Giáo án Thủ công 2 - Tuần 13 đến 16

Giáo án Thủ công 2 - Tuần 13 đến 16

a) HĐ 1 : HD HS quan sát và nhận xét

- GV giới thiệu hình tròn mẫu dán trên nền hình vuông

- GV nối điểm O với các điểm M, N, P

- So sánh về độ dài các đoạn thẳng OM, ON, OP ?

- So sánh về độ dài MN với cạnh của HV ?

b) HĐ 2 : GV HD mẫu

* Bước 1 : Gấp hình:

- Cắt một HV có cạnh là 6 ô ( H1 )

- Gấp tư HV theo đường chéo được H2a và điểm O là điểm giữa của đường chéo. Gấp đôi để lấy đường dấu giữa và mở ra được H2b

- Gấp H2b theo đường dấu gấp sao cho hai cạnh bên sát vào đường dấu giữa được H3

* Bước 2 : Cắt hình tròn:

- Lật mặt sau H3 được H4. Cắt theo đường dấu CD và mở ra được H5a

- Từ H5a cắt, sửa theo đường cong và mở ra được hình tròn

* Bước 3: Dán hình tròn:

- Dán hình tròn vào vở hoặc tờ giấy khác màu làm nền.

- GV theo dõi giúp đỡ những em yếu

docx 8 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 516Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công 2 - Tuần 13 đến 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ công
Gấp, cắt, dán hình tròn ( tiết 1)
1. Muùc tieõu dạy học: Sau tiết học, HS cú khả năng:
 1.1. Kieỏn thửực:
	- HS biết gấp, cắt, dán hình tròn
 1.2. Kú naờng: 
 - Gấp, cắt, dán được hình tròn
 1.3. Thaựi ủoọ:
 - HS có hứng thú với giờ học thủ công
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu:
 Cỏ nhõn: Biết gấp, cắt, dán hình tròn
3. Tổ chức dạy học trờn lớp:
 3.1. Giụựi thieọu baứi mụựi: Gấp, cắt, dỏn hỡnh trũn.
 3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a) HĐ 1 : HD HS quan sát và nhận xét
- GV giới thiệu hình tròn mẫu dán trên nền hình vuông
- GV nối điểm O với các điểm M, N, P
- So sánh về độ dài các đoạn thẳng OM, ON, OP ?
- So sánh về độ dài MN với cạnh của HV ?
b) HĐ 2 : GV HD mẫu
* Bước 1 : Gấp hình:
- Cắt một HV có cạnh là 6 ô ( H1 )
- Gấp tư HV theo đường chéo được H2a và điểm O là điểm giữa của đường chéo. Gấp đôi để lấy đường dấu giữa và mở ra được H2b
- Gấp H2b theo đường dấu gấp sao cho hai cạnh bên sát vào đường dấu giữa được H3
* Bước 2 : Cắt hình tròn:
- Lật mặt sau H3 được H4. Cắt theo đường dấu CD và mở ra được H5a
- Từ H5a cắt, sửa theo đường cong và mở ra được hình tròn
* Bước 3: Dán hình tròn:
- Dán hình tròn vào vở hoặc tờ giấy khác màu làm nền.
- GV theo dõi giúp đỡ những em yếu
- HS quan sát.
- Các đoạn thẳng OM, ON, OP có độ dài bằng nhau
- Cạnh của HV bằng độ dài MN của H.tròn
- HS theo dõi
- Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ
- Tập gấp bằng giấy nháp
4. Kiểm tra, đỏnh giỏ (Đỏnh giỏ sản phẩm học tập).
- Muốn cắt hình tròn em phải cắt hình gì ? ( Hình vuông )
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
 - Nêu lại các bước gấp hình tròn ? ( HS nêu lại 3 bước )
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
 - Cỏ nhõn: HS Về nhà tập gấp, cắt, dán bằng giấy nháp
 - Nhận xột giờ học.
Thủ công
Gấp, cắt, dán hình tròn
1. Mục tiờu dạy học: Sau tiết học, học sinh cú khả năng.
 1.1. Kiến thức: 
 - HS biết cỏch gấp, cắt, dỏn hỡnh trũn.
 1.2. Kỹ năng: 
 - Gấp, cắt, dỏn được hỡnh trũn. Hỡnh cú thể chưa trũn và cú kớch thước to, nhỏ tựy thớch 
 1.3.Thỏi độ : 
 - Học sinh hứng thỳ với giờ thủ cụng.
 *Với HS khộo tay: Gấp, cắt, dỏn được hỡnh trũn. Hỡnh tương đối trũn. Đường cắt ớt mấp mụ .Hỡnh dỏn phẳng.
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu: 
 2.1.Cỏ nhõn:
 - Gấp, cắt, dỏn được hỡnh trũn hoàn chỉnh.
 2.2.Nhúm học tập: 
 - Gấp, cắt, dỏn được hỡnh trũn kớch thước to, nhỏ tựy thớch. Đường cắt cú thể mấp mụ.
3.Tổ chức hoạt động dạy học trờn lớp:
3.1. Giụựi thieọu baứi mụựi: Gấp, cắt, dỏn hỡnh trũn.
3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a) HĐ 1: HS thực hành gấp, cắt, dán hình tròn
- Yêu cầu HS nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán hình tròn
- GV chia nhóm
- GV theo dõi giúp đỡ những HS lúng túng
b) HĐ 2 : Trình bày sản phẩm
- GV gợi ý HS có thể trình bày sản phẩm như làm bông hoa, chùm bóng bay
- Đánh giá sản phẩm của HS
