Giáo án Tập làm văn 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Giáo án Tập làm văn 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Hoạt động 1 : Làm bài tập.

Bài 1 : Treo bảng phụ .

 Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau như thế nào? Vì sao?

- GV hướng dẫn HS hiểu yu cầu của bi

 -Các từ ở cột 1 dùng để làm gì ?

-Các từ dùng để gọi tên một loại sự vật nói chung không phải viết hoa.

-Các từ ở cột 2 có ý nghĩa gì ?

-Các từ dùng để gọi tên riêng của một sự vật cụ thể phải viết hoa.

* Kết luận: Tên riêng của người, sông, núi phải viết hoa.

 Bài 2 : Yêu cầu gì ?

 a.Viết tên hai bạn trong lớp

b. Viết tên một dòng sông(hoặc suối,kênh, rạch ,hồ, ni ) ở địa phương em

-Nhận xét

Hỏi đáp : Tại sao phải viết hoa tên bạn và tên sông ?

Bài 3 : YÊu cầu gì ?

a, Giới thiệu trường em

b, Giới thiệu một môn học em yêu thích

c, giới thiệu làng xóm

-Nhận xét, bổ sung cách đặt câu.

 

doc 24 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 591Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập làm văn 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1
 Ngày dạy: 30/8/2017
 	Từ và câu. 
I/ MỤC TIÊU:
- Bước đầu làm quen với các khái niệm từ và thông qua các bài tập thực hành.
- Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập bt1 bt2 viết được một câu nói về nội dung mỗi tranh bt3
II/ CHUẨN BỊ:
 Giáo viên:Tranh minh họa. bảng phụ ghi BT 2.
 Học sinh: Vở BT, Sách TV.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1.Ổn định:
2. Bài cũ 
3.Dạy bài mới.
a.Giới thiệu bài
-Ở lớp Một các em biết thế nào là 1 tiếng. Bài học hôm nay em học luyện từ và câu.
b. Luyện tập
Bài tập 1:
Tranh: 8 bức tranh này vẽ người, vật hoặc việc. Em hãy chỉ tay vào các số và đọc lên.
-Giáo viên đọc tên gọi của từng người, vật, việc các em chỉ tay vào tranh và đọc số thứ tự
Bài tập 2:
-Nhận xét. Chốt ý bài 2
Bài tập 3:
Tranh: Huệ và các bạn vào vườn hoa
-Giáo viên nhận xét, sửa chữa.
-Kiểm tra. Chấm (5-7 vở).
3. Củng cố: (5’) 
 Giaó viên chốt ý bài.
-Tên gọi của các vật, việc được gọi là từ. Ta dùng từ đặt thành câu trình bày 1 sự việc.
-GD dục tư tưởng.-Nhận xét tiết học.
-Học ôn bảng chữ cái.
- Hát vui
- Gv kiểm tra tập vở, đồ dùng
-1 em nêu yêu cầu. 
-Nhiều em đọc. Nhận xét.
-Từng nhóm tham gia làm miệng.
-1 em đọc yêu cầu.
-Trao đổi nhóm. Đại diện nhóm lên đọc. Nhận xét.
-1 em đọc yêu cầu.
-1 em đọc. HS nối tiếp đặt câu khác.
-4 – 5 em giỏi. Nhận xét.
-Viết vào vở 2 câu thể hiện trong tranh.
-Vài em nhắc lại.
-Học thuộc 9 chữ cái.
Tuần: 2
 Ngày dạy: 6/9/2017
Mở rộng vốn từ – Từ ngữ về học tập Dấu chấm 
 Hỏi 
 I/ MỤC TIÊU :
 - Tìm được các từ ngữ có tiếng học, có tiếng tập ở(bt1).
