Giáo án Thủ công 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

Giáo án Thủ công 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

I.MỤC TIÊU:

 - Biết cách cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng.

 - Cắt, gấp và trang trí được thiếp chúc mừng. Có thể gấp, cắt thiếp chúc mừng theo khích thước tùy chọn. Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.

- Với HS khéo tay: cắt, gấp, trang trí được thiếp chúc mừng và hình thức trang trí phù hợp, đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: vật mẫu

- HS: dụng cụ môn học

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 28 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 697Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thủ công 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 19
Tiết: 19
Ngày dạy: 10/1/2017
CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIỆP CHÚC MỪNG
TIẾT 1
I.MỤC TIÊU: 
 - Biết cách cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng.
 - Cắt, gấp và trang trí được thiếp chúc mừng. Có thể gấp, cắt thiếp chúc mừng theo khích thước tùy chọn. Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.
- Với HS khéo tay: cắt, gấp, trang trí được thiếp chúc mừng và hình thức trang trí phù hợp, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: vật mẫu
HS: dụng cụ môn học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. On định: 
2. Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra dụng cụ học tập của HS
 - Nhận xét.
3. Bài mới:
 * Giới thiệu : 
 GV ghi tựa bài lên bảng
 a) HD HS quan sát và nhận xét
 - Giới thiệu hình mẫu 
 + Thiếp chúc mừng có hình gi?
 + Mặt thiếp có trang trí và ghi nội dung chúc mừng ngày gì?
* On hãy kể những thiếp chúc mừng mà em biết?
 - GV nêu các loại thiếp thông thường thiếp chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng 8/3.
 - Đưa từng loại thiếp cho HS quan sát.
 - Thiếp chúc mừng gởi tới người nhận bao giờ cũng được đặt trong phong bì.
 b) Hướng dẫn mẫu:
* Bước 1: Cắt gấp thiếp chúc mừng
 - Cắt tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều dài20 ô, rộng 15 ô.
 - Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng được hình thiếp chúc mừng có kích thước rộng 10 ô, dài 15 ô. ( H.1)
 * Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng
 - Tuỳ thuộc vào ý nghĩa của thiếp chúc mừng mà người ta trang trí khác nhau
 - Để trang trí thiếp có thể vẽ hình, xé, dán hoặc cắt dán hình lên mặt ngoài thiếp và chữ viết chúc mừng bằng tiếng việt.
 4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- Giáo dục HS biết làm thiệp chúc mừng và hiểu được ý nghĩa của thiệp chúc
5 . Nhận xét – Dặn dò:
 - Nhận xét tiết học	
- Tuần sau mang đủ dụng cụ học gấp, cắt, dán phong bì”.
- hát
HS nhắc lại tựa bài
 - HS quan sát trả lời
Nêu ý kiến
Quan sát từng loại thiếp
Tập cát gấp trang trí thiếp chúc mừng.
Tuần: 20
Tiết: 20
Ngày dạy: 17/4/2017
Thủ công: CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIỆP CHÚC MỪNG
TIẾT 2
I.MỤC TIÊU: 
 - Biết cách cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng.
 - Cắt, gấp và trang trí được thiếp chúc mừng. Có thể gấp, cắt thiếp chúc mừng theo khích thước tùy chọn. Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.
- Với HS khéo tay: cắt, gấp, trang trí được thiếp chúc mừng và hình thức trang trí phù hợp, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: vật mẫu
HS: dụng cụ môn học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. On định: 
2. Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra dụng cụ học tập của HS
 - Nhận xét.
3. Bài mới:
 * Giới thiệu : 
 GV ghi tựa bài lên bảng
 * Thực hành;
- HS thực hành gấp trang trí thiếp chúc mừng.
 - Gọi HS nhắc lại quy trình
 - Tổ chức cho HS thực hành.
 - Quan sát giúp đỡ HS hoàn thành sản phẩm.
 *HSKK: Nhắc lại qui trình vi lần 
 - Chọn sản phẩm đẹp nhất để tuyên dương 
 - Đánh giá sản phẩm.
 4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- Giáo dục HS biết làm thiệp chúc mừng và hiểu được ý nghĩa của thiệp chúc
5 . Nhận xét – Dặn dò:
 - Nhận xét tiết học	
- Tuần sau mang đủ dụng cụ học gấp, cắt, dán phong bì”.
