Giáo án môn Âm nhạc lớp 4 năm 2007

Giáo án môn Âm nhạc lớp 4 năm 2007

Tiết 1 : Ôn tập ba bài hát và kí hiệu ghi nhạc

đã học ở lớp 3

I . Mục tiêu :

 - Hs ôn tập , nhớ lại một số BH đã học ở lớp 3 .

 - Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học .

II. Gv chuẩn bị :

 - Nhạc cụ gõ .

 - Bảng phụ .

III. Các hoạt động dạy học :

 1. Tổ chức lớp :

 - Ổn định lớp .

 

doc 54 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 23/11/2019 Lượt xem 95Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Âm nhạc lớp 4 năm 2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÂM NHạC Tuần 1 ( Từ ngày 5/7 đến ngày 7/9/2007 )
 LớP 4
Tiết 1 : Ôn tập ba bài hát và kí hiệu ghi nhạc 
đã học ở lớp 3
I . Mục tiêu :
 - Hs ôn tập , nhớ lại một số BH đã học ở lớp 3 .
 - Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học .
II. Gv chuẩn bị :
 - Nhạc cụ gõ .
 - Bảng phụ .
III. Các hoạt động dạy học : 
 1. Tổ chức lớp : 
 - ổn định lớp .
 2. Dạy bài mới : 
 Giáo viên : Học sinh : 
 Hoạt động 1 : Ôn tập ba BH lớp 3 
 - Gv chọn 3 BH cho hs ôn lại . - Hát ôn từng bài theo yêu cầu .
 + Quốc ca Việt Nam .
 + Bài ca đi học .
 + Cùng múa hát dưới trăng .
 - Tuỳ từng bài gv cho hs hát kết hợp một số
 hoạt động như : gõ đệm ; vận động 
 Hoạt động 2 :Ôn tập một số kí hiệu ghi nhạc
 - Gv đặt câu hỏi gợi ý hs trả lời : - Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi .
 ? Các em đã học những kí hiệu ghi nhạc gì ở
 lớp 3 ?
 ? Em hãy kể tên các nốt nhạc ? 
 ? Em biết những hình nốt nhạc nào ? 
 - Cho hs tập nói tên các nốt nhạc trên khuông . - Hs đọc tên nốt nhạc trên khuông
 - Cho hs tập viết một số nốt nhạc tren khuông - Hs tập viết vào bảng con .
 ( Bao gồm tên nốt và hình nốt ) 
Hoạt động 3 : Củng cố - Dặn dò .
 - Cho hs cả lớp hát lại một bài trong số các BH - Hs hát .
 vừa ôn .
 - Dặn dò hs tập ghi nhớ nốt nhạc để chuẩn bị 
 cho tiết học sau .
	 GV: Nguyễn Thị Hương
	 Trường T.H Đông Lĩnh A
ÂM NHạC Tuần 2 ( Từ ngày 10/9 đến ngày 14/9/2007 )
 LớP 4
Tiết 2 : Học bài hát Em yêu hoà bình .
 Nhạc và lời : NGUYễN ĐứC TOàN
I . Mục tiêu : 
 - Hs hát đúng và thuộc bài Em yêu hoà bình .
 - Qua BH giáo dục các em lòng yêu hoà bình , yêu quê hương đất nước .
II. Gv chuẩn bị : 
 - Bảng phụ .
 - Hát chuẩn xác BH .
III. Các hoạt động dạy học :
 1. Phần mở đầu : (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động : (30’)
Nội dung : Học BH Em yêu hoà bình .
 Giáo viên : Học sinh : 
 Hoạt động 1 : Dạy BH Em yêu hoà bình .
 - Giới thiệu bài . - Hs chú ý lắng nghe .
 - Gv hát mẫu .
 - Gọi 1 - 2 hs đọc lời ca rõ ràng , diễn cảm - Hs đọc lời ca .
 BH trong sgk . 
