Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Bài 7: Quan tâm giúp đỡ bạn - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Thủy

Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Bài 7: Quan tâm giúp đỡ bạn - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Thủy

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất: Nhân ái: Chủ động thực hiện những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.

2. Năng lực

- Nêu được một số biểu hiện của quan tâm, giúp đỡ bạn bè;

- Thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

*Năng lực chung: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi

* Năng lực riêng:

- Nhận ra được một số biểu hiện của sự quan tâm, giúp đỡ bạn; lựa chọn và thực hiện được những hành động và lời nói thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.

- Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.

- Thực hiện được những việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.

- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn; không đồng tình với thái độ, hành vi không quan tâm, giúp đỡ bạn.

 

pptx 24 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 178Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Bài 7: Quan tâm giúp đỡ bạn - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy 
XIN CHÀO CÁC EM HỌC SINH THÂN YÊU! 
LỚP 2 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH 
TRƯỜNG TIỂU HỌC HUY KHIÊM I 
ĐẠO ĐỨC LỚP 2 
NỘI QUY LỚP HỌC 
ĐẠO ĐỨC LỚP 2 
Bài 7: 
QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN 
Thứ tư ngày 19 tháng 01 năm 2022 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Phẩm chất: Nhân ái: Chủ động thực hiện những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn. 
2 . Năng lực 
- Nêu được một số biểu hiện của quan tâm, giúp đỡ bạn bè; 
- Thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè. 
* Năng lực chung: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi 
* Năng lực riêng: 
- Nhận ra được một số biểu hiện của sự quan tâm, giúp đỡ bạn; lựa chọn và thực hiện được những hành động và lời nói thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn. 
- Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn. 
- Thực hiện được những việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn. 
- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn; không đồng tình với thái độ, hành vi không quan tâm, giúp đỡ bạn . 
 Khởi động 
 Hoạt động 1 : 
Nghe và cùng hát bài hát Tình bạn. 
Bài hát: “ Tình bạn ” 
 Khởi động 
 Hoạt động 2: 
Xem hình và trả lời câu hỏi 
Khám phá 
Khám phá 
 Hoạt động 1: 
Lời nói, việc làm nào của các bạn trong tranh thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn? 
Khám phá 
 Hoạt động 2: 
Nêu thêm một số việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn . 
 Khởi động 
 HS nghe, hát theo và thực hiện một số động tác đơn giản theo bài Lớp chúng mình rất rất vui. 
Bài hát: “ Lớp chúng mình rất rất vui ” 
Luyện tập 
Luyện tập 
 Hoạt động 1: 
Nhận xét về lời nói, việc làm của Tin. Nếu là Tin, em sẽ làm gì? 
Vì sao? 
Luyện tập 
 Hoạt động 2: 
Nhận xét về lời nói, 
việc làm của C ốm . 
Luyện tập 
 Hoạt động 3: 
S ắm vai Cốm 
v à xử lí tình huống . 
Luyện tập 
 Hoạt động 3: 
S ắm vai Bin 
v à xử lí tình huống . 
Vận dụng 
Vận dụng 
Hoạt động 1: 
Chia sẻ những việc em đã làm để 
thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn . 
Vận dụng 
 Hoạt động 2 : 
Tham gia làm Cây tình b ạ n của lớp. 
Vận dụng 
Bạn bè đoàn kết, thương yêu 
 Buồn vui chia sẻ sớm chiều có nhau. 
- Xem trước bài mới. - Các em chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiết học sau học bài mới – B ài : Chia sẻ yêu thương. 
DẶN DÒ 
 BUỔI HỌC KẾT THÚC 
CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE! 
 CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_2_bai_7_quan_tam_giup_do_ban_nam_hoc_2.pptx