Thiết kế giáo án môn Thủ công lớp 2 - Tuần 13 đến tuần 18

Thiết kế giáo án môn Thủ công lớp 2 - Tuần 13 đến tuần 18

I. Mục tiêu:

- Học sinh biết gấp, cắt dán hình tròn.

- Gấp, cắt, dán được hình tròn.

- Học sinh có hứng thú với giờ học thủ công.

II. Chuẩn bị.

- Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông.

- Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn có hình vẽ minh họa cho từng bước.

- Giấy thủ công hoặc giấy màu, kéo, hồ dán.

III. Lên lớp:

- Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra chương I, Kỹ thuật gấp hình.

- Bài mới : Gấp cắt dán hình tròn.

Hướng dẫn học sinh quan sát nhận biết hình tròn.

Hướng dẫn quy trình cách cắt dán hình tròn.

+ Hoạt động 1: Quan sát nhận xét hình.

 

doc 7 trang Người đăng haihoa22 Lượt xem 645Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế giáo án môn Thủ công lớp 2 - Tuần 13 đến tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 13	GV: Lê Thị Thuý Huyên
THỦ CÔNG
GẤP CẮT DÁN HÌNH TRÒN
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết gấp, cắt dán hình tròn.
- Gấp, cắt, dán được hình tròn.
- Học sinh có hứng thú với giờ học thủ công.
II. Chuẩn bị.
- Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông.
- Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn có hình vẽ minh họa cho từng bước.
- Giấy thủ công hoặc giấy màu, kéo, hồ dán.
III. Lên lớp:
- Kiểm tra bài cũ	: Kiểm tra chương I, Kỹ thuật gấp hình.
- Bài mới	: Gấp cắt dán hình tròn.
Hướng dẫn học sinh quan sát nhận biết hình tròn.
Hướng dẫn quy trình cách cắt dán hình tròn.
+ Hoạt động 1: Quan sát nhận xét hình.
+ Hoạt động 2: 	- Giáo viên thao tác mẫu.
	- Giáo viên hướng dẫn học sinh gấp cắt dán hình tròn.	
+ Hoạt động 3: Yêu cầu học sinh lấy giấy nháp ra tập cắt dán hình tròn.	
IV. Nhận xét – dặn dò: 
Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của học sinh. Đem giấy thủ công, kéo, hồ dán để thực hành.
TUẦN 14	GV:Lê Thị Thuý Huyên
THỦ CÔNG
GẤP CẮT DÁN HÌNH TRÒN (T2)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết gấp, cắt dán hình tròn.
- Gấp, cắt, dán được hình tròn.
- Học sinh có hứng thú với giờ học thủ công.
II. Chuẩn bị.
- Mẫu hình tròn được dán trên nền hình vuông.
- Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn có hình vẽ minh họa cho từng bước.
- Giấy thủ công hoặc giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì.
III. Lên lớp:
1. Ổn định: TC: khởi động.
2. Kiểm tra: Kiểm tra dụng cụ của học sinh.
3. Bài mới: Giới thiệu bài: Gấp cắt dán hình tròn.
+ HĐ 1: 	- Giáo viên đưa hình mẫu cho học sinh quan sát.
- Học sinh thực hành gấp cắt dán hình tròn.
+ HĐ 2: 	- Giáo viên theo qui trình gấp, cắt, dán hình tròn.
	- Giáo viên nhóm và tổ chức cho học sinh thực hành.	
+ HĐ 3: Giáo viên giới thiệu một số mẫu hình tròn của học sinh trước lớp.	+ HĐ 4: Yêu cầu lấy dụng cụ ra thực hành.
- Trình bày sản phẩm.
- Giáo viên đánh giá chung.
IV. Nhận xét – dặn dò: 
Nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị cho bài học, kĩ năng gấp, cắt dán sản phẩm của học sinh. 
TUẦN 15	GV:Lê Thị Thuý Huyên
	THỦ CÔNG
GẤP CẮT DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG
CHỈ LỐI ĐI THUẬN CHIỀU VÀ BIỂN BÁO CẤM XE ĐI NGƯỢC CHIỀU ( 2 TIẾT)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều.
- Gấp cắt dán được biển báo chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều.
- Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
II. Chuẩn bị.
- Hai hình mẫu: biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định: Trò chơi.
2. Kiểm tra: Gấp cắt dán hình tròn (T2).
3. Bài mới: Giới thiệu bài: Gấp cắt dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều.
- HDHS quan sát nhận biết mẫu biển báo giao thông.
+ HĐ 1: 	- HDHS quan sát và nhận xét mẫu vật.
