Đề tài Biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học

Đề tài Biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học

Lịch sử phát triển của nhân loại, ở bất kỳ thời đại nào, quốc gia nào con người luôn là động lực của sự phát triển xã hội mà động lực tiên phong thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững là do những người tài, những người có trí tuệ tạo ra. Chính Những người tài giỏi là cái gốc làm nên sự nghiệp. Họ đã tạo ra những bước ngoặt trong sự phát triển lịch sử xã hội loài người, sản sinh ra những giá trị vật chất tinh thần tiêu biểu trong nền văn minh nhân loại. Đặc biệt bước vào thế kỷ của nền văn minh trí tuệ thề kỷ mà cạnh tranh chất xám sẽ diễn ra ngày càng gay gắt thì nhiều nước trong khu vực và trên thế giới lại càng quan tâm tới việc đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho việc đào tạo nhân tài và coi trọng nhân tài là chiến lược quyết định cho sự phồn thịnh của đất nước.

doc 16 trang Người đăng duongtran Lượt xem 1107Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A- Phần mở đầu
I. ĐặT VấN Đề
Lịch sử phát triển của nhân loại, ở bất kỳ thời đại nào, quốc gia nào con người luôn là động lực của sự phát triển xã hội mà động lực tiên phong thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững là do những người tài, những người có trí tuệ tạo ra. Chính Những người tài giỏi là cái gốc làm nên sự nghiệp. Họ đã tạo ra những bước ngoặt trong sự phát triển lịch sử xã hội loài người, sản sinh ra những giá trị vật chất tinh thần tiêu biểu trong nền văn minh nhân loại. Đặc biệt bước vào thế kỷ của nền văn minh trí tuệ thề kỷ mà cạnh tranh chất xám sẽ diễn ra ngày càng gay gắt thì nhiều nước trong khu vực và trên thế giới lại càng quan tâm tới việc đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho việc đào tạo nhân tài và coi trọng nhân tài là chiến lược quyết định cho sự phồn thịnh của đất nước.
	Một trong những yếu tố quan trọng có tính quyết định tiến trình và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội là việc hoạch định đúng và thi hành được chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và sử dụng người tài. Những người tài năng nhất là các thiên tài không chỉ mang lại vinh dự, danh tiếng cho quốc gia, mà còn mang lại giá trị tinh thần, vật chất to lớn không chỉ cho mỗi nước mà còn cho cả nhân loại.
	Qua 4000 nghìn năm lịch sử Việt Nam đã phát huy được vai trò của những người tài giỏi. Bởi ông cha ta rất coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và đúc rút thành kinh nghiệm quý báu: “Thiên tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp.
	Văn kiện Đại hội Đảng IX tiếp tục khẳng định Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
	Thực hiện tốt Nghị quyết TW2 khoá 8, trong đó việc bồi dường, đào tạo học sinh giỏi là vấn đề hết sức cần thiết, bởi vì chỉ có những nhân tài mới nhanh chóng tiếp thu thành tựu khoa học mới của nhân loại, phát minh ra sáng kiến để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
	Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ cao cả của toàn xã hội, song trách nhiệm trực tiếp là của những người làm công tác giáo dục. Bởi vậy trong tài liệu tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương II, Bộ giáo dục và đào tạo chỉ rõ trường tiểu học và mỗi giáo viên tiểu học đều có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.
	Bậc tiểu học là bậc học nền tảng, bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiểu học là nền móng cho chiến lược đào tạo người tài của đất nước. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở cấp Tiểu học là việc làm cần thiết và có ý nghĩa. Để có được các thành quả về giáo dục học sinh nói chung hay những thành tích cao của học sinh giỏi nói riêng, ngay từ cấp Tiểu học các nhà trường phải có sự quan tâm, chú ý từ các buổi học hằng ngày của các khối lớp và ở tất cả các môn học trong nhà trường. Việc giáo dục học sinh hằng ngày trên lớp có chất lượng chính là tạo một nền móng vững chắc cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài. Mặt khác nội dung, phương pháp giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như hình thức tổ chức phải phong 
phú và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh mới đem lại hiệu quả trong giáo dục.
