Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 6: Nghe viết "Ngôi trường mới" - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Yến Nhi

Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 6: Nghe viết "Ngôi trường mới" - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Yến Nhi

Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ, vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu.

 Ngô Quân Miện

ppt 10 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 6: Nghe viết "Ngôi trường mới" - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Yến Nhi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào các em lớp 2A 
PHÂN MÔN 
Chính tả 
LỚP: 2 
Nguyễn Thị Yến Nhi 
Thứ ba, ng à y 7 th á ng 12 năm 2021 
Ch í nh tả 
Ng ô i trường mới 
	Em bước v à o lớp, vừa bỡ ngỡ, vừa thấy quen th â n. Tường v ô i trắng, c á nh cửa xanh, b à n ghế gỗ xoan đ à o nổi v â n như lụa. Em thấy tất cả đều s á ng l ê n v à thơm tho trong nắng m ù a thu. 
	Ng ô Qu â n Miện 
Thứ ba, ng à y 7 th á ng 12 năm 2021 
Ch í nh tả 
Ng ô i trường mới 
Viết từ khó: 
bỡ ngỡ. 
quen thân 
ghế gỗ 
xoan đào 
Thứ ba, ng à y 7 th á ng 12 năm 2021 
Ch í nh tả 
Ng ô i trường mới 
GV đọc học sinh viết bài 
HS soát lỗi chính tả. 
Thứ ba, ng à y 7 th á ng 12 năm 2021 
Ch í nh tả 
Ng ô i trường mới 
2.Viết từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ g hoặc chữ gh để gọi tên đồ vật trong bức tranh 
Thjj2021 
g: gối, gương, gỗ 
gh: ghế, ghép hình 
Thứ ba, ng à y 7 th á ng 12 năm 2021 
Từ v à c â u 
Từ chỉ đặc điểm. Kiểu c â u Ai thế n à o? 
2.Viết 2,3 từ ngữ 
Thjj2021 
Có tiếng rộng : rộng rãi, rộng lớn, rộng thùng thình, rộng bao la, rồng rộng . 
Có tiếng sạch : sạch sẽ, sạch trơn, sạch bóng, trong sạch , hết sạch .. 
Có tiếng yên : yên lặng, yên ngựa, yên tĩnh, yên ắng, lặng yên , bình yên . 
Thứ ba, ng à y 7 th á ng 12 năm 2021 
Từ v à c â u 
Từ chỉ đặc điểm. Kiểu c â u Ai thế n à o? 
2.Viết 1,2 có từ ngữ ở bài tập 4 
Thjj2021 
Ví du: Nhà em rất sạch sẽ. 
Câu em vừa tìm được viết theo mẫu câu nào ? 
Thứ ba, ng à y 7 th á ng 12 năm 2021 
Từ v à c â u 
Từ chỉ đặc điểm. Kiểu c â u Ai thế n à o? 
6.Viết câu hỏi cho phần in đậm: 
Thjj2021 
M: Phòng học lớp em sạch sẽ. 
Phòng học lớp em như thế nào ? 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c em 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_2_tuan_6_nghe_viet_ngoi_truong_moi_na.ppt