Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Bảng nhân 5

Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Bảng nhân 5

Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ?

Bài giải

Số ngày bốn tuần lễ mẹ làm là:

 5 x 4 = 20 ( ngày )

Đáp số : 20 ngày

 

ppt 19 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Bảng nhân 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 2 
Bảng nhân 5 
BẢNG NHÂN 5 
5 được lấy 1 lần, ta viết: 
 5 x 1 = 5 
5 được lấy 2 lần, ta có: 
5 x 2 = 
Vậy: 5 x 2 = 10 
5 được lấy 3 lần, ta có: 
5 x 3 = 
Vậy: 5 x 3 = 15 
5 x 1 = 5 
+ 5 
5 x 2 = 10 
 + 5 
5 x 3 = 15 
5 x 4 = 
5 x 5 = 
5 x 6 = 
5 x 7 = 
5 x 8 = 
5 x 9 = 
5 x 10 = 
5 + 5 = 10 
5 + 5 + 5 = 15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
Bảng nhân 5 
5 x 1 = 
5 x 3 = 
5 x 4 = 
5 x 5 = 
5 x 6 = 
5 x 7 = 
5 x 8 = 
5 x 9 = 
5 x 10 = 
5 x 2 = 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
5 x 1 = 
5 x 3 = 
5 x 4 = 
5 x 5 = 
5 x 6 = 
5 x 7 = 
5 x 8 = 
5 x 9 = 
5 x 10 = 
5 x 2 = 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
Bảng nhân 5 
Bảng nhân 5 
5 x 1 = 
5 x 3 = 
5 x 4 = 
5 x 5 = 
5 x 6 = 
5 x 7 = 
5 x 8 = 
5 x 9 = 
5 x 10 = 
5 x 2 = 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
Luyện tập 
 Bảng nhân 5 
5 x 3 = 
5 x 5 = 
5 x 7 = 
5 x 2 = 
5 x 4 = 
5 x 6 = 
5 x 10 = 
5 x 9 = 
5 x 8 = 
5 x 1 = 
15 
25 
10 
35 
20 
30 
5 
50 
45 
40 
Bài 2 : 
Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ? 
Tóm tắt: 
1 tuần lễ : 5 ngày 
4 tuần lễ : ? ngày 
 Bảng nhân 5 
 Bài giải 
Số ngày bốn tuần lễ mẹ làm là: 
 5 x 4 = 20 ( ngày ) 
Đáp số : 20 ngày 
Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ? 
 Bài 3: Đếm thêm 5 rồi điền số thích hợp vào 
ô trống: 
5 
10 
25 
45 
15 
20 
30 
35 
40 
50 
NGỌN NẾN 
MAY MẮN 
1) Tính nhaåm: 
5 x 7= 35 
Đúng rồi! 
5 x 7 = 
5 x 8= 40 
Đúng rồi! 
5 x 8= 
5 x 4= 20 
Đúng rồi! 
5 x 4= 
5 x9 = 45 
Đúng rồi! 
5 x 9= 
5 x 2= 10 
Đúng rồi! 
5 x 2 = 
5 x 1 = 5 
Đúng rồi! 
5 x 1 = 
5 x 5 = 25 
Đúng rồi! 
5 x 5 = 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_2_bai_bang_nhan_5.ppt