Kế hoạch dạy học môn Tập viết Lớp 2 - Bài: Ơ Ơn sâu nghĩa nặng

Kế hoạch dạy học môn Tập viết Lớp 2 - Bài: Ơ Ơn sâu nghĩa nặng

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN : TẬP VIẾT

BÀI : Ô O ƠN SÂU NGHĨA NẶNG

I. Mục tiêu - yêu cầu : Rèn luyện kĩ năng viết chữ :

- Biết viết chữ cái Ô O hoa theo cỡ vừa và nhỏ

- Biết viết ứng dụng cụm từ Ơn sâu nghĩa nặng theo cỡ nhỏ; chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định.

II. Đồ dùng dạy học :

+ Mẫu chữ hoa Ô O

III. Các hoạt động dạy và học :

 

doc 2 trang Người đăng phuongtranhp Lượt xem 572Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Tập viết Lớp 2 - Bài: Ơ Ơn sâu nghĩa nặng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN : 	TẬP VIẾT 
BÀI : 	Ô O ƠN SÂU NGHĨA NẶNG
I. Mục tiêu - yêu cầu : Rèn luyện kĩ năng viết chữ : 
- Biết viết chữ cái Ô O hoa theo cỡ vừa và nhỏ
- Biết viết ứng dụng cụm từ Ơn sâu nghĩa nặng theo cỡ nhỏ; chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định.
II. Đồ dùng dạy học :
+ Mẫu chữ hoa Ô O 
III. Các hoạt động dạy và học :
Giáo viên
Học sinh
A. Bài cũ : O Ơ Ong bay bướm lượn
- Hs viết bảng con
- Gv kiểm tra vở hs viết ở nhà
- Hs kiểm tra chéo vở
- Viết lại chữ cái hoa O
- Hs viết bảng con : O
- Nhắc lại cụm từ ứng dụng đã viết
Ong
B. Dạy bài mới : 
1. Giới thiệu bài : Gv nêu mục đích của tiết tập viết 
Ô O On sâu nghĩa nặng
2. Hướng dẫn viết chữ hoa
2.1. Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét chữ Ô , Ơ : giống và khác nhau với con chữ O ở điểm nào ?
- Ô có thêm dấu mũ, ơ có thêm dấu râu
- Các viết các chữ Ô, Ơ :
+ Chữ Ô : viết chữ O hoa, sau đó thêm dấu mũ có đỉnh nằm trên đường kẻ 7 (giống dấu mũ trên chữ Â).
+ Chữ Ơ : viết chữ O hoa, sau đó thêm dấu râu vào bên phải chữ (đầu dấu râu cao hơn đường kẻ 6 một chút)
2.2. Hướng dẫn hs viết trên bảng con : chữ Ô, Ơ
- GV uốn nắn
- Hs viết bảng con : O
(2, 3 lượt).
3. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng :
3.1. Giới thiệu cụm từ ứng dụng :
- 1 Hs đọc câu ứng dụng
Ơn sâu nghĩa nặng
--> Giảng nghĩa : Ơn sâu nghĩa nặng : có tình nghĩa sâu nặng với nhau.
3.2. Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét
- Độ cao các con chữ
- Hs nêu
- Khoảng cách giữa các con chữ
- Bằng khoảng cách viết chữ O
- Cách nối nét giữa các chữ
3.3. Hướng dẫn hs viết chữ Ơn vào bảng con
- Hs viết bảng con chữ Ơn (2, 3 lượt)
4. Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết : Theo các dòng qui định trong vở (trong lúc hs viết, gv theo dõi giúp đỡ những hs yếu)
- Hs thực hiện theo sự hướng dẫn của gv 
5. Chấm, chữa bài :
- Gv chấm một số vở (7 vở) --> nhận xét cách viết.
6. Củng cố - Dặn dò :
- Về nhà luyện viết tiếp trong vở tập viết.

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_mon_tap_viet_lop_2_bai_o_on_sau_nghia_nang.doc