- hát
Tập cát gấp trang trí thiếp chúc mừng.
Gồm hai bước.
 + Bước 1: cát gấp thiếp chúc mừng
 + Bước 2: trang trí thiếp chúc mừng
- Thực hành làm thiếp chúc mừng.
TUẦN: 21
TIẾT: 21
NGÀY DẠY: 7/2/2017
 GẤP, CẮT, DN PHONG BÌ 
 TIẾT 1
I.MỤC TIÊU: 
 - Biết cách cắt, gấp, dán phong bì.
 - Gấp cắt dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng, phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối.
 - Với HS khéo tay: Gấp, cắt, án được phong bì. Nếp gấp, đường thẳng, phẳng. Phong bì cân đố.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: vật mẫu
HS: dụng cụ môn học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. On định: 
2. Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra dụng cụ học tập của HS
 - Nhận xét.
3. Bài mới:
 * Giới thiệu : 
 GV ghi tựa bài lên bảng
 a) HD HS quan sát và nhận xét
 - Giới thiệu hình mẫu 
 + Phong bì có hình gi?
 + Mặt trước phong bì thế nào? ( ghi chữ ngừơi gửi, người nhận)
 + Mặt sau thế nào? (dán theo 2 cạnh, còn 1 cạnh chưa dán)
 + Kích thước phong bì và thiếp chúc mừng thế nào? (phong bì lớn hơn một chút)
 b) Hướng dẫn mẫu:
* Bước 1: Gấp phong bì
 - Một tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công gấp đôi (1 mặt thấp hơn mặt kia 2 ô)
 - Gấp 2 bên hình 2, mỗi bên vào khoảng 1,5 ô lấy đường dấu.
 - Mở ra, gấp chéo 4 góc lấy đường dấu. (H. 3)
 * Bước 2: Cắt phong bì
 Mở tờ giấy ra, cắt theo đường dấu được hình 4, 5
Bước 3: dán phong bì
Gấp theo các nếp gấp ở H.5, dán 2 mép bên và gấp mép trên theo đường dấu ( H. 6) được phong bì
 HS tập gấp
*HSKK: nhắc lại qui trình nhiều lần , hỗ trợ thm phần cắt .
4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- Giáo dục HS tự làm phong bì sử dụng khi cần.
5 . Nhận xét – Dặn dò:
 - Nhận xét tiết học.
 - Xem lại bài. Chuẩn bị dụng cụ học tiết 2.
HS nhắc lại tựa bài
 - 
TUẦN: 22
TIẾT: 22
NGÀY DẠY: 14/2/2017
 GẤP, CẮT, DN PHONG BÌ
TIẾT 2
I.MỤC TIÊU: 
 - Biết cách cắt, gấp, dán phong bì.
 - Gấp cắt dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng, phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối.
 - Với HS khéo tay: Gấp, cắt, án được phong bì. Nếp gấp, đường thẳng, phẳng. Phong bì cân đố.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: vật mẫu
HS: dụng cụ môn học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. On định: 
2. Kiểm tra bài cũ:
 - Kiểm tra dụng cụ học tập của HS
 - Nhận xét.
3. Bài mới:
 * Giới thiệu : 
 GV ghi tựa bài lên bảng
 * Thực hành;
- HS thực hành gấp phong bì.
 - Gọi HS nhắc lại quy trình
 - Tổ chức cho HS thực hành.
 - Quan sát giúp đỡ HS hoàn thành sản phẩm.
 *HSKK: Nhắc lại qui trình vi lần 
 - Chọn sản phẩm đẹp nhất để tuyên dương 
 - Đánh giá sản phẩm.
 4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- Giáo dục HS biết thực hiện làm phong bì để sử dụng.
5 . Nhận xét – Dặn dò:
 - Nhận xét tiết học	
 - Xem lại bài. Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ: Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán. 
- hát
Tập cắt, gấp, dán phong bì
 * Bước 1: Gấp phong bì
 - Một tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công gấp đôi (1 mặt thấp hơn mặt kia 2 ô)
 - Gấp 2 bên hình 2, mỗi bên vào khoảng 1,5 ô lấy đường dấu.
