Giáo án Tổng hợp môn học lớp 2 - Tuần số 8 (chuẩn)

Giáo án Tổng hợp môn học lớp 2 - Tuần số 8 (chuẩn)

Thứ hai ngày 27 thng 9 năm 2010

BUỔI SÁNG

Đạo đức

Tiết: 8. CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết 2)

A-Mục tiu:

 - Biết: trẻ em cĩ bổn phận tham gia lm những việc nh ph h ợp với khả

năng để giúp đỡ ơng b, cha mẹ.

-Tham gia một số việc nh ph hợp với khả năng.

-Học sinh khá giỏi: Nêu được ý nghĩa của làm việc nhà. Tự giác tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng.

-GDBVMT:Giáo dục các em chăm làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi và khả năng như:quét dọn nhà cửa, sân vườn, rửa ấm chén, chăm sóc cay trồng, vật nuôi là làm môi trường, thêm sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường.

B-Tài liệu, phương tiện:

Các tấm thẻ nhỏ để chơi trị chơi "Nếu thì".

C-Các hoạt động dạy học:

 

doc 25 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 11/12/2019 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn học lớp 2 - Tuần số 8 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 8
Ngày
Buổi
Môn
Bài dạy
Thứ hai 27/9/2010
Sáng
Chào cờ
Đạo đức
Tập đọc
Tập đọc
Chăm làm việc nhà(tiết2)
Người mẹ hiền(tiết1)
Người mẹ hiền(tiết2)
Chiều
Tốn
LT.Toán
LT.Đọc
36+15
Thực hành vở bài tập
Người mẹ hiền
Thứ ba
28/9/2010
Sáng
Chính tả
Tóan
Luyện từ và câu
Tập chép: Người mẹ hiền
Luyện tập
Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy
Thứ tư
29/9/2010
Sáng
Tập đọc
Tóan
TNXH
Bàn tay dịu dàng
Bảng cộng
Ăn uống sạch sẽ
Chiều
LT.Đọc
LT.Toán
Rèn chính tả: nghe viết lại Bàn tay dịu dàng
Thực hành vở bài tập
Thứ năm
30/9/2010
Sáng
Tập viết
Tóan 
Chính tả
Chữ hoa: G
Luyện tập
Nghe viết: Bàn tay dịu dàng
Thứ sáu
1/10/2010
Sáng
TLV
Tóan
Kể chuyện
Thủ công
Mời, nhờ, yêu cầu , đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi.
Phép cộng có tổng bằng 100.
Người mẹ hiền
Gấp thuyền phẳng đáy không mui(tiết2)
Chiều
Luyện đọc
LT.Toán
SHL lớp
Ôn tập 2 bài đọc trong tuần
Thực hành vở bài tập.
Tuần 8.
Thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2010
BUỔI SÁNG
Đạo đức
Tiết: 8. CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết 2)
A-Mục tiêu: 
 - Biết: trẻ em cĩ bổn phận tham gia làm những việc nhà phù h ợp với khả 
năng để giúp đỡ ơng bà, cha mẹ..
-Tham gia một số việc nhà phù hợp với khả năng.
-Học sinh khá giỏi: Nêu được ý nghĩa của làm việc nhà. Tự giác tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng.
-GDBVMT:Giáo dục các em chăm làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi và khả năng như:quét dọn nhà cửa, sân vườn, rửa ấm chén, chăm sóc cay trồng, vật nuôilà làm môi trường, thêm sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường.
B-Tài liệu, phương tiện:
Các tấm thẻ nhỏ để chơi trị chơi "Nếuthì".
C-Các hoạt động dạy học: 
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
GV đọc câu hỏi:
Trẻ em cĩ bổn phận làm những việc nhà phù hợp với bản thân.
-Chỉ làm việc nhà khi bố mẹ nhắc nhở.
Trả lời bằng phiếu.
- Nhận xét, tuyên dương.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hơm nay các em sẽ tiếp tục học bài: Chăm làm việc nhà (tiết 2) à ghi.
