Giáo án bổ sung môn học lớp 2 - Tuần học 7

Giáo án bổ sung môn học lớp 2 - Tuần học 7

TUẦN 7

Ngày soạn: 01/10/ 2012

Ngày dạy: Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012

TẬP ĐỌC

NGƯỜI THẦY CŨ

Dạy như giáo án chi tiết năm học 2010 - 2011

 Bổ sung:

 * Tiết 1:

- GV cho HS luyện đọc hết các đoạn.

- Luyện cho HS đọc đúng những tiếng có âm l, ch.

 * Tiết 2:

 + Cho HS tìm hiểu nội dung bài.

 + Luyện cho HS đọc đúng lời nhân vật trong bài.

 + Cho HS liên hệ và giáo dục HS tình cảm yêu quý, lòng kính trọng biết ơn các thầy cô giáo.

 

doc 5 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 809Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án bổ sung môn học lớp 2 - Tuần học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 7
Ngày soạn: 01/10/ 2012
Ngày dạy: Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012
TẬP ĐỌC
NGƯỜI THẦY CŨ
Dạy như giáo án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
 * Tiết 1:
- GV cho HS luyện đọc hết các đoạn.
- Luyện cho HS đọc đúng những tiếng có âm l, ch.
 * Tiết 2:
 + Cho HS tìm hiểu nội dung bài.
 + Luyện cho HS đọc đúng lời nhân vật trong bài.
 + Cho HS liên hệ và giáo dục HS tình cảm yêu quý, lòng kính trọng biết ơn các thầy cô giáo. 	
TOÁN
TIẾT 31: LUYỆN TẬP
Dạy như giáo án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
Bài 3/30:
 - Cho HS đọc thầm, 2 HS nêu yêu cầu của bài.
 - Cho HS tự làm bài
 - Chữa bài, nhận xét. Đổi vở kiểm tra chéo.
Bài giải
Tuổi của anh là.
11 + 5 = 16 (tuổi)
Đáp số: 16 tuổi
Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012
KỂ CHUYỆN
NGƯỜI THẦY CŨ
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
 - GV chia nhóm cho HS thảo luận kể trong nhóm theo tranh.
 - Đại diện các nhóm lên kể, nhận xét bổ sung.
 - Thi kể lại nội dung câu chuyện: 3 tổ cử đại diện lên kể (kể theo phân vai)
TOÁN 
TIẾT 32: KI - LÔ - GAM 
 Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
 - Cho HS quan sát chiếc cân 2 đĩa 
 - HS nêu các bộ phận của cái cân 
 - GV nhận xét, và giảng lại cho HS biết được các bộ phận của cái cân.
 - HS thực hành cân các vật. 
(theo nhóm) và trả lời về cách so sánh nặng hơn, nhẹ hơn hay bằng nhau.
ĐẠO ĐỨC	
CHĂM LÀM VIỆC
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
Hoạt động 3 : Phân tích bài thơ “Khi mẹ vắng nhà”.
- GV đọc bài thơ, gọi 2 HS đọc lại cả lớp đọc thầm.
 - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi SGK.
- Đại diện các nhóm trình, nhận xét bổ sung.
- GV kết luận.
Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012
TẬP ĐỌC
THỜI KHÓA BIỂU
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
 - Câu hỏi 3.(HS khá, giỏi)
 + Gv cho HS thảo luận nhóm đôi rồi viết vào vở nháp.
 + Đại diện các nhóm nêu. Nhận xét, bổ sung.
TOÁN
TIẾT 33: LUYỆN TẬP
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
Bài 4:
 - Gọi HS đọc đầu bài.
 - Cho HS tự làm bài.
 - Chữa bài, nhận xét. Đổi vở kiểm tra chéo
Bài giải
Số ki lô gam gạo nếp có là.
26 - 16 = 10 (kg)
Đáp số : 10 kg
CHÍNH TẢ
NGƯỜI THẦY CŨ
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
* Hướng dẫn viết từ khó:
 - Giáo viên chia nhóm cho HS tự tìm và viết vào vở nháp. 
 + Nhóm 1: Tìm và viết các từ có âm x trong bài
 + Nhóm 2: Tìm và viết từ có âm l.
 + Nhóm 3: Tìm và viết từ có vần at, ăc.
- Gọi HS đọc, phân tích
THỦ CÔNG
GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:.
* Phần thực hành:
 - GV cho HS nhắc lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui.
 - GV chia nhóm cho HS thi gấp
 - GV quan sát hướng dẫn HS gấp.
 - Nhận xét tuyên dương.
Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012
CHÍNH TẢ
CÔ GIÁO LỚP EM
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
