Giáo án Chính tả 2 - Tuần 21 đến 24

Giáo án Chính tả 2 - Tuần 21 đến 24

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức: - Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn trích trong chuyện “Chim sơn ca và bông cúc trắng”

1.2. Kĩ năng: - Luyện viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn :ch/tr, uôt/uôc

1.3. Thái độ: -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

- C nhn: Đọc trước đoạn tập chép.

- Nhĩm học tập: Thảo luận nhĩm lm bi tập.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

3.1. Giới thiệu bài mới: Chép đoạn trong bài “Chim sơn ca và bông cúc trắng”

 

docx 16 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 471Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 2 - Tuần 21 đến 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ
CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn trích trong chuyện “Chim sơn ca và bông cúc trắng” 
1.2. Kĩ năng: - Luyện viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn :ch/tr, uôt/uôc
1.3. Thái độ: -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
- Cá nhân: Đọc trước đoạn tập chép.
- Nhĩm học tập: Thảo luận nhĩm làm bài tập.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: Chép đoạn trong bài “Chim sơn ca và bông cúc trắng”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong truyện “ Chim sơn ca và bông cucù trắng”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng có âm ch/tr
Bài tập 2: (Lựa chọn)
a) Tìm từ chỉ các loài vật : 
-Có tiếng bắt đầu bằng ch.
-Có tiếng bắt đầu bằng tr
-GV nhận xét chốt lại : Chào mào, chích choè, trâu, cá trắm, cá trê,
Bài tập 3 : Giải các câu đố sau (Lựa chọn)
-GV chọn bài 3a.
-Nhận xét . 
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : sung sướng, véo von, xanh thẳm, sà xuống,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs tìm cá nhân. Phát biểu.
-Hs nêu yêu cầu.
-Hs suy nghĩ viết câu trả lời vào bảng con.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Chép chính xác bài chính tả, đúng hình thức.
- Làm đúng BT chính tả
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Nêu lại nội dung bài chính tả
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Cá nhân: đọc trước bài Sân chim. Tập viết trước những chữ trong bài chính tả bắt đầu tr, s.
CHÍNH TẢ
SÂN CHIM
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả “Sân chim”
1.2. Kĩ năng - Luỵên viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn : ch/tr, uôc/uôt
1.3. Thái độ: Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
- Cá nhân: Đọc đoạn nghe viết. Tập viết trước những chữ trong bài chính tả bắt đầu tr, s.
- Nhĩm học tập: Thảo luận trả lời các bài tập.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Sân chim”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác bài “Sân chim”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết điền từ phân biệt ch/tr, uôc/uôt
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống :
a) tr hay ch :
b) uôc hay uôt :
-GV đính bài tập lên bảng
-Gv gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : a) đánh trống, chống gậy, chèo bẻo. leo trèo. quyển truyện, câu chuyện.
b) uống thuốc, trắng muốt, bắt buộc, buột miệng nói, chải chuốc, chuột lỗi.
Bài tập 3 : Thi tìm tiếng bắt đầu bằng âmch hoặc tr,. Đặt câu với những tiêng đó.
-Gv phát giấy khổ to cho các nhóm.
-Gv nhận xét.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: xiết, thuyền, trắng xoá, sát sông,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-Hs lên bảng thi tìm.
-Hs đọc đề.
-Thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Nghe - viết chính xác bài chính tả, đúng hình thức.
- Làm đúng BT chính tả
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Nêu lại nội dung bài chính tả
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem bài: Một trí khơn hơn trăm trí khơn.
CHÍNH TẢ
MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: -Nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong truyện “Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
1.2. Kĩ năng: -Luỵên viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫnổn/d/gi,đấu hỏi/ dấu ngã 
1.3. Thái độ: -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
- Cá nhân: Đọc bài chính tả.
- Nhĩm học tập: Tìm các từ khĩ viết. 
 Thảo luận nhĩm đơi làm BT chính tả.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết tìm các tiếng bắt đầu bằng r/d/gi, có thanh hỏi, thanh ngã. Biết điền vào chỗ trống 
Bài tập 2: Tìm các tiếng (lựa chọn) :
a) Tìm các tiếng bắt đầu bằng r/d/gi
-Gv gợi ý.
Bài tập 3 : Điền vào chỗ trống r/d/gi :
-Gv đính bài tập lên bảng.
-Gv nhận xét : giọt, riêng, giữa
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: buổi sáng, cuống quýt, reo lên,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs nêu miệng
-Hs viết vào bảng con.
 -Hs đọc đề.
-Thảo luận nhóm.
-Thi tìm giữa các nhóm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng, đẹp bài chính tả, đủ dấu câu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
Điền vào chỗ trống r,d hay gi?
Tháng .iêng ...ừng cây nhảy ây
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem bài chính tả Cị và Cuốc SGK/38
CHÍNH TẢ
CÒ VÀ CUỐC
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức: Nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong truyện “Cò và cuốc”
1.2. Kĩ năng: Làm đúng các bài tập phân biệt : r/d/gi 
1.3. Thái độ: Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
- Cá nhân: Đọc bài chính tả.	
- Nhĩm học tập: Thảo luận nhĩm đơi làm BT chính tả.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Cò và cuốc”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong truyện “Cò và cuốc”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết điền từ phân biệt ch/tr, uôc/uôt
Bài tập 2: Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :
a) –riêng, giêng
-dơi, rơi
-dạ, rạ
Bài tập 3 : Thi tìm nhanh (lựa chọn)
a) các tiếng bắt đầu bằng r (d hoặc gi)
-Gv gợi ý.
-Gv nhận xét.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: trời xanh, dập dờn, khó nhọc,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thi tìm theo cặp.
-Hs viết lại bảng con các từ vừa tìm.
-Hs đọc đề.
