Giáo án các môn lớp 2 - Tuần số 2 - Trường Tiểu học Sông Khoai 2

Giáo án các môn lớp 2 - Tuần số  2 - Trường Tiểu học Sông Khoai 2

Dọn vệ sinh sõn trường

I.MỤC TIÊU:

 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình.

 - Có ý thức tự giác,chăm chỉ lao động tích cực,nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động.

 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”

II. CHUẨN BỊ:

 - Chổi, diêm, xúc rác.

 

doc 20 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 26/11/2019 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn lớp 2 - Tuần số 2 - Trường Tiểu học Sông Khoai 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2:
Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác,chăm chỉ lao động tích cực,nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động..
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhổ cỏ vệ sinh sân trường.
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động quét dọn trước cửa cỏc lớp.
- Tổ 2+4 : Lao động quét dọn nhặt cỏ phía cổng trường.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp,điểm danh
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau,về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
-Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe
Tuần 4
Thứ sáu ngày 7 tháng 9 năm 2012
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác,chăm chỉ lao động tích cực,nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động..
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động dọn vệ sinh sõn trường
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động quét dọn,nhặt rỏc toàn sõn trường
- Tổ 2+4 : Lao động quét dọn nhặt rỏc cỏc cửa lớp học
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp điểm danh
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau.
-Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe
Tuần 6:
Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2012
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác,chăm chỉ lao động tích cực,nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động..
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T/gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc phớa cổng trường.
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động quét dọn,nhặt rỏc phớ bờn trỏi từ cổng trường ra.
- Tổ 2+4 : Lao động quét dọn ,nhặt rỏc phớa bờn phải từ cổng trường ra.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau,về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
-Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe
Tuần 8:
Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2012
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác,chăm chỉ lao động tích cực,nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động..
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi,liềm, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc vệ sinh sõn trường
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động nhặt rỏc phớa nhà để xe trở vào.
- Tổ 2+4 : Lao động quét dọn phớa phũng cụ hiệu trưởng trở vào.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau,về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
-Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe
Tuần 10
Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác,chăm chỉ lao động tích cực,nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động..
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc vệ sinh sõn trường
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động nhặt rỏc phớa nhà để xe trở vào.
- Tổ 2+4 : Lao động quét dọn phớa phũng cụ hiệu trưởng trở vào.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau,về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
-Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe
Tuần 12
Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác , quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác, chăm chỉ lao động tích cực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động.
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T/gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc phớa cổng trường.
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động quét dọn, nhặt rỏc phớ bờn trỏi từ cổng trường ra.
- Tổ 2+4: Lao động quét dọn , nhặt rỏc phớa bờn phải từ cổng trường ra.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau,về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
- Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe
Tuần 14:
Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2012
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác, chăm chỉ lao động tích cực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động..
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc vệ sinh sõn trường
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động nhặt rỏc phớa nhà để xe trở vào.
- Tổ 2+4: Lao động quét dọn phớa phũng cụ hiệu trưởng trở vào.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau,về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
- Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu ...  kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe
Tuần 26
Thứ sáu ngày 8 tháng 3 năm 2013
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác,chăm chỉ lao động, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động..
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc vệ sinh sõn trường
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động nhặt rỏc phớa nhà để xe ra cổng trường.
- Tổ 2+4: Lao động quột dọn, nhặt rỏc toàn bộ sõn trường.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau,về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
- Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe
Tuần 28:
Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác, chăm chỉ lao động tích cực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động.
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T/L
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc phớa cổng trường, sõn trường.
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Nhặt rỏc xung quanh sõn trường.
- Tổ 2+4: Lao động quét dọn, nhặt rỏc cổng trường.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
- Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau, về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
- Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
Tuần 30
Thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2013
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác, chăm chỉ lao động tích cực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động.
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T/G
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động.
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc vệ sinh sõn trường, quột cổng trường
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động nhặt rỏc xung quanh sõn trường.
- Tổ 2+4 : Lao động quét dọn cổng trường.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
- Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau, về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
- Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
Tuần 32
Thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác,chăm chỉ lao động, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động..
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc vệ sinh sõn trường
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động nhặt rỏc phớa nhà để xe ra cổng trường.
- Tổ 2+4: Lao động quột dọn, nhặt rỏc toàn bộ sõn trường.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau,về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
- Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe
Tuần 34:
Thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2013
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác, chăm chỉ lao động tích cực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động.
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T/L
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc phớa cổng trường, sõn trường.
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Nhặt rỏc xung quanh sõn trường.
- Tổ 2+4: Lao động quét dọn, nhặt rỏc cổng trường.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
- Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau, về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
- Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
Tuần 32
Thứ sáu ngày 18 tháng 4 năm 2013
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác ,quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác,chăm chỉ lao động tích cực,nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động..
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T/gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc phớa cổng trường.
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động quét dọn,nhặt rỏc phớ bờn trỏi từ cổng trường ra.
- Tổ 2+4 : Lao động quét dọn ,nhặt rỏc phớa bờn phải từ cổng trường ra.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau,về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
-Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe
Tuần 34:
Thứ sáu ngày 4 tháng 5 năm 2012
Dọn vệ sinh sõn trường
I.Mục tiêu:
 - HS lao động nhặt rác nhổ cỏ, quét khu vực được phân công ở lớp mình..
 - Có ý thức tự giác,chăm chỉ lao động tích cực,nhiệt tình, nhanh nhẹn, an toàn trong lao động..
 - Giáo dục hs yêu thích lao động là làm sạch, làm đẹp trường, lớp cũng như có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình, thôn xóm của mình luôn “ Xanh- sạch- đẹp”
II. Chuẩn bị:
 - Chổi, diêm, xúc rác.
III.Các hoạt động dạy học:
T.gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
5p
4p
3p
3p
15p
5p
1.Lớp trưởng tập hợp lớp:
- Gv nhận lớp để nắm số lượng hs đi lao động
2. Gv phổ biến nội dung lao động:
- Hôm nay lớp ta sẽ lao động nhặt rỏc vệ sinh sõn trường
- Gv nhắc nhở nội quy an toàn khi lao động 
3.GV chủ nhiệm kiểm tra dụng cụ lao động:
- Yêu cầu hs đặt hết dụng cụ lên trước để gv kiểm tra.
- GV nhận xét.
4. Gv phân công lao động:
- Tổ 1+3: Lao động nhặt rỏc phớa nhà để xe trở vào.
- Tổ 2+4 : Lao động quét dọn phớa phũng cụ hiệu trưởng trở vào.
5. Tiến hành lao động:
- Gv cùng lớp phó lao động giám sát, nhắc nhở hs lao động.
6. Tổng kết lao động:
-Yêu cầu hs tập hợp lớp
- Gv nhận xét: Ưu điểm, tồn tại
- Dặn hs ra về an toàn không xô đẩy nhau,về giúp đỡ gia đình những việc vừa sức.
-Lớp tập hợp 2 hàng dọc, điểm số, báo cáo.
- Hs lắng nghe
- Hs đặt dụng cụ để kiểm tra.
- Hs lắng nghe
- Cả lớp lao động theo khu vực đã phân công
- Hs lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lao dong.doc.doc