Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ (Tiết 1) - Trường TH Thạnh phong A

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ (Tiết 1) - Trường TH Thạnh phong A

Tính nhẩm

8+3 =11

7+6 = 13

12-5 = 7

11-3 = 8

5+8 = 13

9+4 = 13

16-8 = 8

13-7= 6

Thử thách

Chọn ba số rồi viết các phép tính theo mẫu

Mẫu

23+ 27= 50

50- 27= 23

27+ 23= 50

50- 23= 27

 

pptx 9 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 132Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ (Tiết 1) - Trường TH Thạnh phong A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ 
( Tiết 1) 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH PHONG A 
1 
Tính nhẩm 
8+3 = 11 
7+6 = 13 
12-5 = 7 
11-3 = 8 
5+8 = 13 
9+4 = 13 
16-8 = 8 
13-7= 6 
a ) 
1 
Tính nhẩm 
40+50 = 90 
70- 20= 50 
90- 50 = 40 
60- 30 = 30 
80+20 = 100 
10+ 70 = 80 
b) 
1/ Tính: 
80 
+ 
18 
27 
54 
+ 
30 
70 
+ 
- 
30 
13 
- 
32 
15 
- 
100 
50 
100 
81 
98 
 17 
 17 
 50 
Toán 
Ôn tập phép cộng và phép trừ ( tiết 1) 
 Mỗi con vật che số nào ? 
3 
7 
14 
60 
40 
Chọn ba số rồi viết các phép tính theo mẫu 
23+ 27= 50 
Thử thách 
27+ 23= 50 
50- 27= 23 
50- 23= 27 
Mẫu 
34 
12 
23 
27 
26 
28 
50 
40 
60 
0 Số ? 21 
4 
50 
21 
8 
30 
25 
12 
6 
36 
29 
42 
? 
? 
? 
? 
? 
20 
25 
38 
44 
14 
21 + 29= 50 
Mẫu 
DẶN DÒ: 
Xem trước bài tập 5,6,7,8 trang 120,121,122 
Chúc các con chăm ngoan, học giỏi! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_on_tap_phep_cong_va_phep_tru_tiet_1.pptx