 - Đặt câu với một từ ngữ tìm được(bt2) biết sắp xếp lại trật tự các từ trong câu để tạo câu mới bt3. biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi(bt4).
II/ CHUẨN BỊ :
-Giáo viên : Ghi các mẫu câu.
-Học sinh : Sách Tiếng việt, vở BT.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1. Ổn định:
2. Bài cũ
- Tiết trước em học bài gì?
- Giáo viên kiểm tra vở BT.
- Chấm vở, nhận xét.
3.Dạy bài mới
* Giới thiệu bài.
*Hoạt động 1: Bài tập .
Bài 1 :
-Tìm các từ ngữ có tiếng học hoặc tiếng tập.
-Giáo viên lưu ý : HS đưa ra : học bài, tập đi, tập nói, ..... vẫn được.
Bài 2 : Hướng dẫn nắm yêu cầu.. Đặt câu với những từ vừa tìm ở bài 1.
Nhận xét.
Bài 3 :
- Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu ấy để tạo thành những câu mới.
- Nhận xét.
Bài 4 :
-Nêu yêu cầu của bài ?
-Chấm ( 5-7 vở ). Nhận xét.
-Trong 1 câu có thể thay đổi vị trí các từ có nghĩa gì?
-Cuối câu hỏi chú ý dấu câu gì ?
4.Củng cố -Dặn dò
-Nhận xét tiết học.
Dặn dò : Làm bài tập.
- Hát vui
- Từ và câu.
- 3-4 em
- Mở rộng vốn từ – Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi
- 1 em đọc yêu cầu.
- 2 em lên bảng.
- Lớp lm vở nháp.
- Nhiều em nêu miệng.
- 4-5 em nêu câu của mình.
- 1 em đọc yêu cầu của bài.
- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi
- Làm nháp.
-Đặt dấu câu.
-Làm vở.
-1 em TL.
-Dấu hỏi.
-Làm bài 2 / tr 17.
Tuần:3
 Ngày dạy: 13/9/2017
Mở rộng vốn từ - từ ngữ về học tập – Dấu chấm hỏi.
I/ MỤC TIÊU :
- Làm quen với từ chỉ người, chỉ vật, chỉ cây cối, chỉ con vật.
- Nhận biết được từ trên trong câu và lời nói.
- Biết đặt câu giới thiệu theo mẫu : Ai(cái gì, con gì) là gì ?
II/ CHUẨN BỊ :
- Giáo viên : Tranh minh họa.
- Học sinh : Sách, vở BT, nháp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV.
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1.Ổn định:
2.Bài cũ 
-Kiểm tra bài tập về nhà.
-Nhận xét.
3.Dạy bài mới :
-Giới thiệu bài.
Hoạt động 1 : Bài tập.
Bài 1 :
Trực quan : Tranh.
-Nhận xét.
Bài 2 : bài yêu cầu gì ?
Giảng giải : Từ chỉ sự vật chính là những từ chỉ người, vật, cây cối, con vật.
-Nhận xét nhóm làm đúng.
Mở rộng : Sắp thành 3 cột : chỉ người, chỉ vật, con vật, cây cối.
Bài 3: Bảng phụ viết cấu trúc câu.
-Cá heo, bạn của người đi biển.
-Đặt câu.
-Nhận xét.
Luyện tập : Từng cặp luyện nói phần Ai ? và phần là gì ?
4.Củng cố, dặn dò : Em hãy đặt câu theo mẫu : Ai (cái gì, con gì?) là gì?
-Nhận xét tiết học 
- về nhà tập đặt câu giới thiệu theo mẫu.
- Hát vui
-2 em đọc bài làm ở nhà.
-Vài em nhắc lại bài.
-1 em đọc yêu cầu.
-Quan sát .
HS làm miệng gọi tên từng bức tranh: bộ đội, công nhân, ô tô, máy bay, voi, trâu, dừa, mía.
-Cả lớp ghi vào vở.
-1 em đọc lại các từ trên.
-Tìm các từ chỉ sự vật.
-1 em nhắc lại.