2-Hoạt động 1: Tự liên hệ
-Ở nhà em đã tham gia làm những việc gì? Kết quả của cơng việc đĩ?
-Những việc đĩ do bố mẹ em phân hay em tự giác làm?
-Sắp tới em mong muốn tham gia những cơng việc gì? Em sẽ nêu với bố mẹ ntn?
-GV khen những HS chăm chỉ.
*GV kết luận: Hãy tìm những việc nhà phù hợp với khả năng và bày tỏ nguyện vọng muốn được tham gia của mình đối với cha mẹ.
Bài tập 5: Đánh dấu cộng trước ý kiến em tán thành.
3-Hoạt động 2: Đĩng vai.
Thảo luận cặp đơi (2 HS). Đại diện trả lời trước lớp. Lớp nhận xét.
Cả lớp.
-Chia nhĩm:
Nhĩm 4
+Trường hợp 1: Hịa đang quét nhà thì bạn đến rủ đi chơi. Hịa sẽ
+Trường hợp 2: Anh (Chị) của Hịa nhờ Hịa gánh nước, cuốc đất. Hịa sẽ
Em cĩ đồng tình với cách ứng xử của các bạn lên đĩng vai khơng? Vì sao? Nếu ở vào trường hợp đĩ em sẽ làm gì?
*GV kết luận: 
+Trường hợp 1: Cần làm xong việc rồi mới đi chơi.
+Trường hợp 2: Cần từ chối và giải thích em cịn quá nhỏ chưa thể làm những việc như vậy.
Đại diện đĩng vai. Lớp nhận xét, bổ sung.
4-Hoạt động 3: Trị chơi: "Nếuthì".
-GV chia thành 2 nhĩm: "Chăm" và "Ngoan".
-GV phát phiếu cho 2 nhĩm với nội dung:
+Nếu mẹ đi làm về tay xách túi nặng
+Nếu em bé muốn uống nước
+Nếu nhà cửa bề bộn sau khi liên hoan
+Nếu anh (chị) của bạn quên khơng làm việc nhà
+Nếu mẹ đang chuẩn bị nấu cơm
+Nếu quần áo phơi ngồi dây đã khơ
+Nếu bạn được phân cơng một việc quá sức của mình
+Nếu bạn muốn tham gia làm một việc nhà khác ngồi những việc mà mẹ đã phân cơng
-GV hướng dẫn HS chơi (Mỗi nhĩm cĩ 4 phiếu, khi nhĩm "Chăm" đọc ttình huống thì nhĩm "Ngoan" phải cĩ câu trả lời nối tiếp bằng "thì" và ngược lại. Nhĩm nào cĩ nhiều câu trả lời đúng thì nhĩm đĩ thắng.
Tổng kết trị chơi.
*Kết luận chung: Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền lợi và bổn phận của trẻ em.
HS chơi.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dị 
-Nếu em đang dọn dẹp nhà cửa mà bạn tới rủ đi chơi thì em sẽ làm gì?
* Chăm làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi và khả năng như:quét dọn nhà cửa, sân vườn, rửa ấm chén, chăm sóc cay trồng, vật nuôilà làm môi trường, thêm sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường
Làm xong rồi mới đi.
Liên hệ những việc mình làm được.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét. 
Rút kinh nghiệm:..
Tập đoc
NGƯỜI MẸ HIỀN
A-Mục đích yêu cầu:
-Đọc đúng, rõ ràng tồn bài. Đọc trơn biết ngắt nghỉ hơi đúng; bước đầu đọc rõ lời các nhân vật trong bài.
-Hiểu nội dung: Cơ giáo như người mẹ hiền, vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em HS nên người.(Trả lời được câu hỏi SGK)
B-Đồ dùng dạy học: 
Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK.
C-Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: cơ giáo lớp em
Nhận xét - Ghi điểm.
hocthuộclịng trả lời câu hỏi.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Cơ giáo trong bài tập đọc các em hơm nay đúng là người mẹ hiền của HS, chúng ta cùng đọc và tìm hiểu bài.
2-Luyện đọc:
-GV đọc mẫu.
-Gọi HS đọc nối tiếp từng câu à hết
Cá nhân.
-Hướng dẫn đọc từ khĩ:khơng nên nổi, trốn, lách
