Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 - Tuần 19 - Năm học: 2010-2011

Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 - Tuần 19 - Năm học: 2010-2011

HOẠT ĐỘNG DẠY

1.GIỚI THIỆU BÀI

- Ghi tên lên bảng.

2.DẠY HỌC BÀI MỚI

2.1 . LUYỆN ĐỌC

a) Đọc mẫu

- Gv đọc lần 1

- Yêu cầu Hs đọc từng câu.Nghe và chỉnh sữa lỗi cho Hs.(nếu có).

- Hướng dẫn phát âm từ khó :Gv nghe và ghi lên bảng.hướng dẫn.

- Nêu yêu cầu luyện đọc từng đoạn sau đó hướng dẫn học sinh chia đoạn văn thành 2 đoạn.

+Đoạn 1:Một ngày không thích em được?

+Đoạn 2:Phần còn lại.

- Yêu cầu Hs đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp .Gv và cả lớp theo dõi để nhận xét

- Hướng dẫn ngắt giọng.

- Chia nhóm Hs và theo dõi Hs đọc theo nhóm.

b) Thi đọc

- Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh,cá nhân.

- Nhận xét ,cho điểm

c) Cả lớp đọc đồng thanh -Yêu cầu Hs cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1.

 

doc 110 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 24/08/2021 Lượt xem 254Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 - Tuần 19 - Năm học: 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19 
CHỦ ĐỀ : BỐN MÙA
Thứ hai ngày tháng 1 năm 2010
TẬP ĐỌC
CHUYỆN BỐN MÙA
I . MỤC TIÊU :
1. §äc: §äc râ rµng rµnh m¹ch toµn bµi; biÕt ng¾t, nghØ h¬i sau c¸c dÊu c©u .
2. HiĨu ý nghÜa: Bèn mïa xu©n, h¹, thu, ®«ng, mçi mïa mçi vỴ ®Đp riªng, ®Ịu cã Ých cho cuéc sèng. (tr¶ lêi ®­ỵc CH 1,2,3) 
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Tranh minh họa bài tập đọc.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :
TIẾT 1
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1.GIỚI THIỆU BÀI 
- Ghi tên lên bảng.
2.DẠY HỌC BÀI MỚI 
2.1 . LUYỆN ĐỌC 
a) Đọc mẫu 
- Gv đọc lần 1
- Yêu cầu Hs đọc từng câu.Nghe và chỉnh sữa lỗi cho Hs.(nếu có).
- Hướng dẫn phát âm từ khó :Gv nghe và ghi lên bảng.hướng dẫn.
- Nêu yêu cầu luyện đọc từng đoạn sau đó hướng dẫn học sinh chia đoạn văn thành 2 đoạn.
+Đoạn 1:Một ngày không thích em được?
+Đoạn 2:Phần còn lại.
- Yêu cầu Hs đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp .Gv và cả lớp theo dõi để nhận xét 
- Hướng dẫn ngắt giọng.
- Chia nhóm Hs và theo dõi Hs đọc theo nhóm.
b) Thi đọc
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh,cá nhân.
- Nhận xét ,cho điểm
c) Cả lớp đọc đồng thanh -Yêu cầu Hs cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1. 
- 1 Hs khá đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo.
- Mỗi Hs đọc một câu,nối tiếp từ đầu cho đến hết bài.
 Hs tự tìm các từ khó.
- Đọc cá nhân, đồng thanh.
-Dùng bút chì để phân chia đoạn theo hướng dẫn của giáo viên.
-Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1,2.(đọc 2 vòng)
-Lần lượt từng Hs đọc trước nhóm của mình,các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau.
-Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân,các nhóm thi đọc nối tiếp, đọc đồng thanh một đoạn trong bài.
TIẾT 2
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
2.2. Tìm hiểu bài
- Gv đọc lại bài lần 2. Nêu các câu hỏi sgk.
-Tổng kết: Mỗi năm có bốn xuân,hạ,thu,đông.
Mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng,đáng yêu và mang lại lợi ích riêng cho cuộc sống.
2.3. Luyện đọc truyện theo vai
-Yêu cầu Hs chia nhóm, mỗi nhóm có 6 em nhận các vai trong truyện, tự luyện đọc