Trường tiểu học xã Nậm Cần nhiều năm qua đã xác định: Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và việc bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu về chất lượng giảng dạy và hiệu quả bồi dưỡng ngày càng đòi hỏi cao. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi là cả một quá trình, phải có kế hoạch cụ thể cho người dạy và cả người học, vì vậy tôi mạnh dạn đưa ra Biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học.
II. MụC ĐíCH NGHIÊN CứU.
	Nhằm kiểm nghiệm lại trên thực tế, việc tổ chức bồi dưỡng, đánh giá việc vận dụng những kiến thức vào bồi dưỡng cho học sinh đã đảm bảo, phù hợp với nhận thức của học sinh và kết quả đạt được trong thực tế thực tế , từ đó tìm ra các giải pháp chỉ đạo cụ thể hơn cho công tác bồi dưỡng chất lượng đại trà và công tác bồi dường học sinh mũi nhọn
	Tìm hiểu nguyên nhân, tìm ra các biện pháp khắc phục kiến nghị với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh tham gia hưởng ứng, tạo điều 
kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng học sinh đảm bảo hiệu quả cao nhất.
III . đối tượng – phạm vi nghiên cứu:
	1. Đối tượng nghiên cứu:
	Biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Tiểu học xã Nậm Cần.
	2 . Phạm vi nghiên cứu:
	Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong trường Tiểu học là một việc làm rất khó khăn đòi hỏi sự kiên trì và cách thức tổ chức khoa học, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết. Vì vậy trong SKKN này tôi tập chung nghiên cứu một số hoạt động và phương pháp dạy học cụ thể trong trường Tiểu học xã Nậm Cần huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu.
IV . nhiệm vụ nghiên cứu :
	Nội dung nghiên cứu này góp phần khẳng định và làm sáng tỏ cơ sở lý luận cơ sở khoa học về vấn đề, các giai đoạn hình thành và phát triển của trẻ từ đó tìm ra cách thức bồi dưỡng học sinh có hiệu quả cao nhất.
	Trên cơ sở lý luận và qua thực tế nhìn nhận đánh giá lại quá trình bồi dưỡng cho học sinh tiểu học từ thực tiễn, kinh nghiệm của một số cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm giàu kinh nghiệm rút ra một số kinh nghiệm và tìm giải pháp thích hợp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ sự nghiệp giáo dục đề ra.
V . Phương pháp nghiên cứu :
	Xuất phát từ mục đích, yêu cầu đề tài tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu để hoàn thành đề tài .
	+ Nghiên cứu các tài liệu có liên quan
	+ Luật giáo dục .
	+ Điều lệ trường tiểu học, các đề cương, giáo trình và các tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo về vấn đề bồi dưỡng kiến thức cho học sinh .
	+ Thâm nhập thực tế, quan sát, phỏng vấn, nghe báo cáo các kinh nghiệm thông qua hoạt động ngoài giờ các cách thức tổ chức các hoạt động này .
	+ Thống kê đối chiếu kết quả .
B- Phần NộI DUNG
I. CƠ Sở Lí LUậN
1. Cơ sở khoa học
	Con người nói chung và người tài năng nói riêng hình thành phát triển trưởng thành, cống hiến cho xã hôi trải qua 3 giai đoạn chính.
	Giai đoạn 1: Giai đoạn hình thành, phát triển và kết thúc lúc đứa trẻ chào đời. Đây là giai đoạn hình thành các tổ chức cấu trúc tế bào, gắn bó chặt chẽ với hình thành và phát triển của thai nhi. Trong giai đoạn này vai trò di truyền, vật chất tinh thần, những hiểu biết về điều kiện sống làm việc của người bố và nhất là của người mẹ  có ảnh hưởng quyết định tới việc phát triển thai nhi đặc biệt là phát 
triển trí tuệ và tình cảm sau này của đứa trẻ.
