Giáo án Chính tả 2 - Tuần 29 đến 32

Giáo án Chính tả 2 - Tuần 29 đến 32

I.Mục tiêu:

 -Chép lại chính xác , trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện “Những quả đào”

 -Viết đúng các tiếng có âm , dần dễ lẫn : s / x; in / inh

 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV :Bảng lớp kẻ sẳn BT2. Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ

 HS : Vở, bảng con

III. Các hoạt động dạy- học :

 1.Khởi động : (1P phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -3 hs lên bảng viêt, lớp viết bảng con : giêngs sâu, xâu kim, xong việc,

 -GV nhận xét.

 3.Bài mới:

 a)Giới thiệu : Chép tóm tắt đoạn truyện “ Những quả đào”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx 18 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 467Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 2 - Tuần 29 đến 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 29
LUYỆN VIẾT
Tập chép: NHỮNG QUẢ ĐÀO
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác , trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện “Những quả đào”
 -Viết đúng các tiếng có âm , dần dễ lẫn : s / x; in / inh
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :Bảng lớp kẻ sẳn BT2. Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ
 HS : Vở, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-3 hs lên bảng viêt, lớp viết bảng con : giêngs sâu, xâu kim, xong việc,
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép tóm tắt đoạn truyện “ Những quả đào”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính đoạn truyện trong bài “Những quả đào”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết điền vào chỗ trống.
Bài tập 2 a: Điền vào chỗ trống s hay x : (Lựa chọn)
-Gv cho hs điền vào các cột đã viết sẵn.
-GV nhận xét chốt lại : sổ, xổ,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : Nhận xét, tiế rẻ, thốt lên,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Trao đổi theo nhóm
-Lớp làm vào VBT.
-2 hs lên bảng điền.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài.
	- Xem trước và chuẩn bị bài “Hoa phượng””
CHÍNH TẢ
HOA PHƯỢNG
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng baì thơ 5 chữ “Hoa Phượng”
 -Viết đúng các tiếng có âm , vần dễ lẫn : s/x, in/inh
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bút dạ, giấy khổ to viết nội dung BT 2a
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các từ : xâu kim, chim sâu, củ sâm, xâm lược
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Hoa phượng”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác bài thư 5 chữ “Hoa phượng”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm vần điền vào chỗ trống.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống in hay inh : (Chọn bài 2b)
-Gv treo giấy khổ to ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : thương binh, tính toán, xinh xắn, tin yêu, kính phục.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: chen lẫn, kửa thẫm, mắt lửa,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Nhận xét về bạn.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Ai ngoan sẽ được thưởng”
TUẦN 30
CHÍNH TẢ
AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng nội dung một đoạn trong bài “Ai ngoan sẽ được thưởng”
 -Làm đúng các bài tập phan biệt các cặp âm, vần dễ lẫn : tr/ch, êt/êch
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết nội dung BT2a hoặc 2b
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các từ : bình minh, nín khóc, phép tính,...
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Ai ngoan sẽ được thưởng”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Ai ngoan sẽ được thưởng”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm từ điền vào chỗ trống.
Bài tập 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn đề điền vào chỗ trống : (Chọn bài 2b)
Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : cây trúc, chúc mừng, trở lại, che chở.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: ùa tới, quây quanh,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Nhận xét về bạn.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Cháu nhớ Bác Hồ”
CHÍNH TẢ
CHÁU NHỚ BÁC HỒ
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng 6 dòng thơ của bài “Cháu nhớ Bác Hồ”
 -Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn : tr/ch, êt/êch
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết nội dung BT2 hoặc 2b
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con 3 tiếng có vần êch.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Cháu nhớ Bác Hồ”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác 6 dòng thơ trong bài “ Cháu nhớ Bác Hồ”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết điền âm đầu vào chỗ trống, thi đặt câu nhanh.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống êt hay êch : (Chọn bài 2b)
-Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : ngày tết, dấu vết, chânh lệch, dệt vải.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: vầng trán, bâng khuâng, ngẩn ngơ,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Nhận xét về bạn.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Việt Nam có Bác”
TUẦN 31
CHÍNH TẢ
VIỆT NAM CÓ BÁC
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài thơ thẻ lục bát “Việt Nam có Bác”
 -Làm đúng các bài tập phân biệt : r/d/gi, thanh hỏi/ thanh ngã
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết nội dung BT2a, 3a hoặc 3b
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các từ : chói chang, trập trùng, chân thật, học trò,..
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Việt Nam có Bác”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác đúng bài thể thơ lục bát“ Việt Nam có Bác”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm tên các loài cá, tìm các tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống r , d , gi ? Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên những chư in đậm :
-Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : bưỡi, dừa, rào, đỏ, rau, những, gỗ, chẳng.
Bài tập 3: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống (chọn bai 3a) rời hay dời :
-Gv chốt lại lời giải đúng : rời, dời, dữ, giữ
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: sắc độ, đặc ân, êm đềm,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Nhận xét về bạn.
-Đọc yêu cầu.
-Lớp làm vào bảng con.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Cây và hoa bên lăng Bác”
CHÍNH TẢ
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Cây và hoa bên lắng Bác”
 -Làm đúng các bài tập có âm đàu, dấu thanh dễ viết sai : r/d/gi, thanh hỏi/thanh ngã
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con 6 từ chứa tiếng có âm đầu r/d/gi.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Cây và hoa bên lăng Bác”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Cây và hoa bên lăng Bác”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm các tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã.
Bài tập 2: tìm các từ có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa sau : (Chọn bài 2b)
-Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : cỏ, gõ, chổi.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: lăng, khoẻ khoắn, vươn lên,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Nhận xét về bạn.
4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Chuyện quả bầu”
TUẦN 32
CHÍNH TẢ
CHUYỆN QUẢ BẦU
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại đoạn trích trong bài Chuyện quả bầu. Qua bài chép, biết viết hoa đúng tên các dân tộc.
 -Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu dễ lẫn : l/n, v/d
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : bút dạ, giấy khổ to viết nội dung BT2a hoặc 2b
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con 3 từ bắt đầu bằng r/d/gi.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Chuyện quả bầu”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn trích trong bài trong bài “ Chuyện quả bầu”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : 
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống l hay n: (Chọn bài 2a)
-Gv treo giấy khổ to ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : nay, na, lênh, này,lo, lại.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: Khơ Mú, Thái, Nùng,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nhìn SGK viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào bảng con.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Tiếng chổi tre”
CHÍNH TẢ
TIẾNG CHỔI TRE
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ cuối bài “Tiếng chổi tre”. Qua bài chính tả hiểu cách trình bày một bài thơ tự do.
 -Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có âm, vần dễ lẫn : n/l, it/ich
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết nội dung BT2a hoặc 2b 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết , lớp viết bảng con các tiếng : vội vàng, va vấp, quàng dây, ra vào,
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Tiếng chổi tre”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác 2 khổ thơ cuối trong bài “ Tiếng chổi tre”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm âm đầu điền vào chỗ trống. Thi tìm các tiếng nhanh
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống it hay ich : (Chọn bài 2b)
-Gv treo bảng phụ ghi nội dung bài tập.
-Gv nhận xét : mít,chích, nghịch, rít, tít, mit, thích.
Bài tập 3: Thi tìm các tiếng nhanh (chon bài tạp 3a) Chỉ khác nhau ở âm đầu l hoặc n :
-Gv chốt lại lời giải đúng : lo lắng, ăn no, lề đường,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: lạnh ngắt, xao xác,..
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào VBT.
-Đọc yêu cầu.
-Thi tìm tiếp sức trong nhóm.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Xem và chuẩn bị bài “Bóp nát quả cam”

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_2_tuan_29_den_32.docx