Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi – Phụ đạo học sinh yếu lớp 2 - Năm học 2010 - 2011

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi – Phụ đạo học sinh yếu lớp 2 - Năm học 2010 - 2011

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG - PHỤ ĐẠO HS THÁNG 9

I. TRỌNG TÂM:

 - Ôn tập, rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học và đã được chọn lọc qua 2 môn Toán + Tiếng Việt.

 - Rèn cho HS qua 4 kỹ năng cơ bản (Nghe, nói, đọc, viết.)

 - Tiếp tục rèn luyện cho HS kỹ năng trình bày bài viết cẩn thận.

 - Bồi dưỡng HS khá - giỏi qua các kiến thức đã được chọn lọc và nâng cao hơn.

 II. CỤ THỂ: (Từ tuần 5 đến hết tuần 6)

Tuần 5: Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học đã được học từ tuần 1 đến tuần 5 mà các em còn vướng mắc.

a, Môn Tiếng Việt:

 - Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học đã được học từ tuần 1 đến tuần 5 mà các em còn vướng mắc trong từng chủ điểm như: Chủ điểm Em là học sinh; Chủ điểm Bạn bè; Chủ điểm Trường học

* Tập đọc:

 Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS để học sinh đọc đúng được từ, câu, đoạn, sau đó đọc đúng, lưu loát được cả bài.

*Chính tả:

 - Tiếp tục rèn cho HS kỹ năng nghe đọc viết các con chữ trong từng chữ, độ con của từng con chữ và khoảng cách giữa các chữ.

 - Rèn cho HS kỹ năng viết liền nét, viết đúng độ cao các con chữ, đúng khoảng cách.

 

