Thiết kế bài dạy khối 2 năm 2013 - Tuần 30

Thiết kế bài dạy khối 2 năm 2013 - Tuần 30

I. Mục tiêu

-Tiếp tục củng cố m,km

II. Đồ dùng dạy - học

-Bảng phụ ,bảng con ,vở viết

III. Hoạt động dạy - học

 Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Ôn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Tính 54m + 46m = ?

GVnhận xét, cho điểm

3. Bài ôn

Bài 1: Điền dấu >;<>

1km 1000m 68m + 28m 92m

1m 10dm 9 m + 12m 1m

Bài 2 : Tính

 28m + 6 m = 18 m - 9m =

 5m + 40 m = 60km - 30km =

 42 km + 15k m = 74m - 25m =

Bài 3: Viết km hoặc m ,cm ,dm vào chỗ chấm

a. Chiều dài lớp học dài 32 .

b. Chiều dài xã Chấn Thịnh dài 5

c. lọ hoa cao khoảng 30

Chiều cao chiếc ghế ngồi khoảng 40.

4. Củng cố, dặn dò

-GV NX

 Hát

- 1 HS làm bảng, lớp làm bảng con

-HS đọc Y/CBT 1

-4HS lên bảng làm

-Cả lớp làm vở

-HS NX

-HS đọc YCBT 2

-2HS lên bảng làm

-Cả lớp làm vở

-HS NX

-HS đọc YC bài tập 3

-4HS lên bảng làm

-Cả lớp làm vào vở

-HS NX

-HS Nêu lại cáh đọc và viết km

 