Cá nhân, Đồng thanh.
-Chia bài: 4 đoạn.
-Gọi HS đọc từng đoạn à hết.
Nối tiếp.
-GV giải thích từ ngữ khĩ: gánh xiếc, tị mĩ, lấm lem
-Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhĩm.
+Đến lượt Nam cố lách ra/ thì bác bảo vệ vừa tới,/nắm chặt hai chân em://”Cậu nào đây?/ Trốn học hả?”/
+ Cơ xoa đầu Nam/và gọi Minhđang thập thị ở cửa lớp vào,/nghiêm giọng hỏi://”Từ nay các em cĩ trốn học đi chơi nữa khơng?”//
Cá nhân
- Đọc trong nhĩm(Học sinh yếu đọc nhiều lần)
-Gọi HS 4 HS đọc 4 đoạn.
Đại diện nhĩm
-Hướng dẫn HS đọc tồn bài.
Đồng thanh. 
Tiết 2:
3-Tìm hiểu bài:
-Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi đâu?
-Nam trả lời Minh như thế nào?
- Minh nĩi với Nam thế nào?
-1 em đọc to đoạn 1, trả lời câu hỏi
(rốn học ra phố xem xiếc.)
-HS yếu: Cổng trường khố trốn ra sao được?
- Học sinh Yếu: Tớ biết cĩ một chỗ tường thủng
- Vậy các bạn ấy đỉnha phố bằng cách nào?
Chui qua lỗ tường thủng.
-Ai chui ra trước và ai bị bác bảo vệ bắt lại.
-Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, cơ giáo làm gì?
-Học sinh yếu: Minh ra trước và Nam bị bác bảo vệ bắt lại.
-Cơ bảo: Bác nhẹ tay kẻođỡ em ngồi dậy.
-Cơ giáo làm gì khi Nam khĩc?
Xoa đầu Nam an ủi.
-Người mẹ hiền trong bài là ai?
Cơ giáo.
4-Luyện đọc lại
-Hướng dẫn HS tự phân các vai để đọc tồn bài.
2- nhĩm trình bày.
Nhận xét
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dị 
-Tại sao cơ giáo trong bài được gọi là người mẹ hiền?
Hoc sinh giỏi: Vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo các em học sinh nên ngưịi.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét. 
Rút kinh nghiệm:
..
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Chính tả
Tiết: 15. Tập chép: NGƯỜI MẸ HIỀN
A-Mục đích yêu cầu: 
-Chép lại chính xác bài CT, trình bày đúng lời nĩi nhân vật trong bài.
-Khơng mắc quá 5 lỗi trong bài.
-Làm được BT2;BT3b.
B-Đồ dùng dạy học: 
Viết sẵn đoạn chép. VBT.
C-Các hoạt động dạy học: 
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: nguy hiểm, cúi đầu, lũy tre.
Nhận xét - Ghi điểm.
Bảng con.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hơm nay các em sẽ lại một đoạn bài "Người mẹ hiền" và làm bài tập chính tả - ghi.
2-Hướng dẫn tập chép:
-Gọi HS đọc bài tập chép ở bảng.
2 HS.(Học sinh yếu)
+Vì sao Nam khĩc?
Đau và xấu hổ.
+Cơ giáo nghiêm giọng hỏi 2 bạn ntn?
Từ naychơi nữa khơng?
+Trong bài cĩ những dấu câu nào?
Dấu: , : . - ?
+Câu nĩi của cơ giáo cĩ dấu gì ở đầu câu và dấu gì ở cuối câu?
Dấu - ở đầu câu và dấu ? ở cuối câu.
-Hướng dẫn HS viết từ khĩ: xấu hổ, bật khĩc, xoa đầu, thập thị, cửa lớp, trốn học
Bảng con.
-Cho HS viết vào vở.
Nhắc nhở tư thế ngồi, cách càm bút, để vở
Viết vở.
 Đổi vở dị lỗi.
-Chấm 12 bài (Tổ 1,2)
3-Hướng dẫn làm bài tập
-BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
Cá nhân.
Hướng dẫn điền vào bảng con: đau, cao, đau.
Bảng con. Nhận xét.
-BT 3b Gọi HS đọc yêu cầu bài.
muốn, muồn, uống, ruộng.
Đố HS là cái gì? (Là cái bút)
Điền uơn/uơng.
Làm vở bài tập, Cá nhân chữa bảng.
Nhận xét. Tự chấm.
Học sinh giỏi: Đọc lại bài hồn chỉnh.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dị
