Giáo án Chính tả cả năm

Giáo án Chính tả cả năm

 CHÍNH TẢ

 CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM

I.Mục tiêu:

 -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”

 -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng chữ cái và HTL tên chính chữ cái.

II. Đồ dùng dạy học :

 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con

III. Các hoạt động dạy học :

 1.Kiểm tra bài cũ:-GV nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả.

 2.Bài mới:

 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

doc 115 trang Người đăng duongtran Lượt xem 1452Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Chính tả cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHÍNH TẢ
 CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” 
 -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng chữ cái và HTL tên chính chữ cái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. HS : Vở,VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Kiểm tra bài cũ:-GV nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả.
 2.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”
 b) Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Có công mài sắt, có ngày nên kim”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt c/k.Điền và thuộc lòng tên 9 chữ cái.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ.
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
Bài Tập 4 : HTL 9 chữ cái
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : thỏi sắt, thành tài,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm -Hs đọc thuộc lòng tên 9 chữ cái vừa điền.
 4. Củng cố -Nhận xét tiết học – Xem lại bài
CHÍNH TẢ
NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI ?
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?” 
 -Viết đúng các âm vần dễ lẫn l/n, an/ang. HTL 10 chữ cái tiếp theo.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Giấy khổ to viết BT 2,3. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng k/c. 2 hs đọc thuộc lòng 9 chữ cái đầu.
	-GV nhận xét
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi ?”
 b) Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác một khổ trong bài “ Ngày hôm qua đâu rồi ?”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt l/n, điền và HTL 10 chữ cái tiép theo.
Bài tập 2: Chọn bài tập 2a.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : quyển lịch, chắc nịch, nàng tiên, làng xóm.
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: tờ lịch, đâu rồi, ngoài sân,.. 
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái vừa điền.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
 -Cho hs đọc lại 10 chữ cái .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
CHÍNH TẢ:PHẦN THƯỞNG
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng” 
 -Viết đúng các tiếng có âm dễ lẫn x/s, ăn/ăng. Viết và HTL 10 chữ cái cuối.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Kiểm tra bài cũ:-Cho hs viết bảng con lại các từ : cái thang, nhà sàn, cái sàng, hoa lan, thầy lang.-GV nhận xét.
 2.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Phần Thưởng”
 b) Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn tóm tắt trong bài “Phần thưởng”
- Giáo viên đọc bài chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt x/s, ăn/ăng .Điền và thuộc lòng tên 10 chữ cái.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống x hay s, ăn/ăng.
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : xoa đầu, ngoài sân,, cố gắng, gắn bó,
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : HTL 10 chữ cái
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : phần thưởng, đề nghị-Viết bảng con.
-Hs chép bài.-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái 
 4. Củng cố : -Nhận xét tiết học – Xem lại bài
CHÍNH TẢ
 LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác đoạn cuối trong bài “Làm việc thật là vui?” 
 -Củng cố qui tắc viết g/gh qua trò chơi tìm chữ. HTL bảng chữ cái, sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV :Bảng phụ viết qui tắc chính tả. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng x/s. 2 hs đọc thuộc lòng 10 chữ cái đầu.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Làm việc thật là vui”
 b) Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn cuối của bài “Làm việc thật là vui?”
- GV đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs tìm các chữ bắt đầu bằng g/gh ,sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái, HTL bảng chữ cái.
Bài tập 2: Tìm các chữ bắt đầu bằng g hay gh.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét ghi bảng : gà, gang, ghế,
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: quét nhà, nhặt rau,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Nêu cá nhân
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc thuộc lòng bảng chữ cái .
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
 -Cho hs đọc lại bảng chữ cái .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
CHÍNH TẢ
 BẠN CỦA NAI NHỎ
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” 
 -Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh, làm đúng các bài tập phân biệt ch/tr, đổ/đỗ.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. 
 HS : Vở,VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs viết bảng con hai tiếng bắt đầu bằng g/gh, HTL bảng chữ cái.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ”
 b) Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác nội dung tóm tắt truyệni Bạn của Nai nhỏ”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt ng/ngh, ch/tr.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : ngày tháng, nghỉ ngơi, người bạn, nghề nghiệp,
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : cây tre, mái che, trung thành, chung sức.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : khoẻ mạnh, liều mình,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
 -Nhắc lại quy tắc chính tả ng/ngh.
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
CHÍNH TẢ
GỌI BẠN
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” 
