Giáo án dạy Tuần 18 Khối 2

Giáo án dạy Tuần 18 Khối 2

 2.Bài mới:

Hoạt động 1 Đọc và tìm hiểu truyện“Chiếc ví rơi “

-Đọc câu truyện : “ Chiếc ví rơi “

- Yêu cầu lớp thảo luận theo yêu cầu đã ghi trong phiếu .

-Nội dung câu chuyện là gì ?

- Qua câu chuyện em thấy ai đáng khen ? Vì sao ?

- Nếu em là bạn học sinh trong truyện em có làm như bạn không ? Vì sao ?

- Tổng kết các ý kiến trả lời của các nhóm .

Hoạt động 2 Tự liên hệ bản thân .

- Yêu cầu mỗi em lên kể lại một câu chuyện mà em sưu tầm được hoặc của chính bản thân em về việc trả lại của rơi .

- Nhận xét đưa ra ý kiến đúng cần giải đáp .

- Khen những em có hành vi trả lại của rơi . Khuyến khích học sinh noi gương học tập các bạn trả lại của rơi .

 

doc 20 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 05/07/2016 Lượt xem 698Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy Tuần 18 Khối 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 c a b d o0oc a b d
Thứ 2
Đạo đức
Toán
Tập đọc 
Kể chuyện 
Trả lại của rơi ( T2 )
Luyện tập chung 88
Ôn tập cuối kì I tiết 1 .
Ôn tập cuối kì I tiết 2.
Thứ 3
Thể dục
Toán
Chính tả 
Tập đọc
Trò chơi “ Vòng tròn “ và “ Nhanh lên bạn ơi”
Luyện tập chung 89.
Ôn tập cuối kì I tiết 3.
Ôn tập cuối kì I tiết 4.
Thứ 4
Toán
Tập viết 
Luyện từ và câu 
TNXH
Ôn tập cuối kì I tiết 5.
Ôn tập cuối kì I tiết 6
Thứ 5
Thể dục
Toán
Tập đọc 
Chính tả
Ôn tập học kì I
Ôn tập cuối kì I tiết 7.
Ôn tập cuối kì I tiết 8.
Thứ 6
 Tập làm văn
Toán 
Thủ công 
TNXH
Ôn tập cuối kì I tiết 9.
Gấp cắt dán biển báo cấm đỗ xe.
 Thứ hai ngày tháng năm 20
Đạo đức : trả lại của rơi ( t2 ) . 
I / Mục tiêu : Như tiết 1 .
 II /Chuẩn bị : Phiếu học tập .
 III/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 2.Bài mới: 
Hoạt động 1 Đọc và tìm hiểu truyện“Chiếc ví rơi “ 
-Đọc câu truyện : “ Chiếc ví rơi “
- Yêu cầu lớp thảo luận theo yêu cầu đã ghi trong phiếu .
-Nội dung câu chuyện là gì ?
- Qua câu chuyện em thấy ai đáng khen ? Vì sao ?
- Nếu em là bạn học sinh trong truyện em có làm như bạn không ? Vì sao ?
- Tổng kết các ý kiến trả lời của các nhóm .
ªHoạt động 2 Tự liên hệ bản thân . 
- Yêu cầu mỗi em lên kể lại một câu chuyện mà em sưu tầm được hoặc của chính bản thân em về việc trả lại của rơi .
- Nhận xét đưa ra ý kiến đúng cần giải đáp .
- Khen những em có hành vi trả lại của rơi . Khuyến khích học sinh noi gương học tập các bạn trả lại của rơi .
ª Hoạt động 3 Thi ứng xử nhanh 
- Yêu cầu lớp chia thành 2 đội.
- Cho mỗi đội 2 phút đẻ chuẩn bị tình huống sau đó các đội lên diễn lại cho lớp xem .
- Lắng nghe và nhận xét khen những đội có tiểu phẩm và trả lời hay. 
 * Củng cố dặn dò :
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học 
- Lớp lắng nghe câu chuyện .
- Nhận phiếu thảo luận .
- Các nhóm thảo luận đẻ hoàn thành bài tập 
-Lần lượt các nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp .
-Lớp lắng nghe nhận xét bạn 
-Lần lượt một số em lên kể lại các việc mình đã làm hoặc do bạn mình làm về trả lại của rơi .
- Lớp lắng nghe nhận xét bạn kể .
- Mỗi dãy lập thành 1 đội có đội trưởng điều khiển .
- Lần lượt các đội lên diễn về cách xử lí tình huống của đội mình .
-Lớp theo dõi nhận xét đội bạn diễn xuất và trả lời như vậy có đúng không để bổ sung .
- Lớp tham gia thi ứng xử nhanh .
-Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày .
Tập đọc Ôn tập tiết 1 . 
I/ Mục đích yêu cầu : - Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng . Học sinh đọc đúng và nhanh các bài tập đọc đã học . Yêu cầu đọc 45 chữ / phút .Nghỉ hơi đúng giữa các dấu câu và giữa các cụm từ 
