Bài soạn môn Toán 2 - Tiết 18: Luyện tập

Bài soạn môn Toán 2 - Tiết 18: Luyện tập

A-Mục tiờu

-Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, 29 + 5, 49 + 25.

-Củng cố kỹ năng so sánh số, kỹ năng giải toán có lời văn.

-Bước đầu làm quen với BT dạng "Trắc nghiệm".

B-Các hoạt động dạy học

 

doc 2 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 22/11/2017 Lượt xem 373Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn Toán 2 - Tiết 18: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP
A-Mục tiờu
-Củng cố và rốn kỹ năng thực hiện phộp cộng dạng 9 + 5, 29 + 5, 49 + 25.
-Củng cố kỹ năng so sỏnh số, kỹ năng giải toỏn cú lời văn.
-Bước đầu làm quen với BT dạng "Trắc nghiệm".
B-Cỏc hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1) Ổn định
2) Kiểm tra bài cũ
29 + 56	69 +6
Bảng con.
3) Hướng dẫn HS luyện tập
-BT 1/18: Tớnh nhẩm 
	9 + 4 =	
9 + 6 =
9 + 8 = 
9 + 3 =
9 + 5 =
9 + 7 =
9 + 2 =
9 + 9 = 
9 + 1 =
6 + 9 = 
5 + 9 =
2 + 9 =
Nối tiếp nhẩm miệng
-BT 2/18: Tớnh
-Lưu ý cho HS cỏch đặt tớnh:
 29	19	39	 9	
 45	 9	26	37 	
	72	81	 74	20
 19	 9	 9	39 	
HS làm bài vào vở
Đại diện 2 HS lờn bảng làm bài
Lớp nhận xột
-BT 3/18: >, <, =
3 nhúm.
 9 + 9  19
9 + 8  8 + 9
9 +5...9+6
Đại diện nhúm làm.
9 + 915
2 +9  9 + 2
 9 +39+2
GV nhận xột, sửa lỗi
-BT 4/18
Hướng dẫn HS túm tắt và giải bài toỏn
Bài toỏn cho biết gỡ?
Bài toỏn hỏi gỡ?
HS trả lời.
? con
Túm tắt:
Gà: 29 con
Vịt: 15 con
Giải:
Số con gà và vịt trong sõn cú tất cả là:
29 + 15 = 44 (con)
	Đỏp số: 44 con
-BT 5/18: Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng
- Vẽ hỡnh lờn bảng và hướng dẫn HS nhận xột đoạn thẳng
- Nờu tờn cỏc đoạn thẳng:
MN, MO, OP, PN, MP, ON
- Khoanh chọn đỏp ỏn D: 6 đoạn thẳng
4) Củng cố - Dặn dũ
- Nhắc HS về nhà làm thờm bài tập trong VBT, xem lại bài và chuẩn bị bài sau 
- Nhận xột. 
Nhẩm miệng bảng cộng với 9

Tài liệu đính kèm:

  • docToan - Luyen tap trang 18.doc