doc 11 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 473Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi – Phụ đạo học sinh yếu lớp 2 - Năm học 2010 - 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG - PHỤ ĐẠO HS THÁNG 9
I. TRỌNG TÂM:
 - Ôn tập, rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học và đã được chọn lọc qua 2 môn Toán + Tiếng Việt. 
 - Rèn cho HS qua 4 kỹ năng cơ bản (Nghe, nói, đọc, viết.)
 - Tiếp tục rèn luyện cho HS kỹ năng trình bày bài viết cẩn thận.
 - Bồi dưỡng HS khá - giỏi qua các kiến thức đã được chọn lọc và nâng cao hơn. 
	II. CỤ THỂ: (Từ tuần 5 đến hết tuần 6)
Tuần 5: Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học đã được học từ tuần 1 đến tuần 5 mà các em còn vướng mắc.
a, Môn Tiếng Việt:
 - Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học đã được học từ tuần 1 đến tuần 5 mà các em còn vướng mắc trong từng chủ điểm như: Chủ điểm Em là học sinh; Chủ điểm Bạn bè; Chủ điểm Trường học 
* Tập đọc:
 Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS để học sinh đọc đúng được từ, câu, đoạn, sau đó đọc đúng, lưu loát được cả bài.
*Chính tả:
 - Tiếp tục rèn cho HS kỹ năng nghe đọc viết các con chữ trong từng chữ, độ con của từng con chữ và khoảng cách giữa các chữ.
 - Rèn cho HS kỹ năng viết liền nét, viết đúng độ cao các con chữ, đúng khoảng cách.
+ Luyện cách trình bày đoạn văn ở thể văn xuôi.
+Luyện cách viết thể thơ mỗi dòng có 5 chữ.
+ Luyện cách trình bày đoạn văn và viết hoa tên riêng.
* LTVC:
 - Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản : 
+Luyện cho HS viết câu văn. Chữ đầu câu viết hoa cuối câu viết dấu chấm.
+ Luyện cho HS cách viết tên riêng của người , sông, núi. 
*Tập viết:
- Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản : 
+Rèn cho HS kỹ năng viết liền nét, viết đúng độ cao các con chữ, đúng khoảng cách.
Cách viết các chữ hoa A, Ă, Â, B, C, D và cách nối nét từ chữ cái hoa sang chữ cái liền sau.
* Bồi dưỡng HS khá giỏi:
 - Bồi dưỡng HS khá giỏi qua các kiến thức - kỹ năng như yêu cầu nêu trên nhưng mức độ cao hơn. 
+ Nắm vững cách viết một đoạn văn trong đó có dùng từ cảm ơn, xin lỗi.
+ Trong các tiết học trả lời các câu hỏi, các bài tập ngoài các bài tập cần làm trong bài học.
+ Rèn kỹ năng trình bày bài viết sạch, đẹp đúng mẫu. 
+ Rèn cho HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc viết.
b) Môn Toán: 
* Chương Ôn tập và bổ sung:
- Tiếp tục củng cố nắm vững cách đọc , viết các số từ 0 đến 100 và thứ tự các số.
- Số lớn nhất có 1 chữ số, hai chữ số.
- Số bé nhất có 1 chữ số, hai chữ số.
- Số liền trước, số liền sau của một số.
* Chương Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
 - Tiếp tục củng cố nắm vững các công thức 9, 8 cộng với một số và ghi nhớ các công thức trên.
 - Tiếp tục củng cố nắm vững cách đặt tính và tính.
* Bồi dưỡng HS khá giỏi:
 - Bồi dưỡng HS khá giỏi qua các kiến thức - kỹ năng như yêu cầu nêu trên nhưng mức độ cao hơn. 
+ Trong các tiết học làm thêm các bài tập ngoài các bài tập cần làm trong bài học.
+ Biết cách vận dụng linh hoạt các công thức toán, các dạng bài đã học vào trong tính toán và làm bài tập.
+ Tính nhanh qua các dạng toán đã được chọn lọc. 
Tuần 6: 
a, Môn Tiếng Việt:
 Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học ở tuần 5 mà các em còn vướng mắc.
* Tập đọc:
 Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS để học sinh đọc đúng được từ, câu, đoạn, sau đó đọc đúng, lưu loát được cả bài.
*Chính tả:
 - Tiếp tục rèn cho HS kỹ năng nghe đọc viết các con chữ trong từng chữ, độ con của từng con chữ và khoảng cách giữa các chữ.