 - Hướng dẫn hs vỗ tay theo hình tiết tấu . - Thực hiện theo hướng dẫn .
 - Dạy hát từng câu theo lối móc xích đến hết - Học hát theo hướng dẫn .
 bài .
 * Lưu ý hs nhữnh chỗ hát luyến và đảo phách
 + Hát luyến : tre , đường , yêu , xóm , rã , - Hs lưu ý để hát đúng .
 lắng , cánh , thơm , hương , có .
 + Đảo phách : 
 “ Dòng sông hai bên bờ xanh thắm “
 Hoạt động 2 : Hát kết hợp vỗ tay (gõ) đệm .
 - Hướng dẫn hs luyện hát kết hợp vỗ tay đệm - Thực hiện theo hướng dẫn .
 theo nhịp 2 và theo tiết tấu lời ca .
 “ Em yêu hoà bình yêu đất nước .”
 x x x
 x x x x x x x ..
 - Cho hs thực hiện với nhạc cụ gõ với nhiều - Hs thực hiện với nhạc cụ gõ .
 hình thức : cả lớp , chia nhóm , cá nhân .
3. Phần kết thúc : (3’)
 - Chia lớp thành 4 nhóm , mỗi nhóm hát một - Hs thực hiện theo yêu cầu .
 câu từ 1 đến 4 , rồi tất cả cùng hát từ câu 5
 đến hết bài .
 - Dặn các em về học thuộc lời BH .
 GV: Nguyễn Thị Hương
	 Trường T.H Đông Lĩnh A
ÂM NHạC Tuần 3 (Từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2007 )
 LớP 4
Tiết 3 : Ôn tập bài hát Em yêu hoà bình
Bài tập cao độ và tiết tấu.
I . Mục tiêu :
 - Hs thuộc BH , tập biểu diễn từng nhóm trước lớp kết hợp động tác phụ hoạ .
 - Đọc được bài tập cao độ và thể hiện tốt bài tập tiết tấu .
II. Gv chuẩn bị : 
 - Nghiên cứu một vài động tác phụ hoạ phù hợp với BH .
 - Bảng phụ .
III. Các hoạt động dạy học :
 1. Phần mở đầu : (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động : (30’)
Nội dung : Học BH Em yêu hoà bình 
 Bài tập cao độ và tiết tấu .
 Giáo viên : Học sinh : 
 Hoạt động 1 : Ôn BH Em yêu hoà bình .
 - Bắt nhịp cho hs hát ôn BH , lần 2 vỗ tay - Hs hát ôn theo hướng dẫn .
 theo tiết tấu lời ca .
 - Chia đôi lớp : một nửa lớp hát , một nửa gõ
 dệm theo tiết tấu lời ca . Đổi bên thực hiện .
 - Hướng dẫn hs hát kết hợp động tác phụ họa: - Hs quan sát và đứng dậy thực 
 + Kiễng 2 bàn chân ( hát chữ “em” ) , hạ 2 hiện theo hướng dẫn .
 bàn chân xuống ( rơi vào chữ “yêu” )  cho
 đến câu hát thứ 4 : “rộn rã lời ca” 
 + Nghiêng người sang bên trái rồi sang bên
 phải theo nhịp ở các câu : 5 - 6 - 7 - 8 .
 - Cho hs thực hiện vài lần .
 Hoạt động 2 : Bài tập cao độ và tiết tấu .
 a. Giới thiệu cho hs nhận biết các nốt Đô , - Hs quan sát và tập đọc theo Mi , Son , La trên khuông nhạc và tập đọc 
 đúng cao độ .
 b. Hướng dẫn gõ bằng thanh phách hoặc vỗ - Thực hiện bài tập tiết tấu theo 
 tay theo bài tập tiết tấu . hướng dẫn .
 - Cho hs đọc bài bằng các âm tượng thanh :
 Trống , Đàn .
 tùng  tùng 
 tình . tình .
 c. Gọi hs đọc tên nốt bài : Luyện cao độ và - Tìm và đọc tên nốt .
 tiết tấu .
 - Gv đọc mẫu .
 - Cho hs đọc từng dòng , gõ ngón tay theo - Đọc bài theo hướng dẫn .
