Giáo án Toán - Tiết 171: Luyện tập chung (Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vị 1000 )

Giáo án Toán - Tiết 171: Luyện tập chung (Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vị 1000 )

Toán :

Tiết 171 : LUYỆN TẬP CHUNG

A. Mục tiêu :

 Giúp HS củng cố chủ yếu về :

 - Đọc , viết , so sánh các số trong phạm vị 1000 .

 - Bảng cộng trừ có nhớ .

 - HS làm đúng ,chính xác các bài tập .

 - HS ham học toán phát triển trí tuệ .

B. Đồ dùng dạy học :

 - GV :Đáp án các bài tập ,.

 - HS : Vở BT , bảng con .

 

doc 2 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 822Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán - Tiết 171: Luyện tập chung (Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vị 1000 )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán :
Tiết 171 : luyện tập chung 
A. Mục tiêu :
	Giúp HS củng cố chủ yếu về :
	- Đọc , viết , so sánh các số trong phạm vị 1000 .
	- Bảng cộng trừ có nhớ .
 	- HS làm đúng ,chính xác các bài tập .
	- HS ham học toán phát triển trí tuệ .
B. Đồ dùng dạy học :
	- GV :Đáp án các bài tập ,.
	- HS : Vở BT , bảng con .
C. Hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
 I. Kiểm tra bài cũ :
 - Chữa bài tập 3, 4 .
 - GV kiểm tra vở BT của 1 số em .
 = > GV nhận xét , cho điểm .
 II. Bài mới :
 1. Giới thiệu bài :
 GV nêu mục đích yêu cầu của giờ học .
 2.HD Luyện tập :
 Bài 1 : 
 - Cho HS viết các số vào vở . Khi chữa bài , gọi HS đọc các số đó.
 Bài 2 :Cho HS làm bài rồi chữa bài .Khi chữa bài yêu cầu HS đọc kết quả rồi giải thích .
 Bài 3 : HS thi đua tính nhanh rồi viết bài làm vào vở và chữa bài
 => GV chữa bài , yêu cầu HS nêu cách làm .
Bài 4 : 
 Cho HS nhìn hình vẽ rồi trả lời . Chẳng hạn : Đồng hồ A chỉ 1 giờ 30 phút ( hay 1 giờ rưỡi )nên đồng hồ A tương ứng với cách đọc C 
 Bài 5 : GV cho học sinh tự vẽ hình theo mẫu vào vở .
 4. Củng cố , dặn dò :
 - GV nhận xét tiết học .
 - Dặn học sinh về làm những phần còn lại .
Hoạt động của trò
- 2 HS lên bảng làm bài , lớp theo dõi , nhận xét .
- Cho học sinh tự làm bài rồi chữa bài 
Chẳng hạn : HS đọc các số từ 732 đến 737 ,
- Học sinh tự làm bài vào vở rồi chữa 
Chẳng hạn : Với bài làm : 302 < 310 đọc là " Ba trăm linh hai bé hơn ba trăm mười " sau đó giải thích .
- Học sinh tự làm bài .
 +6 - 8
Chẳng hạn : 9 15 7
- Học sinh tự làm bài rồi nêu cách làm .
- HS HS tự vẽ hình theo mẫu vào vở .

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 171 - Luyen tap chung.doc