước cho nhiều người khác được dùng.
Câu 3: Không khí có những tính chất gì ? (3 điểm)
Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.
Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_lan_1_khoi_4_mon_khoa_hoc_nam_hoc_2008_2.doc