 - Rèn cho HS kỹ năng viết liền nét, viết đúng độ cao các con chữ, đúng khoảng cách.
+Luyện cách trình bày đoạn văn và viết hoa tên riêng.
+ Luyện cách viết thể thơ mỗi dòng có 4 chữ.
* LTVC:
- Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản : Cách đặt câu hỏi cho bộ phận câu đã xác định.
*Tập viết:
- Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản : 
+Rèn cho HS kỹ năng viết liền nét, viết đúng độ cao các con chữ, đúng khoảng cách.
Cách viết các chữ hoa Đ và cách nối nét từ chữ cái hoa sang chữ cái liền sau.
* Bồi dưỡng HS khá giỏi:
 - Bồi dưỡng HS khá giỏi qua các kiến thức - kỹ năng như yêu cầu nêu trên nhưng mức độ cao hơn. 
+ Trong các tiết học trả lời các câu hỏi, các bài tập ngoài các bài tập cần làm trong bài học.
+ Rèn kỹ năng trình bày bài viết sạch, đẹp đúng mẫu. 
+ Rèn cho HS khá giỏi kỹ năng nghe, đọc, nói, viết.
b) Môn Toán: 
* Chương Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
 - Tiếp tục củng cố nắm vững công thức 7 cộng với một số và ghi nhớ công thức trên.
 - Tiếp tục củng cố nắm vững cách đặt tính và tính.
* Bồi dưỡng HS khá giỏi:
 - Bồi dưỡng HS khá giỏi qua các kiến thức - kỹ năng như yêu cầu nêu trên nhưng mức độ cao hơn. 
+ Trong các tiết học làm thêm các bài tập ngoài các bài tập cần làm trong bài học.
+ Biết cách vận dụng linh hoạt các công thức toán, các dạng bài đã học vào trong tính toán và làm bài tập.
+ Tính nhanh qua các dạng toán đã được chọn lọc. 
*********************************
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG - PHỤ ĐẠO HS THÁNG 10
I.CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÁNG 10:
- Căn cứ vào kết quả của HS đã đạt được ở tháng 9 vừa qua và những điểm còn tồn tại ở tháng 9 vừa qua.
 - Căn cứ vào sự tiếp thu bài của HS trên các giờ học chính khóa của 2 môn Toán, Tiếng Việt để xây dựng kế hoạch phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
( Từ 1/ 10/ 2009 đến 31/ 10/ 2010)
 II. TRỌNG TÂM:
 - Ôn tập, rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học và đã được chọn lọc qua 2 môn Toán + Tiếng Việt. 
 - Rèn cho HS qua 4 kỹ năng cơ bản (Nghe, nói, đọc, viết.)
 - Tiếp tục rèn luyện cho HS kỹ năng trình bày bài viết cẩn thận.
 - Bồi dưỡng HS khá - giỏi qua các kiến thức đã được chọn lọc và nâng cao hơn. 
	III. CỤ THỂ: (Từ tuần 7 đến hết tuần 10)
Tuần 7: Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học đã được học từ tuần 6 đến tuần 7 mà các em còn vướng mắc.
a, Môn Tiếng Việt:
 	- Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học đã được học từ tuần 6 đến tuần 7 mà các em còn vướng mắc trong từng chủ điểm như: Chủ điểm Thầy cô; 
* Tập đọc:
 Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS để học sinh đọc đúng được từ, câu, đoạn, sau đó đọc đúng, lưu loát được cả bài.
- Hướng dẫn cho học sinh ôn lại các bài đã học trong chủ điểm như: Bài: Người thầy cũ; để học sinh đọc đúng được từ, câu, đoạn, sau đó đọc đúng được cả bài.
*Chính tả:
 - Tiếp tục rèn cho HS kỹ năng nghe đọc viết các con chữ trong từng chữ, độ con của từng con chữ và khoảng cách giữa các chữ.
 - Rèn cho HS kỹ năng viết liền nét, viết đúng độ cao các con chữ, đúng khoảng cách.
+ Tập chép: Hướng dẫn HS ôn lại các bài: Bài: Người thầy cũ; - Luyện cách trình bày đoạn văn ở thể văn xuôi.
+ Nghe viết: Hướng dẫn HS ôn lại bài:Cô giáo lớp em- Luyện cách trình bày thể thơ 5 chữ; 
* LTVC:
 - Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản : 
+Luyện cho HS viết câu văn. Chữ đầu câu viết hoa cuối câu viết dấu chấm.
+ Luyện cho HS cách viết tên riêng của người , sông, núi. 
*Tập viết:
- Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản : 