trong nhóm của mình sau đó tham gia thi đọc giữa các nhóm.
3. Củng cố, dặn dò
-Gọi 1 học sinh đọc lại cả bài.
Tiết 91
-Dặn dò Hs về nhà đọc lại bài ,tìm hiểu thêm về các mùa trong năm và chuẩn bị bài sau.
- Cả lớp đọc thầm và lần lượt trả lời câu hỏi.
-Thực hành luyện đọc theo nhóm và thi đọc trước lớp.
To¸n
TỔNG CỦA NHIỀU SỐ
 I. MỤC TIÊU:
- NhËn biÕt tỉng cđa nhiỊu sè.
- Biết cách tính tổng của nhiều số.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động Gv
Hoạt động Hs
1. Kiểm tra bài cũ
-Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập sau:
Tính: 
 2+5=
 3+12+14=
-Nhận xét và cho điểm hs.
2. Dạy – học bài mới:
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Hướng dẫn thực hiện 2+3+4=9
-Gv viết: Tính: 2+3+4 lên bảng, yêu cầu hs đọc, sau đó yêu cầu tự nhẩm để tìm kết quả.
-Yêu cầu 1 hs lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính theo cột dọc.
2.3. Hướng dẫn thực hiện phép tính 12+34+40=86
-Gv viết: Tính: 12+34+40 lên bảng.
-Yêu cầu hs dưới lớp nhận xét bài bạn trên bảng, sau đó yêu cầu hs nêu cách đặt tính.
-Yêu cầu cả lớp nhận xét bài của bạn trên bảng, sau đó yêu cầu hs nêu lại cách thực hiện tính.
2.4. Hướng dẫn thực hiện phép tính 15+46+29+8= 98
-Tiến hành tương tự như với trường hợp 12+34+40=86.
Bài 1(cét 2)
-Yêu cầu hs tự làm bài, sau đó đặt câu hỏi cho hs trả lời.
-Nhận xét và cho điểm hs.
Bài 2 (cét 1, 2, 3)
-Hãy nêu yêu cầu bài tập 2.
-Gọi 4 hs lên bảng thực hiện phép tính, cả lớp làm vào vở bài tập.
-Nhận xét và cho điểm hs.
Bài 3(a)
-Yêu cầu hs nêu cách thực hiện tính với các đơn vị đo đại lượng.
-Nhận xét và cho điểm hs.
3. Củng cố, dặn dò
-Yêu cầu hs đọc tất cả các tổng được học trong bài.
-Nhận xét tiết học. 
-2 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở nháp:
 2+5=7
 3+12+14=29
-Hs nhẩm.
-1 hs làm trên bảng lớp. Hs dưới lớp làm bài vào giấy nháp.
 12 * 2 cộng 4 bằng 6, 6 
 +34 cộng 0 bằng 6, viết 6
 40 * 1 cộng 3 bằng 4, 4 
cộng 4 bằng 8,viết 8
-Làm bài cá nhân.
-Tính.
-Hs làm bài.
-Hs làm bài cá nhân, 1 hs làm bài trên bảng lớp.
-Nhận xét bài bạn.
-Khi thực hiện tính tổng các số đo đại lượng, ta tính bình thường sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả.
§¹o ®øc
 Trả lại của rơi (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
 1. BiÕt : Khi nhặt ®­ỵc của rơi cần tìm cách trả lại cho người mất.
 2. BiÕt tr¶ l¹i của rơi cho ng­êi mÊt là thật thà, sẽ được mọi người quý trọng.
 - Quý trọng những người thật thà, không tham của rơi.
II. Tài liệu và phương tiện:
 · Tranh tình huống HĐ_tiết 1.
 · Đồ dùng hóa trang .
 · Các tấm bìa nhỏ có 3 màu: xanh, đỏ, trắng.
III. Các hoạt động dạy học:
 1. Ổn định tổ chức.
 2. Kiểm tra sách vở của hs
 3. Bài mới.
 Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình huống.
 * Mục tiêu: Giúp hs biết ra quyết định đúng khi nhặt được của rơi.
 * Cách tiến hành: 
 · Gv yêu cầu hs quan sát và cho biết nd tranh.
 · Hs nêu về nd tranh.
 · Gv giới thiệu TH/ sgv.
 · Hs phán đoán các giải pháp có thể xảy ra. Gv ghi bảng.
 · Gv hỏi: Nếu em là bạn nhỏ trong Th, em sẽ chọn cách giải pháp nào?
 · Hs thảo luận à đại diện từng nhóm báo cáo.
 * Kết luận: sgv/60.
 Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ.
 * Mục tiêu: Hs biết bày tỏ thái độ của mình trước những ý kiến có liên quanđến việc nhặt được của rơi.
