Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ngày, giờ

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ngày, giờ

. Hiện bây giờ là ban ngày hay ban đêm?

Ban ngày.

. Một ngày bao giờ cũng có ngày và đêm.

Để phân biệt ngày, đêm chúng ta dựa vào đâu?

Mặt trời.

Lúc 4 giờ sáng em đang làm gì?

Em đang ngủ.

Lúc 12 giờ trưa em làm gì?

Em ăn cơm.

Lúc 9 giờ sáng em đang làm gì?

Em đang học.

Lúc 7 giờ tối em làm gì?

Em đang xem tivi.

. Lúc 12 giờ đêm em là gì?

Em đang ngủ.

 

ppt 21 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ngày, giờ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
Toán 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
Toán 
1.Đặt tính rồi tính: 
61 - 19 
94 - 57 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
Toán 
1.Đặt tính rồi tính: 
61 - 19 
94 - 57 
61 
19 
42 
94 
57 
37 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
Toán 
NGÀY, GIỜ 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
Toán 
NGÀY, GIỜ 
. Hiện bây giờ là ban ngày hay ban đêm? 
. Một ngày bao giờ cũng có ngày và đêm. 
Để phân biệt ngày, đêm chúng ta dựa vào đâu? 
. Lúc 4 giờ sáng em đang làm gì? 
. Lúc 12 giờ trưa em làm gì? 
. Lúc 9 giờ sáng em đang làm gì? 
. Lúc 7 giờ tối em làm gì? 
. Lúc 12 giờ đêm em là gì? 
Ban ngày. 
Mặt trời. 
Em đang ngủ. 
Em ăn cơm. 
Em đang học. 
Em đang xem tivi. 
Em đang ngủ. 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
Toán : Ngày, giờ 
*Một ngày có 24 giờ. 
12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
 * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
 Toán : Ngày, giờ 
*Một ngày có 24 giờ. 
 * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
SÁNG 
1 giờ sáng , 
2 giờ sáng, 
3 giờ sáng, 
4 giờ sáng, 
5 giờ sáng, 
6 giờ sáng, 
7 giờ sáng, 
8 giờ sáng, 
9 giờ sáng, 
10 giờ sáng. 
TRƯA 
11 giờ trưa, 
12 giờ trưa. 
12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
 Toán : Ngày, giờ 
*Một ngày có 24 giờ. 
 * 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
1 giờ sáng, 
2 giờ sáng, 
3 giờ sáng, 
4 giờ sáng, 
5 giờ sáng, 
6 giờ sáng, 
7 giờ sáng, 
8 giờ sáng, 
9 giờ sáng, 
10 giờ sáng. 
TRƯA 
11 giờ trưa, 
12 giờ trưa. 
12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
CHIỀU 
1 giờ chiều (13 giờ), 
2 giờ chiều (14 giờ), 
3 giờ chiều (15 giờ), 
4 giờ chiều (16 giờ), 
SÁNG 
5 giờ chiều (17 giờ), 
6 giờ chiều (18 giờ), 
TỐI 
7 giờ tối (19 giờ), 
8 giờ tối (20 giờ), 
9 giờ tối (21 giờ) 
ĐÊM 
10 giờ đêm (22 giờ), 
11 giờ đêm (23 giờ), 
12 giờ đêm (24 giờ), 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
*Một ngày có 24 giờ. 
* 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
SÁNG 
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng. 
TRƯA 
11 giờ trưa, 12 giờ trưa. 
CHIỀU 
1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 
4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ). 
TỐI 
7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ) 
ĐÊM 
10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ). 
 Toán : Ngày, giờ 
Em tập thể dục lúc 
.. giờ sáng. 
6 
 12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Mẹ đi làm về lúc 
.. giờ trưa . 
12 
 12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Em chơi bóng lúc 
.. giờ chiều. 
5 
Bài 1: 
Số? 
 12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
*Một ngày có 24 giờ. 
* 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
SÁNG 
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng. 
TRƯA 
11 giờ trưa, 12 giờ trưa. 
CHIỀU 
1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 
4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ). 
TỐI 
7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ) 
ĐÊM 
10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ). 
Toán : Ngày, giờ 
 12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Lúc . giờ tối em xem 
phim truyền hình. 
7 
Bài 1: 
Số? 
 12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Lúc . giờ đêm em đang ngủ 
10 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
*Một ngày có 24 giờ. 
* 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
SÁNG 
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng. 
TRƯA 
11 giờ trưa, 12 giờ trưa. 
CHIỀU 
1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 
4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ). 
TỐI 
7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ) 
ĐÊM 
10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ). 
 Toán : Ngày, giờ 
Bài 3: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) 
 12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
15 giờ hay 3 giờ chiều 
 12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
20 giờ hay  giờ tối 
8 
Ô phần thưởng 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
Toán : Ngày, giờ 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
 Toán : Ngày, giờ 
 Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh? 
 12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
A 
 12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
 12 
11 
8 
7 
10 
9 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
B 
C 
Hết giờ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
 Toán : Ngày, giờ 
. Một ngày có bao nhiêu giờ? 
. Buổi sáng tính từ mấy giờ đến mấy giờ. 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
 Toán : Ngày, giờ 
Hoc sinh: 
- Ghi nhớ nội dung bài học và luyện tập cách xem giờ đúng trên đồng hồ. 
- Xem trước: “Thực hành xem đồng hồ”. Làm các bài tập : 1 , 2 (trang 78) 
XIN CHÂN THÀNH 
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ. 
Ô phần thưởng 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
Toán: Ngày, giờ 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
*Một ngày có 24 giờ. 
* 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau. 
SÁNG 
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng. 
TRƯA 
11 giờ trưa, 12 giờ trưa. 
CHIỀU 
1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 
4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ). 
TỐI 
7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ) 
ĐÊM 
10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ). 
 Toán: Ngày, giờ 
 1 
 2 
 3 
Troø chôi: OÂ soá bí maät 
Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015 
 Toán: Ngày, giờ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_ngay_gio.ppt