+Rèn cho HS kỹ năng viết liền nét, viết đúng độ cao các con chữ, đúng khoảng cách.
Cách viết chữ hoa E và cách nối nét từ chữ cái hoa sang chữ cái liền sau.
	* Tập làm văn:
 - Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản : Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu - HS kể được câu chuyện có tên Bút của cô giáo theo tranh minh họa; 
* Bồi dưỡng HS khá giỏi:
 - Bồi dưỡng HS khá giỏi qua các kiến thức - kỹ năng như yêu cầu nêu trên nhưng mức độ cao hơn. 
+ Nắm vững cách viết Thời khóa biểu của lớp . 
+ Rèn kỹ năng trình bày bài viết sạch, đẹp đúng mẫu. 
+ Rèn cho HS khá giỏi kỹ năng nghe đọc viết.
b) Môn Toán: 
* Chương Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 ( tiếp theo)
 - Tiếp tục củng cố nắm vững đơn vị kg ( cách đọc, cách viết và làm bài tập có liên quan, củng cố công thức 6 cộng với một số và ghi nhớ công thức trên.
 - Tiếp tục củng cố nắm vững cách đặt tính và tính.
* Bồi dưỡng HS khá giỏi:
 - Bồi dưỡng HS khá giỏi qua các kiến thức - kỹ năng như yêu cầu nêu trên nhưng mức độ cao hơn. 
+ Trong các tiết học làm thêm các bài tập ngoài các bài tập cần làm trong bài học.
+ Biết cách vận dụng linh hoạt các công thức toán, các dạng bài đã học vào trong tính toán và làm bài tập.
+ Tính nhanh qua các dạng toán đã được chọn lọc. 
Tuần 8: 
a, Môn Tiếng Việt:
 Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các ...  mức độ cao hơn. 
+ Trong các tiết học làm thêm các bài tập ngoài các bài tập cần làm trong bài học.
+ Biết cách vận dụng linh hoạt cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
+ Tính nhanh qua các dạng toán đã được chọn lọc. 
********************************
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG - PHỤ ĐẠO HS THÁNG 11
I.CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÁNG 11
- Căn cứ vào kết quả của HS đã đạt được ở tuần 9 vừa qua và những điểm còn tồn tại ở tháng 9 vừa qua.
- Căn cứ vào kết quả KTĐK (GK1) của 2 môn Toán, Tiếng Việt đã thống kê trên.
- Căn cứ vào bảng đối chiếu chỉ tiêu của 2 môn Toán, Tiếng Việt trên.
- Căn cứ vào sự tiếp thu bài của HS trên các giờ học chính khóa của 2 môn Toán, Tiếng Việt để xây dựng kế hoạch phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
( Từ 1/ 11/ 2010 đến 30/ 11/ 2010)
 II. TRỌNG TÂM:
 - Ôn tập, rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học và đã được chọn lọc qua 2 môn Toán + Tiếng Việt. 
 - Rèn cho HS qua 4 kỹ năng cơ bản (Nghe, nói, đọc, viết.)
 - Tiếp tục rèn luyện cho HS kỹ năng trình bày bài viết cẩn thận.
 - Bồi dưỡng HS khá - giỏi qua các kiến thức đã được chọn lọc và nâng cao hơn. 
	III. CỤ THỂ: (Từ tuần 10 đến tuần 15)
	Tuần 10, Tuần 11: 
Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học đã được học trong 9 tuần đầu mà các em còn vướng mắc.
a, Môn Tiếng Việt: 
Hướng dẫn cho học sinh ôn lại các bài đã học trong chủ điểm Ông bà:
- Tập đọc: Hướng dẫn cho học sinh ôn lại các bài đã học trong chủ điểm như: Bài: Bà cháu; Bài: Cây xoài của ông em; sinh đọc đúng được từ, câu, đoạn, sau đó đọc đúng được cả bài.
* Chính tả:
+ Tập chép: Hướng dẫn HS ôn lại các bài: Ngày lễ; Bà cháu: Giúp các em viết đúng độ cao, khoảng cách giữa các chữ và trình bày đoạn văn. Luyện viết hoa tên riêng.
+ Nghe viết: Hướng dẫn HS ôn lại bài:Oâng và cháu. Giúp HS viết đúng độ cao, khoảng cách giữa các chữ và biết cách trình bày bài chính tả theo thể loại thơ mỗi dòng 5 chữ: Viết hoa các chữ đầu dòng viết thẳng dòng.
* Kể chuyện:
Ôn lại các bài: Sáng kiến của bé Hà; Bà cháu: Luyện kể cá nhân từng đoạn, cả bài.
*TLV: Hướng dẫn cho HS ôn lại cách viết đoạn văn ( 3 đến 5 câu) về người thân; Viết nhắn tin thăm hỏi người thân.
