Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập phép nhân, phép chia trong bảng từ 2 đến 5 - Trường TH Quang Trung

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập phép nhân, phép chia trong bảng từ 2 đến 5 - Trường TH Quang Trung

Nội dung cần ghi nhớ

1. Củng cố về phép nhân, chia trong bảng từ 2 đến 5

 Các em phải học thuộc lòng bảng nhân, bảng chia từ 2 đến 5.

2. Củng cố về cách thực hiện phép tính có 3 số

 Ta thực hiện từ trái sang phải; thực hiện phép nhân chia trước, rồi mới thực hiện phép cộng, trừ sau.

3. Củng cố giải bài toán có liên quan đến phép nhân

 Các em phải đọc kĩ và tìm hiểu đề bài.

 

pptx 21 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập phép nhân, phép chia trong bảng từ 2 đến 5 - Trường TH Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 
Môn Toán 
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 
Sửa bài tập ở nhà 
652 + 37 38 + 45 
758 - 136 84 - 47 
 652 
 37 
 689 
 + 
 38 
 45 
 83 
 + 
 758 
 136 
 622 
 - 
 84 
 47 
 37 
- 
Sửa bài tập ở nhà 
Bài 2. Hùng sưu tầm được 314 con tem. Dũng sưu tầm được nhiều hơn Hùng 53 con tem. Hỏi Dũng sưu tầm được bao nhiêu con tem? 
Giải 
 Dũng sưu tầm được số con tem là: 
 314 + 53 = 367 (con tem) 
 Đáp số: 367 con tem 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Toán 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Toán 
I . NỘI DUNG 
 Củng cố về phép nhân, phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Củng cố về cách thực hiện phép tính có 3 số 
Củng cố giải bài toán có liên quan đến phép nhân 
 Các em phải học thuộc lòng bảng nhân, bảng chia từ 2 đến 5. 
1. Củng cố về phép nhân, chia trong bảng từ 2 đến 5 
2. Củng cố về cách thực hiện phép tính có 3 số 
 Ta thực hiện từ trái sang phải; thực hiện phép nhân chia trước, rồi mới thực hiện phép cộng, trừ sau. 
3. Củng cố giải bài toán có liên quan đến phép nhân 
 Các em phải đọc kĩ và tìm hiểu đề bài. 
Nội dung cần ghi nhớ 
B ảng nhân từ 2 đến 5 
B ảng chia từ 2 đến 5 
Bài 1: Tính nhẩm: 
 2 x 7 = 
 3 x 8 = 
 4 x 9 = 
 5 x 6 = 
 18 : 3 = 
 36 : 4 = 
 14 : 2 = 
 45 : 5 = 
II. THỰC HÀNH 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Bài 1: Tính nhẩm: 
 2 x 7 = 
 3 x 8 = 
 4 x 9 = 
 5 x 6 = 
 18 : 3 = 
 36 : 4 = 
 14 : 2 = 
 45 : 5 = 
14 
24 
36 
30 
6 
9 
7 
9 
II. THỰC HÀNH 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Bài 1: Tính nhẩm: 
 2 x 7 = 
 3 x 8 = 
 4 x 9 = 
 5 x 6 = 
 18 : 3 = 
 36 : 4 = 
 14 : 2 = 
 45 : 5 = 
14 
24 
36 
30 
6 
9 
7 
9 
II. THỰC HÀNH 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Bài 2: Tính nhẩm: 
 300 x 3 = 
 500 x 2 = 
 800 : 4 = 
 500 : 5 = 
900 
II.THỰC HÀNH 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Bài 2: Tính nhẩm: 
 300 x 3 = 
 500 x 2 = 
 800 : 4 = 
 500 : 5 = 
900 
1000 
200 
100 
II.THỰC HÀNH 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Bài 3: Tính (theo mẫu): 
Mẫu: 2 x 8 + 35 = 
 16 + 35 
 = 51 
 a) 5 x 7 + 59 = 
 b) 4 x 9 - 27 = 
 c) 36 : 4 + 86 = 
 d) 25 : 5 x 9 = 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Bài 3: Tính (theo mẫu): 
 a) 5 x 7 + 59 = 
 b) 4 x 9 - 27 = 
 c) 36 : 4 + 86 = 
 d) 25 : 5 x 9 = 
 35 + 59 
 = 94 
 36 - 27 
 = 9 
 9 + 86 
 = 95 
 5 x 9 
 = 45 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Bài 4: Có 6 thùng nước mắm, mỗi thùng có 100 l nước mắm. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít nước mắm? 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Bài 4: Có 6 thùng nước mắm, mỗi thùng có 100 l nước mắm. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít nước mắm? 
Tóm tắt 
Có :	6 thùng nước mắm 
Mỗi thùng : 100 l nước mắm 
Có tất cả : .... lít nước mắm? 
Giải 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Bài 4: Có 6 thùng nước mắm, mỗi thùng có 100 l nước mắm. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít nước mắm? 
Tóm tắt 
Có :	6 thùng nước mắm 
Mỗi thùng : 100 l nước mắm 
Có tất cả : .... lít nước mắm? 
Giải 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
6 thùng đựng được số lít nước mắm là: 
100 x 6 = 600 (l) 
Đáp số: 600 l 
Bài 4: Có 6 thùng nước mắm, mỗi thùng có 100 l nước mắm. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít nước mắm? 
Tóm tắt 
Có :	6 thùng nước mắm 
Mỗi thùng : 100 l nước mắm 
Có tất cả : .... lít nước mắm? 
Giải 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
6 thùng đựng được số lít nước mắm là: 
100 x 6 = 600 (l) 
Đáp số: 600 l 
Bài 1. Tính: 
BÀI TẬP Ở NHÀ 
a) 40 x 2 + 318 b) 5 x 9 -18 
Bài 2. Một tòa nhà chung cư có 5 tầng, mỗi tầng có 9 phòng. Hỏi tòa nhà đó có tất cả bao nhiêu phòng? 
Toá n 
Ôn tập: Phép nhân , phép chia trong bảng từ 2 đến 5 
Chúc các em chăm ngoan học tốt! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_on_tap_phep_nhan_phep_chia_trong_ba.pptx