Đề kiểm tra lại lần 2 học kì II môn Toán Lớp 3

Đề kiểm tra lại lần 2 học kì II môn Toán Lớp 3

. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1/ Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng ( 2 điểm)

a. 5 gấp 4 lần = ? b. 4 gấp 7 lần = ?

A. 5 + 4 = 9 A. 4 x 7 = 28

B. 5 x 4 = 20 B. 4 + 7 = 11

2/ Có 35 quả cam chia đều cho một số em, mỗi em được 7 quả.

Hỏi có mấy em được chia quả cam?(2 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đặt trước cách tính có kết quả đúng.

a. 35 – 7 = 28 (em)

b. 35 : 7 = 5 (em)

c. 35 : 7 = 6 (em)

 

doc 3 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 10/08/2021 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra lại lần 2 học kì II môn Toán Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề kiểm tra lẠI LẦN 2 học Kỳ II
Môn:toán– Lớp 3. Năm học: 2010 – 2011
	Thời gian: 40 phút (Kể từ thời gian bắt đầu làm bài)	
Họ và tên học sinh: ................................. Lớp: ..... Trường Tiểu học Mỹ Lâm 3
Giáo viên chấm: ..................................... Điểm: ...............(................................)
I. Phần trắc nghiệm:
1/ Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng ( 2 điểm)
5 gấp 4 lần = ?	b. 4 gấp 7 lần = ? 
 5 + 4 = 9	A. 4 x 7 = 28	
 5 x 4 = 20	B. 4 + 7 = 11
2/ Có 35 quả cam chia đều cho một số em, mỗi em được 7 quả. 
Hỏi có mấy em được chia quả cam?(2 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đặt trước cách tính có kết quả đúng.
35 – 7 = 28 (em)
35 : 7 = 5 (em)
35 : 7 = 6 (em)
II. Phần tự luận: 
1/ Đặt tính và tính (2 điểm)
 a/ 324 + 405 b/ 485 – 72 c/ 26 x 3 d/ 84 : 2 
 ................ .............. ............ ...........
 ................ .............. ............ ...........
 ................ .............. ............ ...........
 ................ .............. ............ ...........	
2/ Điền dấu , = vào ô trống ( 2 điểm)
 a/ 4 x 7 4 x 6
 b/ 16 : 4 16 : 2
3/ Năm nay Lan 8 tuổi , tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi Lan . Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ? (2đ)
Bài giải
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
-Hết-
Hướng dẫn chấm điểm
đề kiểm tra GIữA học Kỳ I
Môn:toán– Lớp 3. Năm học: 2007 – 2008
	Phần trắc nghiệm: (4 điểm)	
	Bài 1: (2 điểm)
	Khoanh đúng một câu được 1 điểm.
	Câu a: ý B
	Câu b: ý A
	Bài 2: ( 2điểm)
	Khoanh đúng câu b được 2 điểm.
	Phần tự luận: (6 điểm)
	Bài 1: (2điểm) 
	Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.
	Kết quả như sau:
729
413
78
42
	Bài 2: (2 điểm)
	Mỗi phép tính đúng được 1 điểm.
 	a/ 4 x 7 4 x 6
 	b/ 16 : 4 16 : 2
	Bài 3: (2 điểm).
	Số tuổi của mẹ là:	(0,5 điểm)
 8 x 4 = 32 (tuổi) (1 điểm)
 Đáp số: 32 tuổi (0,5 điểm)
- Hết-

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_lai_lan_2_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_3.doc