Giáo án Toán - Tiết học 69: Bảng trừ

Giáo án Toán - Tiết học 69: Bảng trừ

Tiết : 69 Thứ ., ngày . . tháng . năm 200 .

Môn : Toán Tựa bài : BẢNG TRỪ

I. MỤC TIÊU : II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

Giúp học sinh :

- Củng cố các bảng trừ có nhớ : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (dạng tính nhẩm).

- Vận dụng bảng cộng, trừ để thực hiện tính nhẩm.

- Vẽ hình theo mẫu. Củng cố biểu tượng về hình tam giác, hình vuông. - Sách giáo khoa.

- Bảng phụ vẽ sẵn hình vẽ bài tập 3.

- Đồ dùng cho trò chơi : 4 tờ giấy rô-ky to, 4 bút dạ màu.

 III. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH

 - Sách giáo khoa. - Vở bài tập .

 

doc 3 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 29/11/2019 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán - Tiết học 69: Bảng trừ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : 69 Thứ ., ngày ... tháng . năm 200..
Môn : Toán Tựa bài : BẢNG TRỪ
I. MỤC TIÊU :
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN 
Giúp học sinh :
Củng cố các bảng trừ có nhớ : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (dạng tính nhẩm).
Vận dụng bảng cộng, trừ để thực hiện tính nhẩm.
Vẽ hình theo mẫu. Củng cố biểu tượng về hình tam giác, hình vuông.
Sách giáo khoa. 
Bảng phụ vẽ sẵn hình vẽ bài tập 3. 
Đồ dùng cho trò chơi : 4 tờ giấy rô-ky to, 4 bút dạ màu.
III. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH 
Sách giáo khoa. - Vở bài tập .
IV. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
PP&SD ĐDDH
Kiểm tra bài cũ :
Gọi 2 học sinh lên bảng thực hiện các yêu cầu sau :
HS 1:Đặt tính rồi tính: 42-16; 71-52
HS 2 : Tính nhẩm: 15-5-1; 15-6
Nhận xét và cho điểm học sinh.
Dạy – học bài mới :
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài : 
 Mục tiêu : HS nắm được nội dung tiết học.
Trong tiết học toán hôm nay, chúng ta sẽ nhớ lại và khắc sâu các bảng trừ : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Sau đó áp dụng để giải các bài toán có liên quan. Củng cố biểu tượng về hình tam giác, hình chữ nhật.
Hoạt động 2 : Bảng trừ.
Mục tiêu : Giúp học sinh nhớ lại và khắc sâu các bảng trừ.
Trò chơi : Thi lập bảng trừ
Chuẩn bị : 4 tờ rô-ky, 4 bút dạ màu.
Cách chơi : Chia lớp thành 4 đội chơi. Phát mỗi đội 1 tờ giấy và 1 bút dạ. Trong 5 phút mỗi đội phải lập xong bảng trừ.
Đội 1: Bảng 11 trừ đi 1 số.
Đội 2: Bảng 12 trừ đi 1 số, 18 trừ đi 1 số.
Đội 3: Bảng 13 trừ đi 1 số, 17 trừ đi 1 số.
Đội 4: Bảng 14, 15, 16 trừ đi 1 số.
Đội làm xong, dán bảng trừ lên bảng.
Giáo viên cùng cả lớp kiểm tra.
Đại diện đội đọc các phép tính trong bảng đội mình. 
Học sinh dưới lớp hô to đúng/sai.
Nếu sai giáo viên đánh dấu đỏ vào.
Đội nào ít sai nhất là thắng.
Bài 2 :
Yêu cầu học sinh tự nhẩm và ghi ngay kết quả vào Vở bài tập.
5+6-8=3 9+8-9=8
8+4-5=7 6+9-8=7
Yêu cầu học sinh nhận xét bài bạn.
Bài 3 : 
Cho học sinh quan sát mẫu, phân tích mẫu và tự vẽ vào vở. (Tiến hành như bài tập 3, tiết 65).
Tổng kết :
Nhận xét tiết học.
Tuyên dương những học sinh học tốt.
Nhắc nhở những em còn chưa thuộc bảng trừ, áp dụng chưa nhanh chóng vào các phép tính.
Học sinh lên bảng thực hiện.
Lớp nhận xét.
Chia nhóm.
Các nhóm thảo luận và làm việc.
Dán bảng trừ lên bảng lớp.
Cả lớp kiểm tra.
Đại diện nhóm đọc.
Học sinh dưới lớp hô nhận xét.
Học sinh thực hiện.
Nhận xét.
Học sinh thực hiện.
Ph.pháp kiểm tra 
Ph.pháp đàm thoại
Chia nhóm
Ph.pháp hoạt động nhóm 
Ph.pháp thực hành Vở bài tập 
Trực quan
thực hành 
@ Kết quả : ......
..

Tài liệu đính kèm:

  • docT-T14-TO-69-Bang tru.doc