Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ki-lô-gam (Tiết 2) - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ki-lô-gam (Tiết 2) - Năm học 2021-2022

 Thực hành “Cân đồ vật”

Ba lô màu hồng nặng 2 kg

Ba lô màu xanh nặng 3 kg

Chùm nho nặng 2 ki–lô-gam

Hai quả bưởi nặng 3 ki-lô-gam

Rổ táo nặng

3 ki-lô-gam

 

pptx 24 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 230Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Ki-lô-gam (Tiết 2) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LẤY KẸO CHO ẾCH XANH 
A.1kg 
B. 3kg 
C. 2kg 
D. 4kg 
Con cá cân nặng mấy ki-lô-gam? 
Bắt đầu! 
HẾT GIỜ 
A. 13kg 
D. 23kg 
C. 24kg 
B. 23 
17kg + 6kg = ? 
Bắt đầu! 
HẾT GIỜ 
D. 4kg 
A . 1kg 
C. 3kg 
B. 2kg 
3 bắp ngô cân nặng mấy 
ki-lô-gam ? 
Bắt đầu! 
HẾT GIỜ 
A.25 kg 
B. 24kg 
C.24 
D.25 
32kg – 8kg = ? 
Bắt đầu! 
HẾT GIỜ 
Thứ sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021 
Toán 
Ki – lô – gam (tiết 2) 
Tuần 13 
Bài 38: Ki – lô – gram (tiết 2) 
Toán 2 
Tập 1 
 Thực hành “Cân đồ vật” 
4 
Ba lô màu hồng nặng 2 kg 
Ba lô màu xanh nặng 3 kg 
 Thực hành “Cân đồ vật” 
4 
Số thứ tự 
Tên đồ vật 
Dự đoán 
Kết quả cân 
1 
Chùm nho 
3kg 
2kg 
2 
Hai quả bưởi 
2kg 
3kg 
3 
Giỏ táo 
3kg 
3kg 
PHIẾU HỌC TẬP 
Chùm nho nặng 2 ki–lô-gam 
Hai quả bưởi nặng 3 ki-lô-gam 
Rổ táo nặng 
3 ki-lô-gam 
 Kể tên một số loại cân trong thực tế cuộc sống: 
5 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
cân bàn 
cân sức khoẻ 
cân đĩa 
Cân treo mi ni cầm tay 
Cân đồng hồ 
Cân treo đòn 
DẶN DÒ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_ki_lo_gam_tiet_2_nam_hoc_2021_2022.pptx