	Giai đoạn 2: Giai đoạn bắt đầu lúc đứa trẻ ra đời cho đến khi trưởng thành. 
Đây chính là giai đoạn cơ bản nhất để năng khiếu, tài năng hình thành, phát triển trong cuộc đời của mỗi con người. Trong giai đoạn này, mầm mống ban đầu do di truyền để lại và do tác động của môi trường sẽ được bộc lộ, phát triển ở độ tuổi tiên học đường, ở độ tuổi học phổ thông mầm mống năng khiếu định hình, trẻ em trở thành học sinh năng khiếu.
	Trong giai đoạn này vai trò của môi trường tự nhiên và nhất là vai trò của môi trường xã hội (vai trò của giáo dục ở gia đình, ở trường học - đặc biệt là vai trò của thầy giáo giỏi), môi trường ăn, ở, sinh sống, học tập, giao tiếp  hàng ngày có tác động cực kỳ quan trọng đến sự phát triển hoặc làm thui chột năng khiếu của trẻ.
	Giai đoạn 3: Đây là giai đoạn mà tài năng đã được xác lập, được thể hiện, được sử dụng trong thực tiễn mang lại các kết quả, các cống hiến cụ thể của xã hội.
	Trong giai đoạn này vai trò của môi trường vĩ mô như: đường lối, chủ trương cơ chế, chế độ, chính sách, cách tổ chức, quản lý, chỉ đạo  các mặt kinh tế - xã hội của nhà nước, của quốc gia và có khi của cả một trào lưu một xu thế phát triển của thời đại  có tác động và có ảnh hưởng lớn tới việc phát hiện các tài năng cũng như tới việc phát triển sức sáng tạo và sự cống hiến tài năng của cộng đồng cũng như của mỗi con người.
	Ba giai đoạn trên đây, kế tiếp, đan xen tạo nên điều kiện cho nhau phát triển. 
Vì vậy giai đoạn thứ hai phù hợp với học sinh tiểu học nếu như gia đình, nhà trường và xã hội biết chăm lo học sinh ngay ở giai đoạn này thì sẽ có tác dụng kích thích sự phát triển của các tài năng, tạo tiền đề cho các tài năng, làm cơ sở cho các bậc học cao hơn.
	Như vậy sự hình thành và phát triển năng khiếu, tài năng của con người chịu sự tác động của các yếu tố di truyền (Tư chất và năng khiếu) môi trường tự nhiên và xã hội, môi trường gia đình, nhà trường, xã hội của dân tộc, quốc gia và thời đại có ảnh hưởng trong suốt quá trình sinh thành phát triển của cả đời người nói chung và của những con người có năng khiếu, tài năng nói riêng.
	2. Cơ sở thực tiễn
	Việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm động viên khích lệ học sinh và giáo viên dạy giỏi, góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng
 cao chất lượng dạy và học, chất lượng của việc quản lý chỉ đạo của các cấp quản lý 
giáo dục, đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng ở cấp học cao hơn, nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước.
	Quản lí trường tiểu học thực chất là quản lý quá trình dạy học, trong quá trình dạy học thì việc chú ý tới sự phát triển của từng học sinh luôn là yêu cầu cơ bản. Bởi vậy việc bồi dưỡng học sinh giỏi bao giờ cũng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi giáo viên và cán bộ quản lý.
	Trường tiểu học là nơi đầu tiên tham gia vào việc học với tư cách là hoạt đông chủ đạo. Nhờ có các nội dung giáo dục toàn diện mà các em có điều kiện bộc lộ năng khiếu tài năng. Nếu cha mẹ, bạn bè và thầy cô cảm nhận, phát hiện, nâng đỡ bồi dưỡng mầm mống năng khiếu kích thích niềm say mê học tập thì biểu hiện của năng khiếu sẽ ngày càng rõ hơn. năng khiếu được bồi dưỡng sớm sẽ định hướng phát triển và dần định hình trở thành học sinh năng khiếu, ngược lại năng khiếu của các em không được phát hiện hay không được quan tâm bồi dưỡng thì năng khiếu của các mất dần, mầm mống năng khiếu tuy có nhưng sẽ bị mai một đi.
	Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiểu học là phát huy hết khả năng phát triển tiềm tàng của trẻ, là tạo nguồn học sinh giỏi cho các cấ ... nghiên cứu, chọn lọc tài liệu và giao việc cho giáo viên rất quan trọng. Ban giám hiệu, đặc biệt là hiệu phó chuyên môn cần kết hợp cùng tổ chuyên môn các khối lớp tổ chức nghiên cứu, biên soạn nội dung chương trình ôn luyện, bồi dưỡng, cùng tìm hiểu về từng mảng kiến thức trong từng phân môn sau đó cùng trao đổi và xây dựng thành chương trình riêng của mình để làm tài liệu giảng dạy. Làm như vậy sẽ giúp việc dạy học có hệ thống và đi sâu các mảng kiến thức. 
	- Chuyên đề 1: Số tự nhiên
	- Chuyên đề 2: Cấu tạo thập phân của số
	- Chuyên đề 3: Các dạng toán điển hình
	- Chuyên đề 4: Giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
	- Chuyên đề 5: Các bài toán về tính diện tích các hình
	- Chuyên đề 6: Cắt ghép hình.
	Với từng chuyên đề trên giáo viên chọn lọc, hệ thống từ nhiều tài liệu khác nhau thành tài liệu riêng của mình để giảng dạy. Làm tốt việc này đòi hỏi giáo viên phải đầu tư thời gian, trí tuệ và sự nỗ lực của bản thân. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải là người "tham mưu" tốt cho giáo viên.
7. Tổ chức hoạt động dạy học đội tuyển học sinh giỏi
	Trên cơ sở xây dựng được nội dung như trên, để tiến hành tổ chức hoạt động dạy học được tốt hơn phải thống nhất được phương pháp giảng dạy, bởi phương pháp dạy học của giáo viên quy định trình độ lĩnh hội của học sinh. Do vậy phải triệt để vận dụng các phương pháp tích cực để học sinh được độc lập suy nghĩ, phát huy tính sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Cụ thể xây dựng tiến trình một giờ dạy bồi dưỡng học sinh giỏi như sau:
	- Bước 1: Cho học sinh thông báo kết quả bài tập được giao làm ở nhà trong giờ học trước. Giáo viên nhận xét và sửa chữa.
	- Bước 2: Giáo viên đưa ra những bài toán (hoặc bài văn) để học sinh giải quyết. Học sinh đọc kỹ đề bài.
	- Bước 3: Hướng dẫn học sinh phân tích, tìm hiểu đề bài, nêu cách làm tổng quát của bài đó. Cho học sinh tự làm bài.	
	- Bước 4: Học sinh nêu kết quả kết hợp giải thích cách làm. 
Giáo viên cùng học sinh nhận xét, kết luận đánh giá cách làm nào có tính khả thi, 
mang tính sáng tạo... từ đó khái quát hoá để rút ra cách giải quyết của một loại bài tập hay những điều cần ghi nhớ.
	- Bước 5: Giao bài tập về nhà vào những ngày nghỉ trong tuần.
	8. Huy động cộng đồng tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi
	Trường tiểu học là trường của cộng động làng xã. Mọi người trong cộng đồng đều có trách nhiệm tham gia quá trình giáo dục, đặc biệt là tham gia bồi 
dưỡng học sinh giỏi. Để việc huy động đạt hiệu quả cần tiến hành theo những hình thức sau:
	- Tạo niềm tin cho các bậc cha mẹ học sinh, các cấp lãnh đạo bằng cách tổ chức việc dạy học thật tốt, kết quả học tập của các em, thành tích của các em sẽ gây được lòng tin đối với cha mẹ học sinh với các cấp lãnh đạo. Khi đó sẽ thuận lợi hơn cho việc huy động các nguồn lực về nhân lực, tài lực, vật lực cho nhà trường.