- Giấy thủ công, giấy nháp
+ Bước 1 : gấp hình
- Bước 2 : Cắt hình tròn
- Bước 3 : dán hình tròn
+ HS thực hành
+ HS trình bày sản phẩm
4. Kiểm tra, đỏnh giỏ.
 - Biết gấp, cắt, dỏn được hỡnh trũn.
 - GV chọn một số bài dỏn lờn bảng gọi từng học sinh nhận xột.
 - Tuyờn dương, khen ngợi nhúm, cỏ nhõn gấp, cắt, dỏn và trang trớ hỡnh trũn đẹp.
 - Nhắc nhở một số em làm chưa đỳng, chậm cần cố gắng hoàn thành.
5. Định hướng học tập tiếp theo.
 5.1. Bài tọ̃p củng cụ́:
 - HSnhắc lại cỏc bước của qui trỡnh gấp, cắt, dỏn được hỡnh trũn.
 5.2. Cỏc nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau:
 -Về nhà tỡm hiểu cỏch gấp, cắt, dỏn biển bỏo giao thụng cấm xe đi ngược chiều.
Tuần 15
Thủ công
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều 
và biển báo cấm xe đi ngược chiều
I. Mục tiêu
+ HS biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều
+ Gấp, cắt, dán được biển báo chỉ lói đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều
+ Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông
II. Đồ dùng
	GV: Hai hình mẫu biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều. Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giáo thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều có hình vẽ minh hoạ cho từng bước
	HS : Giấy thủ công hoặc giấy màu
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới
* GV HD HS quan sát và nhận xét
- So sánh kích thước, hình dáng, màu sắc hai biển báo
- GV nhắc nhở HS khi đi đường cần tuân theo luật lệ giao thông như không đi xe vào đoạn đường có biển báo cấm xe đi ngược chiều
* GV HD mẫu
+ Bước 1 : Gấp, cắt biển báo đi thuận chiều
- Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ HV có cạnh là 6 ô
- Cắt HCN màu trắng có chiều dài 4 ô, rộng 1 ô
- Cắt HCN màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 1 ôlàm chân biển báo
+ Bước 2 : Dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều
- Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng
- Dán chân hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô
- dán chân HCN màu trắng vào giữa hình tròn
- GV nhắc HS : chú ý bôi hồ mỏng, miết nhẹ tay để hình được phẳng
- Giấy thủ công hoặc giấy màu
+ HS quan sát 2 hình mẫu
- Mặt biển báo đều là hình tròn có kích thước giống nhau nhưng màu khác nhau, một là màu xanh và một là màu đỏ. ở giữa hình tròn đều có HCN màu trắng, chân biển báo hình chữ nhật
+ HS quan sát
+ HS thực hành gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét tiết học
	- Giờ sau mang giấy để gấp, cắt, dán tiếp
Tuần 16
Thủ công
 Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều 
và biển báo cấm xe đi ngược chiều
 ( tiếp )
I. Mục tiêu
+ HS biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều
+ Gấp, cắt, dán được biển báo chỉ lói đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều
+ Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông
II. Đồ dùng
	GV: Hai hình mẫu biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều. Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giáo thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều có hình vẽ minh hoạ cho từng bước
	HS : Giấy thủ công hoặc giấy màu
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới
* HS thực hành gấp, cắt, dán biển báo cấm xe đi ngược chiều
- GV nêu lại các bước trong quy trình gấp, cắt, dán biển báo quy trình gấp, cắt, dán biển báo cấm đi ngược chiều
+ Bước 1 : Gấp, cắt biển báo cấm đi xe ngược chiều
+ Bước 2 : Dán biển báo cấm xe đi ngược chiều
- GV chú ý quan sát, uốn nắn, gợi ý, giúp đỡ các em còn lúng túng
* GV đánh giá sản phẩm của HS
- Giấy thủ công, giấy màu
+ HS quan sát và nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều một cách ngắn gọn
- HS thực hành
- HS trưng bày sản phẩm
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét tiết học, tinh thần học tập của HS
	- Dặn HS giờ sau mang giấy thủ công, giấy trắng, thước kẻ, bút chì để học bài : Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_thu_cong_2_tuan_13_den_16.docx