Giáo án Tuần 21 - Toán - Tiết: Luyện tập

Giáo án Tuần 21 - Toán - Tiết: Luyện tập

I. Mục tiêu

 1. Kiến thức: Giúp HS:

 - Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 5 bằng thực hành tính và giải bài tóan

2. Kỹ năng:

- Nhận biết đặc điểm của một dãy số để tìm số còn thiếu của dãy số đó.

3. Thái độ:

- Ham thích học Toán.

II. Chuẩn bị

- GV: Bảng phụ. Bộ thực hành Toán.

- HS: Vở.

 

doc 2 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 1161Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tuần 21 - Toán - Tiết: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Thứ ngày tháng năm 
THIẾT KẾ BÀI GIẢNG
MÔN: TOÁN
Tiết: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
 1. Kiến thức: Giúp HS:
 - Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 5 bằng thực hành tính và giải bài tóan
Kỹ năng: 
Nhận biết đặc điểm của một dãy số để tìm số còn thiếu của dãy số đó.
Thái độ: 
- Ham thích học Toán.
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ. Bộ thực hành Toán.
HS: Vở.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài cũ (3’) Bảng nhân 5.
Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập sau:
	Giải
Số ngày 8 tuần lễ em học:
 8 x 5 = 40 ( ngày )
 Đáp số: 40 ngày. 
Nhận xét cho điểm HS.
3. Bài mới 
Giới thiệu: (1’)
Trong giờ toán này, các em sẽ được ôn lại bảng nhân 5 và áp dụng bảng nhân này để giải các bài tập có liên quan.
Phát triển các hoạt động (27’)
v Hoạt động 1: Hướng dẫn HS củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 5.
GV hướng dẫn HS làm rồi chữa các bài tập theo năng lực của từng HS
	Bài 1: 
	- Phần a) HS tự làm bài rồi chữa bài. Nên kiểm tra việc ghi nhớ bảng nhân 5 của HS.
- Phần b) HS tự làm bài rồi chữa bài. Khi chữa bài, GV giúp HS tự nhận xét để bước đầu biết tính chất giao hóan của phép nhân và chưa dùng tên gọi “tính chất giao hoán”.
	Bài 2: Cho HS làm bài tập vào vở và trình bày theo mẫu.
	Chẳng hạn: 5 x 4 – 9 	= 20 – 9
	= 11
	5 x 7 – 15 = 35 – 15
	 = 20
 v Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành.
 Bài 3: Cho HS tự đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán (bằng lời hoặc viết) và giải bài toán.
	Chẳng hạn:
Bài giải
Số giờ Liên học trong mỗi tuần lễ là:
 5 x 5 = 25 (giờ)	
Đáp số: 25 giờ
	Bài 4:	 Thực hiện tương tự bài 3. Nếu không đủ thời gian thì có thể cho HS làm bài 4 khi tự học.
	Bài 5: Cho HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài. Khi chữa bài nên yêu cầu HS nêu nhận xét đặc điểm của mỗi dãy số. 
 Chẳng hạn, dãy a) bắt đầu từ số thứ hai, mỗi số đều bằng số đứng liền trước nó (trong dãy đó) cộng với 5, 	
	Kết quả làm bài là:
5; 10; 15; 20; 25; 30.
5; 8; 11; 14; 17; 20.
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- HS đọc thuộc lòng bảng nhân 5.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc.
- Hát
- 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp.
 - Nghe giới thiệu
- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- HS đọc phép nhân 5.
- HS quan sát mẫu và thực hành
- HS làm bài.
- HS sửa bài.
- Cả lớp đọc thầm rồi nêu tóm tắt bài toán và giải vào vở.
- 2 HS lên bảng làm bài.
- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Làm bài. Sửa bài.
- Làm bài tập.
- Một số HS đọc thuộc lòng theo yêu cầu.
v Bổ sung:
	v Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN 1.doc