-Cho HS viết lại: nghiêm giọng, xin lỗi.
Bảng con.
-Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét. 
Rút kinh nghiệm:
..
Toán
Tiết: 37. LUYỆN TẬP
A-Mục tiêu: 
-Thuộc bảng 6,7,8,9 cộng với một số.
-Biết thực hiện phép cộng cĩ nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài tốn về nhiều hơn cho dưới dạng sơ đồ.
-Biết nhạn dạng hình tam giác.
B-Chuẩn bị: SGK.
C-Các hoạt động dạy học: 
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
 39
 16
 55
 36
 24
 60
Bảng con
-Nhận xét - Ghi điểm.
01 HS làm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Để củng cố lại các cơng thức cộng qua 10 thì hơm nay chúng ta sẽ học bài Luyện tập - ghi bảng.
2-Luyện tập:
-BT 1/3: Gọi HS nhẩm
6+5= 6+6= 6+7= 6+8=
5+6= 6+10= 7+6= 6+9=
8+6= 9+6= 6+4= 4+6=
Học sinh chơi trị chơi truyền miệng.
-BT 2/37Viết số thích hợp vào ơ trống.
Đọc yêu cầu , thực hiẹn SGK, cá nhân chữa bảng lớp.
-BT 4/Giải tốn cĩ lời văn.
Cá nhân đọc yêu cầu, trả lời câu hỏi..
-Chấm bài: 12bài.
Bài 5 :Trong hình bên cĩ mấy hình tam giác ?
Giải vở. 
 Bài giải :
 Số cây đội 2 trồng được là :
46+5= 51 (cây)
Đáp số : 51 cây
Giải bảng. Nhận xét. 
- Thực hiện bảng con.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dị
-Trị chơi: Leo núi hái hoa.
Nhận xét.
3 dãy lần lượt chiến đấu.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét. 
Rút kinh nghiệm:
..
Luyện từ và câu
Tiết: 8. TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG - TRẠNG THÁI - DẤU PHẨY
A-Mục đích yêu cầu: 
-Nhận biết và bước đầu biết dùng mốtố từ chỉ hoạt động, trạng thái của lồi vật và sự vật trong câu(BT1, BT2)
-Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu(BT3)
B-Đồ dùng dạy học: 
Viết sẵn BT.VBT.
C-Các hoạt động dạy học: 
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm:
 Cơ Maimon tiếng việt.
 Cơ..cho chúng em làm bài.
 Cơ .chúng em học chăm.
- Nhận xét- cho điểm.
Làm bảng-3 HS làm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Trong tiết học này, các em tiếp tụ ... được từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền.
- Học sinh khá giỏibiết phan vai dựng lại câu chuyện.(BT2)
B-Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa truyện trong SGK.
C-Các hoạt động dạy học: 
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS kể lại "Người thầy cũ".
Nhận xét - Ghi điểm.
1HS kể 
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết kể chuyện hơm nay các em sẽ dựa vào bài Tập đọc đã học kể lại từng đoạn câu chuyện "Người mẹ hiền".
2-Hướng dẫn kể chuyện:
-Gọi HS đọc yêu cầu bài.
Cá nhân.
-Cho HS quan sát tranh.
Quan sát đọc lời nhân vật trong tranh.
-Hướng dẫn HS kể mẫu trước lớp đoạn 1. GV cĩ thể gợi ý.
Dựa vào tranh 1 kể.
Hai nhân vật trong tranh là ai? Nĩi cụ thể hình dáng từng nhân vật.
Hai cậu trị chuyện với nhau chuyện gì?
Gọi HS kể lại.
-Hướng dẫn HS tập kể từng đoạn câu chuyện theo nhĩm các đoạn 2, 3, 4.
3 nhĩm.
-Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo vai.
B1: GV là người dẫn truyện.
B2: Kể theo nhĩm.
B3: HS các nhĩm thi kể trước lớp.
4 HS (4 vai: Minh, cơ)
Mỗi nhĩm 5 em (6 nhĩm).