 * Cách tiến hành:
 · Hs làm việc cá nhân trên phiếu.
 · Trao đổi kết quả với bạn bên cạnh . 
 · Gv lần lượt đọc từng ý kiến à Hs bày tỏ thái độ bằng cách giơ bìa.
 * Kết luận: Sgv.
 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò.
 Sưu tầm các truyện kể, tục ngữ, ca dao... nói về không tham của rơi.
 Thø ba ngµy th¸ng 1 n¨m 2010
 ThĨ dơc TuÇn 19 - TiÕt37
Trß ch¬i ''BÞt m¾t b¾t dª'' vµ ''nhanh lªn b¹n ¬i !''
I - Mơc tiªu
 ¤n 2 trß ch¬i ''BÞt m¾t b¾t dª'' vµ ''Nhanh lªn b¹n ¬i ! ''. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t¬ng ®èi chđ ®éng.
II - §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn
 - Trªn s©n trêng. VƯ sinh an toµn n¬i tËp.
 - Mét cßi, 3 - 5 chiÕc kh¨n vµ 4 cê nhá.
III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp
 1. PhÇn më ®Çu
 - GV nhËn líp, phỉ biÕn néi dung, Y/c giê häc: 1 - 2p.
 - §øng xoay c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, h«ng, ®Çu gèi: 1p.
 - Xoay c¸nh tay, xoay khíp vai: 2p.
 2. PhÇn c¬ b¶n
 - Trß ch¬i "BÞt m¾t b¾t dª" : 8 -10 phĩt.
 Trß ch¬i tiÕn hµnh theo vßng trßn. GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, chän 2 HS ®ãng vai ngêi ®i t×m, 3 - 5 HS ®ãng vai "dª" l¹c ®µn, råi cho HS ch¬i.
 - Trß ch¬i "Nhanh lªn b¹n ¬i !" : 6 - 8 phĩt.
 Cã thĨ tỉ chøc cho HS ch¬i theo nhiỊu ®éi h×nh kh¸c nhau.
 3. PhÇn kÕt thĩc
 - Cĩi ngêi th¶ láng: 6 - 8 lÇn.
 - Cĩi l¾c ngêi th¶ láng: 4 - 5L.
 - Nh¶y th¶ láng: 5 - 6 L.
 - GV cïng HS hƯ thèng bµi: 1 - 2 P.
 - GV nhËn xÐt, giao bµi tËp vỊ nhµ: 1-2P.
KỂ CHUYỆN
CHUYỆN BỐN MÙA
I. MỤC TIÊU:
Dựa vào tranh và gợi ý d­íi mçi tranh,kể lại được từng đoạn 1(BT1);.biết kể nèi tiÕp tõng ®o¹n cđa c©u chuyĨn (BT2).
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
Tranh minh họa câu chuyện như sgk.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1.GIỚI THIỆU BÀI 
- Gv ghi đề lên bảng.
2.Dạy – HỌC BÀI MỚI.
2.1. Hướng dẫn kể lại đoạn 1
Bước 1:kể trong nhóm
- Gv yêu cầu học sinh chia nhóm, dựa vào tranh minh họa và các gợi ý để kể cho các bạn trong nhóm cùng nghe.
Bước 2:kể trước lớp
- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên kể 
2.2. Kể lại đoạn 2
-Hỏi:Bà đất nói gì với bốn mùa ?
2.3. Kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Yêu cầu kể nối tiếp theo đoạn.
- Yêu cầu Hs kể chuyện theo vai.
3. Củng cố , dặn do
- GV tổng kết giờ học, tuyên dương các em tích cực hoạt động.
- Dặn dò Hs về nhà kể lại câu chuyệncho người thân nghe. kể theo 1 tranh sau đó kể cả đoạn 1. 
- Chia nhóm, mỗi nhóm 4 em, lần lượt từng em kể.
- Đại diện các nhóm trình bày. Mỗi em chỉ kể theo 1 tranh sau đó kể cả đoạn 1
-4 học sinh lần lượt trả lời sau đó một số Hs kể lại lời của bà đất nói với bốn nàng tiên.
- Nối tiếp nhau kể đoạn 1,2. Kể 2 vòng.
- Tập kể 
Tiết 92
 To¸n
 PHÉP NHÂN
 I. MỤC TIÊU: Giúp Hs:
Nhận biết tổng của các số hạng bằng nhau.
BiÕt chuyĨn tỉng cđa nhiỊu sè h¹ng b»ng nhau thµnh phÐp nh©n.
Biết đọc,ø viết kÝ hiƯu cđa phép nhân .
BiÕt c¸ch tÝnh kÕt qu¶ cđa phÐp nh©n dùa vµo phÐp céng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
5 miếng bìa, mỗi miếng có gắn hai hình tròn.
Các hình minh hoạ trong bài tập 1, 3.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động Gv
Hoạt động Hs
1. Kiểm tra bài cũ
-Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập.
-Nhận xét và cho điểm hs.
2. Dạy – học bài mới
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Giới thiệu phép nhân
-Tiến hành như sgk+sgv.
-Giảng: chỉ có tổng của các số hạng bằng nhau chúng ta mới chuyển được thành phép nhân.
-Kết quả của phép nhân chính là kết quả của tổng.
2.3. Luyện tập, thực hành.
Bài 1:-Yêu cầu hs nêu đề bài.
-Yêu cầu hs đọc bài mẫu.
-Yêu cầu hs suy nghĩ để làm tiếp các phần còn lại của bài.
Bài 2
-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-Viết bảng:4+4+4+4+4=20 và yêu cầu hs đọc lại.
-Yêu cầu hs suy nghĩ và chuyển tổng trên thành phép nhân tương ứng.
3. Củng cố, dặn dò
-Hỏi: những tổng như thế nào thì có thể chuyển thành phép nhân?
-Nhận xét tiết học
-2 hs làm trên bảng lớp.
-Đề bài yêu cầu chúng ta chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhâ ... n của người khác.
-Yêu cầu 2 Hs ngồi cạnh nhau, suy nghĩ để đóng vai thể hiện lại từng tình huống.
-Nhận xét và cho điểm từng Hs.
5. Củng cố, dặn dò
-Câu hỏi”khi nào”? dùng để hỏi về nội dung gì?
-Dặn dò Hs về nhà ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi”khi nào”? và cách đáp lại lời cảm ơn của người khác.
-Lần lượt từng Hs gắp thăm bài về chỗ chuẩn bị.
-Đọc và trả lời câu hỏi.
-Câu hỏi: “khi nào”? dùng để hỏi về thời gian.
-Mùa hè hoa phượng vĩ nở đỏ rực.
-Mùa hè.
-Suy nghĩ và trả lời: khi hề về.
-Câu hỏi “khi nào”? dùng để hỏi về thời gian.
IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
-
-
-
-
	Thứ ngày tháng năm 2006
TIẾT 2
I. MỤC TIÊU
Kiểm tra đọc(yêu cầu như tiết 1).
Mở rộng vốn từ về bốn mùa qua trò chơi.
Oân luyện cách dùng dấu chấm.
II. ĐỒ DÙNG – DẠY HỌC 
Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26.
Bảng để Hs điền từ trong trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Giới thiệu bài
2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng
-Tiến hành tương tự như tiết 1
3.Trò chơi mở rộng vốn từ về bốn mùa.
-Chia lớp thành 4 đội, phát cho mỗi đội một bảng ghi từ, sau 10 phút đội nào tìm được nhiều từ nhất là đội thắng cuộc.
-Tuyên dương các nhóm tìm được nhiều từ đúng.
4.Ôân luyện cách dùng dấu chấm
-Yêu cầu 1 Hs đọc đề bài tập 3.
-Yêu cầu Hs tự làm bài vào vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.
-Nhận xét và chấm điểm một số bài của Hs.
5. Củng cố, dặn dò
-Nhận xét giờ học.
-Yêu cầu Hs về nhà kể những điều em biết về bốn mùa.
-Hs phối hợp cùng nhau tìm từ. Khi hết thời gian, các đội dán bảng từ lên bảng. Cả lớp cùng đếm số từ của mỗi đội.
-1 Hs đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo.
-Hs làm bài.
IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
-
-
-
	Thứ ngày tháng năm 2006
TIẾT 3
I. MỤC TIÊU
Kiểm tra đọc(yêu cầu như tiết 1).
Oân luyện cách đặt câu hỏi ở đâu?
Oân luyện cách đáp lời xin lỗi của người khác.
II. ĐỒ DÙNG – DẠY HỌC 
Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26.
Bảng để Hs điền từ trong trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Giới thiệu bài
2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.
-Tiến hành tương tự như tiết 1.
3. Oân luyện cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?
Bài 1
-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-Câu hỏi “ở dâu”? dùng để hỏi về nội dung gì?
-Hs tự làm phần b.
Bài 2
-Gọi 1 Hs đọc yêu cầu của bài.