- Ôn luyện về từ chỉ sự vật .Ôn luyện cách viết tự thuật theo mẫu .
II / Chuẩn bị -Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng đã học . 
* Bảng ghi sẵn câu văn bài tập 2 . 
C/ Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1/ Kiểm tra bài cũ :
 - Kiểm tra 2 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi . 
2.Bài mới a) Phần giới thiệu :
Hôm nay chúng ta ôn tập lại các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học . 
 b) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng : 
- Yêu cầu học sinh lên bốc thăm bài đọc 
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc .
-Gọi học sinh nhận xét bài bạn vừa đọc .
- Cho điểm trực tiếp từng em .
Chú ý : - Đọc đúng tiếng , đúng từ : 7 điểm 
- Nghắt nghỉ hơi đúng chỗ , giọng đọc đúng yêu cầu cho 1,5 điểm . Đạt tốc độ đọc 45 tiếng / phút cho 1,5 điểm . 
*Tìm từ chỉ sự vật trong câu đã cho :
- Gọi một em đọc yêu cầu và câu văn đề bài cho 
- Yêu cầu gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong câu văn đã cho .
- Gọi em khác nhận xét bài bạn trên bảng .
- Nhận xét cho điểm học sinh .
* Viết bản tự thuật theo mẫu .
 - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề .
- Yêu cầu làm bài cá nhân vào vở .
- Gọi một số em đọc bài tự thuật của mình .
- Chữa bài nhận xét cho điểm .
- Nhận xét tuyên dương những em làm tốt .
đ) Củng cố dặn dò : 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
- Hai em đọc bài “ Đổi giày “ và trả lời câu hỏi của giáo viên.
-Vài em nhắc lại tựa bài
-Lần lượt từng em lên bốc thăm bài 
- Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút .
- Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu .
-Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .
- Đọc yêu cầu và đọc câu văn lớp đọc thầm theo 
- Làm bài cá nhân , 2 em lên bảng làm bài .
-Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa , ruộng đồng , làng xóm , núi non .
- Nhận xét bài bạn , bổ sung nếu có .
- Một em đọc yêu cầu .
- Làm bài vào vở .
- Đọc chữa bài .
- Nhận xét bổ sung bài bạn nếu có .
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học bài xem trước bài mới .
Tập đọc Ôn tập tiết 2 . 
I/ Mục đích yêu cầu : - Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng . Ôn tập cách tự giới thiệu .Ôn luyện về dấu chấm .
II / Chuẩn bị - Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng đã học . 
* Tranh minh họa bài tập 2 - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 3 . 
C/ Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 2.Bài mới a) Phần giới thiệu :
Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học .Ôn tự giới thiệu và dấu chấm .
 b) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng : 
- Yêu cầu học sinh lên bốc thăm bài đọc 
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc .
-Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc .
- Cho điểm trực tiếp từng em .
*Ôn đặt câu tự giới thiệu:
- Gọi một em khá đọc tình huống 1 .
- Treo bảng phụ ghi sẵn bài tập 2
-Mời một em khá đặt câu theo mẫu .
- Gọi 5 - 7 em dưới lớp nói câu giới thiệu cho tình huống 1 .
* Yêu cầu lớp trao đổi theo cặp để tìm câu giới thiệu cho các tình huống còn lại .
- Mời một số em nói lời giới thiệu .
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .
- Yêu cầu làm bài vào vở .
* Ôn luyện về dấu chấm .
Bài 4: - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề .
- Yêu cầu lớp tự làm bài sau đó chép lại cho đúng chính tả .
- Nhận xét cho điểm từng học sinh .
- Nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt .
 đ) Củng cố dặn dò : 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
