Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 1: Nghe viết "Ngày hôm qua đâu rồi"

Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 1: Nghe viết "Ngày hôm qua đâu rồi"

3. Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?

- Tôi là : .

- Môn học tôi yêu thích là môn Toán .

- Đồ chơi tôi yêu thích là búp bê.

- Con vật tôi yêu thích là con mèo, con chó,.

 

pptx 21 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 166Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 1: Nghe viết "Ngày hôm qua đâu rồi"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khởi động 
THỢ SĂN HẠT DẺ 
Đồng hồ là từ chỉ 
Người hay vật? 
A 
B 
Chỉ vật 
Chỉ người 
Sai mất rồi!!! 
Đúng rồi! 
+1 
Công an là từ chỉ 
người hay chỉ vật 
B 
Chỉ người 
A 
Chỉ vật 
Sai mất rồi!!! 
Đúng rồi! 
+1 
Hoàn thành câu: 
Mẹ em là.. 
Đúng rồi! 
+1 
Tiết 8 
Viết: 
Luyện tập chào hỏi. Tự giới thiệu 
1. Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu: 
A 
B 
a) Bạn Quang Hải 
b) Bút 
c) Chim sâu 
d) Cam 
1) l à một đồ dùng học tập 
2) là học sinh lớp 2A. 
3 ) là cây ăn quả. 
4) là loài chim có ích. 
2.Đặt câu hỏi cho từng bộ phận của một trong các câu trên: 
M 
Ai ( con gì, cái gì) 
là gì (là ai) ? 
Bạn Quang Hải 
là học sinh lớp 2A 
Ai 
là học sinh lớp 2A? 
Bạn Quang Hải 
là ai ? 
Cái gì 
là gì? 
Bút 
l à đồ dùng học tập. 
Cái gì là đồ dùng học tập? 
Bút là gì? 
C on gì 
là gì? 
Chim sâu 
l à loài chim có ích. 
Con gì là loài chim có ích? 
Chim sâu là gì? 
Cái gì 
là gì? 
Cam 
l à cây ăn quả. 
Cái gì là cây ăn quả? 
Cam là gì? 
2. Đặt câu hỏi cho từng bộ phận của 1 trong các câu trên 
3. Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì? 
- Tôi là : ............................................ 
- Môn học tôi yêu thích là .................. . 
- Đồ chơi tôi yêu thích là ........................... 
- Con vật tôi yêu thích là ............................ 
- Tôi là : ............................................ 
- Môn học tôi yêu thích là môn Toán . 
- Đồ chơi tôi yêu thích là búp bê. 
- Con vật tôi yêu thích là con mèo, con chó,.. 
3. Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì? 
Củng cố 
 bài học 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_2_tuan_1_nghe_viet_ngay_hom_qua_dau_r.pptx