 -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân biệt ch/tr, thanh hỏi/ thanh ngã.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Giấy khổ to viết BT 2. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs viết bảng con : nghe ngóng, nghỉ ngơi, cây tre, mái che.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết hai khổ thơ trong bài “Gọi bạn”
 b) Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG DẠY
H ... E
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ cuối bài “Tiếng chổi tre”. Qua bài chính tả hiểu cách trình bày một bài thơ tự do.
 -Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có âm, vần dễ lẫn : n/l, it/ich
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết nội dung BT2a hoặc 2b 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các tiếng : vội vàng, va vấp, quàng dây, ra vào,
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Tiếng chổi tre”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác 2 khổ thơ cuối trong bài “ Tiếng chổi tre”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu điền vào chỗ trống. Thi tìm các tiếng nhanh
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống it hay ich : (Chọn bài 2b)
-Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : mít,chích, nghịch, rít, tít, mit, thích.
Bài tập 3: Thi tìm các tiếng nhanh (chon bài tạp 3a) Chỉ khác nhau ở âm đầu l hoặc n :
-Gv chốt lại lời giải đúng : lo lắng, ăn no, lề đường,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: lạnh ngắt, xao xác,..
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào VBT.
-Đọc yêu cầu.
-Thi tìm tiếp sức trong nhóm.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Bóp nát quả cam”
 CHÍNH TẢ
BÓP NÁT QUẢ CAM
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết đúng đoạn tóm tắt truyện Bóp năt quả cam.
 -Viết đúng một số tiếng có âm đầu s/x; hoặc âm chính iê / i
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : bút dạ, giấy khổ to viết nội dung BT2a hoặc 2b
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con 3 từ : chích choè, hít tở, ríu rít.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Bóp nát quả cam”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn trích trong bài trong bài “ Chuyện quả bầu”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài đọc.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc cho hs viết
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống s hay x: (Chọn bài 2a)
-Gv treo giấy khổ to ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : sao, sao, xoè, xuống, xáo, xáo
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: 
-Đọc, phân tích từ khó : Trần Quốc Toản
-Viết bảng con các từ dễ viết sai
-Hs viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào bảng con.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Lượm”
 CHÍNH TẢ
LƯỢM
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ bài “Lượm”.
 -Viết đúng những tiếng có âm đầu hoặc âm chính dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ : s / x ; iê / i
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các tiếng : chúm chím, hiền dịu, dễ thương, cô tiên,..
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Lượm”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác 2 khổ thơ trong bài “ Lượm”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu điền vào chỗ trống. Thi tìm các tiếng nhanh
Bài tập 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống : (Chọn bài 2b)
-Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : kiến, kín, chín, chiến,tiêm, tim
Bài tập 3: Thi tìm các tiếng nhanh (chon bài tạp 3b) Chỉ khác nhau giữa vầm iê hoặc i :
-Gv chốt lại lời giải đúng.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: loắt choắt, nghênh, nghênh,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào VBT.
-Đọc yêu cầu.
-Thi tìm tiếp sức trong nhóm.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Người làm đồ chơi”
CHÍNH TẢ
 NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết đúng bài tóm tắt nội dung truyện Người làm đồ chơi
 -Viết đúng những chữ có âm, vần dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương : o /ô ; dấu hỏi / dấu ngã
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : bút dạ, giấy khổ to viết nội dung BT2a hoặc 2b, 3a hoặc 3b
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con 3 từ bắt đầu bằng s /x
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Người làm đồ chơi”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn tóm tắt trong bài “ Người làm đồ chơi”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc bài
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống chăng hay trăng : (Chọn bài 2a)
-Gv treo giấy khổ to ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : Trăng, trăng, trăng, chăng,.
Bài tập 3: Gv tổ chức như bài tạp 2
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào bảng con.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Đàn bê của anh Hồ Giáo”
 CHÍNH TẢ
ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết chính xác mmột đoạn trong bài “Đàn bê của anh Hồ Giáo”.
 -Viết đúng những tiếng có âm, thanh điệu dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết nội dung BT2,3 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Gv kiểm tra 3 hs lên bảng nghe gv đọc làm bài tập 3b tiết chính tả trước.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Đàn bê của anh Hồ Giáo”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Đàn bê của anh Hồ Giáo”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu điền vào chỗ trống. Thi tìm các tiếng nhanh
Bài tập 2: Tìm các từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã : (Chọn bài 2b)
-Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : bão, hổ, rảnh
Bài tập 3: Thi tìm các tiếng nhanh (chon bài tạp 3a) những từ bắt đầu bằng ch hoặc tr chỉ các loài cây
-Gv chốt lại lời giải đúng : chè, trám, tràm, tre, trúc, chuối, chò, chỉ,..
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: quấn quýt, quẩn chân, nhẩy quẩng,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào VBT.
-Đọc yêu cầu.
-Thi tìm tiếp sức trong nhóm.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
 CHÍNH TẢ
BÀI : ÔN TẬP CUỐI KỲ II
@&

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an chinh ta lop 2Ca nam.doc