-Vài em nhắc lại tựa bài
-Lần lượt từng em lên bốc thăm bài 
- Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút .
- Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu .
-Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .
- Đọc bài trên bảng phụ 9 3 em mỗi em 1 tình huống ) .
- Đọc bài : Cháu chào bác ạ ! Thưa bác , cháu là Lan , học cùng lớp với Ngọc . Thưa bác , Ngọc có ở nhà không ạ .
- Thảo luận tìm cách nói .
- Chào bác ạ ! Cháu là Bin con bố Long bên cạnh nhà bác . Bác làm ơn cho cháu mượn cái búa ạ .
- Thực hành làm bài vào vở .
- Một em đọc yêu cầu .
- Lớp làm bài cá nhân vào vở .
- 2 em lên bảng làm bài .
Đầu năm học mới , Huệ nhận được quà của bố . Đó là một chiếc cặp rất xinh . Cặp có quai đeo . Hôm khai giảng , ai cũng phải nhìn Huệ với chiếc cặp mới ....
- Nhận xét bài bạn .
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học bài xem trước bài mới .
Kể chuyện Ôn tập tiết 3 . 
I/ Mục đích yêu cầu : - Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng . Ôn cách sử dụng mục lục sách . Rèn kĩ năng viết chính tả .
II / Chuẩn bị -Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc và học thuộc lòng đã học . 4 lá cờ .
C/ Các hoạt động dạy học :
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 2.Bài mới a) Phần giới thiệu :
Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập các bài tập đọc và bài học thuộc lòng đã học .Ôn sử dụng mục lục sách .
 b) Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng . 
- Yêu cầu học sinh lên bốc thăm bài đọc 
- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc .
-Gọi em khác nhận xét bài bạn vừa đọc .
- Cho điểm trực tiếp từng em .
*Ôn sử dụng mục lục sách .
- Gọi một em khá đọc bài tập .
-Yêu cầu lớp thi tìm mục lục sách .
- Chia lớp thành 4 đội phát mỗi đội một lá cờ và cử ra 2 thư kí 
- Nêu cách chơi : Mỗi lần cô sẽ nêu tên một bài tập đọc nào đó .
- Yêu cầu các đội tra mục lục bài này .
- Đội nào tìm ra trước thì phất cờ xin trả lời .
- Nhận xét đánh giá bình chọn nhóm thắng cuộc 
* Viết chính tả .
-Đọc qua đoạn văn một lượt .
- Gọi 2 học sinh đọc lại .
- Đoạn văn có mấy chữ ? Những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao ?
- Cuôí mỗi câu văn có dấu gì ? 
- Yêu cầu lớp viết vào bảng con các từ khó.
-Đọc bài để học sinh viết vào vở .
- Đọc lại bài để lớp soát lỗi .
- Nhận xét tuyên dương học sinh làm tốt .
 đ) Củng cố dặn dò : 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
-Vài em nhắc lại tựa bài
-Lần lượt từng em lên bốc thăm bài 
- Về chỗ ngồi chuẩn bị 2 phút .
- Đọc và trả lời nội dung bài theo yêu cầu .
-Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .
- Lớp chia thành 4 đội .
- Các đội cử ra thư kí .
- Khi nghe giáo viên nêu tên bài thì các nhóm tra mục lục để tìm đội nào phất cờ trước thì được giành quyền trả lời .
- Sau khi giáo viên nêu hết tên các bài thì đội nào tìm đúng nhiều hơn đội đó sẽ thắng cuộc .
* Chẳng hạn : - GV hô : - Người mẹ hiền .
 - HS trả lời : -Trang 63 .
- Bình chọn nhóm về nhất .
- Hai em đọc lại đoạn văn .
- Có 4 câu 
- Chữ Bắc ( tên riêng ) , Đầu , Ở , Chỉ , là các chữ đầu câu .
- Cuối mỗi câu có dấu chấm .
-đầu , năm , quyết , trở thành , giảng lại , đứng đầu lớp.
-Thực hành viết bài vào vở .
- Soát lỗi theo giáo viên đọc .
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học bài xem trước bài mới .
Toán : 	Luyện tập chung 
A/ Mục đích yêu cầu :- Giúp HS củng cố : - Cộng trừ các số trong phạm vi 100 .Tính giá trị biểu thức có hai dấu tính . Tên gọi thành phần và kết quả trong phép cộng , phép trừ . Tìm thành phần chưa biết của phép cộng , phép trừ khi biết các thành phần còn lại . Giải toán có lời văn .