-2 nhóm lên làm bài.( mỗi nhóm 3-5 em tìm nhanh bằng cách gạch chéo vào các ô không phải là từ chỉ sự vật.
Quan sát : Đọc cấu trúc câu và ví dụ / SGK.
-HS đọc.
-Từng học sinh đọc câu của mình.
-Mỗi em đặt 2 câu.
-HS luyện đặt câu.
-3 em thực hiện.
-Học bài, làm bài.
Tuần:4
 Ngày dạy: 21/9/2017
Mở rộng vốn từ : ngày ... tháng.... năm.
I/ MỤC TIÊU :
- Mở rộng vốn từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối.
 - Biết đặt câu hỏi và trả lời về thời gian
 ( ngày, tháng, năm, tuần và ngày trong tuần )
- Biết dùng dấu (.) để ngắt câu trọn ý và viết lại đúng chính tả.
II/ CHUẨN BỊ :
- Giáo viên : Tranh minh họa. viết sẵn bài tập 1 và 3.
- Học sinh : Sách, vở BT, nháp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1.Ổn định
2.Bài cũ Gọi 2 em lên bảng.
 Nhận xét.
3.Dạy bài mới 
-Giới thiệu bài : Trong giờ luyện từ và câu chúng ta tiếp tục học về các từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối. Tập hỏi về thời gian và thực hành ngắt đoạn văn thành câu.
Hoạt động 1: Làm bài tập.
Trò chơi : Thi tìm từ nhanh.
-Giáo viên nêu yêu cầu : Tìm các từ chỉ người, chỉ vật, cây cối, con vật.
-Giáo viên kiểm tra.
-Công bố nhóm nào nhiều từ là thắng cuộc.
Bài 2 : 
-Gọi 2 cặp thực hành theo mẫu.
-Sinh nhật của bạn vào ngày nào ?
-Chúng ta khai giảng năm học mới vào ngày mấy tháng mấy ?
-Một tuần chúng ta được nghỉ mấy ngày ? Đó là những ngày nào ?
-Một tuần có mấy ngày ? Các ngày trong 
tuần là những ngày nào ?
-Hôm nay là thứ mấy? Ngày mai là thứ mấy, ngày mấy ?
Bài 3 :
-Có thấy mệt không khi đọc mà không được ngắt hơi?
-Em có hiểu đoạn văn này không ? Nếu cứ đọc liền như vậy thì có khó hiểu không ?
Truyền đạt : Để giúp người đọc dễ đọc, người nghe dễ hiểu ý nghĩa của đoạn, chúng ta phải ngắt đoạn thành các câu.
-Khi ngắt đoạn văn thành câu, cuối câu phải đặt dấu gì ? Chữ cái đầu câu viết như thế nào ?
Nêu : Đoạn văn này có 4 câu hãy ngắt đoạn văn thành 4 câu.
-Sửa bài.
4.Củng cố, dặn dò : Nhận xét tiết học. Tuyên dương các em tích cực, nhắc nhở 1 số em chưa chú ý.
– Tìm thêm các từ chỉ người, đồ vật, cây cối, con vật.
- Hát vui
-2 em đặt 2 câu theo mẫu : Ai ( cái gì, con gì) là gì ?
-Lớp làm ghi vào nháp.
-Vài em nhắc tựa : Mở rộng vốn từ : ngày, tháng, năm.
-Chia nhóm và tìm từ trong nhóm.
5 phút các nhóm mang bảng từ lên dán.
-Đếm số từ tìm được của các nhóm.
-Làm vở bài tập.
-1 em đọc đề bài.1 em đọc mẫu.
-Thực hành theo mẫu : Hỏi- đáp.
-Một số cặp lên trình bày.
-1 em đọc đề bài, đọc liền hơi không nghỉ đoạn văn trong SGK.
-Rất mệt.
-Khó nắm được hết ý của bài.
-Cuối câu viết dấu chấm. Chữ cái đầu câu viết hoa.
-2 em lên bảng làm bài. Cả lớp làm nháp.
Trới mưa to. Hà quên mang áo mưa. Lan rũ bạn đi chung áo mưa với mình. Đôi bạn vui vẻ ra về.
