Giáo án Toán 2 tuần 11 - Trường Tiểu học số 2 Ninh Ích

Giáo án Toán 2 tuần 11 - Trường Tiểu học số 2 Ninh Ích

Tuần : 11 KẾ HOẠCH BÀI HỌC

Môn : TOÁN

Tiết 51 : LUYỆN TẬP

I – Mục tiêu :

 Sau tiết học, giúp cho hs :

 - Thuộc bảng 11 trừ đi một số .

 - Thực hiện được phép trừ dạng 51 – 15 .

 - Biết tìm số hạng của một tổng .

 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 – 15.

 * HS K-G làm thêm BT2 (cột 3); BT3(câu c); BT5.

II- Đồ dùng dạy học : Bảng phụ chép sẵn BT5.

III- Các hoạt động dạy - học :

 A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút

 3 hs lên bảng làm bài tập 2 / 50 sgk .

 Nhận xét bài cũ .

 

doc 9 trang Người đăng duongtran Lượt xem 1201Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 2 tuần 11 - Trường Tiểu học số 2 Ninh Ích", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 11	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn : 	TOÁN	 	
Tiết 51 : 	 LUYỆN TẬP
Ngày dạy : 	 02 - 11- 2009
I – Mục tiêu :
 Sau tiết học, giúp cho hs : 
 - Thuộc bảng 11 trừ đi một số .
 - Thực hiện được phép trừ dạng 51 – 15 .
 - Biết tìm số hạng của một tổng . 
 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 – 15.
 * HS K-G làm thêm BT2 (cột 3); BT3(câu c); BT5.
II- Đồ dùng dạy học : Bảng phụ chép sẵn BT5.
III- Các hoạt động dạy - học : 
 A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút
 3 hs lên bảng làm bài tập 2 / 50 sgk . 
 Nhận xét bài cũ . 
 B- Dạy bài mới : 	
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
25 phút
4 phút
1. Giới thiệu bài : Nêu tên bài học và mục tiêu cần đạt .
2. Hoạt động 1 : Thực hành – luyện tập .
 + Mục tiêu : Hs thực hành rèn kỹ năng tính trừ có nhớ và giải toán .
 + Cách tiến hành : Hd hs giải các bài tập 1, 2, 3, 4 , 5 trang 51 SGK.
² Bài tập 1 /51 : Tính nhẩm .
 - Cho hs tính nhẩm nêu miệng, rồi chữa bài.
² Bài tập 2 /51(cột 1, 2) : Bảng con .
 - Cho hs làm lần lượt từng bài vào bảng con, rồi chữa bài.
² Bài tập 3 /51( câu a,b) : Tìm x .
- Cho hs làm lần lượt từng bài vào bảng con, rồi chữa bài.
² Bài tập 4 /51 : Toán giải .
 - Cho hs đọc đề .
 - Hd hs tìm hướng giải: Muốn biết số táo còn lại ta làm như thế nào ?
 - Cho hs giải vào PBT .
 - Nhận xét , sửa bài 
² Bài tập 5 /51 : Điền dấu + hoặc - 
 - Hs lựa chọn dấu, thử kết quả để chọn dấu đúng .
3. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò : 
- Củng cố kiến thức vừa học .
- Nhận xét tiết học .
- Về nhà xem lại bài tập .
- Bài sau : 12 trừ đi một số : 12- 8. 
Tập thao tác với que tính như HD sgk để tìm kết quả bảng trừ 12 trừ đi 1 số.
- Hs lần lượt trình bày.
- Lần lượt hs lên bảng, lớp bảng con .
* HS K-G làm thêm BT2(cột 3)
- Lần lượt hs lên bảng, lớp bảng con .
* HS K-G làm thêm BT3(c).
- Hs đọc đề . Trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề .
- Hs nêu cách làm : 51 – 26 
- 1 hs lên bảng, cả lớp giải vào PBT .
- HS K-G nêu miệng .
Rút kinh nghiệm 
Tuần : 11	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn : 	TOÁN	 	
