Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Ngày, tháng

Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Ngày, tháng

Tàu tốc hành

Tháng 1 năm 2022.

1a.

*Tháng 1 năm 2022 có bao nhiêu ngày?

Tháng 1 năm 2022 có 31 ngày.

Cách thứ hai:

Đếm ngược 7 ngày của tuần trước bắt đầu ngày 15 sau ngày 16.

* Chủ Nhật tuần trước là ngày nào?

 

pptx 25 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 47Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Ngày, tháng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 2 
Bài: Ngày, tháng 
Toán 
Ngày, tháng 
Toán 
Ngày, tháng 
Toán 
Ngày, tháng 
Toán 
Ngày, tháng 
Tàu tốc hành 
Tháng 4 có bao nhiêu ngày? 
Tháng 
Thứ Hai 
Thứ 
Ba 
Thứ 
Tư 
Thứ 
Năm 
Thứ 
Sáu 
Thứ Bảy 
Chủ 
Nhật 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
S ao thông minh. 
Ngày 29 tháng 4 là thứ mấy? 
Tháng 
Thứ Hai 
Thứ 
Ba 
Thứ 
Tư 
Thứ 
Năm 
Thứ 
Sáu 
Thứ Bảy 
Chủ 
Nhật 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
S ao thông minh. 
Trong tháng 4 năm 2021 có mấy ngày Thứ Bảy? 
Đó là các ngày nào? 
Tháng 
Thứ Hai 
Thứ 
Ba 
Thứ 
Tư 
Thứ 
Năm 
Thứ 
Sáu 
Thứ Bảy 
Chủ 
Nhật 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
S ao thông minh. 
Thứngàythángnăm 2022 
Toán: 
Bài: Ngày- Tháng ( Tiết 2) 
 (Trang 110-111) 
Luyện tập – Thực hành 
Tháng 1 năm 2022. 
1a. 
* Tháng 1 năm 2022 có bao nhiêu ngày? 
Tháng 1 năm 2022 có 31 ngày . 
1a. 
**Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1 năm 2022. 
 Các ngày trong tháng 1 được viết bởi các số liên tiếp từ 1 đến 31. 
Sau ngày 3 là ngày mấy? 
4 
7 
12 
13 
15 
19 
22 
23 
24 
25 
28 
Tại sao số 31 được viết vào ô trên đầu 
( Thứ Hai) tờ lịch mà không viết tiếp sau số 30? 
1b. 
 Chủ Nhật tuần này là ngày 16 tháng 1. 
* Chủ Nhật tuần trước là ngày nào? 
1 tuần có mấy ngày? 
 1 tuần có 7 ngày. 
 C ách thứ nhất: 
Nhìn lịch, tìm ngày ở trên ngày 16 cùng cột với Chủ Nhật. 
 Chủ Nhật t uần trước là ngày 9. 
 C ách thứ hai: 
Đếm ngược 7 ngày của tuần trước bắt đầu ngày 15 sau ngày 16. 
16 - 7 = 9 
1b. 
 Chủ N hật tuần này là ngày 16 tháng 1. 
* Chủ Nhật tuần sau là ngày nào? 
 C hủ Nhật t uần sau là ngày 23. 
16 + 7 = 23 
2.a 
* Tháng 4 năm 2022 có bao nhiêu ngày? 
Tháng tư năm 2022 có 30 ngày. 
**Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 4 năm 2022 . 
5 
8 
11 
13 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
2.b 
* Còn đúng 1 tuần nữa là ngày 30 tháng 4 , đến ngày đó em sẽ được xem đua xe đạp. 
 Hôm nay thứ mấy, ngày nào? 
30 – 7 = 23 
 Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022. 
CÚP ĐUA XE ĐẠP TRUYỀN HÌNH 
Khởi hành ở Cao Bằng từ đầu tháng tư hằng năm. 
Đua từng chặng tới các tỉnh phía Bắc, Trung Bộ (Lạng Sơn, Hà Nội, Huế,) 
Sáng 30/4 đoàn đua sẽ khởi hành từ Bảo Lộc về TP.Hồ Chí Minh. 
2.c 	Đố em 
Ngày 1 tháng 5 là thứ mấy? 
1/5 
Ngày 1 tháng 5 là C hủ N hật. 
 Ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế Lao động, đây là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
Vận dụng – Trải nghiệm 
Cô chào các em ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_khoi_2_bai_ngay_thang.pptx