 - Mở ra, gấp chéo 4 góc lấy đường dấu. (H. 3)
 * Bước 2: Cắt phong bì
 Mở tờ giấy ra, cắt theo đường dấu được hình 4, 5
Bước 3: dán phong bì
Gấp theo các nếp gấp ở H.5, dán 2 mép bên và gấp mép trên theo đường dấu ( H. 6) được phong bì
- Thực hành làm thiếp chúc mừng.
TUẦN: 23
TIẾT: 23
NGÀY DẠY: 21/2/2017
 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN
I/ MỤC TIÊU:
Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học.
Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất một sản phẩm đã học.
Với HS khéo tay: 
+ Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất hai sản phẩm đã học.
+ Có thể gấp, cắt, dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 1. GV: Các hình mẫu của các bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 để xem lại. 
 2. HS: Kéo, keo. giấy
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra dụng cụ của HS 
3. Bài mới: 
Hoạt động 1 : On lại qui trình gấp, cắt, dán hình tròn, biển báo giao thông
GV treo một số qui trình, hỏi HS 
Muốn cắt hình tròn ta tiến hành mấy bước ?
Đó là những bước nào ?
Tương tự hỏi về cách cắt, dán các loại biển báo giao thông
à GV nhận xét chốt ý.
Hoạt động 2 : Thực hành.
GV tổ chức cho HS thực hành cắt gấp biển báo giao thông theo nhóm. GV hướng dẫn giúp đỡ những nhóm làm chậm.
HS làm xong chọn những sản phẩm để nhận xét đánh giá.
4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- Giáo dục HS biết yêu lao động sản xuất ra những sản phẩm do tay mình tạo ra.
5 . Nhận xét – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị : tiết 2
- hát
Hoạt động lớp, cá nhân.
Hs trả lời.
HS nêu
Hoạt động cá nhân , nhóm.
- HS làm theo nhóm và trình bày sản phẩm.
TUẦN: 24
TIẾT: 24
NGÀY DẠY: 28/2/2017
 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN
I/ MỤC TIÊU:
Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học.
Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất một sản phẩm đã học.
Với HS khéo tay: 
+ Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất hai sản phẩm đã học.
+ Có thể gấp, cắt, dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 1. GV: Các hình mẫu của các bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 để xem lại. 
 2. HS: Kéo, keo. giấy
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra dụng cụ của HS 
3. Bài mới: 
Hoạt động 1 : On lại qui trình gấp, cắt, dán hình
GV treo một số qui trình, hỏi HS 
Muốn làm thiếp chúc mừng ta tiến hành mấy bước ?
Đó là những bước nào ?
Tương tự hỏi về cách gấp , cắt, dán phong bì, 
à GV nhận xét chốt ý.
Hoạt động 2 : Thực hành.
GV tổ chức cho HS làm thiệp và phong bì theo nhóm
GV hướng dẫn giúp đỡ những em làm chậm.
HS làm xong chọn những sản phẩm để nhận xét đánh giá.
4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- Giáo dục HS biết yêu lao động sản xuất ra những sản phẩm do tay mình tạo ra.
5 . Nhận xét – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị : tiết sau Làm dây xúc xích trang trí.
Hoạt động lớp, cá nhân.
2 bước.
Cắt, gấp thiệp chúc mừng, trang trí thiếp chúc mừng.
Hoạt động cá nhân , nhóm.
- HS làm theo nhóm và trình bày sản phẩm.
TUẦN 25
TIẾT: 25
NGÀY DẠY: 7/3/2017
 LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ
(TIẾT 1)
I/ MỤC TIÊU:
- Biết cách làm dây xúc xích bằng giấy thủ công. 
- Cắt được dây xúc xích trang trí. Đường cắt, dán được ít nhất ba vòng tròn. Kích thướcvà vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau.
	- HS khéo tay: Cắt được dây xúc xích trang trí. Kích thướcvà vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau. Màu sắc đẹp.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 . GV: Dây xúc xích mẫu. Quy trình làm dây xúc xích. 
 2. HS: Giấy thủ công, kéo, hồ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Ôn tập chủ đề phối hợp gấp cắt, dán.
3. Bài mới: 
Giới thiệu bài: Làm dây xúc xích trang trí.
