Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 2: Chiếc đồng hồ báo thức - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 2: Chiếc đồng hồ báo thức - Năm học 2021-2022

2. Chọn chữ phù hợp với ô trống: ng hay ngh ?

?ày hôm qua

?e kể chuyện

?ỉ ngơi

?oài sân

?ề nghiệp

2. Chọn chữ phù hợp với ô trống: ng hay ngh ?

ngày hôm qua

?e kể chuyện

?ỉ ngơi

?oài sân

?ề nghiệp

 

ppt 31 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 2: Chiếc đồng hồ báo thức - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba , ngày 1 1 tháng 1 năm 2022 
 Viết (Nghe viết) 
Chiếc đồng hồ báo thức 
Chiếc đồng hồ báo thức 
Hoài Khánh 
Chiếc đồng hồ báo thức 
Hoài Khánh 
Chiếc đồng hồ báo thức 
Hoài Khánh 
Chiếc đồng hồ báo thức 
Hoài Khánh 
Chiếc đồng hồ báo thức 
Hoài Khánh 
Thứ hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022 
 Viết (Nghe viết) 
Chiếc đồng hồ báo thức 
Lỗi 
Chiếc đồng hồ báo thức 
Lỗi 
Bác. 
Nhích. 
Anh 
Đi.. 
Bé. 
Chạy  
Ba  
Rung .. 
Hoài Khánh 
2 . Chọn chữ phù hợp với ô trống: ng hay ngh ? 
? e kể chuyện 
? ày hôm qua 
? ỉ ngơi 
? oài sân 
? ề nghiệp 
2. Chọn chữ phù hợp với ô trống: ng hay ngh ? 
? e kể chuyện 
ng ày hôm qua 
? ỉ ngơi 
? oài sân 
? ề nghiệp 
2. Chọn chữ phù hợp với ô trống: ng hay ngh ? 
ngh e kể chuyện 
ng ày hôm qua 
? ỉ ngơi 
? oài sân 
? ề nghiệp 
2. Chọn chữ phù hợp với ô trống: ng hay ngh ? 
ngh e kể chuyện 
ng ày hôm qua 
ngh ỉ ngơi 
ng oài sân 
? ề nghiệp 
ng oài sân 
ngh ề nghiệp 
ngh e kể chuyện 
ng ày hôm qua 
ngh ỉ ngơi 
ng oài sân 
ngh ề nghiệp 
Số thứ tự 
Chữ cái 
Tên chữ cái 
10 
g 
Giê 
11 
hát 
12 
i 
i 
13 
ca 
14 
e-lờ 
3. Viết vào vở 10 chữ cái trong bảng sau: 
Số thứ tự 
Chữ cái 
Tên chữ cái 
15 
m 
em-mờ 
16 
en- nờ 
17 
o 
18 
ô 
19 
ơ 
 Chữ A được viết bởi mấy nét? Chữ Ă và Â có điểm gì giống và điểm gì khác chữ A ? 
? 
* Quan sát, nhận xét: 
 Chữ A được viết bởi mấy nét? Chữ Ă và Â có điểm gì giống và điểm gì khác chữ A ? 
? 
- Chữ A được viết bởi 3 nét. 
- Giống ở các nét cấu tạo và độ cao. Khác là chữ Ă, Â có dấu phụ. 
* Quan sát, nhận xét: 
- Nét 1 : Gần giống nét móc ngược nhưng nghiêng về bên phải và hơi lượn ở trên đầu. 
- Nét 2 : Móc phải. 
- Nét 3 : Lượn ngang . 
- Nét 4 : Viết dấu. 
Viết nét 1 
Viết nét 2 
Viết nét 3 
Từ ĐK3 đặt bút viết nét móc ngược nghiêng về bên phải và lượn ở trên đầu, dừng bút tại ĐK6. 
Từ ĐK6 chuyển hướng bút viết nét móc phải. 
Lia bút lên khoảng giữa thân chữ A đặt bút viết nét lượn ngang từ trái sang phải. 
Viết nét 4 
Từ ĐK7 chuyển hướng bút viết nét móc (dấu ă), viết 2 nét xiên (dấu â). 
1 
2 
3 
Tình cảm mang lại ấm áp và hạnh phúc. 
Ấm áp yêu 
thương 
Ấm áp yêu thương 
Độ cao các con chữ ? 
 Cao 2 ô li rưỡi ? 
 Cao 2 ô li ? 
 Cao 1 ô li rưỡi ? 
 Cao 1 ô li ? 
Ấm áp yêu thương 
Độ cao các con chữ ? 
 Cao 2 ô li rưỡi y,h,g 
 Cao 2 ô li ? 
 Cao 1 ô li rưỡi ? 
 Cao 1 ô li ? 
Ấm áp yêu thương 
Độ cao các con chữ ? 
 Cao 2 ô li rưỡi y,h,g 
 Cao 2 ô li p 
 Cao 1 ô li rưỡi ? 
 Cao 1 ô li ? 
Ấm áp yêu thương 
Độ cao các con chữ ? 
 Cao 2 ô li rưỡi y,h,g 
 Cao 2 ô li p 
 Cao 1 ô li rưỡi t 
 Cao 1 ô li ? 
Ấm áp yêu thương 
Độ cao các con chữ ? 
 Cao 2 ô li rưỡi y, h, g 
 Cao 2 ô li p 
 Cao 1 ô li rưỡi t 
 Cao 1 ô li các chữ còn lại 
Ấm áp yêu thương 
Nêu cách đặt dấu thanh? 
? 
Các em viết bài ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_viet_lop_2_tuan_2_chiec_dong_ho_bao_thuc_nam_h.ppt