 C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta sẽ củng cố về phép cộng , phép trừ trong phạm vi 100 . Và làm các dạng toán đã học .
 c/ Luyện tập :
-Bài 1: - Gọi một em đọc yêu cầu đề bài .
- Yêu cầu nhẩm và nêu kết quả nhẩm .
-Yêu cầu lớp làm vào vở các phép tính còn lại .
- Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả .
- Nhận xét bài làm học sinh .
Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Bài toán yêu cầu ta làm gì ?
- Viết lên bảng : 14 - 8 + 9 và yêu cầu học sinh ... đọc .
- Cho điểm trực tiếp từng em .
*Đọc bài cho HS viết .
- Đọc bài chậm rãi để học sinh viết .
- Đọc lại bài để học sinh soát lỗi .
- Yêu cầu lớp tự suy nghĩ và viết một đoạn văn theo yêu cầu .
- Nhận xét chấm bài ghi điểm cho học sinh .
 đ) Củng cố dặn dò : 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
-Vài em nhắc lại tựa bài
-Lần lượt từng em lên đọc bài “ Đàn gà mới nở“
- Đọc bài , lớp đọc đồng thanh lại .
- Hai đến ba em nêu cách trình bày một bài thơ .
- Các em khác lắng nghe nhận xét bài bạn .
- Thực hành viết bài vào vở .
- Lắng nghe giáo viên tự bắt lỗi và ghi vào lề vở .
- Thực hành viết đoạn văn vào vở .
- Đọc lại đoạn văn vừa viết .
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học bài xem trước bài mới .
Toán : 	 thừa số - tích 
A/ Mục đích yêu cầu : Giúp HS : - Nhận biết được tên gọi các thành phần và kết quả trong phép nhân . Củng cố cách tính kết quả của phép nhân dựa vào tính tổng các số hạng bằng nhau .
 Tích 
Thừa số 
Thừa số 
B/ Chuẩn bị : - 3 miếng bìa ghi . 
 C/ Lên lớp :	 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1.Bài cũ :
-Gọi 2 em lên bảng làm bài tập về nhà .
-Chuyển các phép cộng thành phép nhân tương ứng : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 7 + 7 + 7 + 7 = 
- Nhận xét ghi điểm từng em.
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tên gọi các thành phần trong phép nhân : “ Thừa số - Tích “ 
 a) Khai thác bài: 
-Giới thiệu Thừa số - Tích :
- Viết lên bảng 2 x 5 = 10 
* Yêu cầu một em đọc lại phép tính trên .
-Trong phép nhân 2 x 5 = 10 thì 2 gọi là thừa số 5 cũng gọi là thừa số và 10 gọi là tích 
- ( Vừa giảng vừa gắn các tờ bìa lên bảng lớp như bài học SGK ) . 
- 2 gọi là gì trong phép nhân 2 x 5 = 10 ?
-5 gọi là gì trong phép nhân 2 x 5 = 10 ?
-10 gọi là gì trong phép nhân 2 x 5 = 10 ?
- Thừa số là gì của phép nhân ?
- Tích là gì của phép nhân ?
- 2 nhân 5 bằng bao nhiêu ?
- 10 gọi là tích và 2 x 5 cũng gọi là tích .
- Yêu cầu học sinh nêu tích của 2 x 5 = 10
 c/ Luyện tập :
-Bài 1: - Yêu cầu 1 em nêu đề bài .
- Viết lên bảng : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 Yêu cầu học sinh đọc .
Tổng trên có mấy số hạng ? Mỗi số hạng bằng bao nhiêu ?
- Vậy 3 được lấy mấy lần ?
- Hãy viết tích tương ứng với tổng trên ?
- 3 nhân 5 bằng bao nhiêu ?
-Yêu cầu 2 em lên bảng làm bài .
- Mời các em khác nhận xét bài bạn , và đưa ra kết luận .
- Yêu cầu nêu tên các thành phần và kết quả của các phép nhân vừa lập được .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
- Viết lên bảng : 6 x 2 Yêu cầu HS đọc lại .
- 6 nhân 2 còn có nghĩa là gì ?
- Vậy 6 x 2 tương ứng với tổng nào ?
- 6 cộng 6 bằng mấy ? 
- Vậy 6 nhân 2 bằng mấy ?
- Yêu cầu nêu cách chuyển tích trên thành tổng nhiều số hạng bằng nhau .
- Yêu cầu lớp suy nghĩ làm tiếp phần còn lại .
- Nhận xét bài làm của học sinh và ghi điểm . 
Bài 3: - Yêu cầu 1 em đọc đề .
- Yêu cầu viết phép nhân có thừa số là 8 và 2 , tích là 16 .