Nhận xét.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dị 
-Gọi nhĩm kể hay nhất kể lại.
-Về nhà tập kể lại - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét. 
Rút kinh nghiệm:
Thủ công
GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHƠNG MUI
A-Mục tiêu: 
-HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy khơng mui.
-Gấp được thuyền phẳng đáy khơng mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
* Học sinh khá giỏi: Gấp được thuyền phẳng đáy khơng mui. Hai mui thuyền cân đối.Các nếp gấp phẳng, thẳng.
B-Đồ dùng dạy học: 
Thuyền phẳng đáy khơng mui mẫu. Quy trình gấp thuyền, Ti êu chu ẩn đ ánh giá.
C-Các hoạt động dạy học: 
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
-Gọi HS nêu lại cách gấp thuyền đã học ở tiết 1.
-Nhận xét.
HS nêu.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hơm nay các em sẽ thực hành gấp thuyền phẳng đáy khơng mui(t2) -Ghi.
2-HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy khơng mui
-Goi HS nêu lại cách gấp.
-GV treo quy trình gấp lên bảng.
-GV nhắc lại các bước gấp.
+Bước 1: Gấp các nếp cách đều nhau.
+Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền.
+Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy khơng mui.
-Cho HS gấp.
-GV theo dõi, sửa sai.
-Hướng dẫn HS trang trí, trình bày sản phẩm.
-GV chọn sản phẩm đẹp cho HS xem.
HS nêu.
Quan sát.
Cá nhân thực hành gấp thuyền.
Theo nhĩm.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dị 
-Tuyên dương những bài đẹp
-Về nhà tập gấp lại - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét. 
Rút kinh nghiệm:..
.
Thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2010
CHIỀU
Toán
Tiết: 36. 36 + 15
A-Mục tiêu: 
-Biết thực hiện phép cộng cĩ nhớ trong phạm vi 100, dạng 36+15.
-Biết giải bài tốn theo hình vẽ bằng một phép tính cộng cĩ nhớ trong phạm vi 100.
B-Đồ dùng dạy học: 
4 bĩ que tính, 11 que tính rời , bảng phụ, SGK.
C-Các hoạt động dạy học: 
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Cho HS làm:
26
5
66
9
Bảng con
- 1 em đọc lại bảng cộng 6 cộng với một số.
Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hơm nay chúng ta học bài: 36 + 15
2-Giới thiệu phép cộng 36 +15
-GV nêu bài tốn: Cĩ 36 que tính, thêm 15 que tính nữa. Hỏi cĩ tất cả bao nhiêu que tính?
HS thực hành trên que tính.
-GV ghi bảng: 36 + 15 = ?
-Gọi HS nêu kết quả: nhưvậy cĩ tất cả bao nhiêu que tính?
51
-Gọi HS nêu cách tính.
Lấy 4 que ở 15 gộp với 6 que ở 36 thành 1 bĩ. Như vậy thành 5 bĩ và 1 que = 51 que tính.
36 + 15 =? Ghi bảng.
51
-Yêu cầu HS nếu cách đặt tính, tính.
HS nêu.
-GV ghi bảng:
36
15
51
6 + 5 = 11, viết 1 nhớ 1.
3 + 1 = 4, thêm 1 = 5, viết 5.
Nhiều HS nhắc lại (HS yếu).
3-Thực hành
-BT 1/36: Tính:
16
 29
 45
26
 38
 64
36
 47
 83
46
 36
 82
56
 25
 81
Bảng con,bảng lớp (HS yếu). Nhận xét.
-BT 2/36 Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là
a) 36 và 18
b) 24 và 19
Đọc yêu cầu.Thi đua 3 dãy bàn.
Lần 1: 36 Lần 2: 24
19
54 43
- Nhận xét, tuyên dương.
-BT 3/36: Yêu cầu HS đọc đề
- 1 em giỏi đọc đề theo tĩm tắt.
- Ch ấm đ đi ểm- nh ận x ét.
Làm vở. 1 HS làm bảng ph ụ(hs)