	- Công tác tuyên truyền cũng vô cùng quan trọng, làm sao để các cấp, các ngành và đặc biệt là phụ huynh học sinh nắm được mục tiêu, ý nghĩa của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 
	- Tham mưu với chính quyền địa phương về sự nghiệp phát triển giáo dục. Nhà trường xây dựng mỗi liên kết với chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu Nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài bằng các hình thức: xây dựng quỹ khuyến học động viên khuyến khích kịp thời đối với những gia đình có con em đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đặc biệt những em đạt giải trong các kỳ thi, thi đỗ các trường chuyên nghiệp..., động viên khen thưởng đối với các cô giáo có thành tích trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi.
	- Tổ chức tốt đại giáo dục cấp cơ sở. Đây là điều kiện thuận lợi để tuyên 
truyền, vận động các lực lượng xã hội tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. 
- Xây dựng tốt việc dân chủ hoá trường học là việc thực hiện phương châm: Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra trong các hoạt động của nhà trường. Từ đó mọi người có niềm tin sự nghiệp giáo dục thực sự là của dân, do dân, vì dân.
	Tất cả các biện pháp trên với mục đích tạo mọi nguồn lực xây dựng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
	9. Kiểm tra đánh giá công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
	Quản lý mà không kiểm tra đánh giá thì coi như không quản lý: Kiểm tra đánh giá là đặt lại con tàu trên đường ray của nó. Chính vì vậy kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng. Vậy để kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cần tiến hành như sau:
	- Theo dõi sát sao việc bồi dưỡng của giáo viên về nội dung, phương pháp, biện pháp.
	- Dự giờ để giúp giáo viên rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời phương pháp 
và các biện pháp rèn luyện học sinh.
	- Tổ chức các đợt kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh giỏi trên cơ sở đó điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy.
	10. Tổ chức thi đua, khen thưởng về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
	Công tác thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy chất lượng dạy và học. Vì một trong những nhu cầu cần thiết của con người là sự thể hiện bản thân và coi trọng danh dự đồng thời cũng là sự phấn đấu vươn lên của mỗi người. Do vậy để 
thúc đẩy được phong trào thi đua thầy dạy giỏi, trò học tốt thì công tác thi đua khen thưởng phải hết sức khách quan, công tâm và đầy trách nhiệm, làm sao khen thưởng đúng người có công.
 Cần đề cao uy tín của những giáo viên có học sinh giỏi, là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại giáo viên hàng năm, có ưu tiên đãi ngộ phù hợp.
	Có sổ vàng truyền thống để ghi tên những học sinh đạt thành tích, sổ vàng truyền thống được lưu giữ hàng năm. Tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng phải thật sự trang trọng. 
	Công tác thi đua khen thưởng có tác dụng lớn đối với các hoạt động của nhà trường, vì vậy mỗi cán bộ giáo viên cần có nhận thức đúng đắn và thực hiện một 
cách nghiêm túc.
III. HIệU QUả CủA SáNG KIếN
	Từ năm học 2004 - 2005 đến năm học 2009 - 2010, với quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu về chất lượng học sinh giỏi các cấp, tôi đã tiến hành triển khai và thực hiện các biện pháp tổ chức bồi dưỡng một cách cụ thể ngay từ đầu các năm học. Kết quả cho thấy sự kiên trì và cố gắng đã không phụ công của thầy và trò trường Tiểu học Nậm Cần cụ thể kết quả như sau:
- Năm học 2008 - 2009 :
	+ Đạt giỏi cấp trường : 19 học sinh.
	+ Tham gia dự thi học sinh giỏi cấp huyện : 3 học sinh.
 + 01 HS tham gia dự thi viết chữ đẹp cấp tỉnh.
	- Năm học 2009 - 2010 :
	+ Đạt giỏi cấp trường : 42 học sinh.