 phách .
 - Kiểm tra một số nhóm , cá nhân .
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Cho hs hát lại BH vừa ôn + vỗ tay theo tiết - Thực hiện theo yêu cầu .
 tấu .
 -Dặn các em về luyện động tác phụ hoạ thành 
 thạo .
 GV: Nguyễn Thị Hương
	 Trường T.H Đông Lĩnh A
ÂM NHạC Tuần 4 ( Từ ngày 24/9 đến ngày 28/9/2007 )
 LớP 4
Tiết 4 : Học bài hát Bạn ơi lắng nghe
 Kể chuyện âm nhạc
I . Mục tiêu : 
 - Hs hát đúng và thuộc bài Bạn ơi lắng nghe .
 - Biết bài Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc Bana ( Tây Nguyên ) 
II. Gv chuẩn bị : 
 - Nhạc cụ gõ .
III. Các hoạt động dạy học : 
 1. Phần mở đầu : (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động : (30’)
Nội dung 1: Học BH Bạn ơi lắng nghe. 
 Giáo viên : Học sinh : 
 Hoạt động 1 : Dạy BH Bạn ơi lắng nghe !
 - Giới thiệu bài . - Hs chú ý lắng nghe .
 - Hát mẫu cho hs nghe .
 - Dạy hát từng câu theo lối móc xích đến hết - Học hát theo hướng dẫn .
 bài .
 *Lưu ý hs hát những chỗ nửa cung thật chính
 xác :
 Hỡi bạn ơi ; Tiếng dòng suối ; Vui đùa ;
 Trôi xuôi ; ào ào ( Lời 1 ) .
 Hỡi bạn ơi ; Có nhìn thấy ; Bay về ; Lúa reo;
 Rì rào ( Lời 2 ) 
 Hoạt động 2 : Hát kết hợp vỗ tay (gõ) đệm .
 -Hướng dẫn hs hát kết hợp vỗ tay (gõ) đệm - Hs thực hiện theo hướng dẫn .
 theo nhịp ; theo phách và theo tiết tấu lời ca .
 “ Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe “..
 x x
 x x x x
 x x x x x x x 
 - Cho hs luyện một vài lần theo tổ , nhóm ,
 cá nhân .
Nội dung 2: Kể chuyện âm nhạc. 
 - Gv đọc câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ - Hs chú ý lắng nghe .
 ( Trang 8 sgk )
 - Gọi một số hs đọc .
 - Đặt một số câu hỏi để hs tìm hiểu ý nghĩa - Hs tìm ý trả lời câu hỏi .
 câu chuyện : 
 ? Vì sao nhân dân lại lập đền thờ người con
 gái có giọng hát hay ấy ?
 ? Câu chuyện xảy ra trong giai đoạn lịch sử 
nào ở nước ta ?
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Cho hs hát lại BH vừa học . - Thực hiện theo yêu cầu .
 - Dặn hs học phần bài tập trong sgk - trang 9.
 GV: Nguyễn Thị Hương
	 Trường T.H Đông Lĩnh A
ÂM NHạC Tuần 5 ( Từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2007 )
 LớP 4
 Tiết 5 : Ôn bài hát Bạn ơi lắng nghe .
 Giới thiệu hình nốt trắng . Bài tập tiết tấu .
I . Mục tiêu : 
 - Hs hát thuộc và từng nhóm trình diễn BH với một số động tác phụ hoạ trước lớp.
 - Biết và thể hiện giá trị độ dài của nốt trắng .
II. Gv chuẩn bị : 
 - Một số động tác phụ họa .
 - Nhạc cụ gõ .
III. Các hoạt động dạy học : 
 1. Phần mở đầu : (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động : (30’)
Nội dung : Ôn BH Bạn ơi lắng nghe. 
 	 Giới thiệu hình nốt trắng
 Giáo viên : Học sinh : 