- Mời một em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp tự suy nghĩ để viết các phép tính còn lại vào vở .
- Gọi em khác nhận xét .
- Gv nhận xét ghi điểm học sinh .
 d) Củng cố - Dặn dò:
*Thừa số là gì trong phép nhân ? Cho ví dụ minh hoạ ?
- Tích là gì trong phép nhân cho ví dụ minh hoạ ?
-Nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Hai em lên bảng mỗi em làm 1 phép tính .
 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5 = 15 
 7 + 7 + 7 + 7 = 7 x 4 = 28 
-Học sinh khác nhận xét .
* Lớp theo dõi giới thiệu bài
-Hai em nhắc lại tựa bài.
- 2 nhân 5 bằng 10 .
- 2 gọi là thừa số ( 2 em trả lời )
- 5 gọi là thừa số ( 2 em trả lời )
- 10 là tích ( 2 em trả lời ).
- Thừa số là các thành phần của phép nhân .
- Tích là kết quả của phép nhân .
- 2 nhân 5 bằng 10 .
- Tích là 10 ; Tích là 2 x 5 .
- Viết các tổng dưới dạng tích .
- Một em đọc phép tính .
- Tổng trên có 5 số hạng và mỗi số hạng đều bằng 3 .
- 3 được lấy 5 lần 
- Một em lên bảng viết phép tính , lớp viết vào nháp : 3 x 5 
- 3 nhân 5 bằng 15 .
- Hai em làm bài trên bảng , lớp làm vào vở .
 a/ 9 + 9 + 9 = 9 x 3 = 27 
b/ 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4 = 8 
c/ 10 + 10 + 10 = 10 x 3 = 30 
- Em khác nhận xét bài bạn .
-Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính .
- Đọc 6 nhân 2 .
- Có nghĩa là 6 được lấy 2 lần 
- Tổng 6 + 6 
- 6 cộng 6 bằng 12 .
- 6 nhân 2 bằng 12.
- 6 x 2 = 6 + 6 
-2 em lên làm bài trên bảng , lớp làm vào vở .
- 5 x 2 = 5 + 5 ; 3 x 4 = 4 + 4 + 4 
 - Nhận xét bài bạn .
- Một em đọc đề 
- Suy nghĩ nêu cách viết .
- Một em lên làm bài trên bảng : 8 x 2 = 16 
b / 4 x 3 = 12 
c/ 10 x 2 = 20 
d / 5 x 4 = 20
- Các em khác nhận xét bài bạn .
- Hai em nhắc lại nội dung bài vừa học .
- Thừa số là thành phần trong phép nhân ví dụ thừa số 5 và 2 .
- Tích là kết quả phép nhân ví dụ 10 ; 5 x 2 
- Về học bài và làm các bài tập còn lại .
 Tự nhiên xã hội : Bài 60 Sự chuyển động của Trái Đất .
A/ Mục đích yêu cầu :ª Học sinh biết :- Sự chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời . Biết quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó .
B/ Chuẩn bị :ªGiáo viên : tranh ảnh trong sách trang 114 , 115 .
C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra các kiến thức bài : “ Mặt trời “
 -Gọi 2 học sinh trả lời nội dung .
-Nhận xét đánh giá về sự chuẩn bị bài của học sinh 2.Bài mới a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay các em sẽ tìm hiểu về Sự chuyển động của trái đất “.
b/ Khai thác bài :-Hđ1 : Thảo luận nhóm .
*Bước 1 : -Yêu cầu làm việc theo từng nhóm .
- Giao việc đến từng nhóm . 
-Hướng dẫn quan sát hình 1 sách giáo khoa .
- Trái đất quay quanh trục sủa nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều so với chiều kim đồng hồ ? 
- Yêu cầu các nhóm quay quả địa cầu ? 
-Khi ra ngoài trời nắng bạn thấy như thế nào ? Vì sao?
-Hãy nêu ví dụ chứng tỏ mặt trời vừa tỏa sáng lại vừa tỏa nhiệt ?
-Bước 2 : - Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên thực hành quay quả địa cầu theo đúng chiều quay Trái Đất quanh mình nó .
-Quan sát nhận xét đánh giá sự làm việc của học sinh .
* Rút kết luận : như sách giáo khoa .
Hđ2: Quan sát tranh theo cặp :
-Bước 1 : Yêu cầu quan sát hình 3 sách giáo khoa rồi thảo luận theo gợi ý :
-Hãy chỉ hướng quay của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời ?
-Bước 2 : Yêu cầu lần lượt từng cặp lên thực hành quay và báo cáo trước lớp .
-Theo dõi và hoàn chỉnh phần trả lời của học sinh .
Hđ3: Chơi trò chơi Trái Đất quay .
-Hướng dẫn cách chơi cho từng nhóm .
- Mời một số em ra sân chơi thử .
