Bài kiểm tra định kì- Cuối học kỳ I môn Toán lớp 1

Bài kiểm tra định kì- Cuối học kỳ I môn Toán lớp 1

Môn : Toán - Lớp 1

 Bài 1 (2 điểm) Mỗi ý đúng cho 1 điểm .

 a) Điền:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 b) Điền đúng:

 3 + = 8 9 = + 2

 4 + = 10 10 = 3 +

 

doc 3 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 24/06/2016 Lượt xem 890Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì- Cuối học kỳ I môn Toán lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ- CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2011 - 2012
Môn : Toán - Lớp 1
Ngày kiểm tra: /./
 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
 Họ và tên:.............................................................................	
 Lớp:...Trường: ..............................................................................................
 Điểm
 Lời phê của giáo viên
Họ, tên, chữ kí GV chấm bài
1)
2)
BÀI LÀM
Số
 Bài 1. 	?
 a) 
1
4
 b) 
 3 + 	= 8 9 = 	 + 2
 4 + 	 = 10 10 = 3 + 
 Bài 2. Tính :
 5 8 9 10
 + + - - 
 3 2 2 3
 b) 3 + 2 + 2 = 7 – 2 + 1 =
 8 – 2 – 1 = 10 – 7 + 2 = 
Bài 3. Viết phép tính thích hợp:
* * * * *
* * *
 Bài 4. > , < , = ?
 6 + 3  10 8 + 1  10 
 5 + 3 3 + 5 7 – 4 . 3 + 2
Số
 Bài 5. 	?
 Có hình tam giác .
 Có  hình vuông .	
 --------------------------------------------------
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐKCK I
Năm học 2011 - 2012
Môn : Toán - Lớp 1
 Bài 1 (2 điểm) Mỗi ý đúng cho 1 điểm . 
 a) Điền:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	 b) Điền đúng:
7
5
 3 + 	= 8 9 = 	 + 2
7
6
 4 + 	 = 10 10 = 3 + 
 Bài 2 (2 điểm): Tính đúng kết quả và điền đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm. Mỗi ý đúng cho 1 điểm Tính :
 a) 5 8 9 10 
 + + - - 
 3 2 2 3
 8 10 7 7
 b) 3 + 2 + 2 = 7 7 – 2 + 1 = 6
 8 – 2 – 1 = 5 10 – 7 + 2 = 5
 Bài 3. (2 điểm) HS viết phép tính , kết quả đúng cho 1 điểm.
5
+
3
=
8
 Bài 4. (2 điểm) Điền đúng mỗi dấu cho 0, 5 điểm .
 6 + 3 < 10 8 + 1 < 10 
 5 + 3 =3 + 5 7 – 4 < 3 + 2
 Bài 5. (2 điểm) Mỗi ý đúng cho 1 điểm.
 Có 5 hình tam giác .
 Có 2 hình vuông .

Tài liệu đính kèm:

  • docT 1.doc