-Làm vở Bài tập.
-Học bài. Tìm từ.
 Tuần 5:
 Ngày dạy:28/9/2017
TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT HOA TÊN RIÊNG
 CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ?
I/ MỤC TIÊU :
 - Phân biệt từ chỉ người, chỉ vật nói chung và từ gọi tên riêng của người, của vật.
 - Biết viết hoa từ chỉ tên riêng của người, của vật.
	* BVMT: Yêu quý môi trường sống
 II/ CHUẨN BỊ :
1.Giáo viên : Tranh minh họa. viết sẵn bài tập 1.
2.Học sinh : Sách, vở BT, nháp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1. Ổn định
2.Bài cũ 
-Tìm một số từ chỉ tên người, tên vật.
-Nhận xét
3.Dạy bài mới 
 Giới thiệu bài.
Mẫu : Ở Việt Nam có rất nhiều sông, núi.
-Tìm từ chỉ vật, từ chỉ tên riêng có trong câu trên.
-Em có nhận xét gì về cách viết các từ đó trong câu ?
Truyền đạt : Tại sao trong câu có từ viết hoa, có từ không viết hoa. Muốn biết hôm nay học luyện từ và câu. 
Hoạt động 1 : Làm bài tập.
Bài 1 : Bảng phụ .
-Tìm thêm các từ giống các từ ở cột 2 ?
-Các từ ở cột 1 dùng để làm gì ?
-Các từ dùng để gọi tên một loại sự vật nói chung không phải viết hoa.
-Các từ ở cột 2 có ý nghĩa gì ? 
-Các từ dùng để gọi tên riêng của một sự vật cụ thể gọi phải viết hoa.
-Giáo viên đọc ( SGK/ tr 44).
Bài 2 : Yêu cầu gì ?
-Nhận xét.
Hỏi đáp : Tại sao phải viêt hoa tên bạn và tên sông ?
Bài 3 : Yêu cầu gì ?
-Nhận xét, bổ sung cách đặt câu.
4.Củng cố, dặn dò : Các từ dùng để gọi tên một loại sự vật nói chung thì viết như thế nào ? Tìm các từ đó?
-Cái từ chỉ tên riêng thì sao ?
-Giáo dục : Từ ngữ rất phong phú đa dạng cần rèn luyện vốn từ và đặt câu. 
-Nhận xét tiết học.
Dặn dò- Học bài làm bài tập 
- Hát vui
-Từ chỉ sự vật : Mở rộng vốn từ. Ngày ...... tháng ...... năm.
-3 em trả lời.
-3 em đặt câu với từ chỉ người, chỉ vật.
-1 em đọc câu mẫu.
-sông, núi, Việt Nam.
-sông, núi không viết hoa, Việt Nam viết hoa.
-Vài em nhắc lại
1- em đọc bài.
-Sông : Hồng, Thương
-Núi : Tản Viên, Đôi
-Thành phố : Hà Nội, Hải Phòng
-Học sinh : An.
-Gọi tên một loại sự vật.
-3-5 em nhắc lại. Đồng thanh.
-Dùng để gọi tên riêng một sự vật cụ thể.
-3-5 em nhắc lại. Đồng thanh.
-3-5 em đọc lại. Đồng thanh.
-1 em nêu yêu cầu.
-2 em viết tên 2 bạn tron
-2 em viết tên riêng một con sông.
-Lớp làm nháp.
-Vài em đọc lại.
-Tên riêng.
-Đặt câu theo mẫu :Ai ( cái gì, con gì) là gì ?
-5-6 em nói các câu khác nhau.
-Học sinh/ là tương lai của đất nước.
-Con thỏ/ là con vật nhút nhát.
-Hà Nội/ là thủ đô của nước Việt Nam. .................
-Không phải viết hoa : bút, sách, ......
-Viết hoa.
-Học bài, làm bài.
 Tuần:6
 Ngày dạy: 4/10/2017 
TÊN RIÊNG, CÁCH VIẾT HOA TÊN RIÊNG
CÂU KIỂU AI LÀ GÌ?
I/ MỤC TIÊU :
