Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100 (Tiết 2)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100 (Tiết 2)

KHỞI ĐỘNG

KIẾN VỀ TỔ

Các con hãy giúp các chú kiến mang thức ăn về tổ trước khi trời mưa

bằng cách đọc thật đúng và thật to nhé!

85 gồm 8 chục và.đơn vị

 

pptx 14 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 43Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100 (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHAØO MÖØNG CAÙC CON ÑEÁN VÔÙI TIEÁT TOAÙN 
KHỞI ĐỘNG 
KIẾN VỀ TỔ 
Các con hãy giúp các chú kiến mang thức ăn về tổ trước khi trời mưa 
bằng cách đọc thật đúng và thật to nhé! 
1 
2 
3 
85 gồm 8 chục và.....đơn vị 
5 
5, 10, ...., 20 
15 
90, 80 , 70, ....., 50 
60 
ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 
( TIEÁT 2) 
5 
> 
< 
> 
> 
74 
= 
14 
14 
= 
Số 81 lớn nhất , số 8 bé nhất 
7 
7 
CHAØO TAÏM BIEÄT CAÙC CON 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_on_tap_cac_so_trong_pham_vi_100_tie.pptx