Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 5

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 5

ĐỀ BÀI:

Câu 1: Chuyển các phân số thập phân sau thànhsố thập phân : (1 điểm)

 a. 45 834

 10 10

 b. 1954 2167

 100 1000

Câu 2: Viết theo thứ tự: (1điểm).

 a. Từ bé đến lớn các số sau đây: 3,28; 2,94; 2,49; 3,08.

 . . . .

 b. Từ lớn đến bé các số sau đây: 8,205; 8,520; 9,1; 8,502.

 . . . .

Câu 3: Viết số thập phân có: (2 điểm).

 a. Năm đơn vị, bảy phần mười: .

 b. Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm: .

 c. Không đơn vị, một phần trăm: .

 d. Không đơn vị , ba trăm linh bốn phần nghìn: .

doc 3 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 10/08/2021 Lượt xem 3Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề kiểm tra GIữA học Kỳ I 
Môn: Toán – Lớp 5. Năm học: 2007 – 2008
Họ và tên học sinh:......................................... Lớp: ....... Trường Tiểu học Mỹ Lâm 3
Giáo viên chấm: ............................................. Điểm: ................. (..............................)
Đề bài:
Câu 1: Chuyển các phân số thập phân sau thànhsố thập phân : (1 điểm)
	a.	 45	834
	 10	 10
	b.	1954 	 	2167
	 100	1000
Câu 2: Viết theo thứ tự: (1điểm).
	a. Từ bé đến lớn các số sau đây: 3,28; 2,94; 2,49; 3,08.
	............	..............	...............	...............
	b. Từ lớn đến bé các số sau đây: 8,205; 8,520; 9,1; 8,502.
	............	...............	................	...............
Câu 3: Viết số thập phân có: (2 điểm).
	a. Năm đơn vị, bảy phần mười: ........................
	b. Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm: ...........................
	c. Không đơn vị, một phần trăm: .........................
	d. Không đơn vị , ba trăm linh bốn phần nghìn: .........................	
Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm).
	a. 4 m 7dm 	= ......... m.	c. 15 000 hm2	= ......... km2 	
	b. 6 tấn 35 kg	= ......... tấn.	d. 7 cm 	= ......... m	
Câu 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi:
Tính diện tích thửa ruộng đó. (2 điểm)
Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?. (2điểm).
Bài giải:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
...................................................................... ......................................................................
 .......................................................................
-Hết-
hướng dẫn chấm điểm
đề kiểm tra GIữA học Kỳ I 
Môn: Toán – Lớp 5. Năm học: 2007 – 2008
 Câu 1: (1 điểm)
	Làm đúng một bài : 0,25 điểm.
	Kết quả là:
	a. 4,5	8,4.
	b. 19,54	2,167.
Câu 2: (1điểm)
a. (0,5 đ): Viết theo thứ tự: 2,49; 2,94; 3,08; 3,28.
b. (0,5đ): Viết theo thứ tự: 9,1 ; 8,520; 8,502; 8,205.
Câu 3: (2điểm) Mỗi câu đúng: (0,5đ)
5,7
32,85
0,01
0,304
	Câu 4: (2 điểm).
4,7m;
6,035 tấn; 
150km2; 
0,07m;
	Câu 5: (4 điểm)
	Chiều rộng thửa ruộng là: 80 : 2 = 40 (m) 1điểm
	Diện tích thửa ruộng là: 80 x 40 = 3200(m2) 1 điểm
	3200m2 gấp 100m2 số lần là: 3200 : 100 = 32 (lần) 1 điểm
	Số thóc thu hoạch được là: 50 x 32 = 1600 (kg) 
 = 16 (tạ). (0,5đ)
	 Đáp số: 16 tạ. (0,5đ)
- Hết-

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_5.doc