Số ki-lơ-gam bao gạo và bao ngơ nặng là:
46 + 27 = 73 (kg)
 ĐS: 73kg.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dị
B ảng con.
36 + 15 = ?
51
-1 em nêu lại cách đặt tính rồi tính.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét. 
Rút kinh nghiệm:
.
.
Hướng dẫn luyện tập Toán
Thực hành vở bài tập tốn
I.M ục ti êu: C ủng cố kĩ năng thực hiện phép tính 36+15.Khắc sâu kiến thức cho học sinh khi học xong bài.
- Học sinh yếu được luyện tập nhiều.Thực hành vở bài tập tốn một cách thành thạo.
II.Chuẩn ị: VBT tốn.
III.Các hoạt động dạy học:
-BT 1/38: Tính:
26
19
45
38
26
64
46
37
83
56
26
82
76
15
91
Bảng con. 1 HS làm bảng lớp (HS yếu). Nhận xét.
-BT 2/38: Đặt tính rồi tính
26
18
44
46
29
75
27
16
43
66
 6
72
HS làm nhĩm-2 nhĩm. Đại diện trình bày. Lớp nhận xét. Tự chấm.
-BT 3/38: Yêu cầu HS đọc đề:
Yêu cầu HS làm vào vở.
Số ki-lơ-gam bao gạo và bao ngơ nặng là:
46 + 36 = 82 (kg)
ĐS: 82 kg.
Làm vở b ài t ập. 1 HS làm bảng (HS yếu). Lớp nhận xét. Đổi vở chấm.
________________________________________________
Luyện đọc
Người mẹ hiền
I. Mục tiêu: Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng, khắc sâu kiến thức cho các em.
Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc nhanh, đọc lưu lốt.Học sinh yếu được đọc nhiều.
Bước đầu biết đọc diẽn cảm bài đọc.
II.Chuẩn bị: SGK, bảng phụ.
III.Các hoạt động dạy học:
Hướng dãn đọc những từ các em phát âm sai.
Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
Theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu , đọc cịn chậm.
Hướng dẫn các em đọc diễn cảm bài đọc.
- Nhận xét chung bài đọc.
- Học sinh yếu đọc nhiêù.
-Cá nhân nối tiép đọc từng câu.
-Đọc từng đoạn, cả bài.
-Đại diện nhĩm thi đọc
Cả nhĩm đọc đồng thanh.
Cả lớp đồng thanh.
Học sinh giỏi: Thi đọc diễn cảm.
Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010
CHIỀU
Hướng dẫn luyện tập
Rèn chính tả. Nghe viết lại bài: Bàn tay dịu dàng
I.Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nghe viết chính tả.Thực hiện quy tắt viết hoa chữ đầu câu, tên riêng.
- Rèn kĩ năng viết dúng, viết đẹp.Khắc sâu kiến thức cho các em thực hành viết.
II.Chuẩn bị: SGK, bảng phụ.
III.Các hoạt động dạy học:
1.Ơn lại kĩ năng đọc.
- Nhận xét, chữa sai cho các em.
2. Nêu yêu cầu trước khi cho các em viết.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Về nhà xem lại viết những chữ sai nhiều.
- Nối tiếp đọc lại doạn cần viết .
- Đọc trong nhĩm- tìm ra từ khĩ.
- Viết bảng con từ khĩ vừa tìm.
- Viết vào vở.
* Thầy giáo bước vào lớp.Thầy bắt đầu kiểm tra bài làmở nhà của học sinh.
 Khi thầy đến gần, An thì thào buồn bã:
- Thưa thầy, hơm nay em chưa làm bài tập.
 Thầy nhẹ nhàng xoa đầuAn.Bàn tay thầy diu dàng, đầy trìu mến thương yêu..
- Tự sốt lại lỗi.
- Chữa lại từ đúng hồn chỉnh
Luyện toán
Thực hành vở bài tập tốn
I.Mục tiêu:-Giúp HS củng cố về cộng nhẩm trong phạm vi bảng cộng (cĩ nhớ).
-Kỹ năng tính và giải bài tốn. So sánh các số cĩ 2 chữ số.
- Thực hành giải bài tập ở vở bài tập
II.Chuẩn bị: vở bài tập, bảng phụ.
III.C ác hoạt động dạy học:
2-Luyện tập:
-BT 1/41: Gọi HS đọc đọc đề
9 + 8 = 
2 + 9 = 
3 + 8 = 