-Các nhóm thi tìm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng, đẹp bài chính tả, đủ dấu câu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
Tìm tiếng bắt đầu bằng r (hoặc d, gi)
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem bài chính tả Bác sĩ Sĩi SGK/43
CHÍNH TẢ (Tập chép)
BÁC SĨ SĨI (Trang 43)
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Viết được bài chính tả, trình bày đúng đoạn tĩm tắt bài Bác sĩ Sĩi.
- Phân biệt phụ âm đầu l/n; tạo từ cĩ nghĩa với phụ âm đầu d/r
1.2. Kỹ năng
- Viết đúng, viết đẹp bài chính tả.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
1.3. Thái độ
- Yêu thích bài viết đúng, đẹp và giữ gìn vở sạch đẹp.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu	
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm các từ khĩ viết. 
- Thảo luận nhĩm đơi làm BT chính tả.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Chép đoạn trong bài “Bác sĩ Sói”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác tóm tắt trong truyện “ Bác sĩ Sói”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng có âm ch/tr
Bài tập 2 a: Chon từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống : (Lựa chọn)
-GV nhận xét chốt lại : nối liền, lối đi, ngọn lửa, một nửa,
Bài tập 3b : Thi tìm nhanh các từ (Lựa chọn)
-GV chọn bài 3b : Chứa tiếng có vần ươc (hoặc ươt)
-Nhận xét . 
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : chữa, giúp, trời giáng,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs tìm cá nhân. Phát biểu.
-Hs nêu yêu cầu.
-Hs thi tìm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết được bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn tĩm tắt bài Bác sĩ Sĩi.
- Phân biệt phụ ấm đầu l/n, ghép được từ cĩ nghĩa cĩ chứa tiếng bắt đầu bằng phụ âm đầu d/r.
- Khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm từ cĩ chứa tiếng dung/rung
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài Nội quy Đảo Khỉ.
CHÍNH TẢ (Nghe – viết)
NGÀY HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN (Trang 48)
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn tĩm tắt bài Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên.
- Phân biệt phụ ấm đầu l hay n; tìm được tiếng bắt đầu bằng ch/tr và đặt câu.
1.2. Kỹ năng
- Viết đúng, đẹp bài chính tả
- Làm đúng các bài tập chính tả, và đặt được câu cĩ tiếng bắt đầu bằng chữ ch/tr
1.3. Thái độ
- Yêu thích bài viết đúng, đẹp, giữ gìn vở sạch đẹp và cĩ tính kiên trì, cẩn thận.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
- Làm BT chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm từ khĩ viết dễ lẫn
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên” 
3.2. Các hoạt động dạy học : 
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong truyện “Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết điền từ phân biệt ch/tr, uôc/uôt
Bài tập 2: Gv chọn bài tập 2a :
a)Điền vào chỗ trống l hay n :
-Gv đính bài tập lên nbảng
-Gv nhận xét.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: Tây Nguyên, nườm nượp.
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Cho 3 nhóm lên bảng thi tim tiếp sức..
-Hs viết lại bảng con các từ vừa tìm.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng, đẹp bài chính tả, đủ dấu câu.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt l/n; tìm được tiếng bắt đầu bằng tr/ch và đặt câu với từ đĩ.
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm tiếng bắt đầu bằng ch và đặt câu.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem bài chính tả Quả tim khỉ
CHÍNH TẢ
QUẢ TIM KHỈ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Quả tim khỉ”
1.2. Kĩ năng: -Làm đúng các bài tập có âm vần dễ lẫn : s/x, uc/ut
1.3. Thái độ: -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
- Làm BT chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm từ khĩ viết dễ lẫn
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Quả tim khỉ”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “Quả tim khỉ”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết điền từ phân biệt s/x
Bài tập 2: Gv chọn bài tập 2a :
a)Điền vào chỗ trống s hay x :
-Gv mở bài tập bảng phụ
-Gv nhận xét chốt lại : say sưa, xay lúa, xông lên, dòng sông.
Bài tập 3: Gv chọn bài tập 3a :
-Gv phát băng giấy cho nhóm.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-2 Hs lên bảng tìm.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thảo luận nhóm.
-Các nhóm ghi vào các băng giấy, trình bày trước lớp.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng, đẹp bài chính tả, đủ dấu câu.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt s/x; uc/ut
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm tiếng bắt đầu bằng s/x
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem bài chính tả Voi nhà (trang 57)
CHÍNH TẢ
VOI NHÀ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Quả tim khỉ”
1.2. Kĩ năng: -Làm đúng các bài tập có âm vần dễ lẫn : s/x, uc/ut
1.3. Thái độ: -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Đọc bài chính tả.
- Làm BT chính tả.
2.2. Nhĩm học tập
- Tìm từ khĩ viết dễ lẫn
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Voi nhà”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong truyện “Voi nhà”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó 
-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs biết điền từ vào chỗ trống
Bài tập 2: Gv chọn bài tập 2a :
a)Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
-Gv đính bài tập lên bảng.
-Gv nhận xét.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: Khựng lại, nhút nhít, vũng lầy,..
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs nghe viết bài vào vở.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào VBT
-Cho 3 nhóm lên bảng thi tim tiếp sức.
-Hs viết lại bảng con các từ vừa tìm.
 4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng, đẹp bài chính tả, đủ dấu câu.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt s/x; uc/ut
- GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Tìm tiếng bắt đầu bằng s/x
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Xem bài chính tả Sơn Tinh Thủy, Tinh (trang 62)

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_2_tuan_21_den_24.docx