Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Số bị trừ. Số trừ. Hiệu. Luyện tập - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Số bị trừ. Số trừ. Hiệu. Luyện tập - Năm học 2021-2022

Các em ạ! Vì dịch bệnh các em chưa đến trường học trực tiếp được, bởi vậy các em phải học trực tuyến. Nội dung các bài của các môn học có điều chỉnh. Ví dụ trong môn toán có tiết học cô soạn ghép hai chủ đề lại và lượt bỏ các bài có dạng giống nhau. Vì thế các kiến thức đã học, các em chưa được thực hành luyện tập nhiều. Vì vậy sau mỗi buổi học các em cần tự rèn luyện, làm những bài còn lại trong SGK vào vở nháp. Sau đó nhờ người thân kiểm tra giúp mình kết quả. Cô nghĩ rằng các em tự có ý thức học tập như vậy, khi nào hết dịch đi học trực tiếp, các em sẽ tự tin kiến thức đã học của mình và học tiếp các bài còn lại

Chúc các em một ngày mới vui khỏe.

 

pptx 16 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 180Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Số bị trừ. Số trừ. Hiệu. Luyện tập - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số bị trừ- Số trừ - Hiệu- Luyện tập 
( Trang 17,18 dạy 4 /1/2022 ) 
TOÁN Lớp 2 
Chào mừng các em đến với lớp học 
 Các em ạ! Vì dịch bệnh các em chưa đến trường học trực tiếp được, bởi vậy các em phải học trực tuyến. Nội dung các bài của các môn học có điều chỉnh. Ví dụ trong môn toán có tiết học cô soạn ghép hai chủ đề lại và lượt bỏ các bài có dạng giống nhau. Vì thế các kiến thức đã học, các em chưa được thực hành luyện tập nhiều. Vì vậy sau mỗi buổi học các em cần tự rèn luyện, làm những bài còn lại trong SGK vào vở nháp. Sau đó nhờ người thân kiểm tra giúp mình kết quả. Cô nghĩ rằng các em tự có ý thức học tập như vậy, khi nào hết dịch đi học trực tiếp, các em sẽ tự tin kiến thức đã học của mình và học tiếp các bài còn lại 
Chúc các em một ngày mới vui khỏe. 
NÀM 
YÊU CẦU THAM GIA TIẾT HỌC 
Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng 
Chủ động ghi chép 
Thực hành yêu cầu của cô giáo 
Bật cam, tắt míc tập trung lắng nghe 
Gọi tên thành phần của phép tính. 
Toán 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
47 + 22 = 69 
47 là số hạng, 22 là số hạng 69 là tổng 
Mục tiêu 
Toán 
Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2022 
Số bị trừ - Số trừ - Hiệu -Luyện tập 
- Yêu cầu cần đạt: HS nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính trừ 
- Yêu cầu cần đạt: HS biết vận dụng tính hiệu là thực hiện phép tính trừ. HS biết dựa vào sơ đồ tách gộp số để điền vào chỗ thích hợp. 
Thứ...ngày 4 tháng1 năm 2022 
Toán 
 Số bị trừ - số trừ - hiệu ( Luyện tập ). 
Có tất cả : quả táo 
 Táo xanh: 
15 
 4 
- 
Số bị trừ 
Số trừ 
Hiệu 
Số bị trừ 
Số trừ 
Hiệu 
15 - 4 cũng được gọi là Hiệu 
15 
- 
11 
= 
15 
4 
1 
1 
4 
Gọi tên các thành phần của phép tính 
10 là số bị trừ, 4 là số trừ, 6 là hiệu. 
10 – 4 = 6 
95 – 10 = 85 
95 là số bị trừ, 10 là số trừ, 85 là hiệu. 
49 
 7 
- 
42 
49 là số bị trừ, 7 là số trừ, 42 là hiệu. 
9 – 5 
= 4 
50 – 20 
= 30 
62 – 0 
= 62 
2 
Tính hiệu của hai số. 
a) 9 và 5 
b) 50 và 20 
c) 60 và 0 
Số? 
4 
30 
0 
20 
Tính để tìm bó cỏ cho bò 
5 
5 
2 
5 
2 
2 
035.447.3852 
LAN H ƯƠN G 
CỦNG CỐ 
14 
a . 12 - 2 = 10 
b . 60 - 20 = 40 
 Dặn dò 
 Ôn lại bài đã học. 
1 
 Hoàn thành VỞ BÀI TẬP TOÁN, 
2 
Chuẩn bị bài sau : Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (SGK trang 19) 
3 
035.447.3852 
LAN H ƯƠN G 
CHÀO CÁC EM 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_so_bi_tru_so_tru_hieu_luyen_tap_nam.pptx