Làm miệng. Gọi HS yếu làm.
Nhận xét.
7 + 6 = 
4 + 8 = 
7 + 7 = 
--Bt2: Ghi kết quả tính 
BT 3/41: Hướng dẫn HS tính:
Thực hành vào vở bài tập
8+5+1=14
8+6=14..
..
34
38
72
56
29
85
7
78
85
18
55
73
Bảng con - 2 bài - Nhận xét. Làm vở bài tập - Đọc kết quả (HS yếu đọc). N.xét. Tự chấm.
-BT 4/41: Gọi HS đọc đề 
Tĩm tắt: 
Mẹ: 56 quả cam.
Chị: nhiều hơn mẹ 18 quả cam
Chị: ? quả cam.
BT5: Điền chữ số thích hợp vào ơ trống:
Giải:
Số quả cam chị hái được là:
18 + 56 = 74 (quả cam)
ĐS: 74 quả cam.
89<.0 
. .>98.
Làm vở bài tập. 1 HS giải bảng. Lớp nhận xét. Đổi vở chấm.
Thi đua 3 dãy bàn.
Nhận xét chung, tuyên dương.
Chuẩn bị bài sau: Phép cộng cĩ tổng bằng 100
Thứ sáu ngày 1 tháng 10 năm 2010
CHIỀU
Luyện đọc
Ơn 2 bài đọc trong tuần
Người mẹ hiền
Bàn tay dịu dàng.
I.Mục tiêu:
-Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng. Khắc sâu kiến thức đã học trong 
tu ần.Rèn kĩ năng đọc dúng, chính xác các cụm từ, câu, đoạn.
- Học sinh yếu được luyện đọc nhiều lần.Bước đầu biết đọc diễn cảm bài đọc.
II.Chu ẩn b ị: SGK, bảng phụ.
III.C ác ho ạt đ ộng d ạy h ọc:
1. Người mẹ hiền
2.Bàn tay dịu dàng
- Theo dõi, sửa sai cho các em.
Rèn học sinh yếu đọc đúng
Học sinh dõi đ ọc diến cảm.
- Nhận xét chung, chuẩn bị tuấn sau
D ày1
D ãy2
- Lần lượt từng dãy đọc chéo nhau.
- Đọc nối tiếp từng câu
Đoạn
Bài.
- Đọc trong nhĩm.
 Đại diện nhĩm thi đọc bài
Cả nhĩm thi đoc
Cả lớp đọc đồng thanh.
- cá nhân thi đọc diễn cảm.
_____________________________________________
Hướng dẫn luyện tập Toán
Thực hành vở bài tập
 A-Mục tiêu: 
-Giúp HS tự thực hiện phép cộng cĩ nhớ cĩ tổng bằng 100.
-Vận dụng phép cộng cĩ tổng bằng 100 khi làm tính hoặc giải tốn.
- Củng cố và khắc sâu kiến thức khi giải bài ở vở bài tập
-BT 1/42: Hướng dẫn HS làm:
Bảng con.
77
23
100
65
35
100
39
61
100
HS yếu làm bảng lớp.
Nhận xét.
-BT 2/42: Hướng dẫn HS nhẩm
Làm miệng (HS yếu).
80 + 20 = 100
40 + 60 = 100
Lớp nhận xét.
70 + 30 = 100
10 + 90 = 100
-BT 4/42: Gọi HS nêu đề bài:
Cá nhân.
Tĩm tắt:
Lớp 1: 88 học sinh.
Lớp 2: nhiều hơn lớp 1 là 12 học sinh.
Lớp 2 ? học sinh.
Giải:
Số HS lớp 2 trường đĩ cĩ là:
88 + 12 = 100 (HS)
ĐS: 100 HS.
- Nhận xét chung về nhà xem lại bài.Chuẩn bị tiết sau.
1 HS làm bảng lớp. 
Nhận xét.
Đổi vở chấm.
3.Sinh hoạt lớp
I Sơ kết hoạt động trong tuần:
II.Tổng kết thi đua:
Tổ
CC
ĐT
ĐP
VS
LP
15PTB
ĐT
ĐX
TK
1
2
3
4
5
*Tuyên dương:------------------------------------------------------------------------*Phê bình:-----------------------------------------------------------------------------
III. Kế hoạch tuần tới:
Tiếp tục duy trì sỉ số, đến lớp đúng giờ, đồng phục.
Trực nhật lớp theo tổ, giữ vệ sinh xung quanh.
Giữ gìn trật tự trong giờ học, ổn định 15 phút truy bài mỗi buổi.
Aên mặc sạch sẽ gọn gàng,vệ sinh thân thể.
Đảm bảo ATGT trên đường đi học và về nhà.
Chăm sóc bảo vệ cây xanh lớp học sạch đẹp.
Kính trọng vâng lời thầy cô giáo.
Biết chào hỏi khách đến trường, lớp.
Quan tâm giúp đỡ bạn bè.
Phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1
Khắc phục vi phạm ở tuần 8
Thực học tuần 9 ngày

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 8_R.doc