 Hoạt động 1 : Ôn BH Bạn ơi lắng nghe !
 - Bắt nhịp cho hs hát ôn BH . - Hát ôn BH theo hướng dẫn . 
 + Lần 1 : hát bình thường .
 + Lần 2 : hát + vỗ tay theo phách .
 - Hướng dẫn hs một số động tác phụ họa : - Chú ý quan sát .
 + Động tác 1 : Nghiêng đầu sang phải rồi
 sang trái theo phách . 
 ( áp dụng ở câu 1 - 2 ; cả 2 lời )
 + Động tác 2 : Lần lượt đưa từng tay sang
 2 bên nhấp nhô như sóng lượn .
 ( áp dụng ở câu 3 - 4 ; cả 2 lời ) 
 - Cho cả lớp cùng thực hiện vài lần . - Hs thực hiện theo hướng dẫn .
 - Gọi một số nhóm lên bảng biểu diễn .
 Hoạt động 2 : Giới thiệu hình nốt trắng .
- Gv giới thiệu : - Hs chú ý quan sát và lắng nghe .
 	: nốt trắng .
 + Có độ dài = 2 nốt đen .
 + Nếu ta qui định độ dài mỗi nốt đen = 1 
 phách thì độ dài nốt trắng = 2 phách .
 - Hướng dẫn hs thể hiện hình nốt trắng : - Thực hiện theo hướng dẫn .
 - Tiếp tục cho hs thực hiện bài tập tiết tấu
 trong sgk : Cho hs đọc tên nốt , đọc bằng âm
 tượng thanh hoặc đọc bằng lời ca , vừa đọc 
 vừa vỗ tay nhịp nhàng theo phách . 
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Cho hs hát lại BH vừa ôn . - Thực hiện theo yêu cầu .
 - Cả lớp vỗ tay ( hoặc gõ ) mỗi hình tiết tấu
 một lần .
 - Dặn các em về tự ôn bài .	
 GV: Nguyễn Thị Hương
	 Trường T.H Đông Lĩnh A
ÂM NHạC 	Tuần 6 ( Từ ngày 06/10 đến ngày 12/10/2007 )
 LớP 4
Tiết 6 : Tập đọc nhạc .
Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc .
I . Mục tiêu :
 - Hs đọc được bài TĐN số 1 , thể hiện đúng độ dài các nốt đen - nốt trắng .
 - Phân biệt được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc và gọi đúng tên .
II. Gv chuẩn bị :
 - Nhạc cụ gõ .
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1. Phần mở đầu : (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động : (30’)
Nội dung 1 : Tập đọc nhạc .
 Giáo viên : Học sinh :
 - Cho hs luyện tập cao độ . - Hs thực hiện theo hướng dẫn .
 + Hs nói tên nốt theo tay chỉ của gv .
 + Gv đọc mẫu .
 + Gv chỉ nốt trên khuông cho hs đọcđúng
 cao độ .
 - Tiếp theo cho hs luyện tập tiết tấu ( đọc tên - Thực hiện theo hướng dẫn .
 nốt hoặc đọc âm tượng thanh )
 - Hướng dẫn hs đọc bài TĐN số 1 : Son la son . - Tập đọc nhạc theo hướng dẫn .
 + Hs nói tên nốt .
 + Vỗ tay hoặc gõ theo tiết tấu .
 + Đọc cao độ ghép với tiết tấu .
 + Ghép lời ca .
 - Cho hs luyện đọc theo tổ nhóm , cá nhân 
 ( Nhận xét , đánh giá )
Nội dung 2 : Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc .
 - Giới thiệu cho hs biết hình dáng từng nhạc cụ - Hs quan sát và chú ý lắng 
 qua tranh vẽ . nghe . Ghi nhớ từng loại nhạc 
 + Đàn nhị: Có 2 dây , kéo bằng vĩ . cụ .
 Được dùng nhiều trong các dàn nhạc dân tộc .