-Yêu cầu 2 Hs ngồi cạnh nahu cùng thực hành hỏi đáp theo yêu cầu. Sau đó, gọi 1 số cặp Hs lên trình bày trước lớp.
-Nhận xét và cho điểm Hs.
4. Oân luyện cách đáp lời xin lỗi của người khác
-Bài tập yêu cầu các em đáp lại lời xin lỗi của người khác.
-Yêu cầu 2 Hs ngồi cạnh nahu, suy nghĩ đê đóng vai thể hiện lại tình huống.
-Nhận xét cho điểm từng Hs.
5. Củng cố, dặn dò
-Câu hỏi “ở đâu”? dùng để hỏi về nội dung gì?
-Dặn dò Hs về nhà ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi “ở đâu” và cách đáp lời xin lỗi của người khác.
-Câu hỏi “ở đâu”? dùng để hỏi về địa điểm( nơi chốn).
-Suy nghĩ và trả lời: trên những cành cây.
-Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.
-Một số Hs trình bày, cả lớp theo dõi nhận xét.
-Câu hỏi “ở đâu”? dùng để hỏi về địa điểm(nơi chốn).
IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
-
-
-
-
	Thứ ngày tháng năm 2006
TIẾT 4
I. MỤC TIÊU
Kiểm tra đọc.
Mở rộng vốn từ về chim chóc qua trò chơi.
Viết được một đoạn văn ngắn(khoảng 3,4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm.
II. ĐỒ DÙNG – DẠY HỌC 
Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26.
Các câu hỏi về chim chóc để chơi trò chơi.
4 lá cờ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Giới thiệu bài
2. Kiểm tả tập đọc và học thuộc lòng
-Tiến hành tương tự như tiết 1.
3. Trò chơi mở rộng vốn từ về chim chóc.
4. Viết một đoạn văn ngắn (từ 2 đến 3 câu) về một loài chim hay gia cầm mà em biết.
5. Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò Hs về nhà ôn lại kiến thức của bài và chuẩn bị cho bài sau.
IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
-
-
-
Thứ ngày tháng năm 2006
TIẾT 5
I. MỤC TIÊU
Kiểm tra đọc.
On luyện cách đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?
Oân luyện cách đáp lời khẳng địng, phủ địng của người khác.
II. ĐỒ DÙNG – DẠY HỌC 
Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Giới thiệu bài
-Nêu mục tiêu tiết học.
2. Kiểm trả tập đọc và học thuộc lòng
3.Oân luyện cách đặt và trả lời câu hỏi: như thế nào?
Bài 1
-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-Câu hỏi: “như thế nào”? dùng để hỏi về nội dung gì?
-Yêu cầu Hs tự làm phần b.
Bài 2
-Gọi 1 Hs đọc yêu cầu của bài.
-Yêu cầu 2 Hs ngồi cạnh nhau cùng thực hành hỏi đáp theo yêu cầu.
4. Oân luyện cách đáp lời khẳng định, phủ định của người khác.
5. Củng cố, dặn dò
-Câu hỏi: “như thế nào”? dùng để hỏi về nội dung gì?
-Dặn Hs về nhà ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi “như thế nào”? và cách đáp lời khẳng định, phủ định của người khác.
-Bài tập yêu cầu chúng ta: tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “như thế nào”?
-Câu hỏi “như thế nào” dùng để hỏi về đặc điểm.
-Suy nghĩ và trả lời: nhởn nhơ.
-Một số Hs trình bày, cả lớp theo dõi nhận xét.
-Câu hỏi “như thế nào” dùng để hỏi về đặc điểm.
IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
-
-
-
-
	Thứ ngày tháng năm 2006
TIẾT 6
I. MỤC TIÊU
Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng.
Mở rộng vốn từ về muông thú qua trò chơi.
Biết kể chuyện về các con vật mà em yêu thích.
II. ĐỒ DÙNG – DẠY HỌC 
Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26.
Các câu hỏi về chim chóc để chơi trò chơi.
4 lá cờ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Giới thiệu bài