* Quan sát, nhận xét
- Gv giới thiệu dây xúc xích mẫu , đặt câu hỏi định hướng cho hs quan sát, nhận xét: 
-Các vòng của dây xúc xích làm bằng gì ? Có hình dáng màu sắc, kích thước ntn ?
 ... iếp bài “ làm vòng đeo tay”
-GV ghi tựa bài bảng lớp.
a) Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
-GV giải thích mẫu vòng đeo tay và hỏi: vòng đeo tay được làm bằng gì? Có mấy màu?
GV: muốn giấy đủ để làm thành vòng đeo tay ta phải dán nối các nan giấy.
b) GV hướng dẫn mẫu:
*Bước 1: Cắt thành các nan giấy. Lấy 2 tờ giấy khác màu nhau cắt thành các nan giấy rộng 1 ô
*Bước 2: Dán nối các nan giấy 
-Dán các nan giấy cùng màu thành một nan giấy dài 50-60 ô, rộng 1 ô, làm 2 nan như vậy.
*Bước 3: Gấp các nan giấy
-Dán đầu của 2 nan như (H1) gấp nan dọc đè lên nan ngang sao cho nếp gấp sát mép nan (H2), sau đó lại gấp nan ngang đè lên nan dọc như (H3)
-Tiếp tục gấp theo thứ tự như trên cho đến hết hai nan giấy. Dán phần cuối của hai nan lại, được dây dài (H4).
*bước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay. Dán 2 đầu sợi dây vừa gấp được vòng tay bằng giấy (H5)
4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- - GD HS tính cẩn thận khi làm toán.
 HS - GD HS tính cẩn thận khi làm toán.
 HS có ý thức tạo ra sản phẩm do mình làm, yêu quý lao động.
5. Nhận xét – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.	
Chuẩn bị : tiết sau thực hành làm vòng đeo tay 
Hát
- HS lặp lại tựa bài
- HS quan sát
- Được làm bằng giấy thủ công, có 2 màu?
- HS cắt 
*HSKK: nhắc lại qui trình nhiều lần nhất l bước cắt các nan giấy
- Làm vòng đeo tay.
TUẦN 30
TIẾT: 30
NGÀY DẠY: 11/4/2017
LM VỊNG ĐEO TAY
(Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
	-Biết cách làm vòng đeo tay.
	- Làm được vòng đeo tay. Các nan làm vòng tương đối đều nhau. Dán (nối) và gấp được các nan thành vòng đeo tay. Các nếp gấp có thể chưa phẳng, chưa đều.
	- Với HS khéo tay: làm được vòng đeo tay. Các nan đều nhau. Các nếp gấp phẳng. Vòng đeo tay có màu sắc đẹp.
II. CHUẨN BỊ:
	-GV : vật mẫu.
	-HS: Dụng cụ môn học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. On định: 
2. Kiểm tra bài cũ
	-Gọi HS nhắc lại quy trình làm đồng hồ.
GV nhận xét:
3. Bài mới :
 *Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học tiếp bài " làm vòng đeo tay"
-GV ghi tựa bài bảng lớp.
- Gọi HS nêu lại quy trình làm vòng đeo tay
Yêu cầu HS thực hành làm vòng đen tay.
-Tổ chức HS thực hành theo nhóm
-GV lưu ý HS: mỗi lần gấp phải sát mép na trước và miết kĩ. Hai nan phải luôn thẳng để hình gấp luôn đều và đẹp. Khi dán hai đầu sợi dây để thành vòng tròn cần giữ chỗ dán cho hố khổ.
-Khi thực hành GV quan sát và giúp đỡ các em còn lúng túng.
4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- GD HS GD HS có ý thức tạo ra sản phẩm do mình làm, yêu quý lao động.
5. Nhận xét – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị : “ Làm con bướm”. 
Cho HS nhắc lại quy trình làm vòng đeo tay theo các bước.
+ Bước 1: Cắt nan giấy 
+ Bước 2: Dán nối các nan giấy
+Bước 3: gấp các nan giấy
+ Bước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay.
- HS thực hành
TUẦN 31
TIẾT: 31
NGÀY DẠY: 18/4/2017
 LÀM CON BƯỚM
I. MỤC TIÊU:
	- Biết làm con bướm bằng giấy
	- Làm được con bướm bằng giấy. Con bướm tương đối cân đối. Các nếp gấp tương đối đều, phẳng.