 + Đàn tam : Có 3 dây , thuộc loại đàn gảy .
 + Đàn tứ : Có 4 dây , cũng thuộc loại đàn gảy.
 + Đàn tì bà : Trông hơi giống hình chiếc lá
 bàng , có 4 dây , cũng thuộc nhóm nhạc cụ gảy
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Hs đọc lại bài ...  viên : Học sinh :
 - Cho hs hát ôn BH vài lượt . - Ôn BH theo hướng dẫn .
 - Cho hs trình bày BH theo cách hát lĩnh
 xướng và hoà giọng đã tập ở tiết học trước .
 - Hướng dẫn hs một số động tác phụ hoạ	- Thực hiện động tác phụ hoạ theo
 cho bài .	hướng dẫn .
 - Tập cho hs thể hiện BH theo các hình thức:
 đơn ca ; tốp ca ..
 - Kiểm tra một số nhóm , cá nhân .
 ( Nhận xét - Đánh giá )
Nội dung 2: Tập đọc nhạc số 8 (15’). 
 - Giới thiệu bài Bầu trời xanh là sáng tác của
 nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ . BH này đã được
 học ở lớp 1 , bài TĐN là trích đoạn trong bài .
 - Gv cho hs quan sát và nhận xét bài . - Quan sát , nhận xét .
 + Nhịp 2 .
 + Cao độ : Đô - rê - mi - son - la.
 + Hình nốt : Trắng - den - móc đơn .
 - Cho hs tập gõ theo tiết tấu và tập đọc thang - Thực hiện theo h/dẫn .
 âm : Đồ - rê - mi - son - la .
 - Đọc mẫu bài .
 - Tập đọc từng câu cho hs đến hết , sau đó - Tập đọc theo h/dẫn .
 cho đọc kết hợp gõ theo tiết tấu .
 - Chia đôi lớp : 1 bên đọc nhạc - một bên
 ghép lời ca và ngược lại .
 - Kiểm tra một số nhóm , cá nhân .
 ( Nhận xét - Đánh giá )
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Củng cố : cho hs hát lại bài vừa ôn .
 - Đọc lại bài TĐN .
 - Dặn các em về luyện thêm động tác phụ hoạ cho bài , chép bài TĐN số 8 .
 Trường TH Đông Lĩnh A 
 GV môn Âm nhạc : Nguyễn Thị Hương .
ÂM NHạC Tuần 30 ( Từ ngày .đến ngày 2008 )
 Lớp 4
Tiết 30 : ôn tập 2 bh :
 Chú voi con ở bản đôn
 Thiếu nhi thế giới liên hoan . 
I . Mục tiêu :
 - Hs ôn tập và trình bày 2 BH Chú voi con ở bản Đôn và Thiếu nhi thế giới liên hoan theo những cách hát như hoà giọng, lĩnh xướng và hát đối đáp .
 - Hs tập trình bày theo các hình thức đơn ca , song ca hoặc tốp ca .
 - Tập biểu diễn BH kết hợp vận động phụ hoạ .
II. Gv chuẩn bị :
 - Nhạc cụ gõ 
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1. Phần mở đầu: (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động :
Nội dung : Ôn 2 bài hát . 
 Giáo viên : Học sinh :
 Hoạt động 1 : Ôn BH: 
 Chú voi con ở bản Đôn (15’)
 - Bắt nhịp cho hs hát ôn BH . - Thực hiện hát ôn theo hướng dẫn 
 - Cho hs trình bày BH theo cách hát lĩnh
 xướng , hát hoà giọng và kết hợp động tác
 phụ hoạ .
 - Gọi một số nhóm lên biểu diễn BH .
 ( Nhận xét - Đánh giá )
 Hoạt động 2 : Ôn BH :
 Thiếu nhi thế giới liên hoan (15’)
 - Cho hs hát ôn BH .	- Thực hiện hát ôn theo hướng dẫn 