Tiết 52 : 	 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 12 - 8
Ngày dạy : 	 3 - 11 - 2009
I – Mục tiêu :
 Sau tiết học, giúp cho hs : 
 - Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 – 8, lập được bảng trừ đi một số .
 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 12 – 8 .
 * HS K-G làm thêm BT1(câu b); BT3.
II- Đồ dùng dạy học : 
1 bó một chục que tính và 2 que tính rời .
III- Các hoạt động dạy - học : 
 A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút
 4 hs lên bảng làm bài tập 2 / 51 sgk . 
 Nhận xét bài cũ . 
 B- Dạy bài mới : 	
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
10 phút
15 phút
4 phút
1. Giới thiệu bài : Nêu tên bài học và mục tiêu cần đạt .
2. Hoạt động 1 : Hướng dẫn hs thực hiện phép trừ dạng 12 – 8 và lập bảng trừ : 
 + Mục tiêu : Hs biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 - 8 và lập bảng trừ (12 trừ đi mộtsố ).
 + Cách tiến hành :
- Gv hd hs lấy 1 chục và 2 que tính rời, rồi nêu các cách lấy ra 8 que tính. Cho hs thao tác lấy ra 8 que tính như hình vẽ của bài học.
- Cho hs viết rồi đọc phép tính 12 – 8 = 5
- Hd hs đặt tính cột dọc,
- Gv tổ chức hs lập bảng trừ 12 trừ đi một số , rồi học thuộc bảng trừ .
3. Hoạt động 2 : Thực hành .
 + Mục tiêu : Hs vận dụng bảng trừ đã học để làm các BT( tính nhẩm, tính viết )và giải bài toán.
 + Cách tiến hành : Hd hs giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK.
² Bài tập 1 /52 (câu a): Tính nhẩm .
 - Cho hs nêu miệng, rồi chữa bài.
² Bài tập 2 /52 : Tính
 Làm bảng con, nhắc nhở cách viết số .
² Bài tập 4 /52 :
 - Cho hs đọc đề toán , phân tích đề .
 - Hd hs tìm hướng giải: Muốn biết số vở bìa xanh ta làm như thế nào ?
 - Cho hs giải vào PBT .
 - Nhận xét , sửa bài .
² Bài tập 3 /52 : Đặt tính rồi tính .
 - Cả lớp làm bảng con .
 - Nhận xét, rút kinh nghiệm.
4. Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò : 
- Củng cố kiến thức vừa học .
- Nhận xét tiết học .
- Về nhà xem lại bài tập .
- Bài sau : 32 - 8. 
 * Xem trước cách đặt tính.
 * Ôn cách tìm số hạng chưa biết.
- Hs thực hành lấy ra 5 que tính.
-Hs viết phép tính vào bảng con rồi đọc .
-Hs lập bảng trừ, học thuộc bảng trừ.
-Lần lượt từng hs nêu miệng kết quả .
* HS K-G làm thêm BT1(b).
-Lần lượt từng hs lên bảng. Lớp làm bảng con.
- Hs đọc đề . Trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề .
- Hs nêu cách làm : 12 – 6 
- 1 hs lên bảng, cả lớp làm PBT.
- Lần lượt từng HS K-G lên bảng.
Rút kinh nghiệm 
Tuần : 11	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn : 	TOÁN	 	
Tiết 53 : 	 32 - 8
Ngày dạy : 	 4 - 11- 2009
I – Mục tiêu :
 Sau tiết học, giúp cho hs : 
 - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 32 – 8 .
 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 32 – 8.
 - Biết tìm số hạng của một tổng.
 * HS K-G làm thêm BT1(dòng 2); BT2(câu c).
II- Đồ dùng dạy học : 
3 bó một chục que tính và 2 que tính rời .
III- Các hoạt động dạy - học : 
 A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút
 3 hs lên bảng làm bài tập 3 / 52 sgk . 