-Yêu cầu học sinh đóng vai Mặt Trời đứng giữa , em đóng vai Trái Đất quay quanh mình và quanh Mặt Trời 
- Nhận xét bổ sung về cách thể hiện trò chơi của học sinh . 
 d) Củng cố - Dặn dò:
-Liên hệ với cuộc sống hàng ngày.Xem trước bài mới .
-Trả lời về nội dung bài học trong bài :
” Mặt trời ” đã học tiết trước 
-Lớp theo dõi vài em nhắc lại tựa bài
- Chia ra từng nhóm dưới sự điều khiển của nhóm trưởng quan sát hình 1 sách giáo khoa thảo luận và đi đến thống nhất 
-Nếu ta nhìn từ Cực Bắc thì Trái Đất quay ngược chiều kim đồng hồ . 
-Các nhóm thực hành quay quả địa cầu theo chiều quay của Trái Đất .
- Các nhóm cử đại diện lên thực hành quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó trước lớp .
-Lớp lắng nghe và nhận xét.
- Hai em nhắc lại .
- Lớp quan sát hình 3 sách giáo khoa .
- Từng cặp quan sát và nói cho nhau nghe về chiều quay của Trái Đất .
-Đại diện các các cặp lên báo cáo quay và chỉ ra các vòng quay của Trái Đất quanh mình nó và quay quanh Mặt Trời .
- Học sinh làm việc theo nhóm .
-Một số em đóng vai Trái Đất và vai Mặt Trời để thực hiện trò chơi : Trái Đất quay .
-Lớp quan sát nhận xét cách thực hiện của bạn .
-Về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới . 
Thủ công : gấp , cắt , dán biển báo giao thông cấm đỗ xe t1)
A/ Mục tiêu :ªHọc sinh biết gấp , cắt dán biển báo Cấm đỗ xe. Gấp , cắt , dán đuợc biển báo cấm đỗ xe . Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B/ Chuẩn bị :ª Mẫu biển báo cấm đỗ xe . Quy trình gấp cắt , dán biển báo cấm đỗ xe có hình vẽ minh hoạ cho từng bước . Giấy thủ công đủ các màu xanh đỏ , trắng và giấy nháp khổ A4 , bút màu C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài:
Hôm nay chúng ta tập“ Gấp cắt dán biển báo Cấm đỗ xe “
 b) Khai thác:
*Hoạt động1 : Hướng dẫn quan sát và nhận xét . 
-Cho HS quan sát mẫu biển báo cấm đỗ xe. 
-Đặt câu hỏi để học sinh so sánh về kích thước , hình dáng , màu sắc so với mẫu các biển báo vừa học . 
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu . 
* Bước 1 :Gấp căt biển báo chỉ chiều xe đi 
- Gấp cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô .Gấp cắt hình tròn màu xanh khác từ hình vuông có cạnh 4 ô Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô rộng 1ô . Gấp đôi hình chữ nhật để cắt tạo ra mũi tên . Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10ô rộng 1ô làm chân biển báo ( màu trắng ).
Bước 2 -Dán biển báo cấm xe đi ngược chiều . 
-Dán chân biển báo vào tờ giấy màu trắng H1.
- Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô H2. Dán hình tròn màu xanh vào giữa hình tròn màu đỏ .Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình tròn xanh như H4.
-GV tổ chức cho các em tập gấp , cắt , dán thử biển báo cấm đỗ bằng giấy nháp .
 d) Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà học bài và áp dụng vào thực tế . 
-Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình .
-Lớp theo dõi giới thiệu bài 
-Hai em nhắc lại tựa bài học .
- Lớp quan sát và nêu nhận xét về hình dáng , kích thước và màu sắc mẫu .
- Biển báo có 2 phần mặt biển báo và chân biển báo . 
-Mặt là hai hình tròn màu xanh . Ở giữa hình tròn có hình chữ nhật màu trắng . 
-Chân biển báo có dạng hình chữ nhật được sơn màu trắng .
- Quan sát để nắm được cách tạo ra biển báo cấm đỗ xe .
-Hai em nhắc lại cách cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe .
- Lớp thực hành gấp cắt dán biển báo cấm đỗ xe theo hướng dẫn của giáo viên .
-Chuẩn bị dụng cụ tiết sau đầy đủ để tiết sau Gấp cắt dán biển báo chỉ chiều xe đi tt.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 18(2).doc