 - Phân biệt từ chỉ người, chỉ vật nói chung và từ gọi tên riêng của người, của vật.
 - Biết viết hoa từ chỉ tên riêng của người, của vật.
II/ CHUẨN BỊ :
GV : Tranh minh họa. viết sẵn bài tập 1.
HS: Sách, vở BT, nháp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1.Ổn định
2. KTBC
-Tìm một số từ chỉ tn người, tên vật.
-Nhận xét
3.Dạy bài mới 
 Giới thiệu bài: Ghi đề:
Hoạt động 1 : Làm bài tập.
 ... c laïi 
Gv h/d hs thöïc hieän 
Gv ghi nhanh leân baûng nhaäb xeùt söõa chöõa
-Yeâuthöông,thöông meán,yeâu meán,kính yeâu,kính meán,quùy meán,yeâu quyù,
BT2:hs thaûo luaän theo caëp 
Gv ghi ñeà baøi leân baûng goïi hs ñoïc laïi 
 Gv goïi hs ñaïi dieän neâu
Gv nhaän xeùt khenngôïi 
Bt3;gv treo tranh h/d hs quan saùt ,gv h/dhs thöïc hieän 
Gv nhaän xeùt khen ngôïi söõa baøi 
-Meï oâm em beù trong loøng
-Baïn hs khoe ñieåm 10 vôùi meï
-Caû hai raát laø vui
Bt4:gv ghi baøi taäp leân baûng h/d hs choïn 2trong 3 caâu ñaët daáu phaåy
Gv chaám baøi moät soá vôû 
Gv phaùt baøi nhaän xeùt söõa sai 
a/chaên maøn,quaàn aùo ñöôïc xeáp goïn gaøng.
b/Göôøng tuû,baøn gheá ñöôïc keâ ngay ngaén.
4/Cuûng coá doø :daën 
Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà nhaø xem laïi baøi chuaån bò baøi cho tieát sau 
Lôùp haùt ;
2-3 em 
Hs neâu
Hs caû lôùp laéng nghe 
2-3 em nhaéc töïa
1-2 em ñoïc ñeà
Hs laàn löôït neâu 
Hs thaûo luaän 
1-2 hs ñoïc ñeà 
3 hs laàn löôït neâu
a/chaùu kính meán oâng baø
b/con yeâu thöông cha meï
c/em yeâu quyù anh chò
caû lôùp quan saùt ,hs laàn löôït neâu 
hs ghi nhôù 
caû lôùp nghe laøm baøi 
15 vôû 
Hs söõa baøi neáu sai 
Tuần: 13
Tiết: 13
Ngày:23/11/2016
 CAÂU KIEÅU AI LAØ GÌ?
I/ MUÏC TIEÂU:
 -Neâu ñöôïc moät soá töø ngöõ chæ coâng vieäc trong gia ñình baøi taäp 1 
 -Tìm ñöôïc caùc boä phaän caâu traû lôøi cho töøng caâu hoûi ai laøm gì ?bt2 bieát choïn caùc töø cho saün ñeå saép xeáp thaønh caâu kieåu ai laø gì?bt3
II/PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC 
 -Baûng phuï vieát 4 caâu vaên baøi taäp 2 
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1/oån ñònh:haùt vui:
2/ktbc: gv kt laïi baøi tröôùc 
 Gv nhaän xeùt giôø kt:
3/Baøi môùi : giôùi thieäu baøi
Tieát luyeän töø vaø caâu hoâm nay caùc em seõ hoïc kieåu caâu ai laø gì?
 Gv ghi töïa leân baûng
*Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp:
Bt1:gv ghi ñeà baøi leân baûng,gv h/d hs laàn löôït neâu nhöõng vieäc laøm ôû nhaø giuùp ñôõ meï 
Gv ghi nhanh leân baûng nhöõng yù hs neâu
-Quùet nhaø,troâng em,naáu côm,nhaët rau,v..v
Gv nhaän xeùt khen ngôïi hs bieát laøm nhöõng vieäc vöøa söùc mình
Bt2:gv treo baûng phuï ghi saün ñeà baøi 
Gv h/d hs thaûo luaän theo caëp traû lôøi caâu trong baøi taäp2 
 Gv nhaän xeùt khen ngôïi 
