Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 12 trừ đi một số - Trường TH - THCS - THPT Lê Quý Đôn

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 12 trừ đi một số - Trường TH - THCS - THPT Lê Quý Đôn

Viết phép trừ để tìm số quả chuối chưa ăn

12 – 5 = ?

12 – 2 = 10

10 – 3 = 7

12 – 5 = 7

a) 12 – 2 - 1

b) 12 – 2 - 4

c) 12 – 2 - 6

d) 12 – 2 - 7

CỦNG CỐ

Viết và đọc lại nhiều lần các phép tính 12 trừ đi một số

 

pptx 13 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 58Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 12 trừ đi một số - Trường TH - THCS - THPT Lê Quý Đôn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN 
TRƯỜNG TH – THCS – THPT LÊ QUÝ ĐÔN 
KHỞI ĐỘNG 
Professional Presentation Template 
*Số ? 
11 - 4 =. 
11 - 6 = . 
11 - 2 = 
11 - 8 =.... 
 7 
 9 
3 
5 
Toán: 
12 trừ đi một số 
Viết phép trừ để tìm số quả chuối chưa ăn 
12 – 5 = ? 
12- 5 
2 
3 
12 – 2 = 10 
10 – 3 = 7 
12 – 5 = 7 
Tính 
1 
a) 12 – 2 - 1 
c) 12 – 2 - 6 
b) 12 – 2 - 4 
d ) 12 – 2 - 7 
= 9 
10 
= 6 
10 
= 4 
10 
= 3 
10 
12 – 3 = 9 
12 – 9 = 3 
12 – 4 = 8 
12 – 8 = 4 
12 – 6 = 6 
12 – 7 = 5 
Tính nhẩm 
2 
12 
- 
= 
3 
9 
3 
Viết phép trừ để tính số con mèo còn lại trên tấm thảm. 
12 
- 
3 
= 
9 
CỦNG CỐ 
Viết và đọc lại nhiều lần các phép tính 12 trừ đi một số 
12 - 1 = ? 
12 - 2 = ? 
12 - 3 = ? 
12 - 4 = ? 
12 - 5 = ? 
12 - 6 = ? 
12 - 7 = ? 
12 - 8 = ? 
12 - 9 = ? 
CHÀO TẠM BIỆT 
CÁC EM 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_12_tru_di_mot_so_truong_th_thcs_thp.pptx