 Nhận xét bài cũ . 
 B- Dạy bài mới : 	
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
10 phút
15 phút
4 phút
1. Giới thiệu bài : Nêu tên bài học và mục tiêu cần đạt .
2. Hoạt động 1 : Tổ chức cho hs tự tìm ra kết quả phép trừ 32 – 8 : 
 + Mục tiêu : Hs tự tìm ra kết quả phép trừ dạng 32 – 8 . 
 + Cách tiến hành :
- Cho hs thao tác trên que tính để tìm ra kết quả phép trừ 32 – 8.
- Cho hs viết rồi đọc phép tính 32 – 8 = 24
- Hd hs đặt tính cột dọc, rồi vừa nói vừa viết như bài học .
3. Hoạt động 2 : Thực hành .
 + Mục tiêu : Hs thực hành rèn kỹ năng tính trừ có nhớ .
 + Cách tiến hành : Hd hs giải các BT1, 2, 3, 4 trang 53 SGK
² Bài tập 1 / 53 ( dòng 1): Tính .
 - Cho hs làm lần lượt từng bài vào bảng con, rồi chữa bài.
² Bài tập 2 /53 (câu c) : Đặt tính rồi tính .
 - Cả lớp làm bảng con.
 - Nhận xét, rút kinh nghiệm.
² Bài tập 3 /53 : Giải toán .
 - Cho hs đọc đề toán , phân tích đề .
 - Hd hs tìm hướng giải: Muốn biết số nhãn vở còn lại ta làm như thế nào ?
 - Cho hs giải vào PBT .
 - Nhận xét , sửa bài .
² Bài tập 4 /53 : Tìm x :
 - Cho hs tự làm bài vào PBT, rồi chữa bài.
4. Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò : 
- Củng cố kiến thức vừa học .
- Nhận xét tiết học .
- Về nhà xem lại bài tập .
- Bài sau : 52 - 28. 
* Xem cách đặt tính .
* Xem trước cách giải bài toán giải.
- Hs thực hành trên que tính để tìm kếtquả.
- Hs viết phép tính vào bảng con rồi đọc .
- Hs đặt tính cột dọc, rồi tính. 1 hs lên bảng vừa nói vừa viết như bài học . 
- Lần lượt từng hs lên bảng chữa bài .
* HS K-G làm thêm BT1(dòng 2).
- Lần lượt từng hs lên bảng. Lớp làm bảng con.
* HS K-G làm thêmBT2(câu c)
- Hs đọc đề . Trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề .
- Hs nêu cách làm : 22 – 9 
- 1 hs lên bảng, cả lớp giải vào PBT.
- Hs nhắc lại thành phần chưa biết của x.
- 2 Hs lần lượt lên bảng chữa bài .
Rút kinh nghiệm 
Tuần : 11	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn : 	TOÁN	 	
Tiết 54 : 	 52 - 28
Ngày dạy : 	 5 - 11- 2009
I – Mục tiêu : 
 Sau tiết học, giúp cho hs : 
 - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 – 28. .
 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28 .
 * HS K-G làm thêm BT1(dòng2); BT2 (câu c).
II- Đồ dùng dạy học : 
5 bó một chục que tính và 2 que tính rời .
III- Các hoạt động dạy - học : 
 A - Kiểm tra bài cũ :5 phút
 3 hs lên bảng làm bài tập 2 / 52 sgk . 
 Nhận xét bài cũ . 
 B- Dạy bài mới : 	
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
10 phút
15 phút
4 phút
1. Giới thiệu bài : Nêu tên bài học và mục tiêu cần đạt .
2. Hoạt động 1 : Tổ chức cho hs tự tìm ra kết quả phép trừ 52 – 28 : 
 + Mục tiêu : Hs tự tìm ra kết quả phép trừ dạng 52 – 28 .
 + Cách tiến hành :
- Cho hs thao tác trên que tính để tìm ra kết quả phép trừ 52 – 28.
- Cho hs viết rồi đọc phép tính 52 – 28 = 24
- Hd hs đặt tính cột dọc, rồi vừa nói vừa viết như bài học .
3. Hoạt động 2 : Thực hành .
 + Mục tiêu : Hs thực hành rèn kỹ năng tính trừ có nhớ .