Bt3: gv goïi hs ñoïc ñeà baøi :
Gc h/d hs laøm baøi vaøo vôû 
*Chaám chöõa baøi:
Gv chaám baøi moät soá vôû 
Gv phaùt baøi nhaän xeùt söõa sai 
+chò em giaët quaàn aùo
+linh röõa baùt ñóa(xeáp saùch vôû)
+Caäu beù xeáp saùnh vôû 
4/Cuûng coá daën doø:
+hoûi:hoâm nay em hoïc ltvc baøi gì?
+hoûi:nhöõng vieäc naøo em cho laø vieäc nheï?
 Gv nhaän xeùt khen ngôïi
Gv nhaän xeùt tieát hoïc veà nhaø xem baøi tieát sau
Lôùp haùt
2-3 em 
Hs laéng nghe 
2-3 hs nhaéc laïi töïa 
Hs laàn löôït neäu-7 em 
2-3 em ñoïc ñeà 
Hs thaûo luaän tl:caây, em ,em ,
Laøm gì,hoïc thuoäc ñoaïn vaên
2-3 hs ñoïc ñeà 
Caû lôùp 
10-15 vôû 
Hs söõa baøi neáu sai 
Hstl:
Hs neâu
Tuần:14
Tiết:14
Ngày dạy:30/11/2016
	KIỂU CÂU AI LÀM GÌ?DẤU CHẤM,DẤU CHẤM HỎI
I/ MỤC TIÊU:
	-Nêu được một số tình cảm về gia đình bt1
	-Biết sắp xếp các từ đã cho thành câu theo kiểu ai làm gì ?bt2 ,điền đúng dấu chấm,dấu chấm hỏi vào đoạn văn có ô trống bài t3 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Phiếu ghi sẵn bt2 ,bt3,
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ ổn định:hát vui
2/ktbc:gv gọi hs nêu lại bt3
Gv nhận xét từng em 
Gv nhận xét giờ kt
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết hôm nay các em sẽ học kiểu câu ai làmgì ? dấu chấm dấu chấm hỏi 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn làm bài tập
BT1/gv ghi đề bài h/d hs nêu miệng
Gv ghi nhanh: chăm sóc, lo lắng,thương yêu,yêu quý,chiều chuộng,
Gv nhận xét khen ngợi 
BT2/ gv treo bảng phụ h/d hs sắp xếp các nhóm thành câu
Gv nhận xét 
Gv chốt lại:Anh khuyên bảo em
 Chị chăm sóc em 
 Anh chị trông nom em 
 Anh chị giúp đỡ em 
 Anh em chăm sóc nhau 
Bt3/ gv treo đề bài lên bảng ,gọi hs đọc đề bài 
 Gv h/d hs làm bài ,gv gọi hs nêu miệng 
Gv nhận xét từng em ,gv sữa bài 
-Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà .
-Nhưng con đã biết viết đâu?
-Không sao mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc .
4/Củng cố dặn dò 
+hỏi:em đặt dấu chấm hỏi ở đâu?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà xem bài chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs nêu 
Hs cả lớp lắng nghe 
2-3 hs nhắc lại tựa 
Hs lấn lượt nêu 
Hs thảo luận nhóm sắp xếp và nêu 
Hs đọc đề bài 2-3 em 
Hs nêu 
Hstl:ở sau câu hỏi.
Tuần:15
Tiết:15
Ngày dạy:7/12/2016
TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM,KIỂU CÂU AI THẾ NÀO ?
I/ MUC TIÊU :
	-Nêu được một số từ chỉ đặc điểm ,tính chất của người ,vật ,sự vật,thực hiện trong 3 số 4 mục của bài tập 1 ,toàn bộ bt2,
	-Biết chọn từ thích hợp để đặt thành câu theo mẫu kiểu ai thế nào ?thực hiện 3 trong số 4 mục bt3.
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Tranh minh họa 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ ổn định:hát vui