 - Phối hợp 3 cách hát : lĩnh xướng , đối đáp
 và hoà giọng : 
 Lời 1 : Một hs đảm nhận lĩnh xướng đoạn 1,
 tất cả cùng hát hoà giọng đoạn 2 .
 Lời2 : Chia lớp thành 2 nửa hát đối đáp
 đoạn 1 , tất cả cùng hát hoà giọng đoạn 2 .
 - Cho hs trình bày BH theo các hình thức :
 đơn ca , tốp ca ..
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Củng cố : cho hs hát lại 2 BH vừa ôn .
 ( Hs hát theo yêu cầu )
 - Dặn hs về tự ôn luyện thêm .
ÂM NHạC Tuần 31 ( Từ ngày đến ngày /2008 )
 Lớp 4
Tiết 31 : ôn tập 2 bài tđn : số 7, số 8.
I . Mục tiêu :
 - Hs đọc đúng nhạc và hát lời 2 bài TĐN Đồng lúa bên sông và Bầu trời xanh , biết kết hợp gõ đệm .
 - Hs được nghe một số BH trong chương trình .
II. Gv chuẩn bị :
 - Nhạc cụ gõ .
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1. Phần mở đầu: (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động : (30’)
 Nội dung 1: Ôn tập đọc nhạc số 7 ; số 8 (20’).
 Giáo viên : Học sinh :
 - Cho hs đọc lại các âm hình tiết tấu của - Ôn đọc tiết tấu theo hướng dẫn .
 bài TĐN số 7 và số 8 .
 - Cho hs đọc thang âm : - Thực hiện theo h/dẫn .
 Đồ - rê - mi - son - la .
 - Cho hs đọc ôn lần lượt 2 bài TĐN theo
 các bước : đọc nhạc , hát lời kết hợp gõ đệm .
 - Kiểm tra một số nhóm , cá nhân .
 ( Nhận xét - Đánh giá )
Nội dung 2 : Nghe nhạc ( hát ) (10’)
 - Gv hát cho hs nghe bài : Khăn quàng thắp	- Hs chú ý lắng nghe .
 sáng bình minh.
 ( Nhạc và lời : Trịnh Công Sơn )
 - Giới thiệu đôi nét về tác giả và nội dung 
 của BH .
 - Hát lại cho hs nghe một lần nữa . 
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Củng cố : cho hs đọc lại 2 bài TĐN vừa ôn .
 - Dặn các em về ôn luyện thêm .
 Trường TH Đông Lĩnh A 
 GV môn Âm nhạc : Nguyễn Thị Hương .
ÂM NHạC Tuần 32 ( Từ ngày đến ngày /2008 )
 Lớp 4
Tiết 32 : học hát bài 
 Khăn quàng thắp sáng bình minh 
 Nhạc và lời : Trịnh Công Sơn .
I . Mục tiêu :
 - Hs hát đúng nhạc và lời bài Khăn quàng thắp sáng bình minh. Thể hiện đúng tính chất nhịp nhàng, vui tươi của bài hát.
 - Biết BH là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
II. Gv chuẩn bị :
 - Nhạc cụ gõ .
 - Hát chuẩn xác BH .
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1. Phần mở đầu: (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động : (30’)
Nội dung : Dạy BH Khăn quàng thắp sáng bình minh . 
 Giáo viên : Học sinh :
 Hoạt động 1 : Dạy BH 
 Khăn quàng thắp sáng bình minh (15’)
 - Giới thiệu bài . - Hs chú ý lắng nghe .
 - Hát mẫu BH .
 - Cho hs đọc lời ca . - Đọc đồng thanh lời ca .	
 - Dạy bài hát từng câu theo lối móc xích đến - Học hát theo h/d .
 hết bài .
 - Tập xong cho hs luyện hát nhiều lần theo
 tổ nhóm .