b, Môn Toán:
- Hướng dẫn HS ôn lại cách tìm một số hạng trong một tổng, cách trình bày bài toán tìm x. 
- Hướng dẫn HS ôn lại các bảng trừ 11, 12 trừ đi một số và cách đặt tính các dạng: 31- 5; 51 – 15; 32 – 8; 52 – 28; Cách đặt tính thẳng cột, trừ từ phải sang trái. Bằng cách cho HS ôn lại các công thức làm bài tập các dạng trên.
- Hướng dẫn HS Khá / Giỏi làm thêm các bài tập ngoài các bài tập cần làm trong các bài đã học có trong SGK.
- Biết cách vận dụng linh hoạt cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
- Tính nhanh qua các dạng toán đã được chọn lọc. 
Tuần 12, Tuần 13: 
Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học ở tuần 11 mà các em còn vướng mắc.
	a, Môn Tiếng Việt:
Hướng dẫn cho học sinh ôn lại các bài đã học trong chủ điểm Cha mẹ
*Tập đọc:
- Hướng dẫn cho học sinh ôn lại các bài đã học trong chủ điểm để giúp các em đọc được từng câu, nối tiếp từng câu đọc được đoạn; biết theo dõi bạn đọc; biết đánh giá bạn đọc từng bài như: Bài: Sự tích cây vũ sữa; Mẹ; Bông hoa Niềm Vui; Quà của bố.
* Tập viết:
- HDHS ôn lại chữ viết bài: Chữ K- Kề vai sát cánh; L – Lá lành đùm lá rách: Ôn lại cách viết hoa hai chữ K, L và cách viết liền mạch các con chữ trong một chữ.
* LTVC:
- Hướng dẫn HS ôn lại bài: Từ ngữ về môn học. Từ chỉ hoạt động ( Tuần 7)- Giúp cho HS nắm vững về từ chỉ hoạt động và biết chọn từ chỉ hoạt động để điền vào chỗ trống thích hợp trong câu.
*TLV:
- Hướng dẫn HS ôn lại cách viết một đoạn văn 4 đến 5 câu nội dung trao đổi qua điện thoại; ôn cách viết một đoạn văn ( từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình em.
b, Môn Toán:
- Hướng dẫn HS ôn lại cách tìm Số bị trừ, tìm một số hạng trong một tổng, cách trình bày bài toán tìm x. 
- Hướng dẫn HS ôn lại các bảng trừ 13, 14 trừ đi một số và cách đặt tính các dạng: 33 – 5; 53 – 15; 34 – 8; 54 - 28: Cách đặt tính thẳng cột, trừ tư øphải sang trái. Bằng cách cho HS ôn lại các công thức làm bài tập các dạng trên.
- Hướng dẫn HS Khá / Giỏi làm thêm các bài tập ngoài các bài tập cần làm trong các bài đã học có trong SGK.
- Biết cách vận dụng linh hoạt cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
- Tính nhanh qua các dạng toán đã được chọn lọc. 
Tuần 14: 
Tiếp tục rèn luyện và bồi dưỡng - phụ đạo HS qua các kiến thức, kỹ năng cơ bản đã được học ở tuần 13 mà các em còn vướng mắc.
	a, Môn Tiếng Việt:
Hướng dẫn cho học sinh ôn lại các bài đã học trong chủ điểm Anh em
*Tập đọc:
- Hướng dẫn cho học sinh ôn lại các bài đã học trong chủ điểm để giúp các em đọc đúng được cả câu, nối tiếp các câu đọc được cả đoạn; biết theo dõi bạn đọc từng bài như: Bài: Câu chuyện bó đũa; Bài: Nhắn tin.
* Chính tả:
+ Tập chép: Hướng dẫn HS ôn lại các bài: Tiếng võng kêu: Giúp HS nắm vững cách trình bày bài thể thơ 4 chữ và viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.
+ Nghe viết: Hướng dẫn HS ôn lại bài:Câu chuyện bó đũa: Giúp HS nghe – Viết lại đúng bài chính tả và khắc sâu cách viết hoa.
*TLV:
- Hướng dẫn cho HS ôn lại cách viết nhắn tin. 
b, Môn Toán:
HDHS ôn lại các kiến thức đã học trong chương Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100(TT)
- Hướng dẫn HS ôn lại cách tìm Số bị trừ, tìm một số hạng trong một tổng, cách trình bày bài toán tìm x. 
- Hướng dẫn HS ôn lại các bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một số và cách đặt tính các dạng: 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9; 65- 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 - 29: Cách đặt tính thẳng cột, trừ tư øphải sang trái. Bằng cách cho HS ôn lại các công thức làm bài tập các dạng trên.