2/ktbc:gv gọi hs nêu lại bt2
Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết hôm nay các em sẽ học luyện từ và câu ,câu kiểu ai thế nào ?
Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn làm bài tập 
Bt1:gv ghi lên bảng gọi hs đọc lại 
Gv treo tranh h/d hs quan sát dựa vào tranh và trả lời câu hỏi 
Gv nhận xét khen ngợi và ghi bảng 
 -Em bé rất đáng yêu 
 -Con voi cần cù 
 -những quyển vở này rất xinh 
 -Những cây cau này rất xanh tốt 
Bt2/gv ghi đề bài lên bảng ,h/d hs thảo luận theo cặp tìm ra một số từ 
 Gv nhận xét khen ngợi từng hs 
Bt3/ thực hiện 3 trong 4 mục bt3
Gv ghi đề bài h/d hs 
Gv kiểm tra bài làm của học sinh 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa 
-Mái tóc bà em vẫn còn đen 
-Tính tình của bố em rất hiền hậu 
-Bàn tay em bé trắng hồng 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:em hãy nhắc lại câu kiểu vừa học 
Gv nhận xét khen ngợi 
Gv nhận xét tiết học 
Về nhà xem bài chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 em nêu 
Hs cả lớp lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
1-2 hs đọc đề 
Hs cả lớp quan sát tranh 
Hs lần lượt trả lời 
Hs lắng nghe ghi nhớ 
Hs thảo luận nêu 
Dữ ,hiền ,chăm chỉ .lười biếng,
Vàng tím đen nâu ,hồng,
Ngắn,dài,thấp, to ,bé ,béo ,
Cả lớp làm bài 
10-15 vở 
Hs sữa bài nếu sai 
Hstl:
Tuần:16
Tiết:16
Ngày dạy:14/12/2016
TÖØ VEÀ VAÄT NUOÂI:KIEÅU CAÂU AI THEÁ NAØO
I/ MUÏC TIEÂU :	
	-Böôùc ñaàu tìm ñöôïc töø traùi nghóa vôùi töø cho tröôùc (bt1) bieát ñaët caâu vôùi töø trong caëp töø traùi nghóa tìm ñöôïc theo kieåu ai theá naøo?(bt2)
	-Neâu ñuùng teân caùc con vaät ñöôïc veõ trong tranh(bt3)
II/ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC 
	-Tranh minh hoïa
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1/ oån ñònh:haùt vui
2/ ktbc:gv kt laïi moät soá em 
Hoûi:em haõy tìm hình daùng vaø ñaëc ñieåm cuûa moät ngöôøi?
 Gv nhaän xeùt töøng em 
 Gv nhaän xeùt giôø kt
3/ baøi môùi: giôùi thieäu baøi 
Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em tìm töø traùi nghóa ñeå ñaët caâu coøn giuùp caùc em môû roäng voán töø veà caùc con vaät
 Gv ghi töïa leân baûng
*Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp
Bt1:tìm töø traùi nghóa vôùi moãi töø 
ngoan,nhanh,traéng,cao,khoûe,
 gv nhaän xeùt khen ngôïi töøng em
 bt2:gv ghi ñeà baøi leân baûng 
gv h/d hs laøm nhaùp hoaëc laøm vôû baøi taäp
gv goïi hs ñöùng leân neâu 
gv nhaän xeùt töøng em 
BT3:gv treo tranh caùc con vaät h/d hs nhaän daïng ghi teân 
Gv chaám moät soá vôû 
Gv phaùt baøi nhaän xeùt söõa chöõa
1.gaø troáng,2 vòt,3 vòt xieâm,4 ngoãng,5 boà caâu,6 deâ,7 cöøu,8 thoû,9 boø, 10 traâu,
4/Cuûng coá daën doø