 Hoạt động 2 : Củng cố BH (15’)
 - Hướng dẫn hs tập trình bày BH theo cách - Thực hiện theo hướng dẫn .
 hát đối đáp và hoà giọng .
+ Hát đối đáp : từ đầu đến ... Bác dạy.
+ Hoà giọng : từ Học cho ngoan 
 đến ... Vinh quang .
+ Đoạn còn lại tiếp tục hát hoà giọng.
 - Chia lớp thành các tổ , mỗi tổ trình bày - Hs thực hiện .
 cách hát trên một lần .
 ( Nhận xét - Đánh giá )
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Củng cố : cho hs hát lại BH vừa học .
 - Dặn các em về học thuộc lời BH .
ÂM NHạC Tuần 33 ( Từ ngày đến ngày 2008 )
 Lớp 4
Tiết 33 : ôn tập 3 bh :
 Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo. 
I . Mục tiêu :
 - Hs ôn tập 3 BH Chúc mừng ; Bàn tay mẹ ; Chim sáo .
 - Hát kết hợp gõ đệm theo các cách đã học.
 - Tập biểu diễn BH kết hợp vận động phụ hoạ .
II. Gv chuẩn bị :
 - Các hình thức ôn tập 3 BH .
 - Nhạc cụ gõ 
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1. Phần mở đầu: (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động :
Nội dung : Ôn 3 bài hát . 
 Giáo viên : Học sinh :
 Hoạt động 1 : Ôn 3 BH: Chúc mừng ; 
 Bàn tay mẹ và Chim sáo (15’)
 - Bắt nhịp cho hs hát ôn BH . - Thực hiện hát ôn theo hướng dẫn 
 - Tùy từng bài cho hs hát kết hợp gõ đệm 
 hoặc trình bày kết hợp động tác phụ hoạ .
 - Gọi một số nhóm lên biểu diễn BH .
 ( Nhận xét - Đánh giá )
 Hoạt động 2 : Tập biểu diễn BH (15’)
 - Hướng dẫn hs một số hình thức biểu diễn 
 BH như : đơn ca; song ca; tốp ca....
 - Chia lớp thành 3 nhóm, giao cho mỗi nhóm - Các nhóm nhận bài và thực hiện.
 một bài. Gợi ý để các em tự tìm hình thức
 biểu diễn .
 - Các nhóm lên bảng trình bày.	- Các nhóm lên bảng trình bày.
 ( Nhận xét - Đánh giá )
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Củng cố : cho hs hát lại một trong 3 BH vừa ôn .
 ( Hs hát theo yêu cầu )
 - Dặn hs về tự ôn luyện thêm .
 Trường TH Đông Lĩnh A 
 GV môn Âm nhạc : Nguyễn Thị Hương .
ÂM NHạC Tuần 34 ( Từ ngày đến ngày /2008 )
 Lớp 4
Tiết 34 : ôn tập 2 bài tđn : số 5, số 6.
I . Mục tiêu :
 - Cho hs ôn 2 bài TĐN số 5 và số 6. 
 - Hs thuộc tên nốt nhạc, đọc đúng cao độ, trường độ kết hợp hát lời ca .
II. Gv chuẩn bị :
 - Nhạc cụ gõ .
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1. Phần mở đầu: (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động : (30’)
 Nội dung : Ôn tập đọc nhạc số 5 ; số 6.
 Giáo viên : Học sinh :
 Hoạt động 1 : Luyện đọc cao độ và tiết tấu
 (10’)
 - Cho hs đọc lại các âm hình tiết tấu của bài - Ôn đọc tiết tấu theo hướng dẫn .
 TĐN số 5 và số 6.
 - Tiếp tục cho hs đọc luyện đọc cao độ: - Thực hiện theo h/dẫn .
 Đồ - rê - mi - son - la .
 Hoạt động 2 : Ôn tập đọc nhạc số 5 ; số 6
 (20’)