* Hướng dẫn viết từ khó:
 - Giáo viên chia nhóm cho HS tự tìm và viết vào vở nháp. 
 + Nhóm 1: Tìm và viết các từ có âm gi trong bài
 + Nhóm 2: Tìm và viết từ có âm l.
 + Nhóm 3: Tìm và viết từ có vần oang, ăm.
 - Gọi HS đọc, phân tích
TOÁN
TIẾT 34: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6 + 5
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
- GV hướng dẫn HS tự lập bảng cộng: 6 cộng với 1 số.
- GV chia nhóm:
+ Nhóm 1: + Nhóm 2: + Nhóm 3:
 6 + 5 = 11 6 + 7 = 13 6 + 9 = 15 
 6 + 6 = 12 6 + 8 = 14 
- Đại diện các nhóm nêu kết quả.
- Cho HS đọc thuộc
* Bài 1: 
- GV tổ chức cho HS các tổ thi nhẩm nhanh kết quả.
- Nhận xét.
* Phần củng cố:
- Tổ chức cho HS thi viết nhanh đúng lại bảng cộng 6 với 1 số.
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:.
* Phần củng cố: Tổ chức cho HS chơi trò chơi 
- Thi viết tên các loại thức ăn (mỗi tổ 1 em)
- GV phổ biến luật chơi, thời gian chơi.
- Cho HS chơi, nhận xét tuyên dương.
TẬP VIẾT
CHỮ HOA: E, Ê
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:
* Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm quan sát và nhận xét chữ E.
 - Chữ E cao mấy li? Chữ E và chữ Ê có gì giống và khác nhau?
 - Chữ E có mấy nét?
 - Cho HS dựa vào cách viết chữ E nêu cách viết chữ Ê.
 - Nhận xét, bổ sung
* Phần củng cố:
 - GV tổ chức cho HS thi viết chữ hoa E, Ê.
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ MÔN HỌC - TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung: Bài tập 2
- Cho HS đọc thầm, nêu yêu cầu của bài.
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- GV tổ chức hướng dẫn HS quan sát tranh tìm từ chỉ hoạt động cho mỗi tranh.
- Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét.
- Các từ vừa tìm được ở bài tập 2 là những từ chỉ gì ?
TOÁN
TIẾT 35: 26 + 5
 Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung: Bài 1: (dòng 1)
- Bài yêu cầu làm gì?
- Cho HS làm bài vào vở nháp, 4 HS lên bảng làm.
- HS nêu cách đặt tính và tính kết quả.
- Chữa bài, nhận xét. 
 * Để làm tốt được các bài tập hôm nay em cần chú ý điều gì?
- Phải thuộc bảng cộng 6 cộng với 1 số.
- Khi đặt tính phải thẳng cột.
- Đây là các phép tính cộng có nhớ phải nhớ 1 sang cột chục.
TẬP LÀM VĂN
KỂ NGẮN THEO TRANH
LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHÓA BIỂU
Dạy như giao án chi tiết năm học 2010 - 2011
 Bổ sung:.
Bài tập 1:
- GV gọi HS đọc đầu bài.
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trả lời câu hỏi về nội dung từng bức tranh theo nhóm đôi.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhận xét, bổ sung.
SINH HOẠT LỚP
1. Đánh giá công việc trong tuần.
 - Về chuyên cần:
 - Vệ sinh trường, lớp, thân thể:
 - Xếp hàng thể dục, ra vào lớp 
 - Có ý thức học tập tốt như em:
 - Sách vở, chữ viết còn chưa được đẹp như em: 
2. Kế hoạch tuần tới:
 - Tiếp tục duy trì sĩ số, vệ sinh thân thể, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
 - Đi học đúng giờ, học bài cũ và làm bài đầy đủ.
 - Duy trì phong trào “Rèn chữ giữ vở”.
 - Có đầy đủ đồ dùng học tập trước khi đến lớp.
 - Tự quản 15 phút đầu giờ tốt.
 - Phân công HS giỏi kèm HS yếu.
 - Hướng dẫn học bài, làm bài ở nhà.
 - Động viên HS tich cực tự giác học tập để chuẩn bị kiểm tra định kỳ lần 1. 
 - Duy trì tốt hình thức học tập “Đôi bạn cùng tiến”
 - Thường xuyên chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
 - Giáo dục HS bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở trường cũng như ở nhà.
3. Sinh hoạt văn nghệ giữa các tổ: 
 - Đại diện các tổ lên hát hoặc múa nói về chủ đề trường em.
 - Nhận xét, tuyên dương.
BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an bo sung buoi 1cac mon lop 2.doc