	+ Tham gia dự thi học sinh giỏi cấp huyện : 3 học sinh
	Với kết quả trên chưa nói lên điều gì lớn lao song đó cũng là sự ghi nhận thành công ban đầu của nhà trường. Đó cũng là sự khích lệ, thôi thúc thầy trò của nhà trường có được niềm tin vào việc xây dựng kế hoạch giáo dục giảng dạy trong đó có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. 
C - Phần thứ ba
KếT LUậN CHUNG Và Đề XUấT KIếN NGHị
1. Ý nghĩa 
	Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu, phát triển Giáo dục - Đào tạo nhằm Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong đó người tài là lực lượng 
khởi đầu cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đem đến cho quốc gia nền văn minh tiến bộ không ngừng, là yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.
	Giáo dục tiểu học chính là hình thành ở học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nó là nền tảng cho bậc học tiếp theo. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi tiểu học một cách có hiệu quả là chuẩn bị cho học sinh hành trang, kiến thức vững chắc ban đầu và tâm thế tiếp tục học giỏi ở cấp học trung học cơ sở. Vì thế ở bậc tiểu học việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi là vấn đề rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là nhiệm vụ của cán bộ giáo viên. Công tác bồi dưỡng học 
sinh giỏi phải được làm thường xuyên liên tục. Nâng cao chất lượng học sinh giỏi phải song song với chất lượng giáo dục đại trà.
2. Kết luận chung
	Hệ thống các biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trong sáng kiến kinh nghiệm là sự đúc kết kinh nghiệm về hướng dẫn chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của bản thân tôi trong nhiều năm qua. Kết quả cho thấy việc vận dụng các biện pháp đó đã đem lại chất lượng rất khả quan, hàng năm số lượng học sinh giỏi của trường đạt giỏi các cấp tăng rõ rệt. Điều đó cho thấy các cấp quản lý cũng như cán bộ quản lý mỗi nhà trường cần chú trọng quan tâm hơn tới công tác bồi dưỡng 
học sinh giỏi, cần có các biện pháp cụ thể và áp dụng chỉ đạo sát sao thì chất lượng học sinh giỏi không còn là bài toán khó đối với mỗi cán bộ giáo viên cũng như đối với các cấp quản lý.
	3. Đề xuất
	Đối với Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục
- Sở Giáo dục - Đào tạo cần có kế hoạch, tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng học sinh giỏi tiểu học từ đầu năm học để các cấp quản lý làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi. 
	- Sở Giáo dục - Đào tạo cần có chế độ khuyến khích đối với đội ngũ giáo viên giỏi và học sinh giỏi để kịp thời động viên thúc đẩy sự phát triển của mỗi giáo viên và học sinh.
	- Phòng Giáo dục cần nắm bắt kịp thời thông tin về kế hoạch thi học sinh giỏi từ Sở, Bộ để nhanh chóng triển khai tới các trường. Chủ động tổ chức tốt và nghiêm túc kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
	Đối với nhà trường
- Tăng cường giao lưu để học hỏi kinh nghiệm trong việc chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi giữa các trường.
	- Nhà trường cần làm tốt công tác tư tưởng với các thành viên tham gia, hỗ trợ việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.
	- Thường xuyên củng cố và phát triển việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi để không ngừng nâng cao hiệu quả chất lượng học sinh giỏi.
	Đối với giáo viên
	- Không ngừng tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, kiên trì vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, phải luôn đặt tiêu chí: muốn có trò giỏi trước hết thầy phải giỏi và gương mẫu học tập.
 Nậm Cần, ngày 12 tháng 5 năm 2010
	 	 Người thực hiện
 Hồ Đức Bình
phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân uyên
Sáng kiến kinh nghiệm
Biện pháp 
bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học 
xã nậm cần
	Người thực hiện: Hồ Đức Bình
	Chức vụ: Hiệu trưởng
	Đơn vị công tác: Trường Tiểu học xã Nậm Cần
	 huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu
Nậm Cần, ngày 12 tháng 5 năm 2010

Tài liệu đính kèm:

  • docSKKN BOI DUONG HOC SINH GIOI.doc