Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tiết 3: Luyện viết chữ hoa C - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tiết 3: Luyện viết chữ hoa C - Năm học 2021-2022

Câu ứng dụng: Có chí thì nên

Những người có ý chí, lòng kiên trì thì ắt sẽ làm được việc lớn lao và hoàn thành được một việc gì đó.

Phân tích câu ứng dụng

Câu ứng dụng

có mấy tiếng?

Câu ứng dụng có 4 tiếng: có, chí, thì, nên

Trong câu ứng dụng,

chữ nào phải viết hoa?

Trong câu ứng dụng, có chữ C phải viết hoa.

 

pptx 17 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 113Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tiết 3: Luyện viết chữ hoa C - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY! 
TIẾT 3 : LUYỆN VIẾT CHỮ HOA C 
Thứ ba ngày 11 tháng 01 năm 2022 
Tiếng việt (TV) 
1. LUYỆN VIẾT CHỮ C HOA 
Nét 1: nét cong trái 
Nét 2: nét cong phải 
Viết chữ C hoa 
Viết chữ C hoa 
vào bảng con 
Viết chữ C hoa 
vào Vở tập viết 
2. LUYỆN VIẾT CÂU ỨNG DỤNG 
Câu ứng dụng: Có chí thì nên 
N hững người có ý chí, lòng kiên trì thì ắt sẽ làm được việc lớn lao và hoàn thành được một việc gì đó. 
Phân tích câu ứng dụng 
Câu ứng dụng 
có mấy tiếng? 
Trong câu ứng dụng, 
chữ nào phải viết hoa? 
Câu ứng dụng có 4 tiếng: có, chí, thì, nên 
Trong câu ứng dụng, có chữ C phải viết hoa. 
Cách viết câu ứng dụng 
Viết chữ viết hoa C đầu câu. 
Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường: Nét 1 của chữ 0 tiếp liền với điểm kết thúc nét 2 của chữ viết hoa C. 
Viết câu ứng dụng vào Vở tập viết 
Có chí thì nên 
3. LUYỆN VIẾT THÊM 
Câu thơ: 
Tre già ôm lấy măng non 
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày 
Ý nghĩa câu thơ 
Tình cảm yêu thương mà mẹ dành cho con được ví như hình ảnh tre già ôm lấy măng non. 
Viết câu thơ vào Vở tập viết 
Tre gia ôm lấy măng non 
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày 
4. ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT 
Lắng nghe cô giáo chữa bài. 
Tự soát lại bài của mình 
Dặn dò: 
Về nhà các hoàn thành bài viết chữ hoa C. 
CẢM ƠN CÁC EM 
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_viet_lop_2_tiet_3_luyen_viet_chu_hoa_c_nam_hoc.pptx