- Hướng dẫn HS Khá / Giỏi làm thêm các bài tập ngoài các bài tập cần làm trong các bài đã học có trong SGK.
- Biết cách vận dụng linh hoạt cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
- Tính nhanh qua các dạng toán đã được chọn lọc. 
*********************************
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THÁNG 12
1. Nội dung bồi dưỡng
a/ Mơn tốn
- Bồi dưỡng cho học sinh về cộng trừ khơng nhớ và cĩ nhờ các số cĩ hai chữ số
(trong phạm vi 20. Dạng:
+ 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9; 
+ 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29; 
- Bồi dưỡng cho học sinh về cách nhận dạng hình thơng qua các đặc điểm của mỗi hình, VD: Đặc điểm của hình tam giác là: cĩ 3 cạnh ba gĩc; hình từ giác gồm cĩ 4 cạnh, 4 gĩc khơng bằng nhau,
- Xác định đựơc bài tốn thuộc dạng nhiều hơn, ít hơn. Giải được bài tốn về nhiều hơn, ít hơn.
- Nhận dạng được hình tam giác, hình tứ giác qua các hình vẽ.
- Tính được giá trị của biểu thức cĩ nhiều dấu tính.
b/ Mơn Tiếng việt.
Mơn : Tiếng Việt
Tập đọc
- Luyện cho học sinh đọc diễn cảm bài văn, bài thơ.
- Ngắt, nghỉ hơi ở các câu văn, thơ chính xác.
- Đọc phân biệt lời của các nhân vật.
- Trả lời nhanh được các câu hỏi khi tìm hiểu bài.
Chính tả
- Chép chính xác các bài chính tả trong chương trình, trình bày đúng theo các yêu cầu.
- Làm đúng và nhanh các bài tập cuối các bài chính tả.
Luyên từ và câu
- Nắm được từ chỉ đặc điểm; từ chỉ tính chất.
- Đặt được câu theo các từ cho trước. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào?
Tập làm văn
- Viết được 1 đoạn văn ngắn khoảng 3 đến 5 câu kể về anh chị em; kể về con vật. Các câu cĩ sự liên kết chặt chẽ với nhau.
2. Đối tượng bồi dưỡng.
- Tất cả những học sinh cĩ điểm kiểm tra hai mơn Tốn, TViệt cĩ điểm 9, 10
3. Hình thức bồi dưỡng
- Bồi dưỡng ngay trong các tiết học.
- Bồi dưỡng vào các tiết 5 của những buổi học 4 tiết.
- Bồi dưỡng vào sáng thứ 7 trong tuần.
KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU THÁNG 12
1. Nội dung phụ đạo
a/ Mơn tốn
- Phụ đạo cho học sinh về cộng trừ khơng nhớ và cĩ nhớ các số cĩ hai chữ số
(trong phạm vi 20. Dạng:
+ 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9; 
+ 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29; 
- Ơn thuộc các bảng cộng trong phạm vi 20.
- Bồi dưỡng cho học sinh về cách nhận dạng hình thơng qua các đặc điểm của mỗi hình, VD: Đặc điểm của hình tam giác là: cĩ 3 cạnh ba gĩc; hình từ giác gồm cĩ 4 cạnh, 4 gĩc khơng bằng nhau,
- Xác định đựơc bài tốn thuộc dạng nhiều hơn, ít hơn. Giải được bài tốn về nhiều hơn, ít hơn.
- Nhận dạng được hình tam giác, hình tứ giác qua các hình vẽ.
- Tính được giá trị của biểu thức cĩ nhiều dấu tính.
b/ Mơn Tiếng việt.
Mơn : Tiếng Việt
Tập đọc
- Bước đầu cho học sinh yếu đọc trơi trảy bài khơng cần đánh vần.
- Trả lời được các câu hỏi khi tìm hiểu bài.
Chính tả
- Chép chính xác các bài chính tả trong chương trình, trình bày đúng theo các yêu cầu.
- Làm đúng và nhanh các bài tập cuối các bài chính tả.
Luyên từ và câu
- Nắm được từ chỉ đặc điểm; từ chỉ tính chất.
- Đặt được câu theo các từ cho trước. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào?
Tập làm văn
- Viết được 1 đoạn văn ngắn khoảng 3 đến 5 câu kể về anh chị em; kể về con vật. Các câu cĩ sự liên kết chặt chẽ với nhau.
2. Đối tượng phụ đạo.
- Tất cả những học sinh cĩ điểm kiểm tra hai mơn Tốn, TViệt cĩ điểm yếu.
3. Hình thức phụ đạo
- Phụ đạo ngay trong các tiết học.
- Phụ đạo vào các tiết 5 của những buổi học 4 tiết.
- Phụ đạo vào sáng thứ 7 trong tuần.

Tài liệu đính kèm:

  • docso BDHS Gioi phu dao Hs yeu Lop 2Tien.doc