Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 3: Tập viết chữ hoa B

Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 3: Tập viết chữ hoa B

VIẾT ỨNG DỤNG

a. Chữ cái nào được viết hoa

b. Khoảng cách giữa các chữ trong câu như thế nào?

Khoảng cách giữa các chữ trong câu là 1 con chữ

c. Những chữ cái nào cao 2,5 ô li?

Chữ B, b, g, h.

d. Chữ p, đ cao mấy ô li?

Chữ p, đ cao 2 ô li.

pptx 13 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 154Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 3: Tập viết chữ hoa B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC 
CHỮ HOA B 
Tập viết 
Chữ hoa B 
c) 5 ô li, 6 đường kẻ ngang 
 * Con chữ hoa B cỡ vừa cao mấy ô li và viết trên mấy đường kẻ ngang? 
a) 4 ô li, 5 đường kẻ ngang 
b) 5 ô li, 5 đường kẻ ngang 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
c) 5 ô li 
 * Con chữ hoa B cỡ nhỏ cao mấy ô li ? 
a) 2,5 ô li 
b) 3 ô li 
c) 4 nét 
 * Con chữ hoa B gồm mấy nét ? 
a) 2 nét 
b) 3 nét 
Viết chữ hoa B ( cỡ vừa) 
Viết chữ hoa B ( cỡ nhỏ ) 
Viết vào vở 
VIẾT ỨNG DỤNG 
a. Chữ cái nào được viết hoa? 
b . Khoảng cách giữa các chữ trong câu như thế nào? 
c. Những chữ cái nào cao 2,5 ô li? 
d. Chữ p, đ cao mấy ô li? 
 Khoảng cách giữa các chữ trong câu là 1 con chữ o. 
 Chữ B . 
 Chữ B , b , g, h . 
Bạn χǩ giúp đỡ ηau. 
 Chữ p, đ cao 2 ô li. 
Thực hành 
viết vở 
VIẾT VÀO VỞ 
Bạn χǩ giúp đỡ ηau. 
Dặn dò 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_viet_lop_2_tuan_3_tap_viet_chu_hoa_b.pptx