*hoûi:tìm moät soá töø traùi nghóa?
Gv nhaän xeùt khen ngôïi
Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà nhaø xem laïi baøi chuaån bò baøi cho tieát sau 
Lôùp haùt
3-4 em 
Hs neâu
Hs laéng nghe
2-3 em nhaéc töïa
Hs laàn löôït neâu 
Ngoan/lì.nhanh/chaäm.traéng/ ñen.cao/thaáp.khoûe/yeáu.
Hs theo doõi laøm baøi 
Hs laàn löôït neâu
-beù Nga raát ngoan
-Kieàu böôùc nhanh thoaên thoaét
-Chieác aùo raát traéng
Hs laøm baøi 
10-15 vôû 
Hs söõa baøi neáu sai 
Hs neâu
Tuần:17
Tiết:17
Ngày dạy:21/12/2016
TÖØ NGÖÕ VEÀ VAÄT NUOÂI . KIEÅU CAÂU AI THEÁ NAØO?
I/ MUÏC TIEÂU:	
	-Neâu ñöôïc caùc töø ngöõ chæ ñaëc ñieåm cuûa caùc loaøi vaät trong tranh (bt1)böôùc ñaàu theâm ñöôïc hình aûnh so saùnh vaøo sao töø cho tröôùc vaø noùi c6au coù hình aûnh so saùnh (bt2,bt3)
II/ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC 
	-Tranh minh hoïa 
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1/ oån ñònh:haùt vui
2/ ktbc: gv goïi hs neâu laïi bt1 bt2 ôû tieát tröôùc 
 Gv nhaän xeùt töøng em 
 Gv nhaän xeùt giôø kt
3/ Baøi môùi :giôùi thieäu baøi 
Tieát ltvc hoâm nay caùc em seõ laøm caùc baøi taäp daïng kieåu caâu ai theá naøo?
 Gv ghi töïa leân baûng 
*Höôùng daãn laøm baøi taäp 
*bt1/ neâu mieäng:
Gv treo tranh h/d 
Gv goïi hs yeáu neâu 
Gv nhaän xeùt khen ngôïi keát luaän 
1.khoûe nhö traâu,2ruøa chaäm.3choù trung thaønh.4thoû nhanh.
*bt2/ gv ghi ñeà baøi leân baûng 
Gv toå chöùc hs thaûo luaän theo caëép roài laàn löôït traû lôøi 
Gv nhaän xeùt khen ngôïi keát luaän 
.Cao nhö saøo,seáu,
.Khoûe nhö traâu,voi.
.Nhanh nhö chôùp, thoû, caét , ñieän ,soùc .
.Chaäm nhö ruøa,seân,
.Hieàn nhö ñaát,nhö buït, tieân .
.Traéng nhö maây,tuyeát,boät,
. Xanh nhö taøo laù,
. Ñoû nhö son,löûa,maùu .laù côø 
*Bt3/ gv ghi ñeà baøi leân baûng
Gv h/d hs laøm baøi chaám ñieåm 
 Gv chaám ñieåm moät soá baøi 
Gv phaùt baøi nhaän xeùt söõa chöõa 
.Maét con meøo nhaø em troøn nhö haït nhaõn 
.Toaøn thaân noù bao phuû moät lôùp loâng maøo tro,möôït Nhö nhung,möôït nhö tô
.Hai tai noù nhoû xíu nhö hai buùp laù non 
4/Cuûng coá daën doø :
+hoûi:hoâm nay caù c em hoïc töø ngöõ baøi gì?
 Gdhs 
 Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà nhaø xem baøi chuaån bò baøi cho tieát hoïc sau 
Lôùp haùt 
2 hs neâu 
Hs caû lôùp laéng nghe 
2-3 hs nhaéc töïa 
Hs quan saùt tranh roài neâu 
Hs nghe ghi nhôù 
Hs thaûo luaän roài laàn löôït traû lôøi 
Hs laéng nghe ghi nhôù 
Hs ñoïc ñeà 
Caû lôùp laøm baøi 
2/3 hs trong lôùp 
Hs söõa baøi neáu sai 
Hstl:caâu kieåu ai theá naøo
TUẦN 18
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (SOẠN TRONG MÔN TẬP ĐỌC)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tap_lam_van_2_hoc_ky_1_nam_hoc_2017_2018.doc