Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Một phần năm - Liễu Nguyệt Hằng

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Một phần năm - Liễu Nguyệt Hằng

 * Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau.

* Tô màu một phần, được một phần năm hình vuông.

Một phần năm viết là

* Cách viết:

- Viết chữ số 1

- Dấu gạch ngang dưới chữ số 1.

- Viết chữ số 5 dưới dấu gạch ngang, thẳng cột với chữ số 1.

 

ppt 11 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 46Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Một phần năm - Liễu Nguyệt Hằng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH DƯƠNG TƠ 1 
TOÁN - LỚP 2/1 
Một phần năm 
 Giáo viên: LIỄU NGUYỆT HẰNG 
* Hình nào đã tô màu hình? 
1 
4 
1 
2 
A 
B 
C 
1 
3 
 * Đọc bảng chia 4 
A 
B 
C 
 Kiểm tra bài cũ: 
 Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2019 
Toán 
1 
4 
 * Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau. 
 * Tô màu một phần, được một phần năm hình vuông. 
Một phần năm viết là 
Toán 
 Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2019 
Một phần năm 
Toán 
* Cách viết : 
- Viết chữ số 5 dưới dấu gạch ngang, thẳng cột với chữ số 1 . 
 - Viết chữ số 1 
1 
- Dấu gạch ngang dưới chữ số 1. 
5 
 Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2019 
Một phần năm 
Toán 
A 
B 
C 
D 
 1. Đã tô màu hình nào ? 
* Luyện tập: 
 Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2019 
Một phần năm 
Ai nhanh, ai đúng? 
CHƠI 
TRÒ 
Hình nào dưới đây đã khoanh vào 
A 
 số con gà? 
5 
1 
 B 
10 
Câu 1 : 
5 bông hoa chia 5 phần, 1 phần có mấy bông hoa? 
11 
Câu 2 : 
Hình nào tô màu 
1 
2 
3 
s ố ô vuông? 
A .Hình 1 
C .Hình 3 
B . Hình 2 
B . Hình 2 
13 
Câu 3 : 
1. Khoanh vào số con gà. 
1 
5 
Câu 4 : 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_mot_phan_nam_lieu_nguyet_hang.ppt