-Nêu mục tiêu tiết học.
2. Kiểm trả lấy điểm học thuộc lòng.
-Tiến hành tương tự như tiết1.
3. Trò chơi mở rộng vốn từ về muông thú.
4. Kể về một con vật mà em biết
5. Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò Hs về nhà tập kể về con vật mà em biết cho người thân nghe.
IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
-
-
-
	Thứ ngày tháng năm 2006
TIẾT 7
I. MỤC TIÊU
Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng.
Oân luyện cách đặt và trả lời câu hỏi: “Vì sao”?
Oân luyện cách đáp lời đồng ý của người khác.
II. ĐỒ DÙNG – DẠY HỌC 
Phiếu ghi sẵn tên các bài học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Giới thiệu bài
-Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên lên bảng.
2. Kiểm trả lấy điểm học thuộc lòng.
-Tiến hành tương tự như tiết1.
3. Oân luyện cách đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?
Bài 1
-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-Yêu cầu Hs làm vào vở bài tập Tiếng Việt.
Bài 2
-Gọi 1 Hs đọc yêu cầu của bài.
-Yêu cầu 2 Hs ngồi cạnh nhau
-Cùng thực hành hỏi đáp theo yêu cầu. Sau đó, gọi một số cặp Hs lên trình bày trước lớp.
-Nhận xét cho điểm từng Hs.
4. Oân luyện cách đáp lời đồng ý của người khác.
5. Củng cố, dặn dò
-Câu hỏi “vì sao”? dùng để hỏi về nội dung gì?
-Dặn dò Hs về nhà ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi “vì sao” và cách đáp lời đồng ý của người khác.
-Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.
-Một số Hs trình bày, cả lớp theo dõi nhận xét.
-Câu hỏi “vì sao”? dùng để hỏi về nguyên nhân của một sự việc nào đó.
IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
-
-
-
-
Thứ ngày tháng năm 2006
TIẾT 8
I. MỤC TIÊU
Kiểm tra lấy điểm học thuộc lòng.
Củng cố vốn từ về các chủ đề đã học qua các trò chơi Đố chữ.
II. ĐỒ DÙNG – DẠY HỌC 
Phiếu ghi sẵn tên các bài học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 26.
4 ô chữ như sgk.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Giới thiệu bài
-Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên lên bảng.
2. Kiểm trả lấy điểm học thuộc lòng.
-Tiến hành tương tự như tiết 1.
3. Củng cố vốn từ về các chủ đề đã học.
4. Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò Hs về nàh chuẩn bị bài để kiểm tra lấy điểm viết.
IV . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
-
-
-
-
	Thứ ngày tháng năm 2006
TIẾT 9
BÀI LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản.
Oân tập về câu hỏi: “như thế nào”?
II. CÁCH TIẾN HÀNH
Gv nêu yêu cầu của tiết học.
Yêu cầu Hs mở sgk và đọc thầm văn bản cá rô lội nước.
Yêu cầu Hs mở vở bài tập và làm bài cá nhân.
Chữa bài.
Thu và chấm một số bài sau đó nhận xét kết quả làm bài của Hs.
TIẾT 10
BÀI LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
Luyện kĩ năng viết chính tả.
Luyện kĩ năng viết đoạn văn ngắn về một con vật mà em yêu thích.
II. CÁCH TIẾN HÀNH
Nêu nội dung và yêu cầu tiết học.
Đọc bài con Vện.
Yêu cầu 1 Hs đọc lại, sau đó cho cả lớp đọc đồng thanh.
Yêu cầu Hs nêu cách trình bày bài thơ.
Đọc bài thong thả cho Hs viết.
Đọc bài cho Hs soát lỗi.
Yêu cầu Hs suy nghĩ và tự làm bài trong vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.
Chấm và nhận xét bài làm của Hs.

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_lop_2_tuan_19_nam_hoc_2010_2011.doc