Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán Lớp 2 - Năm học 2017-2018 - Trường TH thị trấn Rạch Gòi C

Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán Lớp 2 - Năm học 2017-2018 - Trường TH thị trấn Rạch Gòi C

Câu 1: Số bé nhất trong các số sau là:

A. 485 B. 854 C. 584 D. 545

Câu 2: Số lớn nhất trong các số sau là:

A. 120 B. 201 C. 12 D. 102

Câu 3: 5 giờ chiều còn gọi là

A. 15 giờ B. 17giờ C. 5 giờ D. 19 giờ

Câu 4: Tìm X, biết X : 4 = 6

A. X = 4 B. X= 6 C. X = 24 D. X = 42

 

doc 4 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 384Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán Lớp 2 - Năm học 2017-2018 - Trường TH thị trấn Rạch Gòi C", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH A
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN RẠCH GÒI C
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – MÔN TOÁN
LỚP 2 – NĂM HỌC: 2017 – 2018
Ngày kiểm tra: 
Thời gian làm bài: 35 phút (Không kể giao đề)
Số phách
Giám khảo 1:
..
Điểm
bằng số
Điểm
bằng chữ
..
Giám khảo 2:
..
.
.
ĐỀ:
 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1:  Số bé nhất trong các số sau là:
A. 485 	B. 854 	C. 584	D. 545
Câu 2: Số lớn nhất trong các số sau là:
A. 120 	B. 201 	C. 12	D. 102
Câu 3: 5 giờ chiều còn gọi là 
A. 15 giờ	B. 17giờ 	C. 5 giờ	D. 19 giờ
Câu 4:  Tìm X, biết X  : 4 =  6
A.  X = 4       	B. X = 6      	C.  X = 24	D. X = 42
Câu 5:  Tìm kết quả đúng 21 cm : 3 cm = ............
A. 7dm B. 7kg 	C. 7cm	D. 7m
Câu 6: Hình vẽ dưới đây có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác? 
A. 3 hình tứ giác 3 hình tam giác 	B. 2 hình tứ giác 2 hình tam giác
C. 4 hình tứ giác 3 hình tam giác	D. 3 hình tứ giác 4 hình tam giác
Câu 7: Viết các số 501; 674; 764; 510 theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 674; 764; 510; 501 	B. 674; 764; 510; 501; 
C. 764; 510; 501; 674 	D. 501; 510; 674; 746
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 8: Đặt tính rồi tính
 a) 353 - 153 	 	 	 b) 146 + 24
.	..
.	..
.	..
Câu 9: Tìm X 
a) X x 3 = 15 	b) 37 – X = 20
 .	..
.	..
.	..
Câu 10: Có 35 quyển vở, chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quyển vở?
Bài giải
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..HẾT.
Ma trận đề kiểm tra định kì học kì II
 Năm học : 2017 - 2018
 Môn : Toán – Lớp 2
STT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
1
Số học
Số câu
02
02
02
01
07
Câu số
1, 2
3, 6
7, 8
10
2
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
01
01
01
Câu số
4
9
3
Yếu tố hình học
Số câu
01
02
Câu số
5
Tổng số câu
03
03
03
01
10
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH A
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN RẠCH GÒI C
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI HKII
KHỐI 2 - NĂM HỌC: 2017 – 2018
I. Trắc nghiệm: (7 điểm)
Câu 1: A 	(1 điểm)	
Câu 2: B	(1 điểm)	
Câu 3: C	(1 điểm)	
Câu 4: B	(1 điểm)	
Câu 5: C	(1 điểm)	
Câu 6: A	(1 điểm)	
Câu 7: D 	(1 điểm)	
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 8: 	a/ 200	 (0,5 điểm)	b/ 170	 (0,5 điểm)	
Câu 9: ( 1 điểm)Thực hiện đúng mỗi bài được 0,5 điểm)
a/ X x 3 = 15	b/ 37 – X = 20
	X = 15 : 3	 X = 37 - 20
X = 5	X = 17
Câu 10: (1 điểm)	
Bài giải
Số quyển vở mỗi bạn có là: (0,25 điểm)
35 : 5 = 7 (quyển) (0,5 điểm)	
Đáp số: 7 quyển vở (0,25 điểm)
.......Hết......

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_2_nam_hoc_2017_2018.doc