 + Cách tiến hành : Hd hs giải các bài tập 1, 2, 3 trang 54 SGK
² Bài tập 1 /54 (dòng 1): Tính .
 - Cho hs làm bảng con, rồi chữa bài.
² Bài tập 2 /54 : Đặt tính rồi tính hiệu.
 - Cả lớp làm bảng con.
² Bài tập 3 /54 : Giải toán 
 - Cho hs đọc đề toán , phân tích đề .
 - Hd hs tìm hướng giải: Muốn tính số cây đội Một trồng ta làm như thế nào ?
 - Cho hs giải vào PBT .
 - Nhận xét , sửa bài.
4. Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò : 
- Củng cố kiến thức vừa học .
- Nhận xét tiết học .
- Về nhà xem lại bài tập .
- Bài sau : Luyện tập . 
*Xem và tập làm các bài tập Sgk.
- Hs thực hành trên que tính để tìm kếtquả.
- Hs viết phép tính vào bảng con rồi đọc .
- Hs đặt tính cột dọc, rồi tính. 1 hs lên bảng vừa nói vừa viết như bài học . 
- Lần lượt từng hs lên bảng chữa bài .
* HS K-G làm thêm BT1( dòng 2).
- Hs lên bảng . Lớp làm bảng con.
* HS K-G làm thêm BT2(c).
- Hs đọc đề . Trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề .
- Hs nêu cách làm : 92 – 38 
- 1 hs lên bảng, cả lớp giải vào PBT.
Rút kinh nghiệm 
Tuần : 11	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn : 	TOÁN	 	
Tiết 55 : 	 LUYỆN TẬP
Ngày dạy : 	 6 - 11- 2009
I – Mục tiêu :
 Sau tiết học, giúp cho hs : 
 - Thuộc bảng 12 trừ đi một số.
 - Thực hiện được phép trừ dạng 52 - 28 . 
 - Biết tìm số hạng của một tổng . 
 - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28 .
 * HS K-G làm thêm BT2(cột 3); BT3( câu c); BT5.
II- Đồ dùng dạy học : 
III- Các hoạt động dạy - học : 
 A - Kiểm tra bài cũ : 	5 phút
 4 hs lên bảng làm 4 bài trong bài tập 1 / 54 sgk . 
 Nhận xét bài cũ . 
 B- Dạy bài mới : 	
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
25 phút
4 phút
1. Giới thiệu bài : Nêu tên bài học và mục tiêu cần đạt .
2. Hoạt động 1 : Thực hành – luyện tập .
 + Mục tiêu : Hs thực hành rèn kỹ năng tính trừ có nhớ và giải toán .
 + Cách tiến hành : Hd hs giải các bài tập 1, 2, 3, 4 , 5 trang 55 SGK
² Bài tập 1 / 55 : Tính nhẩm .
 - Cho hs tính nhẩm rồi nêu kết quả theo hình thức trò chơi “ Chuyền điện ”.
² Bài tập 2 / 55 ( cột1,2): Đặt tính rồi tính .
 - Cho hs làm bảng con, rồi chữa bài.
² Bài tập 3 / 55 ( câu a, b): Tìm x :
- Cho hs tự làm bài vào PBT , rồi chữa bài.
² Bài tập 4 / 55 : Giải toán .
 - Cho Hs đọc đề .
 - Hd hs tìm hướng giải: Muốn tìm số con gà ta làm như thế nào ?
 - Cho hs giải vào PBT .
 - Nhận xét , sửa bài .
² Bài tập 5 / 55 :Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
3. Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò : 
- Củng cố kiến thức vừa học .
- Nhận xét tiết học .
- Về nhà xem lại bài tập .
- Bài sau : Tìm số bị trừ . 
 * Chuẩn bị: Xem trước cách tìm số bị trừ.
- Hs tính nhẩm.
- Lần lượt từng hs lên bảng, lớp bảng con.
* HS K-G làm thêm BT2(cột3)
- Hs nhắc lại cách tìm x, làm bài cá nhân vào PBT.
* HS K-G làm thêm BT3(câuc)
- Hs đọc đề . Trả lời các câu hỏi tìm hiểu đề .
- Hs nêu cách làm : 42 – 18 
- 1 hs lên bảng, cả lớp giải vào PBT .
* HS K-G thực hiện.
Rút kinh nghiệm 

Tài liệu đính kèm:

  • docT211~1.doc