- Hướng dẫn quy trình và cách làm.
+ HĐ 2: 	 GVHD làm.
	Bước 1: gấp, cắt biển báo chỉ lối đi thuận chiều.
	Bước 2: Dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều.
+ HĐ 3: Yêu cầu học sinh lấy giấy nháp tập làm biển báo giao thông.
IV. Nhận xét – dặn dò: 
Nhậ xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của học sinh.
Đem giấy thủ công, kéo, bút chì, hồ dán hôm sau thực hành, gấp cắt, dán biển báo giao thông.
TUẦN 16	GV:Lê Thị Thuý Huyên
THỦ CÔNG
THỰC HÀNH: GẤP CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG
 CẤM XE ĐI NGƯỢC CHIỀU
 I.Mục đích.
- Học sinh biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ cấm xe đi ngược chiều.
- Gấp, cắt, dán được biển báo chỉ lối đi ngược chiều.
- Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
GHCB: - Biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.
	- Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi ngược chiều.
	- Giấy thủ công, giấy màu.
TIẾT 2:
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định: TC: khởi động.
2. Kiểm tra: kiểm tra dụng cụ của học sinh.
3. Bài mới: giới thiệu: thực hành gấp, cắt, dán, biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều (T2).
+ HĐ 1: Giáo viên đưa vật mẫu cho học sinh quan sát và hỏi.
+ HĐ 2: Giáo viên treo quy trình và hỏi từng bước 1.
+ HĐ 3: Giáo viên giới thiệu một số mẫu biển báo cấm xe đi ngược chiều.
+ HĐ 4: - Yêu cầu học sinh lấy dụng cụ học tập ra thực hành.
	- Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh còn lúng túng.
	- Học sinh trưng bày sản phẩm.
Trình bày sản phẩm. Đánh giá.
- Tổ chức học sinh trưng bày sản phẩm.
- Giáo viên đánh giá chung.
IV. Nhận xét chung: 
Nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài, kĩ năng gấp, cắt, dán và sản phẩm của học sinh.
TUẦN 17	GV:Lê Thị Thuý Huyên
THỦ CÔNG
GẤP CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE (T1)
I. Mục đích:
- Học sinh biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
- Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.
- Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
II. Chuẩn bị:
- Hình mẫu biển báo chỉ chiều xe đi.
	- Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. Có hình vẽ minh họa cho từng bước.
	- Giấy thủ công hoặc giấy màu, kéo, hồ, dán.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định: TC: khởi động.
2. Kiểm tra dụng cụ của học sinh.
3. Bài mới: Giới thiệu bài: Gấp cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
+ HĐ 1: HDHS QS và nhận xét mẫu vật.
+ HĐ 2: Gấp cắt dán biển báo cấm đỗ xe.
+ HĐ 3: Học sinh lấy giấy ra tập làm.
TUẦN 18	GV:Lê Thị Thuý Huyên
THỦ CÔNG
GẤP CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE (T2)
I. Mục đích:
- Học sinh biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
- Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.
- Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
II. Chuẩn bị:
- Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe.
	- Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe. Có hình vẽ minh họa cho từng bước.
	- Giấy thủ công hoặc giấy màu, kéo, hồ, dán, thước kẻ.
TIẾT 2:
Học sinh thực hành gấp, cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
- Học sinh nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe.
	Bước 1: Gấp cắt biển báo cấm đỗ xe.
Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành theo nhóm.
- GVQS, uốn nắn và giúp đỡ học sinh còn lúng túng hoàn thành sản phẩm.
- Tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm.
IV. Nhận xét – Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài học, kĩ năng gấp, cắt, dán và sản phẩm của học sinh.
- Giáo viên dặn dò : Giờ học sau mang giấy thủ công 

Tài liệu đính kèm:

  • doc13-14-15-16-17-18.doc