 - Cho hs đọc ôn lần lượt 2 bài TĐN theo các - Ôn 2 bài TĐN theo hướng dẫn.
 bước : đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm.
 - Kiểm tra một số nhóm, cá nhân.
	 ( Nhận xét - Đánh giá )
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Củng cố : cho hs đọc lại 2 bài TĐN vừa ôn .
 - Dặn các em về ôn luyện thêm .
 Trường TH Đông Lĩnh A 
 GV môn Âm nhạc : Nguyễn Thị Hương .
ÂM NHạC Tuần 35 ( Từ ngày đến ngày /2008 )
 Lớp 4
Tiết 35 : Tập biểu diễn các bài hát .
I . Mục tiêu :
 - Hs nhớ các BH đã học, trình bày các BH theo các hình thức tốp ca, song ca, đơn ca....
 - Hs hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản .
II. Gv chuẩn bị :
 - Nhạc cụ gõ .
 - Các hình thức biểu diễn BH .
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
 1. Phần mở đầu: (2’)
 - Giới thiệu nội dung tiết học .
 2. Phần hoạt động : (30’)
Nội dung : Tập biểu diễn các BH đã học . 
 Giáo viên : Học sinh :
 Hoạt động 1 : Phân công các nhóm thực 
 hiện các bài hát (15’) 
 N1. Trình bày bài hát :
 Em yêu hoà bình (Nguyễn Đức Toàn) - Trình bày cả nhóm.
 Hát gõ đệm theo phách .
 Bạn ơi lắng nghe ( Dân ca Ba-na )	- Trình bày từ 4 đến 5 em.
 Hát + ngõ đệm theo nhịp, vận động phụ hoạ.
 N2. Trình bày bài hát :
 Trên ngựa ta phi nhanh (Phong Nhã)	- Trình bày cả nhóm.
 Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca .
 Khăn quàng thắm mãi vai em. 	- Trình bày từ 4 đến 5 em.
 Hát kết hợp vận động.
 N3. Trình bày bài hát :
 Cò lả . ( Dân ca ĐB Bắc bộ )	- Trình bày cả nhóm.
 Hát kết hợp gõ đệm theo phách .
 Chúc mừng ( Nhạc Nga )	- Trình bày từ 4 đến 5 em.
 Hát + gõ đệm theo nhịp, vận động phụ hoạ.
 N4. Trình bày bài hát :
 Bàn tay mẹ ( Bùi Đình Thảo )	- Trình bày cả nhóm.
 Hát kết hợp múa phụ hoạ.
 Chim sáo ( Dân ca Khơ-me Nam bộ ) - Trình bày từ 4 đến 5 em.
 Hát + gõ đệm theo nhịp, vận động phụ hoạ. 
 Hoạt động 2 : Các nhóm lên bảng
 thực hiện (15’)
 - Các nhóm tự cử ra một em có uy tín - Mỗi tổ cử ra 1 bạn làm giám khảo.
 nhất làm ban giám khảo cho tất cả các đội
 để thực hiện cuộc thi.
 - Các nhóm lên bảng thực hiện theo thứ tự - Hs lên trình bày theo yêu cầu.
 các bài hát như sau :
	+ Em yêu hoà bình.
	+ Trên ngựa ta phi nhanh.
	+ Bạn ơi lắng nghe.
	+ Bàn tay mẹ.
	+ Khăn quàng thắm mãi vai em.
	+ Chúc mừng.
	+ Cò lả.
	+ Chim sáo.
 - Yêu cầu hs tự giới thiệu tên BH, tên tác
 giả, người thực hiện.
 ( Nhận xét - Đánh giá )
 3. Phần kết thúc : (3’)
 - Củng cố : cho hs hát lại một trong số các BH vừa ôn .
 - Dặn các em về học thật thuộc các BH và tập biểu diễn cho thành thạo .
 Trường TH Đông Lĩnh A 
 GV môn Âm nhạc : Nguyễn Thị Hương .

Tài liệu đính kèm:

  • docbai soan lop 2 da suu.doc