Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập về phép nhân và phép chia - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập về phép nhân và phép chia - Năm học 2021-2022

Bài 3: Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Tóm tắt

Giải

  Số học sinh của lớp 2A là:

    3 x 8 = 24 (học sinh)

      Đáp số: 24 học sinh.

 1 hàng : 3 học sinh

 8 hàng : ? học sinh

 

pptx 6 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập về phép nhân và phép chia - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 24 tháng 1 năm 2022Toán  Ôn tập về phép nhân và phép chia 
Bài1 :Tính nhẩm: 3 x 9 = 27     12 : 3 = 4 20 x 4 = 80     30 x 3 = 9080 : 4 = 20     90 : 3 = 3020 x 2 = 40     30 x 2 = 60 4 x 5 = 20     12 : 4 = 35 x 6 = 30     15 : 5 = 32 x 9 = 18     18 : 3 = 65 x 7 = 35     45 : 5 = 95 x 8 = 40     40 : 4 = 103 x 6 = 18     20 : 2 = 10  
Bài 2: tính 
 4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 
 20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 
 5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 
 30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 
40 
30 
60 
3 
Bài 3: Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ? 
 Tóm tắt Giải 
   Số học sinh của lớp 2A là : 
    3 x 8 = 24 (học sinh) 
      Đáp số: 24 học sinh. 
 1 hàng : 3 học sinh 
 8 hàng : ? học sinh 
Bài 4: Tìm x : a) x : 3 = 5; b ) 5 x x = 35. 
 b ) 5 x x= 35 
 x = 35 : 5   
 x = 7 
 a) x : 3 = 5 
 x = 5 x 3 
 x= 15 
Buổi học đến đây là kết thúc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_on_tap_ve_phep_nhan_va_phep_chia_na.pptx