Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 31: Luyện tập

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 31: Luyện tập

Thư giãn

Bài giải

Hai đoàn khách có số người là:

35+ 25 = 60 (người )

Đáp số: 60 người

Bài giải

Hai đoàn khách có số người là:

35+ 25 = 60 (người )

Đáp số: 60 người

 

pptx 14 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 40Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 31: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀ O M ỪNG CÁC EM 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC 
Khởi động 
Toán 
Bài 31: Luyện tập. 
65 
9 3 
90 
70 
84 
22 
60 
40 
25 
39 
- 
+ 
46 
46 
- 
+ 
17 
 7 
- 
+ 
89 
 2 
- 
+ 
25 
39 
- 
+ 
46 
46 
- 
+ 
17 
 7 
- 
+ 
89 
 2 
- 
+ 
63 
92 
24 
91 
Thư giãn 
11 
12 
> 
= 
< 
= 
35+ 25 = 60 (người ) 
Đáp số: 60 người 
Bài giải 
Hai đoàn khách có số người là: 
HẸN GẶP LẠI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_31_luyen_tap.pptx