	- HS khéo tay: + Làm được con bướm bằng giấy. Các nếp gấp đều, phẳng.
	+ Có thể làm được con bướm có khích thước khác.
II. CHUẨN BỊ:
	- GV: quy trình làm con bướm bằng giấy có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.
	- HS: dụng cụ môn học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. On định: 
2. Kiểm tra bài cũ:
	- Kiểm tra dụng cụ môn học của HS.
	- GV nhận xét.
3 . Bài mới:
* Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài " làm con bướm"
- GV ghi tựa bài bảng lớp
a) GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- Giải thích con bướm mẫu gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng cho HS.
+ Con bướm được làm bằng gì?
+ Có những bộ phận nào?
+ GV gỡ 2 cánh bướm trở về tờ giấy hình vuông - HS nhận xét về cách gấp cánh bướm.
b) GV hướng dẫn mẫu.
* Bước 1: Cắt giấy
- cắt 1 tờ giấy hình vuông cạnh 14 ô.
- cắt một tờ giấy hình vuông cạnh 10 ô.
- Cắt 1 nan giấy chữ nhật khác màu dài 12 ô, rộng gần nửa ô để làm râu bướm.
* Bước 2: gấp cánh bướm.
- Tạo các đường nếp gấp.
+ Gấp đôi tờ giấy hình vuông 14 ô theo đường chéo như H1 được H2.
+ gấp liên tiếp ba lần nữa theo đường gấp ở H2, H3, H4 sao cho các nếp gấp cách đều nhau (h5)
- Mở hình 5 cho đến khi trở lại tờ giấy hình cuông ban đầu. Gấp các nếp gấp cách đều theo các đường dấu gấp cho hết tờ giấy, sau đó gấp đôi tờ giấy lại lấy dấu giữa (H6) ta được cánh bướm thứ nhất.
- tương tự gấp tờ giấy hình 10 ô giống trên được H7.
* bước 3: Buộc thân bướm.
- Dùng chỉ buộc chặt hai đôi cánh bướm ở nếp gấp dấu giữa sao cho 2 cánh bướm mở theo hai hướng ngược chiều nhau (h8).
* Bước 4: làm sâu bướm.
- gấp đôi nan giấy làm sâu bướm, mặt kẻ ô ra ngoài, dùng thân bút chì hoặc mũi kéo vuốt cong mặt kẻ ô của hai đầu nan râu bướm.
- Dán râu bướm ta được con bướm hoàn chỉnh.
- GV cho HS cắt giấy và tập gấp cánh bướm.
4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- GD HS GD HS có ý thức tạo ra sản phẩm do mình làm, yêu quý lao động.
5. Nhận xét – Dặn dò: GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị : “ Thực hành làm con bướm”. 
- Hát vui
- HS lặp lại tựa bài.
- Giấy màu.
- Cánh, thân, râu.
- HS trả lời: các nếp gấp cách đều nhau.
TUẦN: 32
TIẾT 32
NGÀY DẠY: 25/4/2017
LÀM CON BƯỚM
( Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
	- Biết làm con bướm bằng giấy
	- Làm được con bướm bằng giấy. Con bướm tương đối cân đối. Các nếp gấp tương đối đều, phẳng.
	- HS khéo tay: 
	+ Làm được con bướm bằng giấy. Các nếp gấp đều, phẳng.
	+ Có thể làm được con bướm có khích thước khác.
II. CHUẨN BỊ:
	- GV: quy trình làm con bướm bằng giấy có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.
	- HS: dụng cụ môn học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. On định: 
2. Kiểm tra bài cũ:
	- Kiểm tra dụng cụ môn học của HS.
	- GV nhận xét.
3 . Bài mới:
* Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài " làm con bướm"
- GV ghi tựa bài bảng lớp
HS thực hành làm con bướm
- GV yêu cầu HS nhắc lại quy trình làm con bướm bằng giấy
	+ Bước 1: cắt giấy
	+ Bước 2: gấp cánh bướm.
	+ Bước 3: Buộc thân bướm *HSKK: nhắc lại qui trình nhiều lần
	+ Bước 4: làm sâu bướm.
	- Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm
	- GV lưu ý HS: các nếp gấp phải thẳng, cách đều nhau miết kĩ.
	- Trong khi HS thực hành, GV quan sát, giúp đỡ các em còn lúng túng.
	- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- GD HS GD HS có ý thức tạo ra sản phẩm do mình làm, yêu quý lao động.
5. Nhận xét – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị : “ Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích”. 
- Hát
- HS lặp lại tựa bài.
- HS nhắc lại quy trình
_ HS tạo thành nhóm thực hành.
- Nhắc lại tên bài học.
TUẦN 33
TIẾT: 33
NGÀY DẠY: 2/5/2017
 ÔN TẬP THỰC HÀNH THI KHÉO TAY LÀM ĐỒ CHƠI THEO Ý THÍCH
I. MỤC TIÊU:
	- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng làm thủ công lớp 2
- Làm được ít nhất một sản phẩm thủ công đã học.
	- HS khéo tay: 
	+ Làm được ít nhất hai sản phẩm thủ công đã học.
	+ Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ:
	- GV: quy trình làm con bướm bằng giấy có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.
	- HS: dụng cụ môn học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. On định: 
2. Kiểm tra bài cũ:
	- Kiểm tra dụng cụ môn học của HS.
	- GV nhận xét.
3 . Bài mới:
* Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài " Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích"
- GV ghi tựa bài bảng lớp
- GV cho HS tự chọn món đồ chơi mà minh thích. Sau đó cho HS tự làm
- Trong khi HS thực hành, GV quan sát, giúp đỡ các em còn lúng túng.
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- GV nhận xét sản phẩm, tuyên dương những bạn làm tốt
4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- GD HS GD HS có ý thức tạo ra sản phẩm do mình làm, yêu quý lao động.
5. Nhận xét – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị : “ Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích”. (tíếp theo)
- Hát
- HS lặp lại tựa bài.
- Hs chọn món đồ chơi yêu thích và tự xếp
- HS trưng bày sản phẩm.
- Nhắc lại 
TUẦN 34
TIẾT 34
NGÀY DẠY: 9/5/2017
 ÔN TẬP THỰC HÀNH THI KHÉO TAY LÀM ĐỒ CHƠI THEO Ý THÍCH
I. MỤC TIÊU:
	- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng làm thủ công lớp 2
- Làm được ít nhất một sản phẩm thủ công đã học.
	- HS khéo tay: 
	+ Làm được ít nhất hai sản phẩm thủ công đã học.
	+ Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ:
	- GV: quy trình làm con bướm bằng giấy có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.
	- HS: dụng cụ môn học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. On định: 
2. Kiểm tra bài cũ:
	- Kiểm tra dụng cụ môn học của HS.
	- GV nhận xét.
3 . Bài mới:
* Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài " Ôn tập, thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích"
- GV ghi tựa bài bảng lớp
- GV cho HS tự chọn món đồ chơi mà minh thích. Sau đó cho HS tự làm
- Trong khi HS thực hành, GV quan sát, giúp đỡ các em còn lúng túng.
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- GV nhận xét sản phẩm, tuyên dương những bạn làm tốt
4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- GD HS GD HS có ý thức tạo ra sản phẩm do mình làm, yêu quý lao động.
5. Nhận xét – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
Chuẩn bị : “ Trưng bày sản phẩm thực hành của HS”.
- Hát
- HS lặp lại tựa bài.
- Hs chọn món đồ chơi yêu thích và tự xếp
- HS trưng bày sản phẩm.
- Nhắc lại 
TUẦN 35
TIẾT 35
NGÀY DẠY: 16/5/2017
TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH
I. MỤC TIÊU:
	- Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được.
	- Khuyến khích trưng bày những sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ:
	- Sản phẩm trưng bày.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. On định: 
2. Kiểm tra bài cũ:
	- Sản phẩm của HS
	- GV nhận xét.
3 . Bài mới:
* Giới thiệu bài: Trưng bày sản phẩm.
- GV ghi tựa bài bảng lớp
- GV cho HS trưng bày sản phẩm
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- GV nhận xét sản phẩm, tuyên dương những bạn làm tốt
4. Củng cố: 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học?
- GD HS GD HS có ý thức tạo ra sản phẩm do mình làm, yêu quý lao động.
5. Nhận xét – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Hát
- HS lặp lại tựa bài.
- HS trưng bày sản phẩm.
- Nhắc lại 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_thu_cong_2_hoc_ky_2_nam_hoc_2016_2017.doc