doc 6 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 17/11/2017 Lượt xem 582Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy khối 2 năm 2013 - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 
 Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013
Tiết 92: 
Toán
Ôn tập
I. Mục tiêu 
-Tiếp tục củng cố m,km 
II. Đồ dùng dạy - học 
-Bảng phụ ,bảng con ,vở viết 
III. Hoạt động dạy - học
 Hoạt động của GV 
 Hoạt động của HS 
1. Ôn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ
- Tính 54m + 46m = ?
GVnhận xét, cho điểm
3. Bài ôn
Bài 1: Điền dấu >;<;=
1km  1000m 68m + 28m  92m 
1m  10dm 9 m + 12m  1m 
Bài 2 : Tính 
 28m + 6 m = 18 m - 9m = 
 5m + 40 m = 60km - 30km = 
 42 km + 15k m = 74m - 25m = 
Bài 3: Viết km hoặc m ,cm ,dm vào chỗ chấm 
a. Chiều dài lớp học dài 32 .
b. Chiều dài xã Chấn Thịnh dài 5
c. lọ hoa cao khoảng 30 
Chiều cao chiếc ghế ngồi khoảng 40..
4. Củng cố, dặn dò 
-GV NX 
Hát 
- 1 HS làm bảng, lớp làm bảng con
-HS đọc Y/CBT 1
-4HS lên bảng làm 
-Cả lớp làm vở 
-HS NX 
-HS đọc YCBT 2
-2HS lên bảng làm 
-Cả lớp làm vở 
-HS NX 
-HS đọc YC bài tập 3
-4HS lên bảng làm 
-Cả lớp làm vào vở 
-HS NX 
-HS Nêu lại cáh đọc và viết km 
Thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2013
Tiết 39: 
Ôn tiếng việt
Luyện đọc bài :Xem truyền hình
I. Mục tiêu 
-Rèn HS đọc ltrơn toàn bài , biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu .Có ý thức đọc đúng các câu hỏi ,câu cảm .
- Đọc phân biệt lời người kể và nhân vật Liên ,cô phát thanh viên, những người xem
-Hiểu nghĩa một số từ ngữ khó : háo hức ,bình phẩm .
 - Hiểuvai trò quan trọng của vô tuyến truyền hình trong đời sống con người ,biết xem VTTH để nâng cao hiểu biết ,bồi dưỡng tình cảm .
 II. Đồ dùng dạy - học 
- Tranh minh họa SGK 
III. Hoạt động dạy - học 
 Hoạt động của GV 
 Hoạt động của HS 
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc bài: Ai ngoan sẽ được thưởng 
GV nhận xét, cho điểm 
3. Bài ôn
a. Giới thiệu bài 
-GV nêu mục đích của bài 
b. HD Luyện đọc 
-HD đọc 
+Đọc từng câu 
+Đọc từng đoạn + GV HD đọc đúng một số câu dài 
+GV HD cách ngắt giọng các câu đúng 
-Thi đọc từng đoạn trong nhóm 
-Thi đọc CN ( đọc hay nhất ) 
c. Tìm hiểu bài 
-GV nêu câu hỏi SGK 
-Nội dung bài :
4. Củng cố, dặn dò 
-GV NX 
- 1 HS đọc
HS nghe
-HS đọc nối tiếp nhau +từ khó đọc 
-HS nêu 
-HS Đọc tiếp nối đoạn +giải nghĩa từ khó 
-HS thi đọc trong nhóm
-Thi đọc cá nhân giữa các nhóm với nhau 
-HS bình bầu nhóm đọc hay ,cá nhân đọc hay nhất 
-HS trả lời - HS NX 
-HS NX 
-HS nêu ND bài 
-Chuẩn bị bài sau 
Tiết 93: 
Toán
Ôn tập
I. Mục tiêu 
-Tiếp tục củng cố m,km,mm,dm ,cm 
II. Đồ dùng dạy - học 
-Bảng phụ ,bảng con ,vở viết 
III. Hoạt động dạy - học 
 Hoạt động của GV 
 Hoạt động của HS 
1. Ôn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra VBT
- GV nhận xét, cho điểm
3. Bài ôn
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
 5cm = mm 4dm =.. .mm
 1m =.mm 30cm =mm
Bài 2 : Tính 
45m + 22m = 65km - 45km = 
12mm+ 34mm = 3km x 8 = 
 42mm - 12mm = 18km : 3 = 
Bài 3: Quãng đường từ nhà Lan tới trường dài 33km ,Lan đã đi được 13 km .Hỏi Lan còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô mét nữa để đến được trường ? 
4. Củng cố, dặn dò 
-GV NX 
Hát 
- 3 HS
-HS đọc Y/CBT 1
-4HS lên bảng làm 
-Cả lớp làm vở 
-HS NX 
-HS đọc YCBT 2
-2HS lên bảng làm 
-Cả lớp làm vở 
-HS NX 
-HS đọc YC bài tập 3
-1HS lên bảng làm 
-Cả lớp làm vào vở 
-HS NX 
-HS Nêu lại cáh đọc và viết km 
Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2013
Tiết 8: 
Tiếng việt
Ôn luyện từ và câu
I. Mục tiêu 
-Củng cố vốn từ về cây cối 
-Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ (để làm gì?) .
II. Đồ dùng dạy - học 
-GV : Bảng phụ 
-HS : vở ôn chiều 
III. Hoạt động dạy - học 
 Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS 
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ 
-Em hẫy nêu một số loài cây mà em biết 
-GV NX cho điểm 
3. Bài ôn
Bài 1 Hãy kể tên các bộ phận của một cây ăn quả ? 
Bài 2: (viết ) Đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ (Để làm gì? )
-GV HD Hs quan sát tranh ,nói về việc làm của hai bạn nhỏ trong tranh ( Bạn gái đang tưới nước cho cây .Bạn trai nhổ cỏ và bón phân cho cây ) 
-GV thu chấm một số bài và NX 
4. Củng cố, dặn dò 
-GV NX 
-Hát 
-1,2HS trả lời 
-HS NX bổ sung 
- 1HS đọc yêu cầu BT1 
-Cả lớp làm miệng 
-HS NX - bổ sung 
-1HS đọc YCBT 2
-HS làm vở 
Mẫu : 
-Hỏi: Bạn nhỏ tưới nước cho cây để làm gì ? 
-Đáp : Bạn nhỏ tưới nước cho cây để cây xanh tốt .
-HS NX 
-HS nêu lại ND 
-Chuẩn bị bài sau 
Tiết 94: 
Toán
Ôn tập
I. Mục tiêu 
-Tiếp tục củng cố có ba chữ số và viết số thành tổng các trăm ,chục ,đơn vị 
II. Đồ dùng dạy - học 
-Bảng phụ ,bảng con ,vở viết 
III. Hoạt động dạy - học 
 Hoạt động của GV 
1. Ôn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
Số 321 gồm..trăm ..chục ..đơn vị 
Số 789= trăm ? chục ? đơn vị ?
- GV nhận xét, cho điểm
3. Bài ôn
Bài 1: Nối (theo mẫu ) 
300+80+5
385 
100+20+3
214
200+10+4
123
5 00 +40 
307
300+7
540
Bài 2 : Viết (theo mẫu )
Mẫu : 586= 500+80+6
 491=
 347= 
 692=
 402=
 900=
 999=
 Bài 3: Viết (theo mẫu )
Số 789 gồm 7trăm 8chục và 9đơn vị 
Số 562 gồm ..trăm ..chục ..đơn vị 
Số 218 gồm ..trăm ..chục ..đơn vị
Số 921 gồm ..trăm ..chục ..đơn vị
Số 750 gồm ..trăm ..chục ..đơn vị
Số 183 gồm ..trăm ..chục ..đơn vị
Số 569 gồm ..trăm ..chục ..đơn vị
4. Củng cố, dặn dò 
-GV NX 
 Hoạt động của HS 
Hát 
-HS nêu lại viết thành tổng 
-HS đọc Y/CBT 1
-4HS lên bảng làm 
-Cả lớp làm vở 
-HS NX 
-HS đọc YCBT 2
-3HS lên bảng làm 
-Cả lớp làm vở 
-HS NX 
-HS đọc YC bài tập 3
-6 HS lên bảng làm 
-Cả lớp làm vào vở 
-HS NX 
-HS Nêu lại cáh viết số thành tổng 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 30.doc