Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 3: Nghe viết "Làm việc thật là vui" - Năm học 2021-2022

Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 3: Nghe viết "Làm việc thật là vui" - Năm học 2021-2022

Làm việc thật là vui

 Bé làm bài, bé đi học. Học xong, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em, Bé luôn luôn bận rộn, mà công việc lúc nào cũng nhộn nhịp,cũng vui!

+ Bé làm những việc gì?

quét nhà

bận rộn

nhộn nhịp

pptx 13 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 186Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 3: Nghe viết "Làm việc thật là vui" - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả( Nghe – viết) 
 Làm việc thật là vui 
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021 
Khởi động 
Khám phá 
Làm việc thật là vui 
 Bé làm bài, bé đi học. Học xong, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em, Bé luôn luôn bận rộn, mà công việc lúc nào cũng nhộn nhịp,cũng vui! 
+ Bé làm những việc gì? 
S/29 
B 
quét nhà 
bận rộn 
nhộn nhịp 
quét nhà 
bận rộn 
nhộn nhịp 
S/30 
Luyện tập 
Số thứ tự 
Chữ cái 
Tên chữ cái 
20 
 
Pê 
21 
q 
Quy 
22 
 
E-rờ 
23 
 
Ét- sì 
24 
 
Tê 
25 
 
U 
26 
 
ư 
27 
 
Vê 
28 
x 
Ích- xì 
29 
 
i- dài 
Thảo luận nhóm nhỏ 
2b. Tìm chữ cái thích hợp với mỗi . Học thuộc tên các chữ cái trong bảng. 
Số thứ tự 
Chữ cái 
Tên chữ cái 
20 
p 
pê 
21 
q 
Quy 
22 
r 
e-rờ 
23 
s 
ét- sì 
24 
t 
Tê 
25 
u 
u 
26 
ư 
ư 
27 
v 
vê 
28 
x 
ích- xì 
29 
y 
i- dài 
Học thuộc lòng 
2c. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với mỗi : 
Vần en hoặc vần eng : 
áo l  cái k  dế m  
áo l en cái k ẻng dế m èn 
Trò chơi: Tiếp sức 
Đặt câu với từ tìm được 
Hoạt động kết nối 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_2_tuan_3_nghe_viet_lam_viec_that_la_v.pptx